tisdag 2 september 2008

Gott och blandat

Mer om nya medborgarskapsregler i Tyskland och Norge

Inte bara Norge ändrade sin lag om medborgarskap den 1 september. I Tyskland kompletterades tidigare villkor - bland annat språkkunskaper - med ett prov om Tysklands historia och kulturella arv. Expressens ledarsida uppmärksammar också det nya norska språkkravet.

Fundamentala värderingar odemokratiskt!

Vill också uppmärksamma en underlig krönika av Stefan Bergmark
i Skånska Dagbladet som, appropå integrationsdebatten, menar att en demokrati inte kan stå upp för några fundamentala värderingar eftersom de kan strida mot individens övertygelser. Att stå upp för fundamentala värderingar - som alla människors lika värde och rätten till liv och egendom osv. - är enligt Bergmark ett tecken på demokratins urvattning och statskonst som liknar en teokrati eller politisk-ideologisk diktatur. Jag förstår ingenting!!

Fler söker asyl i Nederländerna

Antalet asylsökande ökar i Nederländerna. Anledningen är, enligt bedömare, att länder som Sverige bedriver en mindre generös flyktingpolitik och att tidigare amnesti har lockat ett större antal asylsökande till landet. Det bör dock påpekas att Sverige fortfarande har nästan dubellt så många asylsökande som Nederländerna under årets första sex månader. UNHCR:s statistik om asylsökande till olika länder hittar ni här (se högerkolumnen).

Inga kommentarer: