måndag 29 september 2008

Ny artikel hos Tema Asyl

Jag har skrivit en artikel om OECD:s årliga migrationsrapport för TemaAsyl.se.

Årets stora migrationsrapport från OECD har kommit ut. International Migration Outlook 2008 innehåller omfattande fakta och statistik över bl a migrationsflöden och invandrares arbetsmarknadsintegration. Årets fördjupningstema handlar om situationen för lågkvalificerade (och irreguljära) invandrare samt återvändande/återvandring. I rapporten redovisas också förändringar i migrations- och integrationspolitiken i respektive medlemsland.

Inga kommentarer: