fredag 30 oktober 2009

Internationella nyheter och lästips

I Frankrike inleds i dagarna en rad statligt initierade debatter om fransk identitet.

'We must reaffirm the values of national identity and of the pride in being French,' said ... minister of immigration and national identity, Eric Besson.

'I want to launch a major debate over national values and identity,' Besson said, explaining that immigrants should be required to have a better mastery of the French language, of French history and culture. This was 'to reaffirm the values of identity and the pride of being French,' he said.

Besson was clear, saying that the burka is 'inacceptable' in France, but said that a law banning it in public was probably not necessary.


The public debates starting next week, and continuing over several months, will consider proposals such as a ban on women wearing burkas in public, and a requirement that all schoolchildren must sing the French national anthem, La Marseillaise, once a year.


---

Mer från Frankrike: Human Rights Watch kritiserar i en rapport Frankrike för att de skickar hem en tredjedel av de ensamkommande barnen utan att pröva deras sak.

In 2008, airport police deported or removed one third of the 1,000 unaccompanied migrant children who arrived at Roissy Charles de Gaulle airport in Paris and who were denied entry into France. France takes the position that those children have not yet entered France and detains them in a "transit zone," where they are denied rights granted to other migrant children on French territory.

---

Spaniens socialistiska regering är på väg att anta en ny migrationslag för att begränsa invandringen.

The lower chamber of the Spanish Parliament has approved an immigration reform bill that would crack down on people entering the country illegally and makes it harder for foreigners with residency to bring over their relatives.

The Socialist government, which sponsored the bill, says it has to curb the influx of foreign workers because Spain's economic recession has led to a 17.9 percent unemployment rate.


---

Quebeck går långt i sin önskan att behålla den franskaspråkiga dominansen i delstaten. Men nu har högsta domstolen i Kanada beslutat att Quebeck måste sluta med att förhindra invandrares tillgång till undervisning på engelska.

The new ruling did away with Bill 104, seven-year-old legislation that was supported by all political parties in the province. That bill had ended a practice where children from immigrant families got around the French Language Charter.

Quebec law states that children can only attend English public school if a parent was educated in that language in Canada.

But prior to Bill 104, many immigrant families escaped the law. Until then, all it took to make an entire family eligible for English public school was to send one child briefly, for even less than a year, to an English private school.

---

Guardian har publicerat en lång artikel om hedersmord i Storbritannien.

The number of young women – and men – being killed or assaulted after supposedly bringing shame on their families keeps on rising. But more than ever before, those who have escaped violence are speaking out to break the code of silence. Old attitudes of accepting the crimes in the name of cultural sensitivity have also disappeared and the police are targeting the abusers.

onsdag 28 oktober 2009

Årets mångfaldsbarometer är här

Sociologiska Institutionen, Uppsala Universitet, publicerar årligen en mångfaldsbarometer som tar tempen på svenskarnas inställning till etnisk, religiös och kulturell mångfald.

Årets mångfaldsbarometer, den femte i ordningen, visar att svenska folkets inställning till mångfald är stabil. Resultatet stärker bilden från tidigare år att kvinnor och personer med högre utbildning är mest positiva till etnisk mångfald. Det finns också ett tydligt samband mellan inställning till mångfald och upplevelse av kulturellt avstånd.

Följande slutsats från rapporten är lite märklig:

Ett påstående som ges stort stöd är ”Alla invandrare som kommer hit måste ges samma sociala rättigheter som landets egen befolkning”. Andelen som instämde i detta var 72,4% år 2005, 72,6% år 2006, 71,3% år 2007, 74,2% år 2008 och 72,7% år 2009.

Bland de negativa attityderna är det framförallt påståendet ”Alla utlänningar som begått brott i Sverige bör tvingas att lämna landet” som en klar majoritet, 63% instämde helt eller delvis år 2005. År 2006 ökar andelen till 64,8%. Därefter inträffar ett trendbrott. År 2007 är andelen 63,6% och år 2008 60,8%. Året 2009 ökar något till 62,9%. Invandrare måste ha samma sociala rättigheter som alla andra invånare men tydligen också samma skyldigheter, det vill säga att följa landets lagar.


Författarna tolkar åsikten att brottsliga utlänningar (dvs. icke svenska medborgare) bör utvisas som en negativ inställning till mångfald och verkar mena att det är märkligt att svenskarna tycker att invandrare inte bara ska ha samma rättigheter utan också samma skyldigheter! Frågan är vad alternativet skulle vara: lika rättigheter, men färre skyldigheter?

Själv tolkar jag det positivt att befolkningen har en öppen attityd till invandring och mångfald, men samtidigt förväntar sig laglydighet och viss anpassning.

De flesta svaren är positiva till mångfalden, men de tyder också på stora krav på invandrarna. Påståendet ”Invandrarna har skyldighet att anpassa sig till vårt lands vanor” fick 80,1% av instämmande svar år 2005. Andelen ökade till 81,9% år 2006 och får samma nivå, 81,8% år 2007, minskade något år 2008 till 79,7% för att sedan öka till 81,1% år 2009.

Sedan är det märkligt att författarna tolkar åsikter som ”Muslimska kvinnor som lever i Sverige är i större grad förtryckta än andra kvinnor i Sverige” och ”Religiösa friskolor motverkar integration” som negativa attityder. Sådana frågor går ju att undersöka rent empiriskt och behöver inte ha någonting med negativa attityder att göra.

tisdag 27 oktober 2009

Kurdisk TV från Sverige på engelska

En fantastisk konsekvens av av globaliseringen är att media internationaliseras. Nu produceras kurdisk TV i Sverige på engelska med en potentiell global publik. Även om engelska varken är Nima Dervish eller Shilan Saidis modersmål för de en både gripande och lättsam diskussion om hederskultur och islamism i programmet A-Z på Asosat. Och som Nima säger i programmet, varför kan man inte ha ett samhällsprogram i Sveriges Television om känsliga frågor som islamism utan snuttifiering och människor som skriker i munnen på varandra (tänk SVT:s Debatt). Ibland räcker det med ett vanligt samtal.

Shilan Saidi är helt klart värd pris på nästa års kurdgala.

måndag 26 oktober 2009

Örebro och den "danska sjukan"

Idag har jag varit i Örebro och presenterat regeringens kommande proposition för nyanlända invandrare för intressenterna i regionen. Med på informationsmötet var också riksdagsledamot Elisabeth Svantesson (m), som kom direkt från TV-soffan där hon debatterade "danska sjukan" utifrån Lars Denciks debattarktikel i Aftonbladet. Slutklämmen på debattartikeln:

Det är hög tid att avkräva Fredrik Reinfeldt och Moderaterna ett löfte att aldrig under några omständigheter sätta sig i en position där regeringsmakten utövas på grundval av aktivt eller passivt parlamentariskt stöd från SD. Och att hålla fast Socialdemokraterna vid deras löfte om detsamma. Och få båda läger att ta konsekvensen av det och öppna för möjligheten av en stor koalition över blockgränserna, så som vi sett det fungera tidigare i till exempel Tyskland, Österrike, Finland och andra länder.

Den danska sjukan är ett livsfarligt hot mot det demokratiska klimatet och den politiska anständigheten i Sverige. Därför måste de stora partierna göra sig beredda att samarbeta och kanske i en övergångsperiod också samverka i regeringsutövandet för att förhindra att den kommer hit.


Inslaget från Gomorron Sverige går att se på SVT play.

söndag 25 oktober 2009

Integrationstest i Danmark, Tyskland, Frankrike och Nederländerna

I Sverige tolkas den gemensamma EU-politiken ofta som att den driver på en mer restriktiv migrationspolitik, medan EU i själva verket är den enda motvikten till ett "race to the bottom".

En stor majoritet av EU:s medlemsländer har infört integrationstest. Integrationstest gäller för att få invandra, för att få permanent uppehållstillstånd och/eller för att bli medborgare. Samtidigt har EU utvecklat en gemensam migrations- och integrationspolitik som garanterar tredjelandsmedborgare vissa rättigheter, rättigheter som sätter gränser för vad medlemsländerna tillåts bedriva för politik. Vissa rättigheter är absoluta, medan andra delar av den gemensamma politiken innebär tolkningar. Vad innebär t.ex. den ömsesidiga anpassning som EU:s integrationspolitik ska utgå ifrån?

Sergio Carrera och Anja Wiesbrock har skivit en rapport som tar upp dessa frågor: Civic Integration of Third-Country Nationals: Nationalism versus Europeanisation in the Common EU Immigration Policy. De redogör för politiken i Danmark, Nederländerna, Frankrike och Tyskland och relaterar den till EU:s gemensamma politik. De fyra länderna tillhör länder som det senaste decenniet ställt allt högre krav på integration för att få invandra och stanna i landet. Rapporten redogör för en politik som numera är normal politik i de flesta medlemsländerna, men ännu helt främmande för oss i Sverige, och hur det relaterar till EU:s gemensamma migrations- och integrationspolitik.

torsdag 22 oktober 2009

Omorganisation av migrations- och integrationsfrågor i Norge

Den nya organisationen av departementen i Norge ser ut som en kopia av den svenska. Integrationsfrågorna flyttas från Arbetsmarknadsdepartementet till ett nytt departement för ungdomar, jämställdhet och integration. Migrationsfrågorna överförs till Justitiedepartementet. Det innebär att migrations- och integrationsfrågorna får samma hemvist som i Sverige. Audun Lysbakken (SV) blir minister för integrationsfrågor.

Precis som i Sverige är migrations- och integrationspolitiken en stor utmaning. Allt fler asylsökande söker sig till Norge och det gäller särskilt ensamkommande barn.

So far this year 13,379 asylum seekers have arrived in Norway. This is nearly as many as for the whole of last year, when around 14,400 applied for asylum. 1612 applied in September alone.

This is 66 more than in September last year, according to fresh figures from the Immigration Directorate (UDI).

Around 14 per cent of the assylum seekers clasify themselves as single minors.

Of the near 14,000 asylum seekers who have arrived this year, 24 per cent come from Afghanistan, 15 per cent from Eritrea, 11 per cent from Somalia and 7 per cent from Iraq.

I vårt kära grannland

Jag har förmånen att befinna mig i Vasa, Finland, där jag ska träffa kollegor och tala på en konferens om integration. Medan jag åker till Finland läser jag i Yle att många ungdomar med utländsk bakgrund funderar på att lämna landet.

According to a survey carried out by TAT Group, SEK PRO and 15/30 Research, the integration of young immigrants into Finnish society is a long process. For many, building a life in Finland is not on their agenda.

Youths with a Russian, Estonian or Somali backgrounds often do not consider themselves Finns, even if they have resided in the country for most of their lives and are Finnish citizens.

On the contrary, they maintain a strong individual cultural identity and an awareness of where home is. The study says they refer to themselves as Russian, Estonian or Somalian - and are proud of the fact.


Men med endast 55 intervjuer som grund tar jag inte studien på allt för stort allvar, i varje fall inte mer än den i Sverige uppmärksammade studien om hur det är att bära slöja i Malmö där 19 personer intervjuades.

onsdag 21 oktober 2009

Så tycker jag om SD debatten

Jag har fått frågor om vad jag tycker om debatten om Sverigedemokraterna som nu rasar i media. Det finns så många infallsvinklar på frågan att jag inte har velat beröra det. Nu har jag fått hjälp. Till 95 procent tycker jag precis som Sanna Rayman (SvD).

Jag har ändrat mig. I åratal har jag tyckt att det enda rätta när det kommer till Sverigedemokraterna självklart är att, som det kallas, "ta debatten".

Nu byter jag fot. Ta inte debatten. Låt bli.

Jag ändrar mig inte för att jag menar att man inte borde debattera med och bemöta SD, men för att det alldeles uppenbart är så att framför allt inga etablerade politiker tänker göra det på ett vettigt sätt. Då kan det lika gärna vara. Kan man inte debattera bör man avstå.


Därutöver tycker jag det är oansvarigt av Aftonbladet att sätta en rubrik som Sverigedemokraterna inte själva har formulerat och som är betydligt grövre än någonting som går att läsa i debattartikeln.

Slut på positiv särbehandling i gymnasieskolan

Det är inte bara i Sverige som den positiva särbehandlingen av vissa grupper i utbildningsväsendet utmanas och är på tillbakagång. Nu avskaffas delar av den positiva särbehandlingen för nyanlända invandrare i de nederländska gymnasieskolorna.

Invandrare i gymnasieskolan kommer inte längre att särbehandlas genom att tillåtas ha sämre resultat på proven. Tidigare har elever som varit i landet kortare tid än sex år tillåtits att ha sämre resultat.

Men en viss form av särbehandling kommer enligt uppgift att finnas kvar. De nya reglerna innebär att elever kan fortsätta att använda ordbok och ges mer tid att slutföra sina prov. Det är samma regler som gäller för studenter som har dyslexi.

Ny avhandling om integration

Imorgon disputerar nationalekonomen Lina Andersson med avhandlingen Essays on economic outcomes of immigrants and homosexuals vid Ekonomihögskolan, Växjö universitet.

En slutsats i avhandlingen är att jobbskatteavdraget, genom att öka sysselsättningen och antal arbetade timmar, kan vara ett sätt att stärka arbetsmarknadsanknytningen bland ensamstående invandrarkvinnor med låga inkomster.

Andra frågor som avhandlas är egenföretagande bland invandrare. Resultaten visar att familjetraditioner har större betydelse för invandrare än för infödda för benägenheten att starta eget företag. En slutsats är därför att ett främjande av egenföretagande bland invandrare i nuvarande generation, kommer att öka andelen företagare även i efterföljande generationer.

I avhandlingen används även fältexperiment för att studera diskriminering av invandrare och homosexuella på bostadsmarknaden. Det är ett faktum att personer med arabisk/muslimsk bakgrund diskrimineras på hyresbostadsmarknaden i Sverige. I en av artiklarna undersöks om ökad information om den sökande kan minska denna diskriminering.

Hela avhandlingen går att hämta här.

tisdag 20 oktober 2009

Allt du vill veta om situationen för utrikes födda i Norge - och lite till

Den norska integrationsmyndigheten iMDI har gett ut en nästan 400 sidor tjock rapport om den invandrade befolkningens situation i olika kommuner i Norge, Innvandrere i norske kommuner. Demografi, levekår og deltakelse i arbeidsstyrken.

Formålet med denne rapporten er å kartlegge og beskrive utvalgte innvandrergruppers demografi og levekår i ulike kommuner i Norge. Ved å beskrive noen hovedtrekk ved sentrale innvandrergruppers demografi og levekår på kommunenivå, vil vi for eksempel avdekke om afghanere i Oslo skiller seg fra afghanere i Drammen eller Bergen. Slik statistikk kan gi kommuner og statlige myndigheter et bedre empirisk grunnlag for sin integreringspolitikk.

Rapporten tar for seg innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra hovedsakelig 17 utvalgte land: Afghanistan, Bosnia, Chile, Filippinene, India, Irak, Iran, Kosovo, Marokko, Pakistan, Polen, Russland, Somalia, Sri Lanka, Thailand, Tyrkia og Vietnam. I egne landkapitler beskriver vi den enkelte innvandrergruppens demografi og levekår på kommunenivå. Her inngår også ulike mål på deltakelse i arbeidslivet i Norge.


Här finns mer fakta än någon orkar ta in. En intressant uppgift är att personer födda i Polen är självförsörjande i betydligt högre grad än befolkningen i helhet.

fredag 16 oktober 2009

Ledarsidor om ESO-rapporten om invandringens ekonomiska effekter

Svenska Dagbladet, DN och Sydsvenskan skriver idag på ledarsidan om ESO-rapporten om invandringens ekonomiska effekter.

Sydsvenskan kopplar samman ESO-rapporten med EU-konferensen om migrationspolitik och sätter rubriken Triumftåget i Malmö. De imponeras av migrationsminister Billströms offensiva roll under migrationskonferensen.

DN skriver att det inte är migrationen som är problemet utan integrationen.

Slutsatsen av Ekbergs studie är att integrationspolitiken – inte invandringen i sig – avgör. Att motverka diskriminering och få upp sysselsättningen bland invandrare måste därför vara politikens huvudinriktning.

Per Gudmundson i SvD föreslår några olika valmöjligheter för att minska invandringens kostnader:

Invandringen har alltsedan början av 1990-talet årligen kostat mellan 1,5 och 2 procent av BNP. Dessförinnan utgjorde invandringen en statsfinansiell vinst. Miljardbelopp blir lätt abstrakta, men som jämförelse kan sägas att det motsvarar mer än vad exempelvis försvaret eller rättsväsendet kostar. Siffrorna borde leda till eftertanke omkring några politikområden.

För det första måste arbetsmarknaden här hemma vidgas. Det kan antagligen bara ske genom att servicesektorn växer, med sådana lågkvalificerade och lågbetalda jobb som normalt saknas i Sverige.

För det andra måste arbetskraftsinvandringen få högre prioritet. Ta lärdom av Kanada, där jobbskapande invandrare i praktiken försörjer flyktinginvandringen.

För det tredje måste åtminstone den reella pensionsåldern höjas. Invandring kommer inte att lösa den demografiska utmaningen.

Det finns två andra alternativ. Man kan acceptera kostnaden. Eller så kan man låta dem som inte vill ha någon invandring alls vinna. Inget av dem låter som något för mig.

torsdag 15 oktober 2009

Jan Ekberg på DN debatt om invandringens ekonomiska effekter

Ingen som följer migrations- och integrationsdebatt kan ha missat dagens DN debatt inlägg av Jan Ekberg om invandringens effekt på den offentliga ekonomin. Budskapet är kortfattat att invandringen idag innebär en kostnad för den offentliga ekonomin och att invandring inte kan lösa de demografiska problemen som vi står inför.

Rapporten som artikeln utgår från är beställd av Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) och presenterades idag på ett seminarium. Eftersom jag är upptagen med annat kunde jag inte gå dit och lyssna. Hela rapporten går att hämta från ESOs hemsida. Nu kan ingen påstå att staten inte utrett frågan om invandringens ekonomiska effekter. Det återstå att se om Ekbergs argument håller i den kommande akademiska och politiska debatten.

På EU-konferens i Malmö

Jag har förmånen att befinna mig på det svenska ordförandeskapet EU-konferens på temat Arbetskraftsinvandring och dess utvecklingspotential i Malmö.

Konferensen har två övergripande teman: (1) Arbetskraftsinvandring och (2) den cirkulära migrationens utvecklingspotential. Syftet är att konferensen ska bidra till policyutvecklingen inom EU på dessa två områden: arbetskraftsinvandring, samt cirkulär migration och dess koppling till utveckling.

Det går att ladda ner en hel del bakgrundsmaterial på hemsidan för svenska ordförandeskapet.

onsdag 14 oktober 2009

Ålder och kön, två angörande faktorer för integration

IFAU har publicerat en studie Invandringsålderns betydelse för social och ekonomisk integration som bland annat visar att ålden vid invandringstillfället är betydelsefull.

Barn som är små när de kommer till Sverige lyckas bättre i skolan än sina äldre syskon, det vet vi sedan tidigare. Rapporten visar att ankomståldern även spelar stor roll för den sociala och ekonomiska integrationen i vuxen ålder. Den som invandrar som tioåring har t.ex. i genomsnitt 6 procentenheter lägre chans att ha ett arbete i 30-årsåldern än ett syskon som föddes samma år som familjen kom till Sverige. Sannolikheten att bilda familj med någon från ursprungslandet ökar med hela 25 procentenheter för den som invandrade som tioåring, jämfört med den som föddes samma år som familjen invandrade.

...

Hanne C. Kavli och Marjan Nadin från Fafo har på uppdrag av den norska regeringen undersökt hur familjeliv och jämställdhet fungerar i invandrade familjer. Familiepraksis og likestilling i innvandrede familier ger en intressant inblick i de värderingsskillnader som finns mellan olika invandringsgrupper i t.ex. synen på familjebildning, hemarbete och kvinnors deltagande på arbetsmarknaden. Telemarksavisa rapporterar från presentationen av studien.

tisdag 13 oktober 2009

Undersökning om danskarnas syn på invandringens effekter

Den danska tankesmedjan CEPOS har undersökt hur danskarna ser på invandringens effekter. Resultatet visar att 47 procent av de tillfrågade tycker att de positiva och negativa effekterna av invandring är jämnt fördelade, medan 32 procent är övervägande negativa och 18 procent övervägande positiva. Mest negativa är befolkningen (70 procent) över invandringens effekt på jämställdhet mellan män och kvinnor.

En slutsats är att befolkningen mer är oroad över de sociala problem som de upplever följer av invandring (arbetslöshet, kriminalitet, problem i skolor) än av olika personers livsstil (religiositet och förhållningssätt till alkohol).

CEPOS menar därför att den negativa inställning som finns till invandring i Danmark beror mer på de sociala problem som befolkningen upplever som en följd av invandringen än av främlingsfientlighet. En mer effektiv rättspolitik, ökat deltagande på arbetsmarknaden och ordning och reda i skolan bör därmed leda till en mer positiv inställning till invandring enligt författarna.

lördag 10 oktober 2009

Danmarks 24-års-regel gör att ungdomar med utländsk bakgrund flyttar till Sverige

Under perioden 2002-2004 införde Danmark en 24-årsregel, som innebar en rad förslag som begränsar möjligheten att gifta sig med en person utanför EU och bo tillsammans i Danmark. Reglerna påverkar särskilt personer med utländsk bakgrund eftersom det gör det svårare för dem att ingå äktenskap med en partner från ursprungslandet. Socialforskningsinstitutet har studerat konsekvenserna av lagen och kommer fram till flera intressanta resultat.

De strängare reglerna för familjeåterförening har lett till att ungdomar från "etniska minoriteter" gifter sig senare - och därmed har det skett en minskning av antalet familjeåterföreningar med makar från deras ursprungsländer. Reglerna har däremot inte lett till att fler människor gifter sig med personer bosatta i Danmark - oberoende bakgrund. Äktenskapsmarknaden inom Danmark verkar alltså vara begränsad.

Utvandringen till Sverige bland "etniska minoritetsgrupper" har ökat. Framför allt är det ungdomar med pakistansk bakgrund som väljer att bo i Sverige.

Läs pressmeddelandet, lyssna på en intervju med Garbi Schmidt om studiens resultat eller ladda ner hela rapporten Ændrede familiesammenføringsregler. Hvad har de nye regler betydet for pardannelsesmønstret blandt etniske minoriteter?

torsdag 8 oktober 2009

ESO presenterar studie av invandringens ekonomiska betydelse

Det påstås ofta i den offentliga debatten att invandringens ekonomiska effekter mörkas. Nu bjuder Expertgruppen för studier i Offentlig Ekonomi (ESO) in till seminarium om Invandringens ekonomiska betydelse.

Inbjudan presenteras som följer:

Ökad invandring av människor i arbetsför ålder är i grunden en tillgång för ekonomin. Invandringens ekonomiska effekter är ändå något som debatteras flitigt. Vilken betydelse har invandringen för de offentliga finanserna? Kan en förändrad invandring underlätta försörjningen av en åldrande befolkning? Dessa frågor behandlar professor Jan Ekberg i en ny rapport till ESO.

onsdag 7 oktober 2009

Nederländerna inför ännu striktare regler för anhöriginvandring

Nederländerna har länge haft en lagstiftning som ställer krav på integration för att få invandra och stanna permanent i landet. Ett exempel är att den som vill komma till Nederländerna för att gifta sig behöver ha grundläggande språkfärdigheter innan han eller hon tillåts resa till landet.

Nu tänker regeringen införa ytterligare krav.

The new measures are intended to protect both Dutch society and the imported women, as they often are relegated to a position of dependency and subservience when they arrive in the Netherlands, Integration Minister Eberhard van der Laan said.

"Because of their lack of knowledge of the Dutch language, their low level of education and unfamiliarity with institutions, there is a risk that these women will not be adequately able to bring up their children to be proper citizens," Van der Laan said, adding this may cause children to become school dropouts or criminal.

Migrants will be required to have job training upon arrival in the Netherlands, the news agency said.

Mångfald är inget exotiskt

SCBs nya uppgifter om hur stor andel av barn och ungdomar i Sverige som har utländsk bakgrund visar tydligt att invandring och mångfald inte är ett randfenomen utan någonting som präglar hela samhället. Sverige är numera ett av västvärldens stora invandringsländer. 17 procent av alla barn under 18 år har utländsk bakgrund. För 10 år sedan var andelen 13 procent. De senaste fem åren har Sverige haft en lika stor invandring som t.ex. Kanada mätt som andel av befolkningen.

tisdag 6 oktober 2009

Medborgarskap ökar sannolikheten för arbete

Min fd. kollega Pieter Bevelander har tillsammans med Ravi Pendakur skrivit ett intressant Working Paper om effekten av medborgarskap, Citizenship, Co-ethnic Populations and Employment Probabilities of Immigrants in Sweden. Jag hade förmånen att läsa en tidigare version på en konferens i somras och överraskades av resultaten. Jag hoppas att fler forskare kommer att ge input och kommentarer på studien vars resultat i högsta grad är policyrelevanta.

Två viktiga resultat av studien:
* acquisition of citizenship makes a real difference to the probability of obtaining employment. Foreign-born men and women who acquire citizenship are far more likely to be employed than those who do not.
* the impact of the co-immigrant population is particularly important for immigrants from Asia and Africa, immigrant groups that also have the lowest employment rate.

Därav drar forskarna slutsatsen att:
* tightening up citizenship regulations may result in decreased employment opportunities for immigrants in receiving countries. This could have the effect of actually increasing social welfare costs.

fredag 2 oktober 2009

Språket viktig faktor för att förklara arbetsmarknadsintegration

Invandrare i Kanada klarar sig sämre idag än under tidigare decennier. En ny rapport, Literacy Matters av Bank Financial group, förklarar det med allt sämre språkkunskaper hos dem som invandrar. Invandrare med svaga färdigheter i engelska eller franska har betydligt lägre sysselsättning och de som har arbete har betydligt lägre inkomster.

Newcomers to Canada are facing significant literacy challenges in the two official languages and it is impairing their labour market outcomes. Weaker-than- desirable proficiency in English and French amongst newcomers is leading to higher unemployment, social isolation, lower earnings and is exposing many immigrants to living in poverty for some period of time after arriving in Canada.