fredag 12 september 2008

Full sysselsättning i Norge

Norska arbetsmarknaden är verkligen glödhet. Nya uppgifter visar att endast 9 388 utrikes födda var registrerade som arbetslösa det andra kvartalet 2008.

1,5 procent arbetslösa!!!!

Målt i prosentpoeng, hadde innvandrere fra Afrika størst nedgang i ledigheten fra 2. kvartal i fjor med 1,6 prosentpoeng. Denne gruppen har likevel fortsatt høyest registrert arbeidsledighet med 9,5 prosent. Dernest kommer den asiatiske gruppen med 5,6 prosent ledige. Av de øvrige ikke-vestlige innvandrerne hadde de fra Øst-Europa utenom EU 4,8 prosent ledige og de fra Sør- og Mellom-Amerika 3,9. Alle de vestlige gruppene lå bare noen få desimaler over landsgjennomsnittet på 1,5 prosent, mens innvandrere fra EU-landene i øst lå litt høyere med 2,1 prosent ledige.

1 kommentar:

Daniel Eriksson sa...

Konstigt att inte fler svenskar flyttar dit. Det är ju mycket bättre lön också. Märkligt att man hellre är arbetslös i Sverige än flyttar till Norge.