tisdag 30 september 2008

Viktigt av Lena Andersson

Författaren Lena Andersson är en av mina idoler. Hon skriver idag en lysande text på Newsmill om undfallenheten för islamisterna. Det är för mycket klokskap för att citera allt det jag vill men här är slutklämmen:

...det verkliga problemet är ... de religiösas och just nu särskilt muslimers lättkränkthet beträffande islam. Då kränkthet är helt känslomässig går den inte att bemöta med förnuftet. Allt som återstår är att böja sig. Men yttrandefriheten ska inte böja sig. Och det enda som hjälper mot stark frustrationsbenägenhet är att utsätta sina heliga dogmer på nytt och på nytt för satir och blasfemi. Till slut flyttas den kränktes känslomässiga gränser, både individuellt och kollektivt, såsom någorlunda har skett med de kristna. Vad saken gäller är alltså satir och kritik mot idésystem, inte individer även om det är individer som känner sig förolämpade.

Märkligt nog tycks åtskilliga svenska intellektuella vara likgiltiga inför den självcensur som blir följden av hoten och våldet. Ofta underblåser de lättkränktheten genom att visa förståelse för den i stället för att ifrågasätta dess irrationella grundvalar.

Den religiösa terror som under de senaste åren har utövats mot ett litet antal konstnärliga och journalistiska verk påverkar tusentals utövare som i det tysta avstår från att utforska det de hade tänkt utforska. Den rädslan är förödande.

Antalet asylsökande till OECD-länder

Ännu en godbit från OECD:s senaste migrationsrapport International Migration Outlook 2008, denna gång antalet asylsökande till olika länder.


Bilden (klicka för att se tydligare) visar att Sverige, i förhållande till folkmängd, har nästan dubbelt så många asylsökande som det land med näst flest och tio gånger så många asylsökande som genomsnittet i OECD. Inte illa för att land i utkanten av världen.

måndag 29 september 2008

Svenskt medborgarskap är populärt

Sverige är fantastiskt. Det kvittar nästan vad man undersöker när det gäller migrations- eller integrationspolitik så sticker Sverige ut som ett extremt land. Jag roade mig t.ex. med att ta fram statistik om naturaliseringsgraden i olika OECD-länder. Naturaliseringsgraden visar hur stor andel av de utländska medborgarna i ett land som väljer att bli medborgare under ett år.


Klicka på bilden för att se den i större format.

Diagrammet visar att nästan 11 procent av de som var utländska medborgare i Sverige valde att bli svenska medborgare under 2006. Det är nästan dubbelt så stor andel som de länder som kommer närmast oss, Norge och Storbritannien, och mer än dubbelt så hög andel som de flesta andra europeiska länder.

Anledningen till att Sverige är så speciellt är antagligen två:
1. Det är jämförelsevis lätt att bli svensk medborgare
2. Sverige har en stor andel flyktinginvandring och de har oftast en högre sannolikhet att vilja bli medborgare än övriga kategorier invandrare.

Ny artikel hos Tema Asyl

Jag har skrivit en artikel om OECD:s årliga migrationsrapport för TemaAsyl.se.

Årets stora migrationsrapport från OECD har kommit ut. International Migration Outlook 2008 innehåller omfattande fakta och statistik över bl a migrationsflöden och invandrares arbetsmarknadsintegration. Årets fördjupningstema handlar om situationen för lågkvalificerade (och irreguljära) invandrare samt återvändande/återvandring. I rapporten redovisas också förändringar i migrations- och integrationspolitiken i respektive medlemsland.

söndag 28 september 2008

En inblick i Mellanösterns hederskultur

Missa inte den fantastiska dokumentärfilmen Inte som min syster.

Dalida är stark och modig tjej som vägrar gifta sig på familjens villkor. Innan hon hunnit fylla 16 år har hon blivit utsatt för tre mordförsök av pappan och hans bröder. Trots detta och mot alla odds växer sig Dalidas protest allt starkare.

Hon revolterar, bryter invanda mönster, struntar i traditionerna och triumferar slutligen då hon lyckas gifta sig med den man hon är förälskad i och som dessutom är kristen. Men revolten har sitt pris. Dalida kan aldrig mer återvända till sin hemby.


Filmen ger en inblick i en, för kvinnor, förskräcklig miljö. Men den innehåller en smula hopp om en något bättre framtid.

lördag 27 september 2008

Så blir mångfaldssverige

I regeringens strategi för integrationsarbetet, Egenmakt mot utanförskap, finns ett avsnitt om vad vi kan förvänta oss av den ökande mångfalden (sid. 31). Det är intressant att ta del av regeringens scenario.

Invandringen medför att en successivt ökande andel av befolkningen utgörs av invandrare och deras barn. Många språkliga, religiösa och etniska minoritetsgrupper fortsätter att växa under de kommande åren. Den geografiska koncentrationen av vissa språkliga och religiösa grupper i särskilda områden kan antas fortsätta, t.ex. arabisk- och somalisktalande muslimer i förorter till Malmö och kristna arabisktalande i Södertälje.

Vi kan se fram emot permanenta stora religiösa minoritetsgrupper, som också antas bilda egna institutioner.

Utvecklingen innebär att många minoriteter får bättre förutsättningar att etablera och utveckla institutioner såsom friskolor, föreningsliv och trossamfund. Därmed kan dessa institutioner också förväntas få större betydelse för levnadsförhållandena för många människor.

Offentliga sektorn kommer att utsättas för nya utmaningar och krav.

En ökande mångfald i befolkningen kan ge upphov till dynamiska sociala och ekonomiska effekter. Samtidigt innebär den att den offentliga sektorn behöver hantera en mer komplex miljö och ta hänsyn till en successivt ökande variation av individuella behov, önskemål och förutsättningar. Även om mångfalden i det stora hela är en positiv förändring i samhället, kommer inte alla uttryck för den att vara det. Möten mellan olika värderingssystem innebär också fler potentiella konfliktsituationer. Anpassning av offentliga verksamheter till denna mer komplexa miljö samt säkrandet av social sammanhållning i en befolkning som präglas av etnisk och religiös mångfald kommer att vara strategiska utmaningar för den offentliga sektorn under de kommande åren. Behovet av bredare språklig kompetens i offentlig sektor fortsätter att öka. Antalet äldre invandrare ökar, vilket ställer nya förväntningar på vård och äldreomsorg.

Nu vet vi alltså vad som väntar.

torsdag 25 september 2008

Danskhatet sprider sig till Expressens ledarsida

Danskarna har ännu en gång uppfyllt rollen som mediasveriges hatobjekt. Denna gång är det Karin Olsson i Expressen som äcklas över danskarnas migrations- och integrationspolitik i ledarartikeln Det ruttna Danmark.

Det framstår för mig fullständigt absurt hur våra liberala ledarredaktioner kan hata ett lands demokratiskt framröstade politik så intensivt. Varför inte lite omväxling och ge sig på Nederländerna, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Norge eller något annat land som avviker från den svenska linjen? Läs mitt tidigare längre inlägg om danskhatet.

Svaga argument mot Sverigedemokraterna

Missa inte Per Gudmundsons sågning av Socialdemokraternas strategidokument för att bemöta Sverigedemokraterna.

Om detta är vad s har att komma med så har debatterna redan förlorats.

Om s tror sig vinna på detta sätt ligger vi illa till. Populisterna kan bara besegras med konkret politik. Med jobb i stället för bidrag. Med polis i stället för gäng. Med trygga bostadsområden i stället för ghetton. Med jämställdhet i stället för hederskultur. Det ser tyvärr inte ut som att socialdemokraterna vill hjälpa till med det.


Socialdemokraterna verkar inte ha lärt någonting av sin tid i opposition.

Blandade nyheter

Här är några intressanta nyhetstips.

Regeringens förslag till nya regler för arbetskraftsinvandring kommer redan nästa år att betyda en rejäl ökning av antalet personer som kommer till Sverige för att arbeta skriver Göteborgs Posten. Migrationsverket räknar med att 17 000 personer från tredje land kommer till Sverige i år.

- För nästa år tror vi att antalet stiger till 37 000. Det är en grov prognos men vi tror att den nya lagen innebär en kraftig ökning av antalet ansökningar om arbetstillstånd, säger Christina Werner, verksamhetschef på Migrationsverket.

För att en person ska få arbetskraftsinvandra ska jobben först utannonseras i Sverige och hela EU. Jag kan inte förstå prognoserna för arbetskraftsinvandring. Hur kan det vara så att vi har 10 000-tals jobb som inte kan tillsättas av svenskar eller europeer när vi har 100 000-tals arbetslösa i landet. Det övergår mitt förstånd.

Regeringskansliet har gett ut en faktapromemoria om Grönboken om migration, rörlighet och utbildningssystemen i EU (2008/09:FPM9). Grönboken behandlar utmaningen med det stora antalet skolbarn med invandrarbakgrund som har svårt att nå tillfredställande resultat i skolan och befinner sig i en svag socioekonomisk situation.

BBC News rapporterar om vidarebosättningen av palestinier till Island.

A group of Palestinian refugees who had been camped on the Iraqi Syrian border have been given a new home in Iceland. The eight Palestinian women and their children arrived in Iceland to start a new life after spending the last two years living in a refugee camp. Brandy Yanchyk reports from Iceland.

Sverige har accepterat ett hundratal palestinier från samma läger för vidarebosättning.

EU:s roll för migrations- och integrationspolitiken i medlemsländerna blir allt mer tydlig. Tidigare har Danmark fått backa när det gäller regler för angöriginvandring. Nu hotar EU Kommissionen med åtal för italiens invandringspolitik och behandling av romer.

Italy must change its rules allowing authorities to expel European Union citizens from the country or risk facing a lawsuit in EU courts, the bloc's justice chief warned Tuesday.

Italy is conducting a census of tens of thousands of Gypsies, many of whom come from EU-member Romania or elsewhere in the Balkans. It says the moves will help authorities clamp down on crime and push Roma children to attend school.

Human rights groups and EU lawmakers have called on Barrot to support legal action against Italy over the measures.

Critics say the crackdown is an attempt to win favor with voters who blame Gypsies for street crime.

Italy insists the crackdown does not infringe on EU citizens' rights.

onsdag 24 september 2008

Ett aktivt Integrationsdepartement

Medan jag har varit i Norrköping och jobbat (och samtidigt passat på att se MFF förlora igen) har Integrationsdepartementet varit flitiga. Förutom att presentera satsningar i höstbudgeten har de, lite i skymundan, kommit med en skrivelse, Egenmakt mot utanförskap - regeringens strategi för integration, som redovisar strategin för kommande års arbete med integrationspolitiken. Jag har inte tid att kommentera innehåller just nu men hoppas kunna återkomma inom kort.

Nu ser jag också att Integrationsminister Nyamko Sabuni (Fp) lanserat rapporten "Lärarnas iakttagelser rörande förekomst av hedersrelaterat förtryck". Den senare rapporten är mycket viktig för oss som vill garantera att alla barn och ungdomar får möjlighet till utbildning. Undersökningen är gjord av Anders Lange, en nestor när det gäller IMER-forskning, på uppdrag av Forum för Levande Historia.

De vanligaste formerna av hedersrelaterat förtryck, som lärarna uppger i undersökningen, är ansökan om dispens eller systematisk frånvaro från gymnastik och simundervisning samt systematisk frånvaro från klassfester och andra aktiviteter där barnen kan umgås i blandade grupper. Det förekommer även att barnen hålls borta från sex- och samlevnadsundervisning och religionsundervisning.

Föräldrars etnicitet, kultur eller religion bör aldrig stå ivägen för barn och ungdomars möjligheter till utbildning. Det känns skönt att ha en minister som tar dessa frågor på allvar. Jag håller med Sabuni till fullo i hennes uttalande:

- Den undersökning vi nu har fått från Forum för levande historia visar tydligt på att hedersrelaterat förtryck kolliderar med skolplikten. Undersökningen bekräftar den bild vi tidigare fått från elevenkäter. Vi ska fortsätta med de åtgärder som redan har påbörjats, till exempel fortbildning för berörd personal. Samtidigt är det viktigt med ett rakt och öppet samtal om värdegrunden i samhället. Alla måste inte leva som svenskar men mänskliga rättigheter måste gälla för alla. Både pojkar och flickor har rätt till utbildning, avslutar Nyamko Sabuni.

tisdag 23 september 2008

Irland och Storbritannien stöder Danmarks linje för anhöriginvandringen

Irland och Storbritannien är två av de länder som sagt sig stå bakom Danmark när reglerna för anhöriginvandring ska diskuteras under ett möte med EU:s justitieministrar i Bryssel på torsdag.

Till Irish Times säger den irländska regeringen att de ska försöka att ändra EU:s lagstiftning så att det det blir svårare för icke-EU makar till EU-medborgare att få rätt att bo i Irland. Enligt regeringen på Irland bör det vara tillåtet att utvisa icke-EU-makar för att på ett bättre sätt kontrollera invandringen till EU och bekämpa "skenäktenskap".

Flera andra medlemsstater förväntas också stödja en ändring av 2004 år EU-direktiv som stärker EU-medborgarnas rättigheter och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig fritt inom EU.

Edit. Nu verkar det som att det skett en kompromiss i Danmark där regeringen i princip accepterat EU-domen som ger icke-EU medborgare rätt att bosätta sig med sina äkta makar ett EU land.

måndag 22 september 2008

Tobias Billström på Malmö Högskola

Idag har jag lyssnat på migrationsminister Tobias Billström (m) på Malmö Högskola. Han pratade arbetskraftsinvandring och inget annat. Trots att han sade att han var stolt över att presentera de "mest öppna reglerna i hela världen" blev han hårt ansatt av studenter som anklagade regeringen och Billström för inhuman politik.

Det presenterades inga nyheter alls. Några intressanta delar:

* Billström kritiserade länder som Kanada och USA för deras klumpiga regler för arbetskraftsinvandring.
* Billström vill genom arbetskraftsinvandring ändra synen på invandrare - från en börda det är synd om till en resurs.
* Han sade också att förändrade asylregler aldrig kan lösa migrationsproblemen. Det måste ske genom att det skapas andra lagliga sätt att ta sig till Europa.

Den 15:e december införs de nya reglerna för arbetskraftsinvandring. Läs mer om reglerna här.

Burmesiska flyktingar i Älvdalen

En av de stora flyktinggrupperna som kommer till Sverige just nu är burmeser. Ofta hamnar de i norra Sverige och/eller i glesbygdskommuner. I Dalarnas Tidningar kan vi läsa om när burmeserna kommer till Älvdalen.

- Jag hoppas älvdalingarna förlåter oss om vi gör fel någon gång. Vi är ju nykomlingar här och vet inte alltid vad som förväntas av oss. Men vi ska göra så gott vi kan för att försöka lära oss. Det säger Tuan Ling Nu Hma, pappa och äldst i den familjegrupp Burmeser som nu anlänt till Älvdalen.

Gruppen består av Tuan Ling Nu Hma och hans hustru Cung Za Meng Nu Hma och deras tre vuxna barn samt barnbarn. Totalt 12 personer.

De anlände direkt från ett FN-flyktingläger i Indiens värme till höstkylan i Älvdalen efter en lång och ansträngande resa. Nu har de installerat sig i sina lägenheter och börjat bekanta sig lite med sitt kommande liv.


En lustig historia i samband med vidarebosättningen av burmeser till Västeuropa och andra rikare länder är att burmeserna blivit högvilt på äktenskapsmarknaden.

Since Bhutanese refugees are being taken to different countries under the resettlement scheme, these youths are marrying their loved ones so that they could be together as husbands and wives even in the foreign land.

Besides, the number of marriages between refugees and non- refugees has also gone up. Many Nepalis believe that such marriages will land them in western countries.

Saraswati Bhujel, who were recently married, said her husband has also signed up the form for resettlement. "I too will be eligible for resettlement," she says.

Another non-refugee woman, who tied a nuptial knot with a refugee, claimed she did not marry a refugee for resettlement. "As he has been selected for resettlement to the Netherlands, I am also going with him as his wife," she said.


Edit. En läsare med större iaktagelseförmåga än jag har uppmärksammat mig på att artiklarna handlar om två olika grupper av vidarebosatta flyktingar: burmeser och bhutaneser.

söndag 21 september 2008

För stor invandring?

Skånska Dagbladets ledarredaktion är, vad jag känner till, ensamma bland Sveriges tidningar om sin linje i integrationsfrågor. Visst efterlyser de reformer som alla andra, men de menar också att integrationsproblemen till stor del beror på den stora volymen invandrare.

Integrationspolitiken möter en rad ytterst stora svårigheter. Något av den blinda fläcken handlar om invandringens storlek i sig. Ingen integrationspolitik kan klara att framgångsrikt hantera en invandring av den ytterst stora omfattning som vi haft och har till Sverige. Det är dessutom inte bara så att invandringen fortsätter att ligga på en mycket hög nivå. De invandrade tenderar att vara en alltmer splittrad grupp som ställer större krav på mottagningsresurser.

lördag 20 september 2008

Sluta demonisera Danmark

Jag är trött på demoniseringen av Danmark. Ofta när Sverigedemokraterna kommer på tal dyker skällsorden upp: Vill vi ha det som i Danmark? Självklart inte, blir svaret. Hemska hemska land. Nu gör avgående politiska chefredaktör Heidi Avellan samma sak i Sydsvenskan. Som vanligt är argumentationen bristfällig. Jag rekommenderar verkligen de debattörer som vill angripa Sverigedemokraterna att sluta använda det danska exemplet. Det finns andra tekniker för att bemöta dem.

Usel svensk integrationspolitik

Det är en dålig idé att inleda ett angrepp på Sd och Danmark med att smutskasta svensk integrationspolitik.

Fast då måste tilläggas att en usel integrationspolitk kan ställa till det. Idag är sysselsättningen bland utrikes födda cirka 10 procentenheter lägre än bland inrikes födda och den öppna arbetslösheten mer än dubbelt så hög.

Om integrationspolitiken i Sverige är så usel, vad är då alternativet? Jo, alternativet är att gå i den riktning som politiken ser ut i resten av världen. Svenska debattörer projicerar allt de uppfattar som ont på Danmark. I själva verket ligger politiken i Danmark mycket närmare mittfåran i internationell integrationspolitik än vad Sverige gör. Joakim Thåström släppte 1999 albumet Det är ni som e dom konstiga det är jag som e normal. Så skulle danskarna kunna säga om Sverige.

Om man inte vill gå den väg som andra länder valt så måste man vara beredd att stå upp för dagens integrationspolitik – en politik som faktiskt alla politiska partier mer eller mindre står bakom. Det är också en politik som hyllas av externa bedömare som världens bästa, för invandrare mest generösa, integrationspolitik som direkt ger invandrare fullständiga rättigheter. Det är inte hederligt att kritisera dagens politik och kalla den usel och samtidigt kritisera det politiska alternativ som är dominerande utanför Sveriges gränser.

Falsk bild av invandringen till Danmark

Och det finns heller ingen anledning att demonisera Danmark när man ser på invandringen till landet. De har aldrig haft en större invandring än idag. 2007 invandrade 59 000 personer, vilket är en ökning med 25 000 personer sedan 2002. De är ett av få länder i Europa som samarbetar med UNHCR för att på ett organiserat sätt ta emot flyktingar. Som helhet har landet en större humanitär invandring än ett genomsnittligt OECD-land. Visst går det att kritisera mycket av språkbruket och en del av politiken, men faktum är att danskarnas politik lyckas ganska väl. Senaste OECD-rapporten International Migration Outlook 2008 visar till exempel att Danmark mellan 2005 och 2006 har haft den största ökningen (4 procentenheter) av alla länder när det gäller utrikes föddas sysselsättningsnivå.

Avellans slutkläm är därför inte korrekt.

Att ta emot folk på flykt är i första hand en moralisk och mänsklig plikt. Men anständigheten kan också löna sig. ... Det danska exemplet visar att det tvärtom är stängda dörrar som ger sveda i plånboken.

Det är mer korrekt att påstå: Danmark tar ett ganska stort moraliskt ansvar för att hjälpa människor på flykt. Politiken innebär inte stängda dörrar. Och det svider mindre i plånboken är någonsin.

fredag 19 september 2008

Integrationspolitik i Norrköping och EU

Norrköping

Det kanske är av mindre intresse för läsare av Integrationsbloggen, men jag måste uppmärksamma dagens debattartikel i Norrköpings Tidningar. Det är min kära vän och före detta kollega på Integrationsverket José Kimenga (jurist och ersättare i riksdagen för Folkpartiet) som skriver att "Norrköpings kommun saknar effektiv och substantiell integrationspolitik".

Att alliansregeringen nu satsar för denna medborgargrupp är bra. Men att socialdemokraterna och dess vänsterkoalition i Norrköping inte åtgärdade problemet, och fortfarande saknar planer att åtgärda det är ett svek.

Folkpartiet i Norrköping vill se fler invandrare på arbetsplatser, i organisationer och föreningar belägna i Norrköping. Vi kräver en attitydförändring hos arbetsgivarna och andra ledare i organisationer och föreningar. Vi vill se den verkliga mångfalden i vår kommun.


EU och omhändertagandeperspektivet

Missa inte heller att oppositionen inte ställer sig bakom den europeiska pakten om invandring och asyl. Kyrkans Tidning har pratat med Magdalena Streijffert, socialdemokraternas talesman i migrationsfrågor:

Framförallt är det två områden oppositionen inte kan ställa upp på: dels ytterligare resurser och befogenheter till gränsmyndigheten Frontex, och dels det restriktiva anslaget när det gäller anhöriginvandring.

– Här finns försörjningskrav, bostad ska finnas och man ska också se att man kan integreras på ett bra sätt - det vill säga helst ska man ha utbildning och kunna språket. Det ställer vi oss verkligen emot, säger Streijffert.


Här kommer det svart på vitt. Oron för att våra invandrare ska ha utbildning, språkkunskaper, kunna försörja sig själv och ha någonstans att bo. Inte undra på att det går så illa som det gör med så låga förväntningar på våra nya invånare.

Betoning av det egna ansvaret är rätt väg att gå

Nyamko Sabuni och Anders Borg skriver idag på DN-debatt under rubriken "vi satsar två miljarder på snabbare integration". Tanken är, enligt Sabuni och Borg, att individen ska ta ett större eget ansvar, bland annat genom starkare drivkrafter för snabb arbetsmarknadsetablering. Problemet är att de inte beskriver hur detta ska gå till. De presenterar inte någonting som ger individen ett större ansvar för sin integrationsprocess eller hur drivkrafterna att arbeta ska bli större. Men det är samtidigt glödjande att de identifierat rätt problem.

Jag håller med Sabuni och Borg om att eget ansvar och ökade drivkrafter att arbeta är två av de viktigaste åtgärderna för att förbättra integrationen. De exemplifierar också på ett bra sätt genom att visa på socialbidragets absurda konsekvenser. Om en person i familj får ett första arbete blir det bara en tusenlapp extra i hushållskassan vid en inkomst på 21 000 kronor. Då är det ju ett bättre ekonomiskt alternativ för många att jobba svart för några tior i timmen. Sådana marginaleffekter drabbar invandrade familjer särskilt hårt eftersom det första jobbet i ett land ofta har låg lön vilket kan göra vitt arbete till en förlustaffär. För att det ska löna sig att arbeta måste i stort sett båda parterna i ett hushåll få arbete samtidigt och det kan vara svårt som ny i landet och för vissa familjer inte ens önskvärt. Jag efterlyser nu praktiska åtgärder för att öka egna ansvaret och göra det lönsamt att arbeta - att gå från omhändertagande till ansvarstagande.

De konkreta insatser som presenteras är väl OK. Det handlar om att komplettera utländsk kompetens vilket alla tjänar på. Satsningen på uppföljning och utvärdering är också välkommen liksom nationella slutprov för sfi. En högre diskrimineringsersättning kan vara bra. Men det får inte bli som idag där Diskrimineringsombudsmannen mest tar sig an fall där individer kräver religiös särbehandling. Det kan inte vara myndighetens roll att understödja identitetspolitik och mångkulturell särlagstiftning.

Jag har många idéer om hur det egna ansvaret konkret kan lyftas fram och få större utrymme inom integrationspolitiken. Ministrarna får gärna höra av sig för tips.

torsdag 18 september 2008

Erlend Loe om respekten för religion

Erlend Loe är en fantastisk norsk författare. Jag har läst alla hans böcker. Nu är han aktuell med en barnbok om Knutby (Kurtby). När det gäller handlingen och skämt om religioner säger Loe till Expressen:

Kurt tror att han har blivit frälst, men det visar sig att han bara har drabbats av en kraftig diarré.

Författaren är inte rädd för att provocera med sitt ämnesval.
- Det där att man alltid ska ha respekt för vad andra tror på är struntprat. Det har gått för långt. Självklart ska man inte ha respekt för det irrationella och det känsliga. Det är förödande att ha respekt för sådana saker, säger han.


En person som driver med religiösa känslor i Sverige är Lars Vilks. Han borde, likt Loe, få uppskattning för sina verk. Istället fortsätter den ofattbara och galet okritiska reklamen för religion i våra dagstidningar.

Edit: Också SvD skriver om Loes kommande bok.

Att skriva en barnbok som utspelar sig i Knutby om än med förändrade inslag är inget som skrämmer Erlend Loe.

– Det är förödande att ha respekt för känsliga saker. Därför tänkte jag att det här är en genre som behövs i barnlitteraturen. Och därför har jag också med flit valt att vara barnsligt provocerande, säger han till tidningen.

Nya rapporter om Europa och från Norge

Centre for European Policy Studies (CEPS) har nyligen gett ut två studier om migration och integration med ett internationellt perspektiv. Sergio Carrera och Elspeth Guild analyserar i skriften The French Presidency’s European Pact on Immigration and Asylum: Intergovernmentalism vs Europeanisation? Security vs Rights? vad som händer omkring den gemensamma europeiska migrationspolitiken. Ännu mer intressant är Sergio Carreras rapport Benchmarking Integration in the EU: Analyzing the debate on integration indicators and moving it forward. Här analyseras de europeiska initiativen för att förbättra integrationen för utrikes födda i Europa och redogör för de försök som gjorts att utveckla indikatorer för integration och för att jämföra integrationspolitikens resultat.

Nya rapporter från Norge

Det märks att norrmännen har en myndighet för integration. De levererar en mängd intressanta rapporter som vi saknar i Sverige. Det blir allt tydligare att det var ett misstag av regeringen att lägga ner Integrationsverket. Sverige, med en av den industrialiserade världens största invandring (särskilt asylsökande) och tiotusentals humanitära invandrare i kommunal introduktion, hade behövt en bättre överblick av hur det ser ut för integrationen. SCB är också väldigt dåliga på att redovisa matnyttig statistik inom området. Nåja. Senaste tidens norska rapporter är bland annat:
* Faktahefte om innvandrere og integrering beskriver integrationsarbetet och presenterar statistiska nyckeltal om integrationen. En kioskvältare!
* Deltakelse og måloppnåelse: Resultatrapportering fra introduksjonsordningen 2007 redovisar innehåll och resultat av den norska introduktionen för nyanlända invandrare. En riktig nagelbitare!

onsdag 17 september 2008

Skydda ungdomarna nu

Sanna Rayman skriver om tvångsgifte på Svenska Dagbladets ledarblogg, vilket är ett av de ämnen som ligger mig närmast hjärtat. Jag har tidigare skrivit på Integrationsbloggen om sveket från svenska politiker att, likt andra länder i Europa, skydda unga flickor från tvångsgifte och påtryckningar att gifta sig. Dessutom har jag berört ämnet flera gånger under min tid som skribent på Temaasyl.se. Precis som Rayman skriver finns det åtgärder som försvårar tvångsgifte. Hon länkar bland annat i sitt inlägg till en studie som jag lade upp en gång i tiden på svensk server. Det finns alltså bevisat fungerande åtgärder för att skydda unga flickor (och pojkar). Agera nu, Billström och Sabuni!

Shariadomastolar i Storbritannien drabbar kvinnor

Times rapporterar om shariadomstolar i Storbritannien.

Islamisk lag har officiellt antagits i Storbritannien, där sharia-domstolar får befogenhet att besluta om muslimska civila ärenden. Regeringen har, enligt Times, i tysthet gett befogenheter för shariadomare att uttala sig om ärenden, allt från skilsmässor och finansiella tvister till ärenden om våld i hemmet. Domarna verkställs sedan av det vanliga juridiska systemet.

Det har redan visat sig att shariadomarna diskriminerar kvinnor och tillåter kvinnomisshandel. Bland annat har arv delats upp så att döttrarna bara får hälften av männens andel och flera fall av våld mot kvinnor i hemmet har hanterats utan att männen fått straff.

tisdag 16 september 2008

Arbetsmarknadsintegration i jämförelse

Tabellen visar den allra senaste statistiken om arbetsmarknadsintegration i OECD-länderna.Diagrammet är sorterat efter utrikes föddas sysselsättningsnivå. Vi ser att Sverige ligger en bit nedanför mitten. Vi kan glädja oss åt att vi är bättre än fransmännen och belgarna. Alltid något.

måndag 15 september 2008

Socialdemokratiska krav inte krav utan önskemål

Per Gudmundson uppmärksammar på ledarbloggen (SvD), bland annat genom att länka till mig (vilket är trevligt), att Socialdemokraternas nya kravlinje för integrationspolitiken mest består av luft.

Socialdemokraternas talesperson i migrationsfrågor, Veronica Palm, undertecknade i förra veckan en debattartikel i DN som fick rubriken "Låt inte flyktingarna bestämma var de ska bo". I ingressen påstods att socialdemokraterna vill ställa "tydligare krav på asylsökare".

Men inget av de bägge påståendena, vare sig i rubriken eller i ingressen, tycks ha någon täckning i det faktiska policy-förslag som Palm presenterar. Där ställs inga krav.


Bra att fler än jag har uppmärksammat det.

Helgens svenska debatt

Folkbladet resonerar om att integrationsprocesserna kan ta flera generationer.

Invandring är problematiska processer. Problemen är självklart tyngst för dem som flyktinginvandrar. De har satsat allt de äger och har, lämnat de gator och stenar där som barn de lekt för att söka ett bättre liv i ett fjärran land. Jag tror det är mycket svårt för den som inte själv gjort en sådan resa att fullt ut föreställa sig de påfrestningar som långväga invandrare utsätts för. Ingen bör vara förvånad över att det tar flera generationer innan någon egentlig integration inträffar

Abraham Staifo på GP menar att det är fel att tala om krav när det gäller arbetslinjen. Men det måste vara unikt för Sverige att något så självklart som egen försörjning plötsligt anses vara ett krav.

Nya invånare väntar i öknen

Sverige tar just nu, genom vidarebosättning, emot palestiska flyktingar från irak. Mör våra nya invånare i Aftonbladets reportage.

lördag 13 september 2008

Europeisk pakt för invandring och asyl

Regeringen har tagit fram en faktapromemoria om den europeiska pakten för invandring och asyl (2007/08:FPM139) Det är en pedagogisk och utmärkt sammanfattning som alla som är intresserade av migrations- och integrationsfrågor bör ta del av.

Frankrike har under sitt ordförandeskap i EU hösten 2008 valt att prioritera asyl- och invandringsfrågorna. Som en del härav har det franska ordförandeskapet tagit initiativ till ett förslag om en europeisk pakt för invandring och asyl.

Det franska initiativet är ett förslag till en pakt om europeisk asyl- och invandringspolitik. Förslaget innehåller åtaganden inom följande områden: laglig invandring och integration, olaglig invandring och återvändande, gränskontroll, asyl samt partnerskap med tredjeländer och främjande av synergier mellan migration och utveckling.

Europeiska rådet kommer sannolikt, efter att förslaget har förhandlats och godkänts av rådet för rättsliga och inrikes frågor, att godkänna förslaget under hösten 2008.

Regeringens generella inställning är att stödja utvecklandet av en övergripande europeisk migrationspolitik som fördjupar det europeiska samarbetet och kompletterar medlemsstaternas politik på detta område. Som en del i detta arbete stödjer regeringen förslaget till en europeisk pakt för invandring och asyl.

Mer om integration på DN debatt

Socialdemokraten Anders Lago, kommunalråd i Södertälje, skriver idag på DN debatt att han är besviken på Moderaternas och Socialdemokraternas politik.

Trots att de som flyr till Sverige oftast är unga människor med starka drivkrafter hamnar en mycket stor del i bidragsberoende i storstädernas förorter. Det tar alldeles för lång tid innan flyktingarna lär sig svenska och blir en del av vårt samhälle. I vårt rika, glest befolkade land sover människor på madrasser och lever omänskligt hopträngda i små lägenheter. Välutbildade akademiker kör svarttaxi och arbetar på restaurang. Detta trots att politiker och näringslivsföreträdare säger att vi behöver välutbildad arbetskraft och bör utöka arbetskraftsinvandringen.

Det han kritiserar är samhällets oförmåga att utnyttja flyktingars kompetens och att politikerna inte gör något åt koncentrationen av flyktingar till storstädernas förorter.

Det vi verkligen måste förhindra är den mycket stora koncentrationen av flyktingar till ett fåtal bostadsområden. Enskilda kommuner får i dag ta ett orimligt stort ansvar.

Lago föreslår förändring enligt fem punkter. Nästan alla har bakgrund i ambitionen att sprida ut flyktingarna i landet.

* Avskaffande av EBO. Detta krävs för att förhindra att kommuner som Södertälje och Malmö blir överbelastade, vilket leder till ett uselt bemötande för nya flyktingar. Alla kommuner måste ta ett samlat ansvar för asyl- och flyktingmottagningen.

* Ett ökat regionalt ansvarstagande för mottagandet och ett maxtak för varje kommun. Staten, regionen och kommunerna bör komma överens om ett maxtak för hur många asylsökande och flyktingar respektive kommun bör och kan ta emot.

* Matcha flyktingens kompetens och erbjud olika alternativa kommuner och regioner med utgångspunkt i möjligheterna på arbets- och bostadsmarknaderna. Arbetsförmedlingen bör få ansvar för att snabbt få in flyktingarna i arbete.

* Speciella introduktionsprogram ska utformas för flyktingbarnen. Föräldrar och barn ska också ges information om den svenska skolan samt vilka utbildningsmöjligheter och skolalternativ som erbjuds i olika kommuner.

* Högskolor och universitet bör ges ett speciellt ansvar för kompletterande utbildning till flyktingar med akademisk bakgrund.

Det är inga märkvärdiga förslag. Som jag ser ligger de nära förslagen i den rådslagsrapport han kritiserar. Det är svårt att förstå varför Lago är så upprörd att han skriver en DN-debattartikel om saken.

fredag 12 september 2008

Full sysselsättning i Norge

Norska arbetsmarknaden är verkligen glödhet. Nya uppgifter visar att endast 9 388 utrikes födda var registrerade som arbetslösa det andra kvartalet 2008.

1,5 procent arbetslösa!!!!

Målt i prosentpoeng, hadde innvandrere fra Afrika størst nedgang i ledigheten fra 2. kvartal i fjor med 1,6 prosentpoeng. Denne gruppen har likevel fortsatt høyest registrert arbeidsledighet med 9,5 prosent. Dernest kommer den asiatiske gruppen med 5,6 prosent ledige. Av de øvrige ikke-vestlige innvandrerne hadde de fra Øst-Europa utenom EU 4,8 prosent ledige og de fra Sør- og Mellom-Amerika 3,9. Alle de vestlige gruppene lå bare noen få desimaler over landsgjennomsnittet på 1,5 prosent, mens innvandrere fra EU-landene i øst lå litt høyere med 2,1 prosent ledige.

Socialdemokraternas idéer känns igen

Socialdemokraterna har presenterat två program som målar upp inriktningen på deras framtida integrations- och migrationspolitik. Ett handlar enbart om migrations- och integrationspolitik, Migration: En rättvis värld är möjlig, och det andra, Investera i vår välfärd, har en bredare ansats. Båda är en del av Socialdemokraternas rådslagsarbete.

Jag gör följande iaktagelser

De (alltså den socialdemokratiska arbetsgrupp som skrivit rapporterna) uttalar sig positivt om utvecklandet av en gemensam europeisk migrationspolitik. Här skiljer sig inte politiken från t.ex. alliansen. De delar också alliansens ambition att arbeta med vidarebosättning av kvotflyktingar på europeisk nivå. Det senare gillar ju jag som arbetar med frågan. Migrationsrapporten lyfter fram några områden som de menar är i särskilt behov av en översyn:

• Sverige behöver bli bättre på att välkomna nya svenskar och ta tillvara deras resurser i arbetslivet.
• Sverige måste anpassa vår lagstiftning inför kommande behov av arbetskraftsinvandring.
• Sverige måste bli bättre på att hantera situationen för dem som lever i Sverige utan tillstånd.

Bakom alla fina ord kan jag bara skönja ett fåtal konkreta förändringsförslag:

Socialdemokraterna vill förändra mottagningen av asylsökande. Under asylprövningsperioden bör ett boende kunna anvisas för den asylsökande, så att asylprocessen går så snabbt som möjligt, t ex genom närhet till den prövande myndigheten. Även om de inte skriver det rakt på sak är det uppenbart att de vill avskaffa EBO, som leder till "att människor, i synnerhet barn, far direkt illa som ett resultat bland annat av att alltför många personer bor i samma lägenhet. Därför bör lagstiftningen ses över i syfte att alla kommuner tar ett ansvar för mottagandet, att möjlighet ges att kunna anvisa ett boende under själva asylprövningen. Det boende som anvisas, som idag kallas för anläggningsboendet och handlar om helt vanliga lägenheter, bör utvecklas ytterligare och lagen om eget boende ses över."

När det gäller introduktionen vill de ge varje nyanländ invandrare ett personligt ombud som tillsammans med migranten har huvudansvaret för en introduktionsplan för den första tiden i Sverige. Förslaget liknar det som nyligen presenterats av en statlig utredning. Där kallar de ombudet för lotsar. De föreslår också mer pengar till kommuner med stort flyktingmottagande.

Övriga förslag är egentligen bara en upprepning av tidigare politik med över 20 år på nacken. Bättre undervisning i svenska, Kompletteringsutbildning för utländska akademiker och yrkesutbildade, Ta vara på kompetens, Löneliknande introduktionsersättning m.m. är, om inte socialdemokraterna vet om det, inriktningen på politiken sedan decennier tillbaka. I princip innebär alltså förslagen att introduktionen fortsätter som idag, men med ambitionen att sprida flyktingarna över landet... I dokumentet investera i välfärd skriver de att "Vi vill att alla kommuner i lag ska var skyldiga att ta mot flyktingar motsvarande sin totala andel av befolkningen." Spridningstanken är alltså central.

De vill också bli av med begreppet integration och ersätta det med delaktighet. Vi tycker att det är dags att lämna begreppet integration och upprätta ett nytt begrepp. Integration kan aldrig vara ett mål i sig. Vi vill istället använda ordet delaktighet. Att vara delaktig är att vara en del i det land man lever i. Allas delaktighet är ytterst en fråga om demokrati och medbestämmande och en förutsättning för att vi ska kunna skapa ett samhälle som präglas av solidaritet och sammanhållning.

När det gäller arbetsmarknadsinvandring förespråkar de mer styrning och kontroll och för papperslösa vill de lägga mer ansvar på arbetsgivare. De öppnar för möjligheten att arbetsgivaren kan dömas till skadestånd till arbetstagaren. Straffet för att utnyttja arbetskraft skulle således öka och sannolikt minska förekomsten av oseriösa arbetsgivare, samtidigt som incitamenten för att anmäla dessa skulle öka.

Sammantaget: Mer spridning, annars kör vi på som vanligt.

torsdag 11 september 2008

"sälj rätten att invandra"

Holger Kolb, från University of Osnabrück, har utvecklat en ovanlig modell för att hantera migrationen: att sälja rätten att invandra: Entrance fees for migrants: A fair and efficient proposal for immigration policy reform.

Förslaget innebär att staten accepterar en invandrare som uppfyller följande kriterier:
a) betala landets inträde;
b) kontroll för möjlig terrorism och brottslighet, och
c) inte ha några smittsamma sjukdomar.

Kolb räknar upp fördelarna med systemet:

Det är mycket mindre byråkratiskt: Det behövs bara en liten myndighet som följer upp att betalning sker, och kontrollerar kriminalregister och hälsointyg.
Det är mycket mer effektivt: Systemet med inträdesavgift utgår från individens egen kunskap. Invandrarens personliga engagemang är avgörande. Bara de invandrare som tror att investeringen kommer att vara givande kommer att ansöka om inträde och därmed betala avgiften. De som väljer att betala avgiften borde vara ganska duktiga, motiverade och hårt arbetande. Invandrare som har möjlighet att betala avgiften skulle därmed automatiskt har olika egenskaper som destinationsländerna söker efter.
Det är mer rättvist. De flesta migrationslagar i industriländerna skiljer mellan hög och lågutbildade invandrare vilket kan ha en diskriminerande effekt. Inträdesavgiften är ett mer rättvist sätt eftersom det uppmuntrar de som är ekonomiskt aktiva, ambitiösa och har en bra arbetsmoral. De som inte har råd att betala inträdesavgift omedelbart kan ta lån. Det enda kravet systemet har är att den som invandrar måste arbeta hårt, en förutsättning som alla i princip kan uppfylla.

Om den som vill invandrare kan betala en summa till staten för laglig invandring istället för till människosmugglare hade mycket varit vunnet. 100 000 kronor kanske är rimligt.

Nyheter från bloggosfären

Merit Wager levererar som vanligt många intressanta iaktagelser: från migrationsverkets personal och om papperslösa/tillståndslösa. Hon frågar sig också, som de antagligen gör i Kanada, varför antalet asylsökande från demokratiska länder i och på väg in i EU kan fortsätta i så pass stor omfattning.

Gudmundson fortsätter att granska det svenska stödet till barbariska terrororganisationer.

Johan Ingerö demonterar Aftonbladets antikapitalistiska rasismanklagelser.

Nina Daryamadj läser koranen i P1.

Sakine Madon om gamla gubbar som inte drar sig för att spela ut "raskortet" när argumenten tryter.

onsdag 10 september 2008

Årets viktigaste migrationsrapport har kommit

För oss som jobbar med migrations- och integrationsfrågor är OECD:s årliga migrationsrapport, International Migration Outlook, en bibel. Årligen redovisar de politikområdets utveckling, hur migrationsflödena ser ut, hur integrationen fungerar och presenterar några fördjupande analyser. Det går att läsa en svensk sammanfattning som pdf, men jag rekommenderar verkligen ett besök på ett bibliotek för att ta del av den fullständiga versionen.

I denna årliga publikation analyseras den senaste tidens utveckling med avseende på migrationsrörelser och migrationspolitik i dessa länder. Författarna understryker den ökande betydelsen av inflödet av högt kvalificerade arbetstagare, temporär arbetskraft och studerande. Man undersöker också närmare de ökande migrationsflödena i områden med fri rörlighet, främst i Europa. Årets upplaga koncentrerar sig på immigranternas sysselsättningssituation och deras bidrag till förändringarna i OECD-ländernas totala sysselsättningsstruktur.

För första gången presenteras en “resultattabell” för arbetsmarknadsintegration och en analys av löneskillnaderna mellan invandrare och infödda. Publikationen granskar också de viktigaste förändringarna i de migrationspolitiska programmen, bl.a. ny lagstiftning som reglerar immigranters inresetillstånd, vistelse och tillträde till arbetsmarknaden. Den selektiva rekryteringen av invandrarna på grundval av arbetsmarknadens behov beskrivs, liksom åtgärder för att underlätta invandrarnas integrering. Internationell samverkan för att förbättra gränskontrollen och bekämpa illegal invandring analyseras i detalj.


Jag kommer att delge små smakprov från rapporten de kommande veckorna med fokus på Sveriges situation. Håll ögonen öppna.

Sverige vill slippa bedöma asylansökningar

Sverige är det land i Europa som hanterar flest asylansökningar. Regeringen är bekymrad och tycker det är orättvist. Men istället för att ändra den svenska migrationslagstiftningen så att det blir mindre lockande att ta sig till just Sverige vill den svenska regeringen, med Billström i spetsen, att EU ska hantera asylansökningarna. På så sätt slipper regeringen själv smutsa ner fingrarna för att minska asylinvandringen.

Från TT:

Målet är ett gemensamt system för asyl år 2012. Hoppet är att det gemensamma systemet ska vara rättvisare och göra att ansökningarna sprids jämnare över unionen.

- Det viktigaste är att vi kommer ifrån asyllotteriet vi har i dag, säger Sveriges migrationsminister Tobias Billström.

Skillnaden i medlemsländernas politik gör att många asylsökanden åker genom Europa för att lämna in sin ansökan i ett land där det är lättare att få asyl — i stället för att som lagen kräver ansöka i det första EU-landet de kommer till.


Även internationell media citerar migrationsministern:

"At present, the most important thing is deciding where to hand in your application rather than what actual reasons you have for seeking asylum," Mr Billström said.

En intressant detalj när man läser internationell rapportering är det franska ordförandeskapets starka fokusering på politiska flyktingar. Asylsystemet är till för politiska flyktingar, inte, som idag, för andra kategorier av invandrare:

It is the duty of the EU to offer better protection to political refugees,” Hortefeux said. “Asylum cannot and will never be a modifying variable in immigration policy.”

Att styra invandringen till kommuner där det finns jobb

"Flyktingar bör bo där det finns jobb"

Alla våra partier vill styra invandrares bosättning till kommuner där arbetslösheten är låg och jobben många. De är bekymrade över att asylsökande genom möjligheten till eget boende väljer att bo i kommuner med dåliga förutsättningar för arbetsmarknadsintegration.

Staten bestämmer bosättnignen för 1800 kvotflyktingar

Varje år tar Sverige emot cirka 1 800 vidarebosatta kvotflyktingar. Jag arbetar i ett projekt som undersöker deras arbetsmarknadsintegration. Dessa flyktingar är uttagna i flyktingläger och har en ordnad plats i en kommun innan de kommer till Sverige. Staten har därmed full möjlighet att styra boendet för dessa 1 800 personer.

Staten bosätter flyktingarna i kommmuner med hög arbetslöshet

Jag har, för projektets räkning, undersökt var staten bosätter kvotflyktingarna. Det visar sig att staten framförallt förhandlar fram bosättning i kommuner med mycket hög arbetslöshet. Arbetsförmedlingens statistik visar att Sverige hade 3,9 procents arbetslöshet år 2007 för personer mellan 16-64 år. Men, nästan hälften av kvotflyktingarna bosattes i fyra län med mellan 5,2 och 5,8 procents arbetslöshet: ÖREBRO LÄN, VÄSTERNORRLANDS LÄN, GÄVLEBORGS LÄN, NORRBOTTENS LÄN. Bara 18,5 procent av flyktingarna bosattes i län med lägre arbetslöshet än genomsnittet.

tisdag 9 september 2008

Demokraterna tuffar till sitt språkbruk inför valet

Demokraterna har justerat sin profil i migrationsfrågor enligt Tom Barry från Americas Policy Program. Enligt Barry har demokraternas förändrat sitt budskap efter interna opinionsundersökningar. Partiet har sett att majoriteten vill ha en mer restriktiv migrationspolitik. Demokraternas nya budskap är "att följa lagen" och kräva "rättslig status".

Demokraterna vill fortfarande ha en invandringsreform som omfattar legalisering av illegala invandrare. Men man har en hårdare hållning än tidigare genom att säga att invandringsreformen ska vara "tuff, praktisk och human." De miljoner som lever illegalt i landet måste följa lagen och landets spelregler för att legaliseras. De papperslösa ska betala böter, betala skatter, lära sig engelska och placeras längst bak i invandringskön för att sedan möjligtvis få bli medborgare.

Läs mer i den långa analysen här.

måndag 8 september 2008

Alliansen hjärta Socialdemokraterna = Sant

Dagens utspel på GP debatt av Sven Otto Littorin, Arbetsmarknadsminister och Nyamko Sabuni, Integrations- och jämställdhetsminister är förvillande likt Veronica Palms debattartikel i DN om Socialdemokraternas politik.

Alliansens företrädare vill att Arbetsförmedlingen ska få i uppdrag att genomföra etableringssamtal med nyanlända invandrare. Detta ska sedan utmynna i en plan för personens fortsatta inträde i arbete och boende. Att i ett tidigt skede betona vikten av val av bosättningsort för bästa möjliga förutsättningar till arbete och egen försörjning är centralt, skriver ministrarna Nyamko Sabuni och Sven Otto Littorin.

De vill med samtal guida de nyanlända, göra upp en plan och övertyga de som kommer att välja "rätt" bostadsort. Socialdemokraterna har samma inställning.

Socialdemokraterna vill att varje flykting tillsammans med ett personligt ombud ska utveckla en individuell introduktionsplan för den första tiden i Sverige. Individen ska få ett erbjudande om lämplig kommunplacering där det finns praktikplats eller jobb. Detta ska också vara en del av den introduktionsplan som avtalas mellan individen och samhället.

Samsynen är alltså stor.

Billström mot Palm i Agenda

Igår möttes migrationsminister Tobial Billström (m) och Socialdemokraternas taleskvinna Veronica Palm i samhällsprogrammet Agenda. Båda bekräftade sina tidigare positioner.

Billström trycker på arbetslinjen och att den gäller alla. Det enda konkreta exempel Billström har som inte finns idag är det försörjningskrav för anhöriginvandring som nu utreds.

Kommentar: Billström säger att arbetslinjen ska gälla alla. Varför då begränsa försörjningskravet till invandrares första fyra år i landet? Det borde vara ännu mer självklart att kunna försörja sig själv och en partner samt ha ordnat boende vid nya giftermål. Det är t.ex. inte rimligt att jag gifter mig med en kvinna från ett icke-EU land och sedan går till socialkontoret och ber om bostad och försörjning. En sådan lagstiftning hade också skyddat många av de ungdomar och unga vuxna som idag riskerar arrangerade äktenskap mot sin vilja.

Socialdemokraterna delar moderaternas problembeskrivning. Det är trångboddhet och dålig koppling till arbetsmarknaden under introduktionen. Enligt Palm behövs mer insatser från det "gemensamma" och en individuell handlingsplan med plan för språk, utbildning, arbete osv. för varje flyktinginvandrare.

Kommentar: Som jag tidigare påpekat är det absurt att förslag som dessa kan lyftas fram som nya utan att någon reagerar. En sådan inriktning slogs fast redan i Proposition 1989/90:105. Samhället ska medverka till att individen får så goda kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället som krävs för att flyktingen ska kunna delta i arbets- och samhällslivet. Hur introduktionen planläggs dokumenteras i en individuell introduktionsplan. I regeringens proposition 1997/98:16 betonas åter en indivudualiserad introduktion med samma inriktning, ambition och mål som nu åter läggs fram.

Individ eller samhälle

Enligt Palm är skillnaden mellan Moderaterna och Socialdemokraterna att Billström lägger ansvaret för integrationspolitikens misslyckande på individen medan hon vill se en större insats från samhällets sida. Låt mig då tipsa Palm om att inget annat land lägger ner så mycket resurser som Sverige gör redan idag på att introducera nya invandrare.

Billström har också tagit upp behovet av gemensamma grundläggande värderingar där han exemplifierar med ord som arbetslinjen, tolerans, yttrandefrihet och jämställdhet. Palm menar att sådant tal ger en bild av att invandrare inte vill arbeta. Istället behövs enligt Palm bättre "verktyg". Billström svarar med att säga att dagens system ibland leder till att människor väljer tryggheten över arbetslinjen.

Pajkastning

Sedan kommer en stunds ovärdig pajkasning där de beskyller varandra för att ogilla invandring. Billström anklagar Palm för att Socialdemokraterna inte vill ha arbetskraftsinvandring. Palm anklagar moderaterna för att skylla integrationsproblemen på invandrare och att "Sverigedemokraterna är på er planhalva".

Tak för invandringen till Storbritannien?

Frank Field, tidigare minister under Tony Blair, är en egensinnig Labour-parlamentariker. Han kräver nu, i samarbete med ledande Tories, en stor minskning av antalet icke-EU arbetstagare som bosätter sig permanent i Storbritannien. De lanserar tillsammans med tankesmedjan Migrationwatch en partiöverskridande parlamentarisk påtryckargrupp.

Gruppen menar att invandringen skapar en för stor börda på skolor, transport, hälsovård och miljö. De menar vidare att att den ökade invandringen innebär att Storbritannien kommer att behöva bygga sju nya städer av Birminghams storlek fram till 2031.

The Home Office har nyligen infört ett australiskt poängsystem som syftar till att begränsa antalet icke EU migranter med arbetstillstånd till personer som har lämplig kompetens och erfarenhet. Men Tories - och Field - anser att systemet fortfarande är dåligt eftersom det inte finns någon övre gräns för antalet som får invandra.

David Cameron, de konservativas partiledare, sade förra året att han vill minska antal icke-EU invandrare väsentligt och har lovat att tillkännage en viss gräns i partiets kommande valmanifest.

En talesman för regeringen försvarar dagens politik och säger att migration är bra för sysselsättningen och bra för ekonomin - nya invandrare bidragit med 6 miljarder euro till den brittiska ekonomin bara under 2006. Det hårda poängsystemet innebär att bara de som Storbritannien har behov av och inga andra kan komma hit. Han sade också att alla invandrare måste tala engelska och följa lagen om de vill få medborgarskap.

lördag 6 september 2008

Inga stora skillnader mellan Obama och McCain

Bloggosfären älskar det amerikanska valet och bevakar varje steg i utvecklingen fram till valet. Jag vill också bidra genom att uppmärksamma kandidaternas migrationspolitik. Efter att ha snokat runt lite kan jag konstatera att skillnaden mellan Obama och McCain är mycket liten.

Tuffare gränskontroll

Båda vill se en bättre och tuffare gränsbevakning. Mer personal och ny teknik ska göra att inga illegala invandrare ska kunna ta sig till landet. Gränserna måste säkras först, sedan kan reformer bli aktuella enligt både Obama och McCain.

Reformer

McCain har varit kontroversiell bland republikanska väljare när det gäller migrationsfrågor eftersom han var en av de ledande politikerna bakom 2007 års migrationslag som aldrig vann stöd i senaten. Lagen föreslog ett nytt gästarbetarprogram och en "väg till medborgarskap" för illegala/odokumenterade/papperslösa invandrare att legalisera sin status. Han vill etablera ett program som antingen leder till att de illegala invandrarna utvisas eller legaliserar sin status. Prioriteringarna är att hålla samman familjen och att undvika en permanent underklass. Obama gav sitt stöd till migrationslagen och har också sagt att han vill sänka avgifterna för personer som vill invandra och bli medborgare.

Illegala invandrare

Både Obama och McCain vill lägga mer ansvar på arbetsgivarna, som ska förhindras att anställa illegala invandrare. De vill också båda två inrätta ett program som legaliserar de illegala invandrarna. McCain har haft de svårt att övertyga de republikanska väljare om att det inte handlar om en amnesti utan om en "väg till medborgarskap" för illegala invandrare. De papperslösa invandrare som vill legaliseras kommer att behöva lära sig engelska, betala tillbaka skatter och böter, samt klara ett medborgarskapstest. Obama stödjer en liknande linje och de båda framhåller att de som har varit i landet illegalt inte kommer att få grönt kort före dem som redan köar i migrationssystemet.

fredag 5 september 2008

Skolexempel

Boden är en kommun som arbetar efter regelboken med introduktion av nyanlända invandrare. Beskrivningen ligger helt i linje med den som Socialdemokraterna vill se.

Den enskilde får en introduktionsersättning som är prestationsbaserad. Programmet är tvåårigt och i det ingår svenskastudier, praktisk samhällskunskap och att hitta en väg till sysselsättning. Introduktionen baseras på en grundlig kartläggning och en individuell handlingsplan som var och en får skriva på och förbinder sig att följa. Målsättningen är att bli självförsörjande. Den som inte följer planen riskerar att få ersättningen indragen. Och den som utan giltigt skäl har avbrutit sin introduktion får heller inget försörjningsstöd. Ersättningen betalas ut som en lön med avdrag för exempelvis karensdag vid sjukdom och vård av barn. Vi stimulerar dem också att ordna egen inkomst, så de får tjäna upp till 3 000 kronor i månaden med bibehållen introduktionslön, säger Anna-Maria Lundkvist-Monroy.

Norrländska Socialdemokraten beskriver resultatet som bra. Siffrorna säger:

191 personer är/har varit inskrivna på introduktionsprogrammet.
74 personer har skrivit ut efter sina första två år i kommunen.
Av dem är 48 vuxna.
11 personer arbetar, 3 har startat egna företag.
4 studerar.
8 är anhöriga till självförsörjande.
6 personer har flyttat.
16 personer har åter kontakt med socialtjänsten.

Det innebär att 14 av 48 har arbete efter två år. Det är knappt 30 procent, ungefär där sysselsättningstalen brukar ligga för nyanlända invandrare i Sverige efter utskrivning från introduktionsprogrammen.

Trots att kommunen arbetar som det är tänkt, och som Socialdemokraterna beskriver som en ny politik, förblir alltså etablering på arbetsmarknaden precis så långsam som har varit fallet så länge vi kunnat följa utvecklingen med hjälp av statistik (Ca 20 år).

Alltså hög tid för nytänkande.

Stor okunskap om integrationspolitik bland debattörer

Sverige är det enda landet i hela världen som inte är främlingsfientligt, men vi är på god väg dit eftersom partierna anser att integrationspolitiken misslyckats. Så kan man sammanfatta Devrim Mavis ledare på Dagens Arena.

Alliansens företrädare och liberala ledarsidor som den i Expressen är enligt Mavi högerpopulistiska. Språktest "är del i en politik som pekar ut invandrade och deras barn som ansvariga för integrationspolitikens kollaps. Det som kort och gott heter högerpopulism. Nu flörtar både moderater och Expressens ledarsida med högerpopulism."

OK. Men Devrim Mavi, alla andra stora invandringsländer har språktest. Är USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Nederländerna, Norge, Australien m.fl. med i samma högerpopulistiska konspiration? De ländernas integrationspolitik betonar också gemensamma värderingar. Debattörer och ledarskribenter i Sverige verkar inte ha en aning om hur politiken ser ut i andra länder. Okunskapen får absurda konsekvenser, bland annat ständiga anklagelser om rasism och främlingsfientlighet.

Behrang Kianzad skriver till exempel på SVT Opinion att Billström jagar blattar och menar att integrationspolitiken i Sverige jämfört med andra länder är mer rasistisk.

Det utmärkande är att utspelet kommer från självaste ministern med ansvar för att ta emot migranter i detta avlånga, kyliga land som egentligen ingen kotte vill flytta till om de verkligen inte måste.

Vem vill flytta till ett trångsynt och bakåtsträvande land i norra Europa när Holland, Kanada, USA, Tyskland och England erbjuder långt bättre möjligheter att få jobb, integreras och samtidigt behålla rätten till sin egen kultur, värderingar och normer?


Denna okunskap!! Oberoende bedömare har konstaterat att Sverige har värdens bästa integrationspolitik (i den mening att invandrare har tillgång till lika rättigheter). Kanada tas ofta upp av personer som gillar mångkulturalism, men också Kanada kräver t.ex. kunskaper i landets språk och ett samhällskunskapstest, samt att man skriver under en lojalitetsförklaring för att bli medborgare. Också i de övriga fyra länderna som räknas upp krävs bevisad kunskap i språk och samhällskunskap för att bli medborgare. Jag skulle vilja ha ett enda exempel på hur politiken i Sverige är mindre generöst när det gäller möjligheten "att behålla rätten till sin egen kultur, värderingar och normer?" Och enligt Devrim Mavi bedriver ju alla dessa länder som Behrang Kianzad framhåller som bättre en högerpopulistisk integrationspolitik. Är det språkkrav, försörjningskrav, samhällskunskapskrav för medborgarskap som Kianzad saknar i Sverige?

För övrigt är Sverige det land i Europa som är mest populärt bland asylsökande. Många kottar vill uppenbarligen flytta till detta trångsynta och bakåtsträvande land.

Mer kunskap och ärlighet, mindre slagträ, gissningar och tyckande. Tack.

Sök pengar för integrationsarbete

Glöm inte att söka pengar från de EU-fonder som ska utveckla och förverkliga den gemensamma europeiska migrationspolitiken.

Flyktingfonden III och Återvändandefonden - de två EU-fonderna som bl.a. stöder utveckling av asylverksamheten och kommunmottagning av flyktingar - har fått nya friska pengar för 2009. Före den 15 oktober ska ansökningar om medfinansiering av utvecklingsprojekt vara inne hos fondenheten på Migrationsverket. Både organisationer, myndigheter, kommuner, landsting, forskningsinstitutioner, företag m.fl kan söka medfinansiering från fonderna.

Utvecklingsidéerna kan gälla allt från asylverksamheten, uttagningen av kvotflyktingar för vidarebosättning i Sverige till hur introduktionen av kommunmottagna ska kunna förbättras och utvecklas. Även goda idéer som rör utvärdering och övervakning av asylpolitiken kan få medfinansiering från Flyktingfonden.


Sverige har störst asyl- och flyktinginvandring och får därför mest pengar.

Eftersom Sverige under de senaste tre åren tagit emot många asylsökande och beviljat många uppehållstillstånd samtidigt som vi har den största mottagningen av kvotflyktingar bland EU-länderna, är det en förhållandevis stor andel av Europeiska flyktingfonden som kan tillfalla Sverige, nästan 17 procent. Det är mer än vad något annat medlemsland får.

torsdag 4 september 2008

Inga nyheter alls!

Veronica Palm presenterar idag på DN debatt socialdemokraternas politik för bättre integration. Vilket sömnpiller. Det hon beskriver i debattinlägget är egentligen bara en beskrivning av hur det ser ut idag och den politik som har varit målet i över 20 år. Jag har arbetat i flera år med att följa upp och utvärdera introduktionen för nyanlända invandrare och jag vågar påstå att inlägget inte innehåller en enda nyhet.

En viktig åtgärd är att korta tiden mellan uppehållstillstånd och inträde på arbetsmarknaden.

Det har alltid varit ambitionen.

Introduktionsersättningen ska göras mer lönelik och vara ersättning för att delta i de insatser som krävs, i enlighet med introduktionsplanen, för att komma in i samhället och på arbetsmarknaden . Individen ska få ett erbjudande om lämplig kommunplacering där det finns praktikplats eller jobb. Detta ska också vara en del av den introduktionsplan som avtalas mellan individen och samhället. Vi socialdemokrater vill pröva den vägen innan det kan bli aktuellt med lagstiftning.

Precis som detta. Lönelik introduktion har varit målet länge och finns i många av de mottagande kommunerna redan idag.

Svenska för invandrare (SFI) måste bli mer flexibel, individanpassad och kunna kombineras med arbete. Vi vill komplettera SFI med intensivkurser i svenska, kompletteringsutbildningar för personer med akademisk examen och utveckla valideringen av utländska examina och yrkeskunskaper.

Också detta är befintlig politik. Problemet är att få det att fungera i verkligheten. Hur det ska ske förblir oklart.

Den stora nyheten är att "lagen om eget boende (ebo) måste ses över". Ses över! Vilken handlingskraft!

Alternativet till alliansens integrationspolitik med små små reformer samt en generell politik som gör det mer lönsamt att arbeta är alltså att fortsätta EXAKT som vi gjort de senaste två decennierna.

onsdag 3 september 2008

Sverige utreder, Norge genomför

Medan svenska politiker utreder och beslutar om minireformer visar den norska socialdemokratiska regeringen att det går att ta snabba beslut. Eftersom antalet asylsökande har ökat snabbt i Norge, men inte till den omfattning som sker/skett i Sverige, inför regeringen där omedelbara reformer i syfte att minska antalet asylsökande utan behov av skydd.

Den politiska kulturen skiljer sig verkligen åt mellan Sverige och Norge. Ingen etablerad politiker i Sverige hade kunnat gå ut med ett pressmeddelande med rubriken "Åtstramning av asylpolitiken". Det hade blivit ett ramaskri bland kollegor, journalister och andra förståsigpåare. Men i Norge gör statsministern just det och håller en presskonferens i anslutning.

I Sverige pågår till exempel en utredning som enligt förslaget ska kräva självförsörjning för invandrare eller fyra års boendetid för familjeåterförening (undantaget "riktiga" flyktingar). I Norge tas sådana beslut utan utredning - och större beslut än så därtill. För familjeåterförening krävs det nu i Norge fyra års studier eller arbetslivserfarenhet för att få familjeåterförening ("riktiga" flyktingar undantaget). För nya anknytningar, dvs giftermål, gäller det kravet alla. Vad stoppar en svensk regering från att införa sådana regler om den nu vill? Kan socialdemokrater i Norge borde alliansen i Sverige också kunna.

Istället får vi i Sverige nöja oss med larm efter larm, evig passivitet och en utebliven arbetslinje. Svenska politiker har en förmåga att skylla på händelser i omvärlden istället för att själva påverka situationen. Kanske är det norsk handlingskraft som efterlyses också av svenska socialdemokratiska debattörer? Nä, jag tror knappast det.

Danskarna bra på att utvärdera integrationsinsatser

Danskarna ligger en bra bit före Sverige när det gäller att följa upp och utvärdera integrationsinsatser. Deras utvärderingar av språkutbildningen är t.ex. flera klasser mer utvecklad än vad den är i Sverige. I Sverige har det varit viktigare för politikerna att anklaga varandra för rasism än att ta reda på hur integrationsprocesserna ser ut och vad som verkligen fungerar för att förbättra språkkunskaper och inträde på arbetsmarknaden. Nu senast har AKF genomfört en analys av språkinlärning i Danmark.

Analysen visar att studenter med längre vistelsetid, är under 30 år, med lång utbildningsbakgrund, låg frånvaro från undervisningen och är från västländer lär sig språket fortare. Rapporten pekar också ut utbildningsanordnare som, med tanke på förutsättningarna ovan, lyckas bättre än andra med att lära ut danska.

Trångboddhet på grund av EBO och anhöriginvandring

Jag håller på med en kort utredning om eget boende (EBO) för asylsökande och effekterna av det egna boendet på individ och kommun. Bilden nedan visar antalet personer inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem. Mer än hälften bor på egen hand i eget boende.Dagens DN uppmärksammar den trångboddhet och bostadsbrist som följer av invandringen.

Anhöriginvandringen från Irak har nästan fördubblats under det senaste halvåret. Trångboddheten förvärras och allt fler irakiska familjer drabbas av hemlöshet i Malmö. Stadsdelen Rosengård har slagit larm och säger att barnen far illa.

Många av de irakier som fått uppehållstillstånd under de senaste åren var ensamma vuxna som bodde inhysta på madrasser hos släktingar under asylprocessen. Antalet asylsökande från Irak har visserligen minskat, men att bostadsbristen nu blivit akut beror på anhöriginvandringen.

tisdag 2 september 2008

Gott och blandat

Mer om nya medborgarskapsregler i Tyskland och Norge

Inte bara Norge ändrade sin lag om medborgarskap den 1 september. I Tyskland kompletterades tidigare villkor - bland annat språkkunskaper - med ett prov om Tysklands historia och kulturella arv. Expressens ledarsida uppmärksammar också det nya norska språkkravet.

Fundamentala värderingar odemokratiskt!

Vill också uppmärksamma en underlig krönika av Stefan Bergmark
i Skånska Dagbladet som, appropå integrationsdebatten, menar att en demokrati inte kan stå upp för några fundamentala värderingar eftersom de kan strida mot individens övertygelser. Att stå upp för fundamentala värderingar - som alla människors lika värde och rätten till liv och egendom osv. - är enligt Bergmark ett tecken på demokratins urvattning och statskonst som liknar en teokrati eller politisk-ideologisk diktatur. Jag förstår ingenting!!

Fler söker asyl i Nederländerna

Antalet asylsökande ökar i Nederländerna. Anledningen är, enligt bedömare, att länder som Sverige bedriver en mindre generös flyktingpolitik och att tidigare amnesti har lockat ett större antal asylsökande till landet. Det bör dock påpekas att Sverige fortfarande har nästan dubellt så många asylsökande som Nederländerna under årets första sex månader. UNHCR:s statistik om asylsökande till olika länder hittar ni här (se högerkolumnen).

måndag 1 september 2008

Kritik av introduktionen för nyanlända invandrare i Göteborg

Introduktionen av nyanlända invandrare har länge varit ett sorgebarn i Sverige, vilket jag bland annat visar i min rapport Introduktion och integration av nyanlända invandrare och flyktingar. Stadsrevisionen i Göteborg har granskat Göteborg kommuns arbete med introduktion och de konstaterar samma gamla vanliga problem.

* Stadens introduktion för flyktingar och nyanlända svarar inte upp mot kommunfullmäktiges och de nationellt formulerade målen. Det beror på brister i ledningen och styrningen såväl på verksamhetsnivå som på stadsdelsnivå.
* Det finns ingen tillförlitlig uppföljning av verksamhetens ändamålsenlighet, effektivitet och kvalitet.
* Stadsdelsnämnderna som är ansvariga för verksamheten har varken formulerat lokala mål för verksamheten eller ställt några krav på relevant uppföljningsinformation.
* Det går inte att bedöma om och i så fall vilken typ av samhällsinformation den enskilde individen har fått inom ramen för introduktionsprogrammet.
* Vuxenutbildningens arbete befinner sig i ett utvecklingsskede vilket inte gör det möjligt att utläsa effekterna av den verksamhetsförlagda svenskundervisningen.
* Kommunen har inte någon tillförlitlig samlad bild om flyktingars och nyanländas boendeförhållanden och behov.
* De flesta når inte målet om egenförsörjning, vilket är det främsta målet med introduktionen.

Göteborg kommun får dock ett litet plus när det gäller kvaliteten i den introduktion som erbjuds barn och unga där skolan tar ett stort ansvar för barnens introduktion. Samtidigt ser stadsrevisionen att det finns ett behov av ett större mått av helhetstänkande och samordning inom kommunen beträffande undervisningen för nyanlända elever.

Arbete inte nog

Inlägget Sverigedemokraterna i Fokus avslutades med att jag ifrågasatte slutsatsen att Sverigedemokraternas saga är slut om invandrare får jobb. Det finns tvärtom mycket som talar för motsatsen.

* I våra grannländer är arbetslösheten bland utrikes födda mycket lägre, men stödet för invandringskritiska partier större. I Norge är t.ex. arbetslösheten bland utrikes födda 4,6 procent, jämfört med 13,4 procent i Sverige. Samtidigt har Fremskrittspartiet ett väljarstöd på över 30 procent.

* Många studier visar att det inte är situationen på arbetsmarknaden som avgör attityder till invandring. Hainmueller and Hiscox (2007) Educated preferences: Explaining attitudes toward immigration in Europe visar till exempel att negativa attityder till invandring i Europa framförallt beror på en uppfattning om "kulturellt hot" - frågor om identitet och kulturella skillnader. Om man ska hårdra slutsatserna är det många som tänker: Hellre en arbetslös "europe" än en arbetande troende muslim.

Födelseland främsta förklaring av antalet sjukskrivningsdagar

Tommy Bengtsson och Kirk Scott har i rapporten Human Capital and Ethnic Determinants of Sickness Absence in Sweden 1993–2001 undersökt vad som förklarar olika individers sjukskrivningar.

Studien visar att det finns stora skillnader i antalet sjukdagar mellan inrikes födda och olika grupper av utrikes födda. Personer födda i Grekland, Irak, Turkiet och f.d. Jugoslavien har till exempel mer än dubellt så många registrerade sjukdagar som inrikes födda svenskar mellan 1993 och 2004. Skillnaderna är stora även om man kontrollerar för andra faktorer som utbildning, ålder m.m. Författarna konstaterar att de faktorer som huvudsakligen förklarar antalet sjukdagar är födelseland följt av utbildningsnivå.

Sverigedemokraterna i Fokus

Ni har väl inte missat Fokus långa artikel om Sverigedemokraterna? Artikeln fokuserar på de fyra ledande Sverigedemokraterna, som alla studerat på Lunds Universitet.

Sverigedemokraterna är lika mycket nu som tidigare ett enfrågeparti. Det är bara i flykting- och invandrarfrågorna som några väljare alls svarar att Sverigedemokraterna har de bästa idéerna.

Sverigedemokraterna har väljarnas förtroende på ett enda område. Framtiden för den »Fantastiska fyran« ligger inte i händerna på dem själva, utan avgörs av om de etablerade partierna kan hålla vad de lovat. Att de människor som söker sig hit från andra länder snabbt ska kunna försörja sig själva. Att de är en tillgång, inte ett problem.

Vinner inte etablissemanget den debatten kan vi snart ha en främlingsfientlig vågmästare i riksdagen. Får invandrarna jobb är Sverigedemokraternas saga all.


Jag ska senare kommentera sista meningen, Får invandrarna jobb är Sverigedemokraternas saga all, mer utförligt. Jag är inte helt övertygad om att det stämmer.