fredag 19 september 2008

Integrationspolitik i Norrköping och EU

Norrköping

Det kanske är av mindre intresse för läsare av Integrationsbloggen, men jag måste uppmärksamma dagens debattartikel i Norrköpings Tidningar. Det är min kära vän och före detta kollega på Integrationsverket José Kimenga (jurist och ersättare i riksdagen för Folkpartiet) som skriver att "Norrköpings kommun saknar effektiv och substantiell integrationspolitik".

Att alliansregeringen nu satsar för denna medborgargrupp är bra. Men att socialdemokraterna och dess vänsterkoalition i Norrköping inte åtgärdade problemet, och fortfarande saknar planer att åtgärda det är ett svek.

Folkpartiet i Norrköping vill se fler invandrare på arbetsplatser, i organisationer och föreningar belägna i Norrköping. Vi kräver en attitydförändring hos arbetsgivarna och andra ledare i organisationer och föreningar. Vi vill se den verkliga mångfalden i vår kommun.


EU och omhändertagandeperspektivet

Missa inte heller att oppositionen inte ställer sig bakom den europeiska pakten om invandring och asyl. Kyrkans Tidning har pratat med Magdalena Streijffert, socialdemokraternas talesman i migrationsfrågor:

Framförallt är det två områden oppositionen inte kan ställa upp på: dels ytterligare resurser och befogenheter till gränsmyndigheten Frontex, och dels det restriktiva anslaget när det gäller anhöriginvandring.

– Här finns försörjningskrav, bostad ska finnas och man ska också se att man kan integreras på ett bra sätt - det vill säga helst ska man ha utbildning och kunna språket. Det ställer vi oss verkligen emot, säger Streijffert.


Här kommer det svart på vitt. Oron för att våra invandrare ska ha utbildning, språkkunskaper, kunna försörja sig själv och ha någonstans att bo. Inte undra på att det går så illa som det gör med så låga förväntningar på våra nya invånare.