söndag 21 september 2008

För stor invandring?

Skånska Dagbladets ledarredaktion är, vad jag känner till, ensamma bland Sveriges tidningar om sin linje i integrationsfrågor. Visst efterlyser de reformer som alla andra, men de menar också att integrationsproblemen till stor del beror på den stora volymen invandrare.

Integrationspolitiken möter en rad ytterst stora svårigheter. Något av den blinda fläcken handlar om invandringens storlek i sig. Ingen integrationspolitik kan klara att framgångsrikt hantera en invandring av den ytterst stora omfattning som vi haft och har till Sverige. Det är dessutom inte bara så att invandringen fortsätter att ligga på en mycket hög nivå. De invandrade tenderar att vara en alltmer splittrad grupp som ställer större krav på mottagningsresurser.

Inga kommentarer: