lördag 6 september 2008

Inga stora skillnader mellan Obama och McCain

Bloggosfären älskar det amerikanska valet och bevakar varje steg i utvecklingen fram till valet. Jag vill också bidra genom att uppmärksamma kandidaternas migrationspolitik. Efter att ha snokat runt lite kan jag konstatera att skillnaden mellan Obama och McCain är mycket liten.

Tuffare gränskontroll

Båda vill se en bättre och tuffare gränsbevakning. Mer personal och ny teknik ska göra att inga illegala invandrare ska kunna ta sig till landet. Gränserna måste säkras först, sedan kan reformer bli aktuella enligt både Obama och McCain.

Reformer

McCain har varit kontroversiell bland republikanska väljare när det gäller migrationsfrågor eftersom han var en av de ledande politikerna bakom 2007 års migrationslag som aldrig vann stöd i senaten. Lagen föreslog ett nytt gästarbetarprogram och en "väg till medborgarskap" för illegala/odokumenterade/papperslösa invandrare att legalisera sin status. Han vill etablera ett program som antingen leder till att de illegala invandrarna utvisas eller legaliserar sin status. Prioriteringarna är att hålla samman familjen och att undvika en permanent underklass. Obama gav sitt stöd till migrationslagen och har också sagt att han vill sänka avgifterna för personer som vill invandra och bli medborgare.

Illegala invandrare

Både Obama och McCain vill lägga mer ansvar på arbetsgivarna, som ska förhindras att anställa illegala invandrare. De vill också båda två inrätta ett program som legaliserar de illegala invandrarna. McCain har haft de svårt att övertyga de republikanska väljare om att det inte handlar om en amnesti utan om en "väg till medborgarskap" för illegala invandrare. De papperslösa invandrare som vill legaliseras kommer att behöva lära sig engelska, betala tillbaka skatter och böter, samt klara ett medborgarskapstest. Obama stödjer en liknande linje och de båda framhåller att de som har varit i landet illegalt inte kommer att få grönt kort före dem som redan köar i migrationssystemet.

Inga kommentarer: