lördag 13 september 2008

Mer om integration på DN debatt

Socialdemokraten Anders Lago, kommunalråd i Södertälje, skriver idag på DN debatt att han är besviken på Moderaternas och Socialdemokraternas politik.

Trots att de som flyr till Sverige oftast är unga människor med starka drivkrafter hamnar en mycket stor del i bidragsberoende i storstädernas förorter. Det tar alldeles för lång tid innan flyktingarna lär sig svenska och blir en del av vårt samhälle. I vårt rika, glest befolkade land sover människor på madrasser och lever omänskligt hopträngda i små lägenheter. Välutbildade akademiker kör svarttaxi och arbetar på restaurang. Detta trots att politiker och näringslivsföreträdare säger att vi behöver välutbildad arbetskraft och bör utöka arbetskraftsinvandringen.

Det han kritiserar är samhällets oförmåga att utnyttja flyktingars kompetens och att politikerna inte gör något åt koncentrationen av flyktingar till storstädernas förorter.

Det vi verkligen måste förhindra är den mycket stora koncentrationen av flyktingar till ett fåtal bostadsområden. Enskilda kommuner får i dag ta ett orimligt stort ansvar.

Lago föreslår förändring enligt fem punkter. Nästan alla har bakgrund i ambitionen att sprida ut flyktingarna i landet.

* Avskaffande av EBO. Detta krävs för att förhindra att kommuner som Södertälje och Malmö blir överbelastade, vilket leder till ett uselt bemötande för nya flyktingar. Alla kommuner måste ta ett samlat ansvar för asyl- och flyktingmottagningen.

* Ett ökat regionalt ansvarstagande för mottagandet och ett maxtak för varje kommun. Staten, regionen och kommunerna bör komma överens om ett maxtak för hur många asylsökande och flyktingar respektive kommun bör och kan ta emot.

* Matcha flyktingens kompetens och erbjud olika alternativa kommuner och regioner med utgångspunkt i möjligheterna på arbets- och bostadsmarknaderna. Arbetsförmedlingen bör få ansvar för att snabbt få in flyktingarna i arbete.

* Speciella introduktionsprogram ska utformas för flyktingbarnen. Föräldrar och barn ska också ges information om den svenska skolan samt vilka utbildningsmöjligheter och skolalternativ som erbjuds i olika kommuner.

* Högskolor och universitet bör ges ett speciellt ansvar för kompletterande utbildning till flyktingar med akademisk bakgrund.

Det är inga märkvärdiga förslag. Som jag ser ligger de nära förslagen i den rådslagsrapport han kritiserar. Det är svårt att förstå varför Lago är så upprörd att han skriver en DN-debattartikel om saken.

16 kommentarer:

[...] sa...

precis!

Anders sa...

* Avskaffandet av EBO blir tyvärr rätt tandlöst i dagsläget. Det finns numera etniska enklaver i alla större svenska städer. Örebro, Växjö, Helsingborg, Västerås, Borås, Umeå, Luleå etc. Även om man "sprider ut" invandrarna så kommer de hamna där det är billigast att bo, dvs i de segregerade invandrarförorterna.

* Samma gäller för eventuella maxtak, lite för lite, lite för sent.

* Problemet är att flyktingarnas eventuella kunskaper är oerhört svåra att verifiera. Dels för att deras utbildningar ofta skiljer sig fundamentalt från de svenska och dels för att de väldigt sällan har dokumentation för att stödja deras kunskap

* Kompletterande utbildningar finns. Problemet är som sagt bara att många utbildningar, tex juridik och ekonomi, är som natt och dag med den svenska utbildningen. En amerikansk "business-master" är tex helt olik en svensk ekonomiutb. Dessutom finns det kompletering för tex läkarstudenter. Våra invandrare brukar dock klara sig katastrofalt dåligt i dessa, vilket det givetvis talas jävligt tyst om i PK-Sverige.

* Informationen kan säkert bli bättre. Samtidigt skulle varje etniskt homogen klass försämra sin kvalitet oerhört om de var tvugna att ta hand om 5-6 invandrarbarn som inte kan svenska. Detta skulle uppreta medelklassen/överklassen enormt.


Det ENDA realistiska åtagandet man kan göra är att ELIMINERA invandringen av icke-flyktingar. Idag är endast 5%!!!!! av alla vi tar emot flyktingar enligt FNS konventioner. Resterande är ekonomiska migranter. BEGRÄNSA invandringen till de 5% som är flyktingar och för de som kan vidimera att de kan försörja sig. Allt annat är naiva drömmar som bara spär på problemet.

Emil sa...

Anders. Jag ger dig ett rätt. Idén om att sprida invandrare är sannerligen märklig.

För det första vill inte invandrare bo i små kommuner i glesbygd.

För det tredje finns det knappast någon kommun i Sverige som inte har en ansenlig befolkning med utländsk bakgrund. Många av de kommuner som "anklagas" för att inte ha några invandrare har en mycket stor andel utrikes födda i kommunbefolkningen och i nivå med genomsnittet i Sverige som är 13,4 procent.

Danderyd: 13,4%
Lidingö: 13,8%
Nacka: 16,7%

I Vellinge kommun i Skåne är 6,7 procent födda i annat land. Det motsvarar ungefär nivån i Norge. Det är alltså inte tal om några extremt låga nivåer i dessa kommuner.

För det tredje finns det faktiskt ingenting som säger att en koncentration av utrikes födda eller etniska enklaver skulle vara sämre och mer problematiska. Det finns tvärtom tecken på motsatsen.

Maria Ferm sa...

Ja debattartikeln känns ganska scizofren.

henrik: du skriver "I Vellinge kommun i Skåne är 6,7 procent födda i annat land."

Well... de är ju födda i Danmark eller USA.

Lars sa...

Varför får Anders bara ett rätt av Henrik Emilson?

Att "eventuella kunskaper [inte minst från utbildningar utanför Europa] är oerhört svåra att verifiera dels [då de] ofta skiljer sig fundamentalt från de svensk utbildning och dels [då det] sällan finns pålitlig dokumentation" är väl fakta?

Att "det finns komplettering för tex läkarstudenter" är väl också fakta?

Och att kvaliteten på kunskapsförmedlingen sjunker, om eleverna ej behärskar landets gemensamma kommunikationsspråk, det inser ju Henrik, när det gäller högskolan. Tror Henrik att så inte är fallet på lägre stadier? Varför isf?

Emil sa...

Svårigheten med att bedöma och jämföra kompetens och utbildningar är väl känt. Det problemen dras alla länder med. Här finns det också knappast någon debatt. Alla tjänar på att man förenklar och förbättrar instrumenten för att ta tillvara utländsk förvärvad kompetens.

Spridningen däremot är, om man läser t.ex. Socialdemokraternas program, universalmedlet för att förbättra integrationen. Det är att förenkla frågan alldeles för mycket.

Anders sa...

Emil: Problemet för de politiskt korrekta, inkluvise du själv???, är att man inte FÅR göra skillnader mellan invandrargrupper då detta anses rasistiskt (snacka om att det begreppet är devalverat)

I Danderyd tex finns det knappt en enda invandrare från Mellanöstern, Afrika eller Balkan. De invandrare som finns där är ofta av nordiskt eller väseuropeiskt ursprung och därmed betydligt mer lättintegrerade i det svenska samhället då de har liknande språk, kultur och etnicitet.

Problemet är bara att det inte GÅR att "sprida" invandrare till en kommun som Danderyd då det knappt existerar en enda hyresrätt i kommunen och inget nytt byggs.

De länder som "lyckas" någorlunda med integration, som exempelvis Kanada, har en extremt selektiv invandringspolitik där man upprättar ett poängsystem där invandraren måste passa perfekt in i en kravprofil.

Om du inte vill ge mig fler än ett rätt kanske du kan börja med att ge ETT konkret exempel på ett land med lyckad integration när man bedriver en invandringspolitik liknande den svenska? Klarar du ej av detta är din åsikt direkt diskvalificerad!

Varför tror du att den svenska skolan har fallit från en topposition i världen till en obskyr tillvaro som inte ens är bland de 20 bästa längre? Varför tror du Finland fullständigt kör över Sverige i alla undersökningar? Varför tror du svenska högskolor får inrätta hjälpkurser i matte för nästan alla studenter vilket inte behövdes alls för 20-30 år sedan?

Visst kan man delvis skylla på "flumskolan", samtidigt vet alla vi som jobbat i skolan att denna fungerar väldigt bra i de, väldigt få, välbärgade etniskt homogena skolorna.

Emil sa...

Om jag är politisk korrekt eller inte få du själv bedöma när du läser bloggen.

Anders sa...

Efter att ha läst lite i bloggen så inser jag att du inte direkt är PK. Samtidigt vågar du givetvis inet säga vadsomhelst, förmodligen av rädsla för att förlora jobbet.

Lars sa...

Henrik Emilsson skrev: "Spridningen däremot är, om man läser t.ex. Socialdemokraternas program, universalmedlet för att förbättra integrationen. Det är att förenkla frågan alldeles för mycket."

Ja, givetvis. Det finns inte några kända metoder för att integrera en invandring med en sådan profil och en sådan omfattning som den svenska världsunika invandringspolitiken resulterar i.

Svenska politiker är uppenbarligen likgiltiga för vilken grotesk våldsbrottslighet/maffiavälde och vilka gigantiska kostnader som riksdagspartiernas gemensamma invandringspolitik skapar.

Henrik Emilsson har rimligen en viss insyn.

Är dagens artikel på DN Debatt och de lanseringar, där partierna ånyo dammar av samma åtgärder som tidigare inte har visat sig fungera, som Henrik så förtjänstfullt har uppmärksammat, en slags TEATER?

Inser politikerna, att de har skapat en vålds- och kostnadspiral som de tappat kontrollen över - nu spelar de teater och försöker distrahera väljarna olika meningslösa utspel/initiativ/debattartiklar?

Martin sa...

Vi måste anpassa vår vision om "integration" till verkligheten, och verkligheten säger att integration så som det definieras i dag är omöjligt. Kommer man till Sverige som flykting från Irak kan man enkelt bosätta sig tillsammans med andra irakier och då är det helt onödigt att anpassa sig till de infödda svenskarna. Det är dags att vi accepterar att dessa irakier är en del av det svenska samhället och att de finns här och lever tillsammans behöver inte vara ett problem. Man behöver inte ställa några särskilda krav på dem förutom de indirekta krav som ställs på alla människor i ett marknadsliberalt samhälle: har du inget arbete kan du inte försörja dig = drivkraften för att få ett arbete. Kan man inte svenska blir det mycket svårare att få ett jobb = drivkraften för att lära sig svenska. Följer man inte lagen blir man straffad = drivkraften för att följa lagen. Sådana drivkrafter är mycket mer effektivt än att staten säger "gör så här", särskilt om verkligheten för invandrarna visar att det är helt onödigt att göra som staten säger.

Karin sa...

Hej Martin!

Du skriver: "integration så som det definieras i dag.."

Har du hittat någon definition av integration?

Vet Emil hur integrations definieras?

Anders sa...

Martin: För att få människor i arbete, lära sig svenska och bli en del av det svenska samhället måste vi ta bort möjligheten till socialbidrag vilka eliminerar behovet av att göra ovanstående. Då måste mao hela välfärdssamhället slopas helt vilket givetvis är fullständigt orealistiskt.

Ponera att du har 2 val i livet.
1. Komma till ett nytt land där du inte förstår något om någonting. Du måste lära dig ett totalt främmande språk och umgås med människor vars kultur skiljer sig extremt mycket från din egen. NÄR du väl gjort detta är dina enda egentliga alternativ att städa, jobba på McD eller eventuellt köra taxi.

Alt 2: Skit i att lära dig språket, lev i ett område med endast andra svenskar, få bidrag totalt kravlöst och jobba lite svart vid sidan om. Detta alternativ gör DESSUTOM att du tjänar mer pengar än alternativ 1. Vilket väljer du?

Jag förstår alla människor som väljer alternativ 2, jag skulle nog gjort detsamma!

Emil sa...

Karin.

Den svenska integrationspolitiken beslutades i proposition 1997/98:16 Från invandrarpolitik till integrationspolitiik.

http://www.regeringen.se/content/1/c4/22/71/bbd15e5a.pdf

Där finns ett avsnitt om termen integration på sid.22. Det är en rätt så snårig text utan precis definition.

Utdrag:

Integration kan syfta på något som skall uppnås, dvs. ett mål, eller på en process eller en kombination av mål och process. Man kan tala om integrationsprocesser på den individuella nivån och på samhällsnivå.

Integrationsprocesserna kan också knytas till t.ex. kulturella, sociala och ekonomiska aspekter. Staten bör inte fastställa övergripande mål för enskilda individers integration. På den individuella nivån bör integration betraktas som ett livsprojekt vars innehåll och mål endast kan bestämmas av individen själv. Däremot kan staten sätta upp mål för vad som bör uppnås inom olika samhällsområden med hjälp av arbetsmarknadspolitik, utbildningspolitik osv. och stödja den individuella integrationsprocessen genom att föra en politik som ger individen möjligheter att förverkliga
sina mål i livet.

Regeringen anser att när begreppet integration används i sammanhang som rör samhällets etniska och kulturella mångfald bör det i första hand avse processer på individuell och samhällelig nivå.

Karin sa...

Till Emil

"Staten bör inte fastställa övergripande mål för enskilda individers integration. På den individuella nivån bör integration betraktas som ett livsprojekt vars innehåll och mål endast kan bestämmas av individen själv.

Däremot kan staten ..[stödja] integrationsprocessen genom att föra en politik som ger individen möjligheter att förverkliga sina mål i livet."

Så om till exempel en somalisk kvinna har som mål och livsprojekt, att föda sin man så många barn som möjligt (helst ett nytt barn varje år), då är hon integrerad, om staten och skattebetalarna stödjer hennes möjlighet att göra det?

Har jag fattat rätt?

Emil sa...

Karin, ja så skulle man nog kunna uppfatta texten. Det är just målet med integrationspolitiken som är oklart formulerat vilket gör det svårt för våra myndigheter och politiker att förhålla sig till mångfalden.

DO jobbar för att alla möjliga konstigheter ska accepteras i religionens namn. Samtidigt har vi en arbetslinje.

Vi skulle behöva konkretisera integrationspolitiken så att vi vet vad vi strävar efter.