måndag 8 september 2008

Billström mot Palm i Agenda

Igår möttes migrationsminister Tobial Billström (m) och Socialdemokraternas taleskvinna Veronica Palm i samhällsprogrammet Agenda. Båda bekräftade sina tidigare positioner.

Billström trycker på arbetslinjen och att den gäller alla. Det enda konkreta exempel Billström har som inte finns idag är det försörjningskrav för anhöriginvandring som nu utreds.

Kommentar: Billström säger att arbetslinjen ska gälla alla. Varför då begränsa försörjningskravet till invandrares första fyra år i landet? Det borde vara ännu mer självklart att kunna försörja sig själv och en partner samt ha ordnat boende vid nya giftermål. Det är t.ex. inte rimligt att jag gifter mig med en kvinna från ett icke-EU land och sedan går till socialkontoret och ber om bostad och försörjning. En sådan lagstiftning hade också skyddat många av de ungdomar och unga vuxna som idag riskerar arrangerade äktenskap mot sin vilja.

Socialdemokraterna delar moderaternas problembeskrivning. Det är trångboddhet och dålig koppling till arbetsmarknaden under introduktionen. Enligt Palm behövs mer insatser från det "gemensamma" och en individuell handlingsplan med plan för språk, utbildning, arbete osv. för varje flyktinginvandrare.

Kommentar: Som jag tidigare påpekat är det absurt att förslag som dessa kan lyftas fram som nya utan att någon reagerar. En sådan inriktning slogs fast redan i Proposition 1989/90:105. Samhället ska medverka till att individen får så goda kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället som krävs för att flyktingen ska kunna delta i arbets- och samhällslivet. Hur introduktionen planläggs dokumenteras i en individuell introduktionsplan. I regeringens proposition 1997/98:16 betonas åter en indivudualiserad introduktion med samma inriktning, ambition och mål som nu åter läggs fram.

Individ eller samhälle

Enligt Palm är skillnaden mellan Moderaterna och Socialdemokraterna att Billström lägger ansvaret för integrationspolitikens misslyckande på individen medan hon vill se en större insats från samhällets sida. Låt mig då tipsa Palm om att inget annat land lägger ner så mycket resurser som Sverige gör redan idag på att introducera nya invandrare.

Billström har också tagit upp behovet av gemensamma grundläggande värderingar där han exemplifierar med ord som arbetslinjen, tolerans, yttrandefrihet och jämställdhet. Palm menar att sådant tal ger en bild av att invandrare inte vill arbeta. Istället behövs enligt Palm bättre "verktyg". Billström svarar med att säga att dagens system ibland leder till att människor väljer tryggheten över arbetslinjen.

Pajkastning

Sedan kommer en stunds ovärdig pajkasning där de beskyller varandra för att ogilla invandring. Billström anklagar Palm för att Socialdemokraterna inte vill ha arbetskraftsinvandring. Palm anklagar moderaterna för att skylla integrationsproblemen på invandrare och att "Sverigedemokraterna är på er planhalva".

5 kommentarer:

Tobias sa...

Inslaget på Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=uKQIziNccsw&fmt=18

Anonym sa...

Indeed, it was interesting that Palm left unanswered the allegation that the Social Democrats are not in favor of labor migration. Billström seemed to be pointing to an interesting distinction there -- representing a government that has gone quite far in opening up labor market access to people who don't have EU passports (whether that is a positive or negative is, of course, heavily dependent on one's view of the potential effects of labor migration on the economy of the receiving country). Palm, on the other hand, seemed to be voicing a sentiment in her recent debattartikel that harkens back to Göran Persson in the 2002 election -- labor migration "can" become necessary, but only when mobilization of those currently outside the labor market is insufficient, and even then, it must be "well functioning" as per the views of the Social Democrats and unions.

Some stark differences exist there -- it would have been nice to have seen that explored in greater detail.

Heja Sverige! sa...

Hoppas bara inte att det skapas en stämning likt den som fanns på 90-talet- där invandrare oavsett arbetsamma och schyssta eller inte-beskylldes för allt som var dåligt. Det är också tråkigt att det inte finns någon i den här nya debatten som nämner den diskriminering som finns på svenska arbetsmarknaden. Många av de nyanlända liksom andra invandrare vill komma in på arbetsmarknaden men möts av en stor kloss- diskrimineringen!Den finns inte bara på arbetsmarknaden, utan är välutspridd i en hel del områden. En del kämpar emot och tar sig in (åtminstone på arbetsmarknaden) något försvagade, andra flyttar till andra mer öppna/invandrartoleranta länder, och sen finns de dom som bara faller ihop passivt. Det vore bra med lite nyans i all denna debatt om krav på invandrare.

Emil sa...

heja sverige.

Anledningen till att jag ibland kan låta lite hård är att Sveriges politik faktiskt är rätt så extrem i sin slagsida att tycka synd om invandrare och inte kräva någonting.

Nu talas det en del om att göra balansen mellan rättigheter och skyldigheter lite mer rimlig, men samtidigt har faktiskt inga faktiska förändringar beslutats.

Det finns diskriminering, det är klart. Men ingenting tyder på att den är större i Sverige än i andra länder - enligt forskning faktiskt tvärtom.

En sak är säker och det är att det inte går att fortsätta i samma hjulspår. Min ambition är att ge ett omvärldsperspektiv på debatten och rapportera om nya rapporter och forskning. Ibland har jag personliga synpunkter på saker och ting, men lika ofta får läsarna själva ta ställning.

Jag hade gärna sett en större pluralism bland de som kommenterar. Tråkigt att sympatisörer från Sd är så dominerande.

Heja Sverige! sa...

Tack för ett snabbt svar Emil!
Att diskrimineringen är större i Sverige jämfört med de anglosaxiska länderna är det ingen tvekan om.....då talar jag inte om begränsade (och inte alltför nyanserade) forskininguppgifter. Varför i all världen skulle så många högutbildade utlandsfödda (svenskar, om dom får kallas så) vilja flytta till länder som Storbritannien, Kanada eller USA? Enligt statisitik från SCB från förra året, om jag minns rätt, har utvandringen från Sverige slagit rekord under de senaste åren.....många/kanske de flesta av de som utvandrar utgörs av tidigare invandrare i Sverige.....och många av dessa flyttar vidare och inte tillbaks till ostabila hemländer (som många vill tro).
Jag tycker det är bra att man ställer krav på människor.....men förutsättningarna ska också finnas....hoppas att dom här nyanlända ska finna dom jobb som de nu kommer att avkrävas... Dessutom kan den svenska antidiskriminerings lagstiftningen bli något starkare om man verkligen menar allvar med att man vill att samtliga människor i Sverige ska få känna sig delaktiga i samhället.