måndag 30 juni 2008

Ny sysselsättningsstatistik efter utbildningsnivå och födelseland

Statistiska Centralbyrån har nyss redovisat Befolkningens utbildning och sysselsättning för år 2006. Här hittar vi också uppgifter på sysselsättning efter invandrares födelseland.

SCB sammanfattar:

Utrikes födda förvärvsarbetar i klart mindre utsträckning än svenskfödda. Totalt förvärvsarbetade 83 procent av de svenskfödda och 58 procent av de utrikes födda i åldern 25–64 år. Skillnaden kvarstår även om hänsyn tas till utbildningsnivån. Av de utrikes födda med lång eftergymnasial utbildning i åldern 25–64 år förvärvsarbetade 68 procent. Bland svenskfödda med motsvarande utbildningsnivå förvärvsarbetade 90 procent.

Två tredjedelar av flyktingarna jobbar inte

För vissa födelseländer är sysselsättningen katastrofalt låg. Av de över 51 000 personer mellan 25-64 år som invandrat från Irak hade bara 36 procent arbete år 2006. För de 11 000 personer födda i Somalia är motsvarande andel 29 procent. För Afghanistan är andelen 33 procent. Två tredjedelar av de stora invandringsgrupperna som kommer som flyktingar till Sverige är alltså arbetslösa. Kanske allra mest överraskande är att bara 24 procent av dem som invandrat från Serbien Montenegro är sysselsatta (och enbart 14 procent av kvinnorna).

Tyvärr innebär dagens flyktinginvandring bara en import av arbetslöshet.

Inget nytt i Kristdemokraternas nya integrationspolitik

Kristdemokratarna antog ett nytt program för integration på kongressen i Norrköping. Jag hittar inte programmet på deras hemsida, men Sydsvenskan rapporterar om några av punkterna. Programmet innehåller ännu mer social ingenjörskonst och omhändertagande, en inriktning som de redan idag leder till dåliga resultat.

Introduktionslön och en personlig coach för nyanlända invandrare

Några av förslagen liknar dem som lagts fram av den statliga utredningen Egenansvar – med professionellt stöd (SOU 2008:58). Förslagen är tänkta att ge mer egenmakt, men kräver i praktiken mer byråkrati, statligt ansvarstagande och omhändertagande och mindre ansvar för individen. Som vanligt är det samhället som ska lägga allt tillrätta. Det är otroligt märkligt att borgerliga partier inte kan skaka av sig den socialdemokratiska integrationspolitiken och presentera ett trovärdigt alternativ till den politik som de flesta bedömare anser vara misslyckad.

fredag 27 juni 2008

Hårdrock strider mot värdegrund!?

Jag anser att en privat arbetsgivare bör kunna välja vem de vill anställa utan att behöva motivera det för tredje part. För offentliga arbetsgivare är det annorlunda. Eftersom en anställning i offentlig sektor betalas av skattemedel bör meritokrati gälla. Sedan kan det hända att offentliga arbetsgivare har ett särskilt ansvar om politiker t.ex. uttalar önskemål om en viss mångfald bland de anställda.

Nu har vi dock en diskrimineringslag som skyddar mot viss diskriminering, medan annan diskriminering är laglig. Det är idag olagligt att motivera ett negativt anställningsbesked med att någon är religiös. Däremot är det fritt fram att diskriminera på grund av musiksmak/intresse.

torsdag 26 juni 2008

Friande domar i människosmugglingshärvan

Tingsrätten har meddelat dom i det gigantiska männoskosmugglingsmål med 34 åtalade som genomförts inför Halmstads tingsrätt. Tingsrätten finner att det visserligen handlat om omfattande skenäktenskap, betalning av höga ersättningar till smugglare, att de i en del fall inte var föräldrar till de barn de haft med sig och att de grovt utnyttjade det svenska välfärdssystemet, men att de flesta åtalspunkterna inte är brottsliga enligt svensk lag.

Marianne Paulsson, chef för utlänningspolisen i Halmstad, säger:

- Jag tror att det här är en mycket välskriven dom, för det är två mycket kompetenta domar. Men jag kunde bara inte tänka mig att vi i vår lagstiftning varit så naiva att vi inte tagit med köpta handlingar som falska eller att vi inte ser det som människosmuggling när man passerar gränsen med hjälp av dem.

Det som upprör henne är att de som organiserat och tagit betalt nu går fria, medan de som kommit hit med hjälp av falska uppgifter och höga avgifter till organisatörerna i de flesta fall kommer att utvisas. För även om man inte gjort sig skyldig till brott är de felaktiga dokument och avslöjade skenäktenskap ingen grund att få uppehållstillstånd i Sverige. Det kan röra sig om mellan 50 och 70 personer. Fjorton har redan fått avvisningsbeslut.

Två reformer förhindrar härvor som denna. Försörjningskrav hade inneburit att skattebetalarna inte måste försörja dem som kommer till landet genom skenäktenskap. DNA-test fastställer om det finns släktband eller inte.

onsdag 25 juni 2008

Vissa sedvänjor måste förkastas

Aftonbladet har under lång tid gjort ett utmärkt jobb med att uppmärksamma hedersvåld och hedersmord genom att ge de utsatta kvinnorna (och en del män) en röst. Idag uppmärksammar tidningen nioårsdagen av Pelas död med att intervjua Sara Mohammad.

– Ungefär 100 000 invandrarflickor lever under hedersrelaterat förtryck enligt siffror från Stockholms universitet, men mörkertalet är mycket stort, säger Sara Mohammad, ordförande för riksföreningen Glöm aldrig Pela och Fadime, (GAPF).

– Vi märker att det har blivit lättare att prata om det här. Vissa delar är fortfarande tabubelagda, men förut var det totalt tabu kring ämnet, säger hon.

Det är både okunskap och rädsla för att bli kallade rasister som gör att många tvekar inför att ta upp dessa problem.

– Man vill gärna nämna andra religiösa grupper och minoriteter inom kristendomen och judendomen när man pratar om det här, istället för att ta politisk islam på allvar. Men det handlar inte om muslimer som individer utan om ett nätverk som försöker prägla islam i hela världen.

Att blunda för hur religionen påverkar är att svika de drabbade, menar Sara Mohammed. Hon tycker att man främst måste se det här som en fråga om mänskliga rättigheter. Då blir det viktigt att förbjuda religiösa friskolor som utbildar barnen i strid mot dessa, menar hon.

– Man vet ju att könsapartheid råder i dessa friskolor, där man utbildar i en religion istället för om den, säger hon och fortsätter:

– Jag tycker också att man borde förbjuda slöjor för barn. Myndiga får gärna ta på sig 17 slöjor om de vill, men lägg inte det ansvaret på en 4-5-årig tjejs axlar. Samhället måste ta ett ansvar mot könsdiskrimineringen.


Myten om mödomshinnan

Samtidigt pågår en livlig debatt i Danmark om att sjukhus opererar in en "mödomshinna" så att det ska blöda på bröllopsnatten. Också Dagens Nyheter har snappat upp trenden.

- Vi har en boom just nu. Så är det alltid i maj, juni och juli. Det är bröllopstider och vi ordnar två till tre mödomshinnor i veckan, säger gynekologen Christine Felding som har en privat mottagning på norra Själland till Ritzau.

Akademikliniken i Stockholm genomför mödomshinneoperationer, ett 20-tal om året.

- Ja tyvärr, säger plastikkirurgen Jan Jernbeck.

- Vi försöker avråda kvinnorna och förklara att en operation inte garanterar att det blir blod på bröllopslakanen. Men det sociala trycket kan vara mycket stort. Många flickor är jätterädda att familjen ska upptäcka att de inte är oskulder, säger Jernbeck till TT.


Politiken.dk har haft en hel serie i ämnet

Et stigende antal muslimske kvinder i Europa får lavet en ny jomfruhinde, så de ikke udstødes af muslimsk samfund.

Indvandrerkvinder får falske jomfruhinder på regionernes og kommunernes regning.

Mødommen skal være intakt inden bryllupsnatten.

Framförallt handlar debatten i Danmark om det offentliga verkligen ska finansiera ingrepp som indirekt stöder en denna felaktiga och barbariska sedvänja. Nej, säger sjukvårdsminister Jakob Axel Nielsen. Ja säger oppositionen.

tisdag 24 juni 2008

EU mot en ny gemensam migrationspolitik

EU håller på att formera en ny gemensam migrationspolitik, med Frankrike som drivande land. Också EU Kommissionen gör sitt för att skynda på utvecklingen, nu senast genom meddelandet "A Common immigration policy for Europe: principles, actions and tools".

Kristof Tamas, expert på migrationsfrågor vid EU-kommissionens generaldirektorat för rättsliga och inrikes frågor, sammanfattar innehållet för Kyrkans Tidning:

Principerna för den legala invandringen delas in i tre honnörsord: välfärd, solidaritet och säkerhet. I fokus finns viljan att utveckla arbetskraftsinvandringen – samtidigt som strömmen av irreguljära migranter ska hejdas. Vid sidan om meddelandet om legal invandring fastslås intentionerna att ta ytterligare steg mot ett harmoniserat asylsystem.

Läs mer om Kommissionens meddelande och den gemensamma europeiska migrationspolitiken här.

måndag 23 juni 2008

Feminismens svek mot kvinnorna

Helsingborgs Dagblad har intervjuat Maria Hagberg, före detta medlem i Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ, om vänsterfeminismens svek mot kvinnorna. Det stora problemet är enligt Hagberg att vänstern vägrar erkänna kopplingen till religion.

— Hedersrelaterat våld finns över hela världen och handlar om att få kontroll över kvinnans kropp och sexualitet. Att inte erkänna de specifika problem som förtrycket innebär för kvinnor, och för män, är upprörande. Man väljer att blunda för de religiösa och kulturella kopplingarna.

— Vänstern och Fi har svikit invandrarkvinnorna och ställt sig på patriarkatets sida.

— Svenska medelklassfeminister har valt sin teori om könsmaktsordningen. Allt våld är patriarkatets fel.

Maria Hagberg gör en paus. Bara flugans irrande i fönstret hörs.

— Vi sysslar med lyxproblem här. Jag skiter faktiskt i vem som knullar med vem. För det är där vi har hamnat, i en diskussion om sexualiteten. Man sviker de verkligt utsatta kvinnorna och kvinnokampens historiska framsteg.


Maria Hagberg är en av tre ordföranden för Nätverket mot hedersrelaterat våld.

Om mångkulturalism och anpassning i franska Kanada

Missa inte Christian Råberghs beskrivning av Québecs kommission om mångkulturalism och anpassning på Tema Asyl. Kommissionen har haft tunga medarbetare, som den legendariska politiska filosofen - och främsta förespråkaren för en politisk mångkulturalism - Charles Taylor.

Syftet med kommissionen var "att ta ett bredare grepp om frågan om mångkultur, interkulturella möten och konfrontationer i Québec och bedöma vad som kan ses som en rimlig anpassning från olika etniska gruppers respektive majoritetssamhället och dess institutioners sida. I uppdraget ingick också att till regeringen i Québec ge rekommendationer om åtgärder och utvecklingslinjer.

En svensk läsare slås i första hand av den rättframhet och öppenhet med vilken problemen redovisas. En annan intressant skillnad – jämfört med motsvarande studier/utredningar i Sverige – är den optimism och pragmatism som präglar de lösningar och rekommendationer som kommissionen för fram. Utgångspunkter för förslagen är också de gemensamma värderingar, den gemensamma historia och, inte minst, den Stadga för mänskliga rättigheter och friheter som är grundvalen för provinsen Québec (och det kanadensiska samhället). Majoritetssamhällets anpassning är inte gränslös; rättigheter och skyldigheter är ömsesidiga.
"

Svårt att utvärdera sfi

Riksrevisionen konstaterade i förra veckan att effekterna av sfi (svenska för invandrare) är okända. Med tanke på att sfi-verksamheten har pågått i mer än 40 år och kostade drygt en miljard kronor år 2006 menar Riksrevisionen att verksamheten borde utvärderas på ett bättre sätt.

Sammantaget kan Riksrevisionen konstatera att det i dagsläget inte går att utvärdera sfi:s effekter med traditionella utvärderingsmetoder och att regeringens insatser hittills inte har varit tillräckliga för att säkerställa att sfi:s effekter kan utvärderas, bl.a.vad gäller deltagarnas arbetsmarknadsstatus. (sid. 59)

Inget resursproblem

Det är mycket viktigt i sammanhanget att påpeka att eventuella brister i svenskundervisningen för invandrare inte är ett resursproblem. Studien Assessing the Costs and Impacts of Migration Policy: An International Comparison (Geneva 2008) visar bland annat att Sverige lägger mer än 10 gånger så mycket resurser på integrationsåtgärder än till exempel Kanada, varav utgifterna för sfi är den största posten.

Bättre uppföljning av resultaten räcker långt

Riksrevisionen konstaterar att det är mycket svårt att utvärdera effekterna av sfi. Det naturliga borde då vara att i varje fall förbättra uppföljningen av undervisningens resultat. Redan dagens bristande statistik av kommunernas språkundervisning visar många intressanta resultat. Integrationsminister Nyamko Sabuni har också gett i uppdrag till Skolverket att göra just det vilket är positivt.

söndag 22 juni 2008

Socialbidragskostnaderna visar integrationsfiaskot

Efter att ha skrivit förra inlägget tittade jag närmare på Socialstyrelsens rapport om ekonomiskt bistånd för år 2007. Ur ett integrationsperspektiv är uppgifterna skrämmande. 2007 var 13,4 procent av befolkningen utrikes födda. Dessa 13,4 procent tog emot 62 procent av det ekonomiska biståndet (socialbidraget) samma år. Vilket fiasko.

Masoud Kamali om Sverigedemokraterna

Masoud Kamali har knappast någon trovärdighet kvar som integrationsforskare, men har idag fått skriva ett debattinlägg i Svenska Dagbladet om att Mediers bevakning gynnar partier som Sverigedemokraterna. Den analysen delar jag med Kamali, men på helt andra bevekelsegrunder.

Väljare vill ha mer restriktiv invandringspolitik än politikerna

Studien From Individual Attitudes towards Migrants to Migration Policy Outcomes: Theory and Evidence av Giovanni Facchini och Anna Maria Mayda visar att den europeiska befolkningen vill ha betydligt mer restriktiv invandringspolitik än den som förs och röstas fram av politikerna. Man skulle kunna säga att politikerna tar ett "moraliskt" ansvar genom att de - trots att väljarna tycker annorlunda - bibehåller en relativt välvillig invandringspolitik.

Att ta debatten gör Sverigedemokraterna mer populära

Eftersom mycket stora delar av befolkningen håller med Sverigedemokraternas politik i migrationsfrågor så leder debatt till att allt fler får upp ögonen för ett politiskt alternativ. Så länge Sverigedemokraterna kan argumentera på ett resonabelt sätt och inte framstå som rasister så kommer de att vinna på debatt. De främsta argument de etablerade partierna kan anföra mot SD är känslomässiga och moraliska, men de räcker inte i längden.

Är det rasistiskt att partier låter sig påverkas av Sverigedemokraterna?

Politikerna befinner sig i en knipa. De har förbundit sig att inte ha med Sverigedemokraterna att göra. Samtidigt har Sverigedemokraterna ett stort stöd i befolkningen för sin mer restriktiva invandringspolitik. Att införa en mer försiktig invandringspolitik har alltså folkligt stöd, men varje förändring i den riktningen kommer att leda till anklagelser om att vara populistisk, främlingsfientlig och att genomföra Sverigedemokraternas politik. Samtidigt fortsätter utanförskapet att växa bland den allt större utomeuropeiska befolkningen i Sverige, vilket illustreras av Socialstyreslens nya redovisning av socialbidragskostnaderna för flyktinggruppen.

Det ska bli intressant att se hur våra politiker ska kunna slingra sig ur denna rävsax.

torsdag 19 juni 2008

Irland - en framgångssaga

Irland har nyligen presenterat sin samlade integrations- och mångfaldsstrategi i rapporten Migration Nation. Där inleder integrationsminister Conor Lenihan med att konstatera att den framgångsrika invandringen nu måste kompletteras med insatser för att bibehålla den sociala sammanhållningen i landet.

Irland har på kort tid gått från att vara ett utvandringsland till att bli ett invandringsland. Det som lockar är Irlands blomstrande ekonomi, vilket gjort landet till ett av världens rikaste. Idag är uppemot 12 procent av befolkningen utrikes födda. Av dem är 90 procent av de vuxna sysselsatta vilket kan jämföras med 65 procent av de inrikes födda. Anledningen till framgångarna med arbetsmarknadsintegrationen är, enligt ministern, att de som invandrar till Irland, till skillnad från andra länder, kommer från EU-länder och för att arbeta. Landet håller också på att anta ny migrations- och medborgarskapslag som ska locka till sig högutbildade samt främja språkkunskaper genom att ha språktest för dem som vill stanna permanent och bli nya medborgare.

Lite förenklat skulle man kunna sammanfatta framgångarna på Irland med:
1. Framgångsrik ekonomi
2. Gynnsam sammansättning av invandrare

Danmark går samma väg

Danmark har på senare år utvecklats i samma riktning som Irland. De har idag rekordstor invandring, men det är inte flyktingar utan arbetskraftsinvandrare och studenter från Europa som står för den stora delen. Detta har lett till en snabb förbättring av arbetsmarknadsintegrationen i landet. Som så många andra framgångsrika invandringsländer är den humanistiska vinkeln liten och istället fokuseras på det värde som länderna kan få ut av dem som kommer in i landet.

onsdag 18 juni 2008

Storbritanniens strategi för migration och integration

Myndigheten Communities and Local Government i Storbritannien har i dagarna gett ut två rapporter som beskriver statens insatser för att maximera nyttan med migration och förbättra integrationen.

Review of Migrant Integration Policy in the UK beskriver hur staten arbetar idag för att förbättra integrationen och vad som är på gång inom snar framtid. De har också undersökt om det behövs en ny myndighet för invandrares integration, vilket de avråder från.

Managing the Impacts of Migration: A Cross-Government Approach syftar till att beskriva hur regeringen arbetar med att maximera nyttan med migration och minimera effekterna på lokal nivå.

Intressant integrationsindex

Jacob L. Vigdor från Duke University har utvecklat ett mycket intressant index som mäter integrationsprocesserna för invandrare i USA. Den metod han använder sig av skulle också kunna användas i Sverige, så jag uppmanar forskare, Statistiska Centralbyrån och andra att ta sig en rejäl till på rapporten: Measuring Imigrant Assimilation in the United States.

Indexet mäter integrationen enligt tre dimensioner: ekonomisk, politisk/civil och kulturell integration. Indexet visar hur långt från den inrikes födda befolkningen invandrarna befinner sig. De tre dimensionerna vägs sedan ihop till en indikator. Några resultat från den amerikanska undersökningen:

• The degree of similarity between the native- and foreign-born, although low by historical standards, has held steady since 1990.
• Economic and civic assimilation often occurs without significant cultural assimilation.
• Immigrants who arrived in the United States after 1995 are culturally assimilating more rapidly than their predecessors.
• Immigrants from developed countries are not necessarily more assimilated.
• Immigrants from Vietnam, Cuba, and the Philippines enjoy some of the highest rates of assimilation.
• Mexican immigrants experience very low rates of economic and civic assimilation.

Medborgarskapsregler

Med tanke på den infekterade debatten om språkkrav för att bli medborgare så är det viktigt att informera om hur reglerna ser ut i andra länder, särskilt i länder som ofta lyfts fram som förebilder i den svenska integrationsdebatten.


Bilden ovan är hämtad från Globaliseringsrådets rapport och visar att Sverige är ett av tre länder som inte har krav på språkkunskaper för att bli medborgare.

tisdag 17 juni 2008

Nya rapporter från IZA

Institute for the Study of Labor IZA ger löpande ut mycket intressanta rapporter om migration och integration utifrån ett brett europeiskt perspektiv. Det vore bra om politiker och tjänstemän tog del av forskningen kring integrationsfrågor snarare än, som idag, mest syssla med att anklaga varandra för främlingsfientlighet. Genom IZA kan man löpande ta del av studier om t.ex. invandrares arbetsmarknadsintegration, invandringens ekonomiska effekter och hur ländernas politiska system påverkar integrationsprocesserna.

Invandringen till Spanien har positiva ekonomiska effekter

Catalina Amuedo-Dorantes och Sara de la Rica har undersökt invandringens ekonomiska effekter på den inrikes födda befolkningen i Spanien i rapporten Does Immigration Raise Natives’ Income? National and Regional Evidence from Spain. Studien visar att invandringen bidrar till ett ekonomiskt överskott på 0.04 procent av BNP och ett större överskott i regioner med stor invandring som i Katalonien, Valencia och Madrid.

Mindre tillgång till välfärd gav bättre arbetsmarknadsintegration i Australien

Studien Do Migrants Get Good Jobs in Australia? The Role of Ethnic Networks in Job Search av Stéphane Mahuteau och P.N. (Raja) Junankar undersöker vad de etniska närverken spelar för roll för vilka jobb invandnare får. De konstaterat att många inledningsvis har dåliga jobb men sedan avancerar till bättre jobb. Ett annat resultat av studien är att de begränsningar i tillgång till välfärd för invandrare som infördes i Australien 1997 har lett till förbättringar av invandrares arbetsmarknadsintegration.

Mer om invandring och bidragssystem

Rapporten Immigrants and Welfare Programmes: Exploring the Interactions between Immigrant Characteristics, Immigrant Welfare Dependence and Welfare Policy av Alan Barrett och Yvonne McCarthy sammanställer kunskap från andra undersökningar om sambandet mellan invandring och bidragsutnyttjande i Europa. Några resultat:

* Det finns inga tydliga bevis på att migranter som mer sannolikt använder bidragssystemen söker sig till länder med mer generösa välfärdssystem.
* Invandrare använder bidrag mer intensivt än övriga befolkningen.
* Bidragsutnyttjande hos invandrargrupper påverkar utnyttjandet för nyanlända invandrare från samma land, vilket tyder på att arbete och bidragsutnyttjande "smittar".

Minimilön påverkar inte arbetsmarkandsintegrationen

The Effect of Minimum Wages on Immigrants’ Employment and Earnings av Pia M. Orrenius och Madeline Zavodny finner inga samband i USA mellan nivån på minimilönen och lågutbildade invandrares inträde på arbetsmarknaden.

Individernas attityder påverkar inte migrationspolitiken

Studien From Individual Attitudes towards Migrants to Migration Policy Outcomes: Theory and Evidence av Giovanni Facchini och Anna Maria Mayda visar det intressanta resultatet att befolkningens oftast negativa inställning till invandring inte verkar påverka ländernas migrationspolitik.

"based on the extent of opposition to immigration revealed by voters’ attitudes, within a median-voter framework we would expect migration flows to be restricted to zero, while most countries in our sample are net receivers of non-negligible numbers of foreign workers. How can this public opinion puzzle, i.e. this large gap between individual opinions and actual policies/outcomes, be explained? In this paper we have suggested that pressure groups might be the answer." (sid. 26)

Japan funderar på att acceptera invandring

Inget betydande industriland har så begränsad invandring som Japan. Nu föreslår dock det liberala partiet att landet bör tillåta uppemot 10 procent utrikes födda i befolkningen de närmaste 50 åren. Bakgrunden är den åldrande befolkningen, vilket får Europas bekymmer att framstå som små i sammanhanget.

"There is no effective cure to save Japan from a population crisis," the proposal said. "In order for Japan to survive, it must open its doors as an international state to the world and shift toward establishing an 'immigrant nation' by accepting immigrants and revitalizing Japan."

Den liberala arbetsgruppen föreslår att landet för första gången ska stifta en migrationslag och inrätta en migrationsmyndighet. Författarna menar också att landet bör acceptera uppemot 1000 flyktingar per år och ge medborgarskap till personer som bott i landet i 10 år. Idag är 1,6 procent av befolkningen utländska medborgare.

The Sydney Morning Herald menar att förslagen skulle innebära att: "Japan would sweep aside centuries of resistance to cultural diversity under an ambitious proposal to prop up its dwindling population and rescue its economy with skilled migrants."

Tidningen rapporterar också att Hidenori Sakanaka, chef för Japans institut för migrationspolicy, har sagt att "as a first step, Japanese society will need to move away from valuing homogeneity and wariness of individualism and begin respecting and embracing individual differences."

Sverigedemokraterna mot riksdagen

Göteborgsposten skriver:

I den senaste Sifomätningen hamnar Sverigedemokraterna (sd) över spärrgränsen till riksdagen - 4,2 procent. Väljarna och det politiska etablissemanget bör vänja sig vid tanken att Sverigedemokraterna först kommer att ta plats i Europaparlamentet och efter valet 2010 också i den svenska riksdagen.

Jag tror också att SD kommer att ta plats i riksdagen 2010. Det räcker inte att ta debatten eftersom det finns ett relativt stort stöd i Sverige för en mindre generös flyktingpolitik samtidigt som SD lyckats tona ner sina mer extrema sidor vilka tidigare skrämt bort många väljare. Som jag ser det är alliansens enda möjlighet att bibehålla majoriteten efter 2010 att presentera en mer trovärdig migrations- och integrationspolitik.

torsdag 12 juni 2008

Arbetslöshet i Sverige och Norge

Ibland är det deprimerande att vara svensk. Särskilt när man jämför med Norge och arbetsmarknadssituationen där. Spana in följande arbetslöshetssiffror: Allt tal om en generell arbetskraftsbrist i Sverige framstår som verklighetsfrånvänd.

I Norge är 42000 arbetslösa, varav 10100 utrikes födda.
I Sverige är 289000 arbetslösa, varav 98000 utrikes födda.

Norges statistiska centralbyrå skriver också att det bara finns 317 arbetslösa bland inrikes födda med utländsk bakgrund, i Norge kallade efterkommande, vilket motsvarar en arbetslöshet på 2,6 procent.

onsdag 11 juni 2008

Aktuell integrationsdebatt

Om systemfel

Nima Sanandaji, vd för tankesmedjan Captus, skriver idag i Corren att integrationsproblem inte bara beror på rasism och diskriminering, utan också på de sociala systemen i Sverige.

Svårigheten att integrera denna välutbildade grupp (Irakier, mitt förtydligande) beror på brister i de svenska systemen. Det är svårt för personer som ännu inte behärskar språket att få in en fot på arbetsmarknaden eftersom de initialt inte tillåts konkurrera med lite lägre löner givet de platta lönestrukturerna i Sverige. Nyföretagande är krångligt även för dem som är väl förtrogna med det svenska systemet, vilket sätter hinder för personer som kommer från en entreprenöriell bazaar-kultur. Det är samtidigt lockande att kombinera svartarbete med bidrag, medan höga skatter minskar incitamenten till arbete.

Om språkkrav

Siewert Öholm skriver i Världen Idag om den inskränkta svenska integrationsdebatten och att den socialdemokratiska integrationsmodellen fortfarande dominerar politik och debatt.

I nästan alla andra västländer, jämförbara med Sverige, finns ett språkkrav med när man söker medborgarskap. Inte i något av de länderna för man samma infekterade debatt som i Sverige om huruvida invandrare som vill bli medborgare i ett land också skall kunna kommunicera på det nya landets språk. Den svenska debatten är egentligen obegriplig. Folkpartiet har fått utstå hån och spe för att man för några år sedan talade om ett språktest för invandrare i samband med medborgarskap. Rasistiskt skrek v, mp och s med smyg­opportunistiskt accompanjemang av de andra borgerliga partierna, och så hade man stämplat bort allt hederligt samtal i frågan.

Svensk invandrarpolitik är i alla avseenden socialdemokratisk invandrarpolitik och en gruvligt misslyckad politik. Misslyckandet handlar om att invandrare i Sverige de senaste decennierna inte tillåtits att bli integrerade i det svenska samhället. Arbetskraftsinvandringen på 60- och 70-talet såg annorlunda ut och där skedde integrationen genom att invandrande sydeuropeer fick arbete och snabbt också lärde sig språket. Den nya invandringen har inte haft samma arbetskraftsmotiv, utan i stället ofta präglats av skyddsbehov. Anledningen till den infekterade debatten kanske skall sökas just i detta.

En stor majoritet av svenskarna vill välkomna människor som söker skydd från våld och förtryck i deras hemländer. I debatten blandas empati för lidande med en oförmåga att vilja se den verklighet som kommer efter skyddet, och hur de flyktingar som kommit hit skall kunna stanna i det nya landet och bli ”svenskar” om de vill det. Vi har helt enkelt blandat ihop empatin i flyktingpolitiken med praktiska och psykologiska överväganden i invandrarpolitiken.


Integration eller separation?

I Sundsvall pågår en principiellt viktig debatt om integration kontra separation. Frågan är om kommunen ska ta hänsyn till stolliga patriarkala religiösa påbud om könssegregering, i detta fallet för att få kvinnor att lära sig simma.

Nu diskuteras frågan i ­kulturnämnden som ställer sig positiv till Maha Alhaddads ­förslag om att låta Alnöbadet vara öppet enbart för kvinnor tre timmar i veckan.
Detta ifrågasätts nu av GAPF, som undrar om detta är positiv eller negativ särbehandling. ”Kan det förväntas att reli­giösa och kulturtraditionella grupper i framtiden kommer med ytterligare krav på segregering mellan kvinnor och män?”, skriver man.

Kanadas nya migrationslag fick stöd i parlamentet

Kanadas nya migrationslag har fått stöd i parlamentet. Nu får migrationsministern mer makt över vem som ska få invandra till landet.

Under the changes, Immigration Minister Diane Finley will have the power to issue "instructions" to her department to give priority to categories of immigrants whose job skills are in demand in Canada. She would also have the power to refuse applications in other categories.

Concentrating such power in the hands of the minister will invite the "politicization" of the immigration system, immigration lawyer Richard Kurland said yesterday.


Kanada har redan tidigare gjort sig känt för att sätta upp årliga kvoter för vilka kategorier invandrare de tar in. Att låta ministern få mer inflytande på urvalet gör invandringen ännu mer politisk styrd.

tisdag 10 juni 2008

Vänsterpartiets partikongress antar nytt program mot rasism

I helgen höll Vänsterpartiet kongress i Norrköping. Den intressanta frågan om religiösa friskolor bordlades och kommer att behandlas inom beredningen av skolpolitiken. Motionen om förbud mot slöja för unga flickor fick inget stöd.

Många kvinnor väljer att bära slöja för att det är en symbol som är intimt förknippad med deras religion, kultur och identitet. Många är stolta över sin slöja och lever sina liv precis som vem som helst utan att slöjan är ett hinder. En del kvinnor bär slöja för att visa en reaktion mot ett samhälle där de i alla fall blir förtryckta och beskriver att de på detta sätt manifesterar sin kultur. Partistyrelsens uppfattning är att ingen ska tvingas att bära religiösa kläder eller symboler mot sin vilja och ingen ska heller förvägras det, när det sker av fri vilja.


Nya skrivningar om rasism

Partiprogrammet om kampen mot rasism fick helt nya skrivningar. De tre tidigare punkterna (61-63) ströks och hela elva nya punkter (64-74) skrevs in i partiprogrammet. Enligt partiet präglas hela samhällslivet och världsordningen av rasism. Och naturligtvis är det kapitalismens fel.

66. I Sverige yttrar sig rasismen dels i misshandel, förföljelser och trakasserier, dels i sådant som den ojämlika tillgången på, eller villkoren för, arbete, utbildning, inkomst, bostad, och politisk representation. Diskriminering av människor på grund av utseende eller ursprung är förbjuden antingen den är medveten eller ej, men utgör trots det en del av samhällslivet.

67. Rasistiska strukturer återskapas genom det kapitalistiska systemet. Inte minst sker detta genom uppdelningen på arbetsmarknaden. Där utnyttjas olikheterna i villkor, för att skärpa utsugningen av arbetskraften. Det innebär till exempel flytt av produktion till låglöneländer med svag facklig organisering, eller överlastning av arbetslöshet och sämre arbetsvillkor på socialt redan utsatta grupper. Personer med utländsk bakgrund är koncentrerade inom lågbetalda, monotona och hälsofarliga yrken med små möjligheter till avancemang, eller finner sig hänvisade till riskfyllt egenföretagande, för vilket de ofta antas vara särskilt lämpade. Det finns också en stark koppling mellan utländsk bakgrund och osäkra anställningsformer. En sådan etnifierad arbetsmarknad underlättar för kapitalet att sätta ett tryck på alla arbetstagare. Denna situation både avspeglar och återskapar de rasistiska strukturerna.

Human Rights Watch intresserar sig för integrationspolitik

Jag ställer mig frågande till varför en människorättsorganisation som Human Rights Watch nu börjat granska europeisk integrationspolitik. Visst kan länder ha en mer eller mindre generös migrationspolitik med vissa diskriminerande effekter, men är det verkligen ett brott mot de mänskliga rättigheterna?

Granskning av Nederländernas integrationspolitik

Human Rights Watch har granskat Nederländernas integrationspolitik. De skriver att politiken inte bryter mot internationella konventioner, men att den trots det är diskriminerande eftersom det finns olika villkor för invandring som familjemedlem beroende på vilket land du kommer.

Per Wirtén skriver om rapporten i Sydsvenskan.

"Det är Hollands två lagar för så kallade integrationstester som utlöst kritiken. En gäller invandrade som inte är medborgare. Den andra gäller de som vill invandra genom familjeåterförening eller för att de gift sig med en holländare. Och det är den senare lagen som döms ut som diskriminerande, eftersom den bara gäller vissa – mest av allt marockaner och turkar."

"För att få leva med sin nya man eller hustru måste man kunna holländska och svara rätt på frågor om samhälle, lagar och normer. Och det ska göras i hemlandet. Man ska integreras på distans och sedan färdigintegrerad landa i Amsterdam."

måndag 9 juni 2008

Fronesis temanummer om migration

Nummer 27 av vänsterskriften Fronesis har tema migration. Det är uppfriskande att läsa en vänster som inte bara intresserar sig för konspirationer och oändligt letande efter bevis på strukturell diskriminering och postkoloniala tankestukturer.

När jag läste internationell Migration och Etniska Relationer på Malmö Högskola var det en ständig kamp om klass eller ras var det främsta verktyget för att förklara samhällsfenomen. "Class first" eller "Race first". Fronesis står helt klart för "class first" medan postkolonialister som Masoud Kamali och andra som hävdar "race first."

Denis Frank skriver i inledningen till avsnittet om staten och migrationen att:

Det är också viktigt att inte förväxla dessa (dvs. fackens, min kommentar) materiella intressen med rasism och främlingsfientlighet, eller arbetsgivarnas intressen med humanitära ambitioner eller till och med antirasism. Den verkliga rasismen eller antirasismen är förmodligen ganska jämnt spridd mellan företagsledare och fackliga representanter och utgör inte den huvudsakliga motorn i deras agerande. (sid. 150)

Istället för att intressera sig för att blottlägga västerlandets framlingsfientlighet och rasism finner vi i Fronesis en gammaldags materialistisk vänsteranalys där de utgår mer från kapitalets och arbetarnas egenintresse. De erkänner att flera i grunden positiva värden - som fri rörlighet och demokrati - kan komma i konflikt med varandra. Men samtidigt är (ny)liberalismen fortfarande roten till det mesta som är ont, utan att ett riktigt alternativ någonsin kan skönjas. I presentationen av numret skriver författarna att:

I dagens värld skulle dock helt fri migration lätt kunna förvandlas till en mardröm med nyliberala förtecken. Utan reglering skulle det vara fritt fram för arbetsgivare att dammsuga utvecklingsländer på de högst utbildade samt pressa lönerna och försämra de sociala villkoren i nords välfärdsstater, med miljoner arbetslösa från syd som hävstång. Låglönekonkurrensen skulle framförallt drabba lågutbildad arbetskraft i nord, med stora risker för ökad främlingsfientlighet. Därigenom ställs arbetarrörelsens universalism - "arbetare i alla länder" - mot det konkreta förverkligandet av självstyret och fördelningen av begränsade resurser på en viss plats i en viss tid. (sid. 12)

Läsvärt.

Sydsvenskan fiskar i grumliga vatten

Sydsvenskan menar att Folkpartiet fiskar i grumliga vatten för att de vill införa språkkrav för att bli medborgare. Det är svårt att förstå. Globaliseringsrådets rapport Språk, krav och medborgarskap visar att Sverige är ett av tre länder utan språkkrav och att hälften av länderna också har krav på samhällskunskap för att bli medborgare. Många länder kräver också att individen skriver på ett samhällskontrakt om vad som gäller i landet.

Att ett svenskt parti förespråkar en politik som har stark förankring i alla världens stora invandringsländer (Storbritannien, Tyskland, Kanada, USA, Australien m.fl.) är knappast att fiska i grumliga vatten. Däremot fiskar Sydsvenskan i dessa vatten när de försöker utmåla en legitim politisk åsikt som grumlig.

Om det tyska språktestet

Petter Larsson skriver i GP om språktestet för att få komma till Tyskland som make/maka.

I höstas började en ny invandringslag gälla i Tyskland. Medborgare i ett land utanför EU som gift sig med tyskar måste nu genomgå ett inte alldeles enkelt språktest för att få förenas med sin make eller maka och bosätta sig i Tyskland.


Syftet är som så ofta gott: att stoppa tvångsgiftermål och att underlätta integrationen. Med kunskaper i tyska blir de turkiska kvinnorna mindre beroende av sina män. De kan ta del av sina rättigheter, skaffa sig egna jobb, och om det kniper, lämna sina makar.

Regler liknande dem i Tyskland har tidigare visat sig ha stor effekt på invandringen i länder som Danmark och Nederländerna. Så också i Tyskland.

I förra veckan kom nya siffror som visar att antalet inresetillstånd från Turkiet för äktenskap halverats under första kvartalet i år jämfört med samma tid förra året.

Religionskritik i Skånska Dagbladet

Alf Ronnby är krönikör på Skånska Dagbladet. Han har skrivit en rad krönikor som riktar kritik mot islam.

I Europa under attack skriver han bland annat att "Europa har i århundraden utsatts för invasioner av muslimska härar och folk. Därför är det inte underligt att det finns en stor misstänksamhet mot muslimer."

Krönikan följdes upp av Europa under attack, 2. Där varnas för en smygande islamisering av Europa: "När Europa sakta islamiseras kommer alla vi andra att efterhand tvingas ta allt större hänsyn till vad muslimer och deras islam kräver hur vi ska leva våra liv. Vi kommer att tvingas anpassa oss till ett samhällsklimat allt mindre tolerant mot andra "ogudaktiga" uppfattningar. Detta är den obehagliga sidan av den smygande islamiseringen av Europa och den är redan här genom självcensuren."

Nu senast är det slöjan, eller som Ronnby skriver Hucklet, som är temat i krönikan Huckle visar kvinnans underordning. "Kvinnor som tvingas att skyla sin kropp av religiösa skäl är utsatta för ett patriarkalt förtryck. Så var det i vårt land förr och i många länder och kulturer i världen i dag."

"Kvinnoförtrycket maskeras bakom religiösa dogmer, som får en del att tro att det handlar om religionsfrihet. Också en del unga, muslimska kvinnor tycks tro att huckle eller inte bara gäller deras egen identitet. De inser inte, eller vill inte inse, att de är representanter för och markörer av en förlegad kvinnosyn, där kvinnan har en underordnad ställning."

Jag håller inte med om allt som Alf Ronnby skriver, men samtidigt känns det som en frisk fläkt att en tidning vågar släppa fram krönikor som har en kritisk inställning till islam. Islam är en ideologi bland många andra ideologier och som sådan förtjänar den kritik.

EU på väg mot en harmoniserad migrationspolitik?

Just nu pågår flera initiativ på EU-nivå för att utveckla EU:s gemensamma migrationspolitik. Frankrikes president Nicolas Sarkozy har sagt att han ska lansera en Europeisk invandringspakt under Frankrikes ordförandeskap hösten 2008.

Enligt den franska migrationsministern Brice Hortefeux kommer pakten att bestå av tre delar:

* Ett förbud mot regularisering av illegala invandrare.
* Harmonisering av asylpolitiken.
* Regler för återsändande av illegala invandrare.

Den tredje delen av pakten har beslutats redan under det Slovenska ordförandeskapet. I dagarna beslutade EU-länderna att införa regler om återsändande av illegala invandrare. Det handlar framförallt om personer som fått visum men inte återvänt till sitt hemland. De nya reglerna tvingar medlemsstaterna att antingen ge uppehållstillstånd eller sända tillbaka personen till hemlandet.

På agendan under det Slovenska ordförandeskapet fanns också ett förslag om att utöka tredjelandmedborgares rättigheter. Förslaget föll på grund av motstånd från Sverige och några andra länder som ville ha mer generösa bestämmelser.

söndag 8 juni 2008

Rapport om språk, krav och medborgarskap

Rapporten Språk, krav och medborgarskap av Dan-Olof Rooth och Per Strömblad har nu publicerats av Globaliseringsrådet. Författarna skriver idag också på DN-debatt under rubriken Goda kunskaper i svenska bör påskynda svenskt pass.

Olikt tidigare förslag om språkkrav, och i motsats till vad som gäller i andra (med Sverige jämförbara) länder, innebär denna modell att ingen skulle möta strängare villkor för svenskt medborgarskap än de som råder i dag. Tvärtom skulle villkoren för många invandrade bli mer generösa. Tanken är att kraven för medborgarskap kan mildras vad gäller antalet år som man måste ha varit bosatt i Sverige om den som söker svenskt medborgarskap skaffar sig goda kunskaper i svenska.

Det blev till slut en riktigt intressant rapport och jag får tacka författarna för att de kom ihåg och uppskattade min insats som kommentator på en tidig version av texten. (se sid. 2)

Jag återkommer med en längre kommentar om rapporten senare i veckan (det är ju trots allt söndag idag).

torsdag 5 juni 2008

Kampanj mot nationaldagen i Sydsvenskan

Sydsvenskan har publicerat två separata artiklar som kritiserar och ifrågasätter firandet av den svenska nationaldagen. Jag har aldrig firat nationaldagen eftersom den inte betyder någonting för mig. Jag är ju lika skånsk och europeisk som svensk, och den svenska flaggan symboliserar ju ingenting. Samtidigt förstår jag inte paniken.

Doktoranden i historia Fredrik Persson gör i Sydsvenskan en automatisk koppling mellan flaggan och Sverigedemokraterna. Det känns så 80-tal och det säger mer om Perssons associationsbanor än om flaggans faktiska symboliska innehåll. För flaggan kan lika väl symbolisera det vi har gemensamt idag och/eller en politisk idé som i t.ex. USA. Det behöver inte finnas något mer "etniskt" med den svenska flaggan än med Tito-Jugoslaviens gamla flagga eller FN-flaggan.

Samma tidning ger utrymme till statsvetaren Marie Demker som vill avskaffa nationaldagen.

– I Sverige har vi en nationaldag som är konstruerad för att fira överheten. Det är ett helt annat perspektiv, säger Marie Demker.

Också hon gör samma koppling mellan nationaldagen och "främlingsfientliga" rörelser.

Risken finns, tror Marie Demker, att nationaldagen leder till att man jagar något specifikt svenskt och att mer extrema nationella rörelser utnyttjar den för att få uppmärksamhet.

– De nationella rörelserna är förhållandevis små, men nationaldagen blir ett tillfälle för dem att manifestera sina frågor.


Jag tar gärna en extra semesterdag istället för en nationaldag, men dessa nationaldagskritiker är ju erbarmligt tråkiga. Ju fler som firar nationaldagen, desto större chans är det ju att den till slut kommer att betyda någonting för människor som bor i Sverige - oberoende bakgrund.

Bättre integrationsstatistik redan nu, tack!

Sverige har genom sin omfattande statistik möjlighet att redovisa och publicera utmärkt statistik om integration, men SCB har gravt misskött sitt uppdrag efter det att Integrationsverket lades ner. Regeringen har varit mycket senfärdig och inte heller de brytt sig, vilket gör att vi numera behöver fatta beslut på bristfälligt faktaunderlag. Först nu får SCB i uppdrag av regeringen att undersöka hur och vilken integrationsstatistik som ska tas fram och redovisas. Det är alldeles för sent. Och jag förstår inte vad man väntar på. Det är bara att ta fram den statistik som redovisas redan idag uppdelat på födelseland. Inget komplicerat alls. Och som jag brukar skriva när jag känner att jag kan bidra med kunskap och erfarenhet: RING eller E-POSTA MIG. Jag hjälper gärna till.

Det är pinsamt att Sverige, som i förhållande till antalet invånare är ett av världens största invandringsländer, inte löpande redovisar ens den enklaste integrationsstatistik. Kanada, Danmark och Norge är tre länder med helt annan klass. Låt er inspireras därifrån och ta det bästa från vad Integrationsverket utvecklade. Då har ni kommit en bra bit på väg.

Kuriosa

Jag var inne och tittade på Nederländernas statistikbyrå och letade efter integrationsstatistik. Det fanns ingen temasida på engelska, men väl lite statistisk kuriosa som att utrikes födda barn är överrepresenterade bland drunkningsoffer och att utrikes födda är överrepresenterade bland stora barnfamiljer.

onsdag 4 juni 2008

Kanada inför ministerstyre för migrationspolitiken

Kanadas konservativa minoritetsregering, ledd av Stephen Harper, har fått stöd i parlamentet för en omfattande förändring av landets migrationspolitik.

Lag C-50 (Bill C-50) innehåller ett omstritt förslag att ge migrationsministern makt att på egen hand ge instruktioner till sitt departement/sin myndighet att prioritera vissa invandrare och att neka andra tillstånd att invandra. Meningen är att snabbare få in produktiva personer till landet, eftersom dagens system har lett till att nästan en miljon personer köar för att få komma till Kanada som invandrare.

Kritiker menar att lagen kommer att försvåra för familjeinvandring eftersom de prioriteras lägre och genom att landet har en årlig kvot som reglerar den maximala invandringen.

Rabble news skriver: "The changes would give Minister Finley centralized authority far beyond what the position already allows, including the ability to reject any application that comes to her office, even if the applicant meets the official requirements for entry into Canada. The changes also allow the minister to "hold on to, return, or throw out a visa application and deny any opportunity to review that decision in Court,""

"In the words of Conservative Jim Flaherty, "[we need] a competitive immigration system which will quickly process skilled immigrants who can make an immediate contribution to the economy."
"

Ministerstyre av migrationspolitiken! För oss svenskar ett synnerligen otänkbart, och dessutom enligt grundlagen förbjudet, alternativ.

Den statliga utredningen har lånat ett helt avsnitt av mig

Jag ser först nu att den statliga utredningen Egenansvar – med professionellt stöd (SOU 2008:58) har lånat ett helt kapitel från en tidig version av min rapport Introduktion och integration av nyanlända invandrare och flyktingar som jag skrev för NTG asyl & integration.

På sidan 353 och framåt i utredningen kan ni läsa hur min text såg ut innan min förra chef Christian Råbergh var framme med sin vassa penna och språkgranskade, förfinade och förtydligade texten till dagens skick.

Kapitlet som jag skrev handlar om att redovisa vad rapporter, utredningar och analyser, från en rad olika aktörer, säger om varför introduktionen medför en alltför långsam etablering på arbetsmarknaden och en i övrigt dålig måluppfyllelse. Syftet är att lokalisera brister i introduktionen och få en uppfattning om vad som behöver förbättras. (se kapitel 3 i min rapport för att läsa den slutliga versionen)

Det är mycket smickrande att en statlig utredning köper min text rakt av. Tack för det.

tisdag 3 juni 2008

Lena Schröder - chef, forskningsledare, rapportförfattare

Lena Schröder var under en period min avdelningschef på Integrationsverkets samhällsanalysavdelning. Det året fick jag avdelningens lägsta löneökning med den raka motiveringen att jag var yngst. Något år senare var Lena Schröder forskningsledare och jag utredare på gd-staben. Vi fick i uppdrag av generaldirektören att skriva ihop en sammanfattning och agenda som skulle inleda Rapport Integration 2005. Det var kämpigt, men kul, att försöka förena våra båda perspektiv och samtidigt göra generaldirektören nöjd. Vi fick nog båda kompromissa lite väl mycket för att resultatet skulle bli riktigt spännande. Jag minns särskilt en lång dag nära deadline i Lenas lägenhet på Djurgården i Stockholm. Oj vad vi slet. Trots min dåliga erfarenhet av Lena som chef har jag den yttersta respekt för henne som människa och samhällsforskare.

Ny rapport

Det var en lång inledning för att presentera Lena Schröders nya rapport om invandrare på arbetsmarknaden: Mycket väsen men lite verkstad. För de som läst vad Schröder tidigare skrivit för Integrationsverket innehåller rapporten inga nyheter. Det är en genomgång av förklaringar till varför utrikes födda uppvisar en bristande arbetsmarknadeintegration där Lena, som vanligt, positionerar sig inom vad Jan-Paul Brekke kallar den socialdemokratiska diskursen.

Schröder uppmanar i rapporten våra politiker att hålla fast vid likabehandling som överordnad princip för integrationsarbetet. För att förbättra politiken vill Schröder se en mer evidensbaserad integrationspolitik, en bättre styrning av integrationspolitiken och ett utvecklat resursperspektiv.

Försämrad arbetsmarknadsintegration att vänta

Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos för 2008 och 2009 är mycket bekymmersam för oss som vill se en förbättrad arbetsmarknadsintegration. Det mesta tyder på att utomeuropeiskt föddas situation kommer att försämras ytterligare, samtidigt som inströmningen av nyanlända flyktingar fortsätter. Stämmer Arbetsförmedlingens prognos kan vi förvänta oss en ökning med 10 000-tals arbetslösa utoneuropeiskt födda under 2009. Detta från en redan permanent sysselsättningskris i flyktinggrupper från till exempel Irak, Afhanistan och Somalia.

...det är oroande att den positiva utvecklingen nu vänder och arbetslösheten stiger. Det drabbar främst personer med bristfällig utbildningsbakgrund och grupper som är på väg in på arbetsmarknaden, unga och utlandsfödda, säger tf generaldirektör Lena Liljebäck.

– Gemensamt för många arbetslösa som har svårt att finna en förankring på arbetsmarknaden är just att de har en svag utbildningsbakgrund. Den här gruppen ökar, bland annat därför att var fjärde elev slutar gymnasieskolan utan godkända betyg och andelen korttidsutbildade är stor bland nyanlända invandrare, säger Lena Liljebäck.

Stor pessimism

Arbetsförmedlingen ger uttryck för en mycket stor pessimism när de konstaterar att ökningen av antalet personer in arbetsför ålder inte kommer att leda till ett större arbetsutbud. De räknar helt enkelt inte med att de som invandrar kommer att stå till arbetsmarknadens förfogande.

Ökningen av arbetskraftutbudet blir närmare 40 000 personer 2008, men uppgången stannar vid knappt 10 000 personer 2009. Den demografiska effekten kommer att ge ett litet tillskott till arbetskraften. Befolkningen fortsätter att öka i grupper som har ett lågt arbetskraftsdeltagande. Det gäller dels utlandsfödda som är nyanlända, dels unga i åldern 20-24 år.

Till skillnad från politikernas prat om invandrare som resurs, tecknar Arbetsförmedlingen en motsatt bild där utomeuropeiskt födda samtidigt ökar i antal och minskar i antal sysselsatta. En dyster tid är att vänta.

Alla vägar leder till Sverige

Washington Times skriver om hur irakier smugglas till Sverige.

The refugee at the bar in Rinkeby and two of his friends spoke to The Washington Times. All declined to have their names published for fear of attracting unwanted official attention.

But all three willingly discussed the illicit travels by air, land and sea that brought them to Sweden. They all started in Syria, but took completely different routes.


Rutt 1

The first man traveled first to Nigeria, where a man waiting in the airport's transit area put a falsified European visa in his passport, and he then boarded a flight to Amsterdam. The visa admitted him to the so-called Schengen zone, where passport-free travel is possible in 29 European countries.

It was on that flight that the man threw his passport into the toilet. He had to eliminate all evidence he was from Iraq so he could not be returned there. He adopted the new name of Rami.

To confuse the Dutch officers even more, he wandered in the transit area at the Amsterdam airport for two days so they could not identify the flight on which he had arrived. When he surrendered, the authorities detained him for more than a day without food, he said, and then sent him to a refugee-holding facility about three hours away.

"From there, another smuggler came to get me and drove me to Germany," and then on to Sweden


Rutt 2

The refugee's two friends are a few years younger, though all three are in their 20s. One of them flew from Syria to Malaysia, and then on to Hungary, where he got a fake Swedish passport.

Rutt 3

The other was the most adventurous of the three; he made his way to Turkey and swam about 400 yards to a Greek island. It took him a month to obtain a fake Swedish passport, after which he flew to Denmark and took a train to Sweden.

Tänk att Sverige är så underbart att alla vägar leder hit.

Könsstympningen i Norge mindre än väntat

Institutt for samfunnsforskning (ISF) har publicerat en rapport, Kjønnslemlestelse i Norge, som kartlägger utbredningen av könsstympning i Norge. Författarna drar slutsatsen att omfattningen är mindre än väntat. Rapporten konkluderar att det sker könsstympning av flickor som bor i Norge. Under 2006 och 2007 upptäcktes till exempel 15 fall, vilket rapportförfattarna menar är lite med tanke på antalet flickor i åldersgruppen som kommer från länder där könsstympning ofta praktiseras. Forskarna Hilde Lidén og Tonje Bentzen menar därför att många har upphört med stympningen.

Skånskan: integration ett kvantitativt problem

Skånska Dagbladet har, vad jag vet, den enda ledarredaktionen som menar att integrationen försvåras av mängden invandrare som kommer till Sverige, dvs. att det huvudsakliga problemet är kvantitativt. De ställer sig positiva till den statliga introduktionsutredningens förslag, men menar samtidigt på ledarplats att en bra integrationspolitik inte räcker:

Här som så ofta annars vill vi framföra Skånska Dagbladets sedvanliga brasklapp att ingen integrationspolitik som existerar i sinnevärlden klarar av att på så kort tid integrera så många människor som kommit till Sverige från så många länder på så kort tid.

I perspektiv av de utmaningar som integrationspolitiken stått inför förtjänar den ett betydligt högre betyg än den brukar få. ... Så länge som Sverige fortsätter att ligga i topp när det gäller invandring och asylmottagande i västvärlden – i synnerhet i relation till vår folkmängd – kommer vi att ha allvarliga svårigheter med att integrera de nyanlända.

måndag 2 juni 2008

Den bortglömda utredningen

I skuggan av den stora utredningen om nyanlända invandrares introduktion presenterades idag den statliga utredningen SOU 2008:56 Mångfald som möjlighet - Åtgärder för ökad integration på landsbygden. Utredningen har letts av miljöpartisten Matz Hammarström som efter valet blev av med jobbet som generaldirektör när Djurskyddsmyndigheten lades ner. Istället fick han det tveksamma nöjet att ro iland denna utredning.

Utredaren har verkligen vänt och vridit på sitt uppdrag för att få fram något matnyttigt. Förslagen handlar framförallt om att få in en grön prägel på de insatser som redan finns eller är under planering, som grön lots, grön validering, grön SFI etcetera. I pressmeddelandet finns några förslag uppräknade:

* Grön SFI, yrkesinriktad svenska för invandrare med inriktning mot de gröna näringarna
* En satsning på export med mångfald som resurs
* Ett nationellt rådgivningscentrum för etablering på landsbygden
* En satsning på småskaligt landsbygdsföretagande med särskilt fokus på utrikes födda
* En höjning av maxbeloppet på mikrolån
* Etablering av en nationell forskarskola i samarbete mellan universitet och högskolor med forskningskompetens inom området landsbygdens och de gröna näringarnas

Introduktionslag

Det roligaste för min del är att utredningen lagt till ett stycke om vikten av att införa en introduktionslag där jag nämns som tung källa:)

"Sverige saknar, till skillnad från många andra länder, en integrationslag. (Henrik Emilsson, ”Introduktion och integration av nyanlända invandrare och flyktingar – Utredningar, granskningar, resultat och bristområden”. Skriftserien Asylmottagande i fokus, 7/2008, s. 58.) Vi anser att en integrationslag skulle motverka de brister och otydligheter vad gäller ansvarsfördelning som så länge motverkat integrationssträvandena i landet, och därmed stärka rättssäkerheten. Frånvaron av en lag bidrar till att innehållet i introduktionen är vagt definierat och varierar mycket från kommun till kommun. I Asylmottagande i fokus, 7/2008, skriver Henrik Emilsson att en integrationslag ”skulle göra det möjligt att bättre klargöra mål och innehåll samt individers, kommuners och andra aktörers ansvar”."

Betyg på reformerna

Nu har det kommit ett pressmeddelande där reformerna i den statliga utredningen räknas upp. Integrationsbloggen ger följande omdöme till reformerna.

* Fokus läggs på den nyanländas ansvar för försörjning och utveckling.

Bra intention - men få reformer för att säkerställa att det blir så.

* Introduktionsersättningen ses som lön för utförda uppgifter och är individuell, för att stimulera kvinnors fulla deltagande.

Bra att ersättningen blir individuell, vilket kan stärka kvinnornas ställning. Men även här är frågan hur detta ska tillämpas i verkligheten.

* Den nyanlända är inte bunden till en viss kommun för att få ersättning utan kan och ska kunna flytta till en ort där det finns arbete och bostad.

Utmärkt att ersättningen följer individen.

* Den nyanlända får välja en så kallad lots för att få stöd i introduktionsarbetet. Lotsen är ett oberoende konkurrensutsatt företag som får betalt efter prestation.

Nyskapande idé som inte finns i något annat land. Men hur bygger man upp ett så pass avancerat system? Kommer Socialdemokraterna att acceptera det? Det är en risk att avveckla kommunernas resurser på området.

* Samhällskunskap införs som en obligatorisk del i introduktionen.

På tiden att utbildningen i samhällskunskap styrs upp. Det ska inte gå att undkomma frågor om mänskliga rättigheter och jämställdhet.

* Betänketiden utökas från en till sex månader för nyanlända som vill ha hjälp av Migrationsverket med att hitta bostad.

Verkar högst vettigt.

* Tiden för anhöriga till nyanlända utlänningar att ansöka om uppehållstillstånd för att ha rätt till introduktion utökas från två till sex år.

Det kan bero på de krav på försörjningsstöd som regeringen planerar, där invandrare som inte når egenförsörjning inte kan återförenas förrän efter fyra år.

* Genom att staten får huvudansvaret för introduktionen av nyanlända så gäller samma system och regler över hela landet.

Utmärkt.

* Systemet tydliggör vilken aktör som ansvarar för vilka uppgifter. Därmed är det lättare att utvärdera och styra. Varje myndighet ska fullgöra sin kärnuppgift.

Utmärkt.

* En skyldighet införs för alla kommuner att ta emot nyanlända.

Det låter tufft, men förändringarna är i själva verket små. Men "hårdare tag" mot kommunerna borde kunna ha kombinerats med tydligare krav på de nyanlända.

* Kommunerna får ett tydligare begränsat ansvar till kommunala uppgifter och slipper hanteringen av ersättning till nyanlända.

Utmärkt.

* Sfi- och samhällskunskapspeng införs, vilket skapar konkurrens mellan kommunerna.

Oklart var de menar här med konkurrens mellan kommunerna.

* Ersättningen till kommunerna följer individerna i syfte att bättre tillgodose kommunernas ekonomiska behov.

Utmärkt.

* Länsstyrelserna får ett utökat ansvar för bosättning.

Neutralt.

Utredning föreslår överraskande stora förändringar av nyanländas introduktion

Idag presenterade utredaren Monica Werenfels-Röttorp betänkandet "Egenansvar med professionellt stöd". Läs mer om den på DN-debatt. Jag blev överraskad av att utredningen vågar föreslå så pass stora organisatoriska förändringar som den trots allt gör. Huvudlinjen i förslaget är att principerna bakom nyanländas introduktion förblir desamma, medan metoderna förändras drastiskt.

Introduktionens principer och mål är oförändrade

Precis som idag kommer nyanlända invadrare att ha samma rättigheter och skyldigheter som övriga. Utredningen föreslår inte några förändringar i linje med vad andra länder i vår omvärld genomfört de senaste åren med olika typer av integrationskrav för att få del av samma rättigheter. Utredningen menar att Sverige måste acceptera en något svagare arbetsmarknadsintegration än vissa länder där nyanlända tvingas ta mer ansvar för sin egen försörjning.

Den treåriga introduktionstiden lever kvar, men målgruppen för introduktionsinsatserna breddas till anhöriga som kommer inom sex år, att jämföra med dagens två år.

Målen med introduktionen känns igen: att snabbt komma i arbete, lära känna rättigheter och skyldigheter och att lära sig svenska språket.

Eget ansvar?

Werenfels-Röttorp betonade att individen ska ta större ansvar och att omhändertagandet ska minska. Det ska också vara mer morötter och mindre piska. Exakt hur individens ansvar ska öka förblir diffust, men det sker förändringar i marginalen. Bland annat ska ersättningen till de nyanlända betalas ut individuellt, inte baserat på familj. Det ska stärka jämställdheten, eftersom också kvinnorna måste vara aktiva för att få ekonomisk ersättning. Utredaren tror också att staten, som tar över försörjningsansvaret från kommunerna under introduktionen, ska vara striktare och mer konsekvent i de ekonomiska sanktioner som individer kan få som inte följer introduktionsplanerna.

Staten tar över

Den stora skillnaden mot dagens introduktionssystem är att staten tar över kommunens roll i flyktingmottagandet. Staten betalar ut introduktionsersättning och godkänner introduktionsplan och det finns en peng för språk- och samhällskunskapsutbildning som följer individen. Det är en stor förändring eftersom nyanländas introduktion varit en kommunal angelägenhet sedan 80-talet. Istället blir introduktionen ett förhållande mellan individen och staten som regleras i en introduktionslag, precis vad jag föreslog i den rapport jag skrev för NTG asyl & integration i början av året.

Lotsar

Kommunernas roll ersätts med en lots som ska guida den nyanlända invandraren mot egenförsörjning. Kommunernas introduktionsverksamhet kommer alltså att försvinna. Kommunernas uppgift blir bara den generella service som ska ges till alla invånare. Utredningen uppmanar de tjänstemännen som arbetar med introduktionen idag att starta enskilda företag och bli lotsar. Lotsen väljs av den nyanlända och lotsen får betalt efter prestation. Lotsen ska vara ett företag. Det ska skapas en lotsbank som auktoriseras av staten. Ersättning till lotsarna är olika beroende på individernas bakgrund. Med lotsarna vill utredningen ha en introduktion som anpassas till de nyanlända, inte tvärtom.

Bosättning av flyktingar

Utredningen föreslår inget tvång för flyktingen att bosätta sig i vissa kommuner, men däremot en lite striktare hållning gentemot kommuner att acceptera nyanlända invandrare. I praktiken blir dock skillnaden liten. Systemet liknar det som idag finns i Danmark och Norge, att Migrationsverket fastställer regionala kvoter. Sedan ska regionerna förhandla om hur antalet introduktionsplatser ska fördelas mellan kommunerna i regionen. Staten kommer dock inte att ha några sanktioner mot de kommuner som fortfarande vägrar. Utredarens förhoppning är att det ska vara svårare att inte samarbeta med sina grannkommuner än med staten. En annan förhoppning är att lotsarna ska styra de nyanlända mot regioner med bostäder och arbete. Tiden där den nyanlända kan få hjälp med att finna bostad förlängs också från en till sex månader.

Ökad kostnad

Utredningens förslag innebär att kostnaden för introduktionen ökar med 800 miljoner per år. För staten innebär det en kostnadsökning med 1,3 miljarder. Om finansdepartementet godkänner detta är det ett genombrott. Socialdemokraternas utredning från 2002 föll enligt uppgift på att förslaget innebar kostnadsökningar.

En del av kostnadsökningen beror på att stödet till individerna ökar något till att bli 1000 kronor mer än socialbidraget och extra kostnader för att betala de lotsars om ska guida de nyanlända. Om systemet innebär en stark förbättring av effektiviteten är dessa extrakostnader förhållandevis små.

Vilken myndighet som ska sköta systemet lämnas öppet.

Mycket kort kommentar

Det är mycket bra att introduktionen regleras i en lag. Därmed blir integrationsprocessen en relation mellan staten och individen, inte ett förhandlingsspel mellan individ - kommun och stat - kommun. Men det är en besvikelse att man inte lämnar över ännu mer makt och ansvar till individerna själva. Och att man inte vill ändra på de grundläggande principerna bakom introduktionen - permanenta uppehållstillstånd utan krav på integration - trots att man erkänner att de försvårar integrationen - är synd.