fredag 29 augusti 2008

Klartecken till kontroversiellt moskebygge i Köln

Så här ska Tysklands största moske se ut. Den har nu fått klartecken att byggas av politikerna i Köln. Jag gillar inte organiserad religion, men måste tillstå att den är ganska vacker. Läs mer i Spiegel Online.

Fortfarande få asylsökande i Storbritannien

Andra kvartalet 2008 sökte 5720 personer asyl i Storbritannien, vilket är lite fler än samma period förra året. Sverige hade under samma period 5219 asylsökande, alltså nästan lika många.

Av de ärenden som avgjordes i Storbritannien under andra kvartalet fick 69 procent avslag, 20 procent asyl och 11 procent stanna tillfälligt.

torsdag 28 augusti 2008

I dagarna införs språktest i Norge

Från och med den första september måste alla som vill bli norska medborgare behärska norska eller samiska. Antingen genom att ha genomfört 300 timmar godkänd norskutbildning eller ha andra dokumenterade kunskaper i norska eller samiska.

Till skillnad från i Sverige tillåter den norska medborgarskapslagen bara ett medborgarskap. Läs mer om medborgarskapslagen i Norge här.

Fotnot. Den nya medborgarskapslagen röstades igenom 2005 under Jens Stoltenbergs andra socialdemokratiska regering med stöd av Sosialistisk Venstreparti (motsvarar svenska Vänsterpartiet) och Senterpartiet (Centerpartiet).

onsdag 27 augusti 2008

Vad är en acceptabel generalisering?

Petter Larsson har i Aftonbladet gjort ett kondensat av moderaternas DN-debattartikel om behovet av ny integrationspolitik:

De (invandrare, mitt förtydligande) lever på bidrag och jobbar svart. De erkänner inte barns, kvinnors och sexuella minoriteters rättigheter, utan prioriterar familj, klan, grupp och kultur. De respekterar inte grundläggande regler i samhället. Men svenska politiker vågar inte ställa krav på dem, eftersom de då stämplas som främlingsfientliga.

Här finns en hel del sanning och samtidigt en del grova generaliseringar. Frågan är när en generalisering är sann, när den är relevant och när en generalisering blir främlingsfientlig. Att 13,4 procent av befolkningen år 2007 var utrikes födda och att de tog emot 62 procent av det ekonomiska biståndet (socialbidraget) samma år är en sanning. Är det då en icke acceptabel generalisering att påstå att invandringen betungar socialbidragsutgifterna? Att en ökad invandring från utomeuropeiska länder bidrar till större problem med hedersrelaterat våld är en sanning. Samtidigt är det en minoritet utrikes födda som beter sig illa mot kvinnor och barn. Vad är då sanning och vad är generalisering? Att kräva av de som invandrar att respektera grundläggande regler i samhället borde inte vara några problem för de hederliga personer som vill bygga upp sina nya liv i landet. Varför tycker Larsson att det är orimligt? Och vad kvinnomisshandlare, homohatare och svartjobbare har med den liberala statens tanke om åsiktsfrihet och livstilspluralism att göra vet nog bara Petter Larsson själv.

Givetvis ska varje enskild person bedömas på egna meriter. Det är ju precis därför det behövs en ny migrations- och integrationspolitik. Så att alla inte klumpas ihop som omhändertagande offer, utan får en möjlighet att påverka sin framtid genom positiva insatser för sig själv, sin familj och därmed landet som helhet.

Möjlighet att förkovra sig om den gemensamma europeiska migrationspolitiken

Tema Asyl är antagligen den bästa källan för att kontinuerligt förkovra sig om utvecklingen av den gemensamma europeiska migrationspolitiken. I veckan har de till exempel publicerat tre utmärkta artiklar som var och en förtjänar en stor läsekrets.

Kommissionens arbete med att utveckla politiken

Välstånd, säkerhet, solidaritet - EU-kommissionens förslag till tio principer om invandring går igenom EU-Kommissionens meddelande om utvecklingen av den gemensamma migrationspolitiken, bland annat innehållande tio gemensamma principer som syftar till att utifrån vad som tidigare åstadkommits på området skapa en mer sammanhängande och integrerad ram för medlemsstaternas och EU:s framtida åtgärder.

Det franska ordförandeskapets svar och vidare arbete

Den franska pakten - ett stöd för en europeisk asyl- och invandringspolitik? handlar om hur det franska ordförandeskapet gått vidare med arbetet om en gemensam europeisk migrationspolitik. De har lanserat en Europeisk invandrings- och asylpakt som kan fungera som uttryck för medlemsstaternas gemensamma stöd för den politik som kommissionen efterlyser i sina meddelanden. Enligt pakten föreslås medlemsstaterna åta sig att:
1) organisera/reglera legal invandring med beaktande av respektive medlemsstats specifika prioriteringar och behov samt att främja integration
2) kontrollera irreguljär invandring genom att återsända irreguljära migranter
3) stärka gränsbevakningen
4) skapa ”a Europe of asylum”
5) ingå omfattande partnerskap med ursprungs- och transitländer för att främja synergin mellan migration och utveckling

Hur ska den gemensamma politiken tolkas

Det intressanta är att utvecklingen av den gemensamma europeiska migrationspolitiken tolkas så olika. En del anser att EU, med Kommissionen i spetsen, förhindrar medlemsländerna att bedriva en mer restriktiv migrationspolitik, medan andra anklagar EU-projektet för att vara rasistiskt. Christian Råbergh skriver för Tema Asyl om statsvetaren Hans E. Andersons bok om utvecklingen av den överstatliga, europeiska asyl- och flyktingpolitiken och dess förhållande till den nationella politiken på området. Enligt Råbergh kan Anderssons bok – Överstatlig flyktingpolitik – också läsas som en initierad kommentar till en tidigare bok av statsvetaren Peo Hansen som tar upp EU:s migrationspolitik under 50 år.

EU-medborgare söker asyl i Kanada

Det sker en ökning av EU-medborgare som söker asyl i Kanada. Det handlar framförallt om tjeckiska medborgare som är romer. Första halvåret hade 470 tjeckiska medborgare sökt asyl. Landet funderar därför på att återinföra visumkrav för tjeckiska medborgare.

Innan Tjeckien gick med i EU beviljades vissa romer från Tjeckien asyl - mellan 1996 till 2000 962 av 1677 asylsökande. Numera beviljas asylansökningar från romer bara i undantagsfall.

I Kanada finns ingen möjlighet att överklaga


Samtidigt får Kanada kritik för att det inte går att överklaga nekade asylansökningar. Landet är ett av få industrialiserade stater som inte ger asylsökande en möjlighet att överklaga asylbeslut. Det kanadensiska systemet går ut på att göra rätt första gången, är regeringens officiella linje. Möjligheter till att överklaga är både dyrt och tidskrävande menar de vidare.

tisdag 26 augusti 2008

Nya rapporter

Norges integrationsmyndighet IMDi har gett ut en kunskapsöversikt om tvångsäktenskap i Norge. Professor Thomas Hylland Eriksen och ett tjugotal andra författare breder ut sig på nästan 200 sidor.

För den som orkar rekommenderar jag rapporten Changing Support for Asylum Seekers: An Analysis of Legislation and Parliamentary Debates av Emily Fletcher, University of Sussex. Här kan man läsa om debatten i det brittiska parlamentet om asylsökande och flyktingpolitik. The paper concludes that impartialist arguments have been largely unsuccessful at influencing policy in this political arena partly due to the inherent need of the democratic state to put citizens above outsiders, and rejects the rational model of policy making.

Missa inte numret av Forced Migration Review som handlar om de burmesiska flyktingarna. Sverige har bland annat tagit på sig ansvaret att årligen vidarebosätta hundratalet flyktingar från Karenfolket som flytt från Burma till flyktingläger i Thailand. Numret ger många viktiga perspektiv på arbetet med vidarebosättning av denna flyktinggrupp.

Sverigedemokraterna - igen!

Sakine Madon skriver idag i Expressen om partiernas vånda att bemöta Sverigedemokraterna. Hon står för den goda idén att bemöta Sverigedemokraterna i sak, snarare än att tjafsa om vem som mest tar avstånd från sd.

Jag anser dessutom att det är viktigt att ge väljarna ett alternativ till Sverigedemokraterna. Även om flera partier signalerar om förändringar så står alla de etablerade partierna för i stort sett samma migrations- och integrationspolitik. Partierna står enade mot Sverigedemokraterna, vilket på ett sätt är bra. Jag gillar inte heller enfrågepartier. Men väljarna vill ha ett alternativ bortom den konsensus som finns - ett konsensus som i ett omvärdsperspektiv på många sätt är extremt.

Min kollega Anders Hellström intervjuades den 22 augusti i Aktuellt om Sverigedemokraterna. (inslaget börjar 15 minuter in i sändningen) Han påpekade en mycket viktigt sak: att sverigedemokraternas väljare inte är extremister eller marginaliserade grupper utan medelsvenssons. En annan sak som framstod klart i inslaget är att Sd inte är ett högerpopulistiskt parti. Deras krav inför valet till europaparlamentet är utträde ur EU, vilket de endast delar med vänstern (och kanske fortfarande Mp). De tar också strid för att bibehålla kollektivavtalen. Det är besvikna socialdemokratiska kärnväljare som de framförallt vill åt. Dags att ta bort höger från beteckningen och kalla Sverigedemokraterna för populister.

Populism = politisk rörelse som vädjar till "folket" och angriper en politisk eller social elit, ofta utan att detta hugfästs i en specifik ideologi.

En bra beskrivning om någon.

Moderaterna byter inriktning på integrationspolitiken?

Härom dagen skrev Mauricio Rojas ett inlägg om behovet av en ny inriktning på integrationspolitiken. Som av en händelse skriver ledande moderater - migrationsminister Tobias Billström, Ulf Kristersson, socialborgarråd i Stockholm och riksdagsledamoten Elisabeth Svantesson - idag på DN-debatt att politiken bör omformas i den riktning som Rojas efterlyser. Rojas efterlyste tydliga gemensamma värderingar och ett ökat individuellt ansvarstagande för den som invandrar att sköta sig och försörja sig själv. Moderaternas linje signalerar samma omsvängning, men kommer inte med några konkreta förslag.

Budskapet i DN-debattinlägget

I centrum av artikeln finns budskapet att ställa tydligare krav på människor som vill leva här i Sverige. Invandrare ska inte ses som offer - utan behandlas som myndiga individer.

Sverige präglas i dag för mycket av några särdrag som försvårar framgångsrik invandring. Tydligast är den kravlöshet som accepterar att arbetsföra människor - oavsett etnicitet och ursprung - under långa perioder lever på bidrag i stället för att fullt ut ta ansvar för sin egen försörjning.

Att så få försörjer sig beror enligt författarna inte bara på kravlöshet utan också på usla ekonomiska incitament och 90-procentiga marginaleffekter för såväl infödda som invandrare som går från bidrag till arbete.

Enligt författarna koncentreras alltför många invandrare till redan segregerade och trångbodda bostadsområden. Istället ska invandrare ska flytta dit jobben och bostäderna finns. Jag menar att denna delen av politiken har fått orimligt stort utrymme. Det finns knappast finns någon del av Sverige där det automatiskt finns arbete för alla de som vill. Samtidigt är invandrartäta kommuner som Södertälje bland landets mest framgångsrika kommuner när det gäller nyanlända invandrares språkinlärning och sysselsättning.

Rättigheter och skyldigheter

De moderata företrädarna efterlyser att rättigheterna kompletteras med tydligare skyldigheter.

Rättigheter och skyldigheter går inte i takt i Sverige. Vi har ekonomiska rättigheter som är sällsynta i andra delar av världen. ... Men lyckas vi inte bättre än i dag att se till att alla som flyttar till Sverige både försörjer sig själva och respekterar grundläggande regler i samhället, skapas grogrund för allvarliga konflikter.


I Sverige råder en utpräglad rädsla för att tydligt kommunicera helt fundamentala värderingar och värderingsburen lagstiftning till människor som kommer hit. Oron för att missförstås eller utpekas som främlingsfientlig gör att vi i praktiken helt avstår från att ge en realistisk bild av vilka krav som gäller för den som vill leva ett bra liv i Sverige.

Samtidigt kritiseras överdrivna krav på "svenskhet" i arbetslivet, där kvalificerade eller talangfulla människor får en sämre chans att komma till sin rätt än i andra internationaliserade länder.

De flaggar också´för att medborgarskapet borde betyda mer och rymma ett "eftersträvansvärt innehåll som påverkar både rättigheter och skyldigheter".

Moderaternas nya förslag kommer att presenteras under våren 2009.

Från omhändertagande till ansvarstagande

Jag har länge skissat på en bok som har arbetsnamnet Från omhändertagande till ansvarstagande. Paradoxen i svensk integrationspolitik har varit att alla politiker vill bort från omhändertagandeperspektivet. Samtidigt har väldigt få kunnat ge exempel på hur det ska gå till. Partierna i riksdagen har, trots hårda ord dem emellan, varit överens om principerna bakom migrations- och integrationspolitiken. De bråk som förekommit om integrationspolitiken har handlat om små bagateller utan större betydelse.

Regeringens senaste utredning om en effektivare introduktion för nyanlända invandrare föreslår stora byråkratiska och administrativa nymodigheter, men principerna bakom politiken ligger också där fast. Jag har svårt att se hur regeringen kan genomföra de stora förändringar som utredningen föreslår när de ändå inte står för något reellt alternativ till dagens politik.

Nu sker en omsvängning hos vissa partier. Förhoppningsvis får vi snart se en situation där det finns politiska alternativ till dagens integrationspolitik.

måndag 25 augusti 2008

Invandringen till Australien bra för ekonomin

Den australienska regeringen beställer regelbundet analyser av invandringens ekonomiska effekter. I Australien, liksom andra läder som Kanada, USA, Storbritanien är det, till skillnad från i Sverige, inget märkvärdigt att räkna på invandringens ekonomiska effekter. Den senaste rapporten från Access Economics visar att varje kohort invandrare till Australien ger hundratals miljoner dollar plus till statsbudgeten och övriga ekonomin varje år.

Analysen undersöker invandringens kostnader för hälso- och sjukvård, utbildning, välfärd, arbetsmarknadstjänster och introduktionsprogram och de skatter som invandrare betalar in till statskassan och avgifter för visum. Beräkningarna visar att migrationen under 2006-07 ger ett plus på 536 miljoner dollar första året, 856 andra året osv. Andra invandringskohorter ger liknande ekonomskt överskott.

Det är svårt att förstå varför liknande ekonomiska beräkningar inte genomförs i Sverige. Alla politikområden behöver följas upp för att kunna justeras och förbättras .

fredag 22 augusti 2008

Lyssna på Rojas

Mauricio Rojas skriver idag om utvecklingen av integrationspolitiken i Europas länder. Det är en utveckling som Sverige ställt sig utanför. Medan alla de andra europeiska invandringsländerna har omvärderat sin integrationspolitik fortsätter Sverige i samma hjulspår trots att alla är överens om att vi inte lyckats. Rojas varnar med all rätt för att passiviteten får tråkiga konsekvenser:

I Sverige har vi ännu inte sett en motsvarande ansats till att omdefiniera vår så misslyckade integrationspolitik. Den tiden kommer, ty verkligheten kommer inte att låta oss att i all evighet fortsätta som vi hittills gjort. Frågan är hur länge vi ska behöva vänta på en sådan förändring. Att Sverigedemokraterna gör sitt intåg i riksdagen 2010 kommer att bli en del av det pris som denna fördröjning kommer att kosta oss. Men det kan kosta oss ännu mer om svårare tider sätter utanförskapets ackumulerade krafter i rörelse.

Vad är det då som kännetecknar den nya europeiska integrationsmodellen:

1. Betydelsen av det gemensamma i ett samhälle som präglas av växande mångfald. En fungerande mångfald kräver en stark kärna av delade värderingar, referenspunkter och lojaliteter. Rätten att vara olika förutsätter en skyldighet att vara lika i vissa fundamentala aspekter.
2. Integrationen definieras nu som en process där nykomlingen successivt vinner sin rätt att permanent stanna i landet och sitt fulla inträde i den nationella gemenskapen. Kraven på att inte begå brottsliga handlingar, att arbeta och försörja sig, att visa en vilja till integration genom att lära sig språket och om värdlandets historia är givna delar av denna stegvisa integration där man vinner sin rätt att stanna och bli medborgare.

Den första punkten ser jag som svår att få att fungera i en allt mer globaliserad värld. Att identifiera sig med det land där man bor kommer efter hand att bli allt mindre vanligt. Däremot ser jag punkt två som helt nödvändig. Om det inte finns en gemensam identitet måste det ivarjefall finnas ett stort eget ansvar för de som invandrar att sköta sig och inte ligga samhället till last. Individens negativa eller positiva prestationer bör få tydliga konsekvenser. Från ett omhändertagande till ett ansvarstagande.

På internat

Jag har inte hunnit skriva så mycket de senaste dagarna eftersom jag varit på internat tillsammans med alla medarbetare hos min nya arbetsgivare, MIM vid Malmö Högskola. Där fick jag möjlighet att lära känna de nya kollegorna och höra om de forskningsprojekt som pågår. På institutionen finns bland annat ett antal doktorandtjänster, två post doc, några tjänster knutna till gästprofessorn och andra som är mer av frifräsare med egna forskningspengar. Det ska bli otroligt kul att åter knyta bekantskap med den akademiska miljön.

tisdag 19 augusti 2008

Sveriges integrationsmodell bakom ökningen av antalet socialbidragstagare

Jesper Bengtsson på Aftonbladets ledarredaktion fortsätter att angripa regeringen för att antalet socialbidragstagare ökar. Hans argumentation är ohederlig.

Jesper Bengtsson vet mycket väl att det är de senaste två årens rekordstora flyktinginvandring som förklarar att trenden med minskat socialbidragstagande är bruten. Han använder till och med det faktum att antalet flyktingar som fick ekonomiskt bistånd ökade under 2007 med 27 procent som ett argument mot regeringen. "Den grupp som är mest marginaliserad på arbetsmarknaden fick det alltså ännu svårare."

Den svenska introduktionsmodellen

Den svenska modellen för att introducera nyanlända flyktingar och invandrare är att staten ersätter kommunerna för de kostnader som kommunerna har för socialbidrag/introduktionsersättning för nyanlända invandrare. När en flykting kommer till en kommun börjar kommunen betala ut bidrag till den som invandrar. Bidraget registreras hos Socialstyrelsen som socialbidrag. Det är tänkt att invandraren ska bli självförsörjande, men det brukar dröja - delvis på grund av att kommun och stat vill att den nyanlända ska gå igenom ett introduktionsprogram med språkundervisning m.m. Det är tänkt att introduktionen ska ta cirka två år. Det innebär att antalet registrerade socialbidragstagare automatiskt ökar med en ökad flyktinginvandring. En misslyckad introduktion följs också ofta av av vidare försörjning av socialbidrag vilket Socialstyrelsens statistik också visar. 2007 var 13,4 procent av befolkningen utrikes födda. Dessa 13,4 procent tog emot 62 procent av det ekonomiska biståndet (socialbidraget) samma år.

Antalet nyanlända invandrare har ökat

Om vi räknar med att en nyanländ invandrare i genomsnitt stannar i ett introduktionsprogram i två år så har antalet sett ut så här mellan 2005-2007:

2005: 17 883 i introduktion med socialbidrag som försörjning
2006: 35 813 - "" -
2007: 59 180 - "" -

Det är en ökning av antalet nyanlända flyktingar i introduktionsprogram under 2007 med 65 procent. Att antalet flyktingar med socialbidrag bara ökade med 27 procent under 2007 får i det sammanhanget ses som en framgång.

Vad vill Aftonbladet?

Den ökning av socialbidragstagandet som sker beror på att Sverige har bedrivit en generös flyktingpolitik och att man gett amnesti till många som länge levt "under jord". Vad jag vet så vill inte Aftonbladets ledarredaktion att Sverige ändrar sin flyktingpolitik så att den blir mer restriktiv. De har snarare stått bakom den svenska linjen. Därför är deras angrepp på regeringen ett stort hyckleri. Om landet hade haft en invandringspolitik likt den danska hade antalet socialbidragstagare varit mycket mycket lägre. Är det vad Aftonbladets ledarredaktion vill?

måndag 18 augusti 2008

Invandringen till Sverige förtsätter att öka

SCB har redovisat befolkningsstatistik för första halvåret 2008. Sveriges befolkning ökade med 32 094 personer under det första halvåret. Den främsta orsaken till att befolkningen ökar är att invandringen kraftigt överstiger utvandringen. Under första halvåret invandrade 44 957 personer medan 21 998 personer utvandrade.

Invandringen, som varit den högsta någonsin de två senaste åren, har ökat med 1 524 personer jämfört med första halvåret 2007. Den största gruppen invandrare under första halvåret var svenska medborgare, 8 242 personer, följt av irakiska och polska medborgare.

söndag 17 augusti 2008

Billström svarar på DN-debattinlägget

Såhär svarar migrationsminister Billström (m) på kritiken från några samhällsdebattörer på DN debatt:

Billström tror i stället att förslaget kommer att bidra till att barnen får en drägligare vardag än vad de kan få i dagens Sverige. Har föräldern redan en bostad och inkomst mår barnet bättre, menar han.

- Förslaget kommer att avhjälpa trångboddhet och utanförskap. Vi skiljer inte heller familjen åt. De kan mycket väl åka tillbaka och hälsa på sin familj. De har gjort ett val att komma hit. Flyktingar är undantagna förslaget, säger Billström.


Ok. Här finns två saker att bena upp.

1. Flyktingar ska undantas från kravet på självförsörjning för anhöriginvandring.

Hur definieras flykting här? Är det bara de som får stanna av konventionsskäl som räknas som flykting så kommer undantaget att gälla mindre än 10 procent av alla dem som får asyl. Sammanlagt fick 18 414 personer uppehållstillstånd på grund av flyktingskäl m.m. år 2007. 1113 av dem var konventionsflyktingar.

2. Att kunna åka "hem" och träffa sin familj.

Om vi antar att försörjningskravet ska gälla de som får stanna av skyddskäl, vilket 2007 var långt över hälften av alla som beviljades asyl, uppkommer en fråga. Billström säger till DN att de som vill träffa sin familj mycket väl åka tillbaka och hälsa på sin familj. Varför har Sverige då beviljat dem asyl om de kan återvända för att hälsa på sin familj?

Min rapport används som argument på DN debatt

Idag kritiserar 4 kända samhällsdebattörer på DN debatt regeringens tankar på att införa försörjningskrav vid anhöriginvandring. Det är Ilmar Reepalu, kommunstyrelsens ordförande i Malmö (s), KG Hammar, tidigare ärkebiskop, Anders Wijkman, EU-parlamentariker (kd), och Lena Nyberg, Barnombudsman.

Artikeln använder den rapport jag skrev för NTG asyl & integration som fakta och argumentation.

Tobias Billström återkommer ofta till att av EU-länderna är det bara Sverige och Belgien som saknar någon form av försörjningskrav för anhöriginvandring och att vi med införandet närmar oss den lagstiftning som tillämpas i andra EU-länder. Men vad innebär "någon form av försörjningskrav"?

Den Nationella temagruppen Asyl & integration har konstaterat att det är relativt ovanligt med försörjningskrav för kärnfamiljen i OECD-länderna, men desto vanligare med krav på inkomst och ordnat boende för den som vill invandra för att gifta sig. (min markering) Och Röda korset säger att i minst tio av EU:s medlemsländer är både flyktingar och andra skyddsbehövande undantagna från alla krav på försörjning. Det är en betydligt vidare krets än Billström föreslår för Sverige.


Ett försök att minska invandringen och utanförskapet

Jag tolkar regeringens förslag som ett desperat försök att bromsa upp invandringen av grupper som har det mycket svårt att etablera sig på arbetsmarknaden och som därmed bidrar till utanförskap, trångboddhet och etnisk boendesegregation. Jag har inte tid att skriva något uttömmande i frågan just nu, men min grundinställning är delvis annorlunda än regeringens.

Försörjningskrav - för vem?

Jag håller med om att de som invandrar måste ta ett större ansvar för sin integration. Men det är inte rimligt att ställa krav på försörjning för personer som får stanna av skyddsbehov och vill återförenas med sin familj. Däremot kan man ifrågasätta kriterierna för att beviljas asyl och under vilka villkor som uppehållstillståndet ges. T.ex. kan man ge tillfälliga uppehållstillstånd, kräva fastställande av identitet, DNA-test för att bekräfta att barnen tillhör familjen osv.

För de som invandrar av andra skäl - för att studera, arbeta eller gifta sig med en person med uppehållstillstånd (inklusive inrikes födda) - är det däremot rimligt att självförsörjning och ordnade boendeförhållande krävs eftersom den invandringen är frivillig. Tyvärr är regeringens linje för närvarande den omvända.

Jag har skrivit mycket om försörjningskrav tidigare på Integrationsbloggen.

UPPDATERING av inlägget kl. 15.15

fredag 15 augusti 2008

Irland: 90 procent av alla nya jobb till invandrare

Irlands ekonomiska framgångar har lett till att landet blivit ett populärt mål för invandrare. Landet framhålls allt oftare som föredöme för andra länder.

Irlands integrationsminister Conor Lenihan sade nyligen i ett tal att 90 procent av alla nya jobb gått till invandrare. Han berättade också om de insatser som görs inom skolan och om de språkkrav som kommer att införas för att få arbetstillstånd, permanent uppehållstillstånd och medborgarskap.

BBC News om karenfolket

BBC har besökt ett flyktingläger i Thailand där karenfolket bor efter att ha flytt från Burma. Inslaget är visserligen kort, men ger trots det en inblick i hur situationen ser/sett ut för de snart 1000 karenflyktingar som kommit/kommer till Sverige genom UNHCR:s vidarebosättningsprogram.

Trots en generellt låg utbildningsnivå har det enligt uppgift gått bra för de flesta av dem som kommit till Sverige.

Uppdatering:

Också CNN har gjort reportage från flyktingläger med Karenfolket i Thailand.

torsdag 14 augusti 2008

Växthusgaser och migration

Klimatfrågan har en förmåga att nästla in sig i alla möjliga och omöjliga sammanhang, nu också i migrationsfrågan. Rapporten Immigration to the United States and World-Wide Greenhouse Gas Emissions, utgiven av Center for Immigration Studies (CIS), kommer fram till att invandringen till USA ökar växthuseffekten.

The findings of this study indicate that future levels of immigration will have a significant impact on efforts to reduce global CO2 emissions. Immigration to the United States significantly increases world-wide CO2 emissions because it transfers population from lower-polluting parts of the world to the United States, which is a higher-polluting country. On average immigrants increase their emissions four-fold by coming to America.

Visserligen verkar CIS för att invandringen ska minska, men deras argument brukar vara mer seriösa. Att göra denna koppling är ju bara löjligt.

Felaktig analys av EU och den gemensamma migrationspolitiken

Peo Hansen vid Linköpings Universitet får breda ut sina tvivelaktiga teser om EU i tidningen Dagen. Han menar på allvar att EU är på väg att utforma en gemensam migrationspolitik, byggd på argument som liknar extremhögerns. Det han kallar för forskning är i själva verket politiskt tyckande.

EU:s roll

Hansen har rätt att det skett en process inom EU mot en gemensam överstatlig migrationspolitik och dessutom allt mer samarbete för att koordinera en gemensam integrationspolitik. Hansen kommer sedan med många märkliga påståenden. Att EU ser genom fingrarna och uppmuntrar illegal invandring. Att EU arbetar för en mer restriktiv asylpolitik. Att EU använder ett rasistiskt språkbruk. Att assimilering är lika med rasism.

I själva verket är ju bekämpandet av illegal invandring och återsändande av dem högst upp på prioriteringslistan under det franska ordförandeskapet. Ett ordförandeskap som satt samarbete inom migrationspolitiken på dagordningen. Istället vill EU utveckla en gemensamt reglerad arbetskraftsinvandring. Det är också så att utvecklingen av ländernas migrationspolitik är ett förhandlingsspel mellan EU-kommissionen och de enskilda medlemsländerna. Ofta försöker EU:s institutioner begränsa ländernas möjligheter att införa en mer restriktiv invandringspolitik och att begränsa invandrares rättigheter. Ett exempel är Danmarks kamp mot EU för att få behålla sina tuffa regler för anhöriginvandring. En vän av migration och lika rättigheter borde i själva verket gilla EU. Det visas också av att många skeptiker till invandring ser EU som ett stort hot mot nationellt självbestämmande och därmed möjligheten att föra en mer restriktiv invandringspolitik.

Anpassning?

Sedan måste jag kommentera angreppet på en sekulär samhällsordning.

Peo Hansen menar att det mer och mer lutar åt att man utformar en gemensam sekulär europeisk värdegrund som invandrare tvingas rätta sig efter, men som den övriga befolkningen inte behöver anpassa sig till.

Det minsta man kan begära av alla som bor i EU är invånarna rättar sig efter en gemensam sekulär värdegrund. Det är inget som bara gäller muslimer och invandrare.

Läs mer om EU:s gemensamma migrations- och integrationspolitik här och om europeisk värdegrund här.

En mer sansad och korrekt analys av ämnet är boken Överstatlig flyktingpolitik av Hans E Andersson. Läs om den i SvD.

tisdag 12 augusti 2008

Om de svenska diskrimineringstesterna

Jag fick en fråga från Arnfinn Haagensen Midtbøen, vetenskaplig assistent på Institutt for samfunnsforskning i Oslo, om jag kunde hjälpa till med lite information om de diskrimineringstester som genomförts i Sverige. ISF utreder möjligheterna att genomföra liknande diskrimineringsstudier på den norska arbetsmarknaden.

Diskrimineringstest i Sverige

Diskrimineringstester, också kallade praktikprövning eller situation testing, är verkliga experiment där personer söker riktiga arbeten i syfte att kartlägga diskriminering hos privata och offentliga arbetsgivare. Två försökspersoner med likartade meriter ska söka samma jobb. Deras identiteter är fejkade och deras ansökningshandlingar påhittade. Den enda avgörande skillnaden mellan försökspersonerna är deras etniska ursprung. De potentiella arbetsgivarna är omedvetna om experimentet.

Det Socialvetenskapliga forskningsrådets etiska nämnd avslog på 1990-talet en ansökan om att genomföra diskrimineringstester. Integrationsverket tog åter upp frågan på 2000-talet och ville utföra tester. De vände sig till den dåvarande socialdemokratiska regeringen som sedan gav Integrationsverket uppdraget att genomföra studien. Uppdraget gavs till International Labour Office (ILO) som fick en donation för besväret.

Debatten

Studien har mött starka reaktioner. Bland annat har metoden får kritik av JO.

–Det är inte så lyckat av en myndighet som Integrationsverket att fejka situationer. En myndighets arbete ska präglas av tydlighet och öppenhet. Detta är en form av lurendrejeri, säger JO Nils-Olof Berggren till Sydsvenskan.

Antagligen var det kritik som denna som gjorde att uppdraget gavs till en tredje, oberoende, part genom donation på 3,2 miljoner kronor till FN-organet International Labour Office i Genéve. Donationen ledde till kritik om att myndigheten inte upphandlat tjänsten.

Frågan är om Integrationsverket gjort rätt eller fel. Alternativt om begreppet "donator" ändå rättfärdigar affären. ST Press har låtit Riksrevisionen ta del av verkets uppgörelse med ILO. Revisorn Ulla Kalén anser att det är för tidigt att yttra sig, men utesluter inte att avtalet med FN-organet kan komma att granskas.

Metoden har också kritiserats av ST, Svenskt Näringsliv m.fl.

ILO studien

Studien Discrimination against Native Swedes of Immigrant Origin in Access to Employment gavs ut 2006. ILO lyfter fram några resultat av studien:

* Det finns diskriminering på den svenska arbetsmarknaden. Personer med utländsk bakgrund får, trots jämlika meriter, oftare negativa besked i sina kontakter med arbetsgivare.
* Branscher med många anställda med utländsk bakgrund tenderar att mer än i andra branscher föredra att anställa personer med svensk bakgrund.
* Diskrimineringstesterna utfördes i Malmö, Göteborg och Stockholm. Det var ingen större skillnad på graden av diskriminering, men betydligt färre personer med svensk och utländsk bakgrund var framgångsrika i Malmö.
* Testerna visar att såväl ungdomar med utländsk som svensk bakgrund sällan får de jobb de söker. ILO menar att ett stora problemet är att det finns för få jobb, dvs. är ett utbudsproblem.
* Graden av diskriminering av personer med utländsk bakgrund är något lägre i Sverige än i de länder som tidigare använt metoden. Men samtidigt var det svårare för alla att få arbete i de svenska städerna.

Liknande studie

Magnus Carlsson och Dan-Olof Rooth, Kalmar Högskola har gett ut rapporten Evidence of Ethnic Discrimination in the Swedish Labor Market Using Experimental Data på The Institute for the Study of Labor (IZA) i Bonn. De har skickat ut fingerade ansökningshandlingar till 1614 arbetsgivare under perioden maj 2005 till februari 2006. Jobben har utannonserats genom Arbetsförmedlingen.

Studien visar att det sker diskriminering av män vars namn låter arabiska. Resultaten visar att var fjärde arbetsgivare diskriminerar mot denna "minoritet" och att det sker oftare för mindre kvalificerade jobb. Men samtidigt förklarar diskrimineringen bara mindre än en sjättedel av skillnaderna i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda.

Studien kompletteras med intervjuer av arbetsgivare. Författarna konstaterar att diskriminerande arbetsgivare oftare är män och med en arbetsstyrka på mer än 35 procent män. Företag med mångfaldsplan diskriminerar inte mindre än andra företag.

Mindre seriösa diskrimineringstester

Dagens Nyheter och TV4 (inte längre online) har genomfört ambitiösa, men knappast vetenskapliga, undersökningar om omfattningen av diskriminering på den svenska arbetsmarknaden. Undersökningarna går ut på att undersöka reaktionen vid till exempel ett rekryteringstillfälle beroende på personens bakgrund.

Hyresgästföreningen har också genomfört en studie, diskrimineringsbarometern, som undersöker om hyresvärdar diskriminerar bostadssökande. Drygt 100 bostadsföretag har ringts upp av två bostadssökande, där den ene har ”svenskt” namn och den andre ”invandrarnamn”. I 37 procent av samtalen fanns inslag av diskriminering från hyresvärdens sida. I 14 fall var diskrimineringen så pass tydlig att bostadsföretagen anmälts till Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO). De kommunala bostadsföretagen diskriminerade i minst lika hög utsträckning som de privata hyresvärdarna.

Diskrimineringstester som bevis i brottsmål?

Regeringen utreder om diskrimineringstester ska kunna användas i brottsmål för att motverka diskriminering. Centerpartiet har uttalat sig för sådana tester. Frågan har tidigare utretts av DO.

måndag 11 augusti 2008

Israel sätter stop för invandring från Etiopien

The Falash Mura är ättlingar till judar som konverterade till kristendom för hundratals år sedan. De har fått tillstånd att invandra till Israel om de konverterar tillbaka och kan bevisa att deras förfäder varit judar. Staten Israel bestämde år 2003 ett tak på 35 000 Falash Mura, ett antal som nu uppnåtts.

Sedan 1984 har 120 000 personer invandrat till Israel från Etiopien.

onsdag 6 augusti 2008

Är svenskar verkligen positiva till invandring och mångfald?

Jag har fått en del reaktioner (e-post) på mitt förra inlägg om att svenska befolkningen är bland de länder, om inte det land, som är mest positiva till invandring och mångfald. Det stämmer ju inte med självbilden, varken hos dem som vill ha mindre invandring och menar att eliten inte lyssnar eller dem som menar att landet kännetecknas av rasism och diskriminering.

Enligt "nogger black"-teoretikerna kryssar svenskarna i svar som är positiva till invandring och mångfald, medan de i själva verket är vardagsrasister och är med och upprätthåller en allomfattande strukturell rasism. Samtidigt finns det enligt opinionsundersökningarna ett väljarunderlag för ett parti som Sverigedemokraterna som är kritiska till dagens migrations- och integrationspolitik. Men det stödet är inte lika stort som i våra europeiska grannländer.

Båda sidorna menar att svenskarna lärt sig att fylla i politiskt korrekta svar i dessa attitydundersökningar. Svenskarna skulle alltså mer lydigt än invånare i andra länder kryssa i "rätt svar" oberoende av vad man egentligen tycker. Men varför skulle invånarna redovisa mer positiva attityder än vad de har i anonyma undersökningar som dessa?

Jag tror att undersökningarna ger en relativt korrekt bild. Svenskarna vill ha mindre invandring än idag, men sjyssta villkor för de som invandrar. Om Sverigedemokraterna får fem till tio procent i nästa riksdagsval och tillsammans med andra partier stramar upp invandringspolitiken något i linje med andra europeiska länder men bibehåller en integrationspolitik med lika rättigheter i fokus får vi en politik i linje med befolkningens attityder.

Svenskar relativt positiva till invandring och mångfald

En läsare har frågat mig vad svenska befolkningen tycker om invandring och invandrare. När jag jobbade med hemsidan temaasyl.se så skrev jag en del om det och det är på sin plats att kort redovisa det här.

I december 2006 presenterades de senaste resultaten av Eurobarometer som är en stor Europaövergripande opinionsundersökning. Där mäts bland annat inställningen till invandring och invandrade. 40 procent av EU-medborgarna höll med om påståendet att ”immigrants contribute a lot to our country”. I Sverige var befolkningen betydligt mer positivt inställda. 79 procent ansåg att invandrade bidrar mycket till landet, vilket var överlägset störst andel. Andra länder med positiv inställning var Portugal (66 procent) och Irland (56 procent).

Svenska undersökningar

Innan Integrationsverket lades ner publicerade de regelbundna attitydundersökningar. Den sista integrationsbaromentern från 2007 visar att befolkningen blivit något mer negativa till invandring och etnisk och kulturell mångfald. Myndigheten lyfter särskilt fram tre resultat.

* De som bestämt uppger att de ”kan tänka sig rösta på ett parti som vill inskränka invandrarnas rättigheter” blir signifikant fler. 7,3 procent svarar att de ”absolut” vill göra det, mot 5,7 i förra mätningen. De som ”kanske” vill göra det är 16 procent.
* Tre av tio anser att ”infödda svenskar bör komma före invandrare när det gäller jobb, bostäder och bidrag” är en riktig tanke. 2007 ökar dock andelen (från 12 till 14 procent) som instämmer helt i en tanke som innebär systematisk diskriminering av invandrare på exempelvis arbets- och bostadsmarknaden.
* 15 procent instämmer helt eller delvis i tanken ”När arbetstillfällen minskar bör de invandrare som finns i Sverige skickas tillbaka till sina ursprungsländer”. I en jämförbar mätning i Tyskland 2006 instämmer mer än dubbelt så många (35 procent).

Mångfaldsgruppen vid Sociologiska institutionen, Uppsala universitetet, verkar ha tagit över stafettpinnen från Integrationsverkret och fortsätter att kartlägga attityderna till etnisk mångfald bland befolkningen i Sverige.

Resultaten för 2007 visar att svenskarna fortsatt är positiva till mångfalden men att de som invandrar ska anpassa sig till vårt lands vanor för att vara välkomna.

Många svenskar har goda erfarenhet av nära kontakt och samarbete med personer med invandrarbakgrund. En stor majoritet håller också med om att invandrare skall ha precis samma sociala rättigheter som de som är medborgare i Sverige.

Antalet som vill att slöja bör vara förbjudet i skolan eller i arbetet får ökande stöd, men fortfarande är den svenska opinionen mindre negativ till slöja än i andra länder.

Det har också genomförts särskilda undersökningar om attityder till muslimer.

Mindre invandring önskas

Trots de positiva attityderna önskar majoriteten mindre invandring. Pew Research Center undersöker i The Pew Global Attitudes Project länders attityder till globalisering, invandring, religion, jämställdhet och demokrati.

Som vanligt är sveriges befolkning mest positiva, eller ivarjefall minst negativa, till invandring. På frågan “We should restrict and control entry of people into our country more than we do now.” är Sverige det land där minst andel av befolkningen håller med: 53 procent. De kan jämföras med t.ex. 62 procent i Kanada, 66 procent i Tyskland, 75 procent i Storbritannien och USA samt 87 procent i Italien.

Men det påverkar inte politiken

Det intressanta är att befolkningens negativa attityder inte påverkar migrationspolitiken i någon större utsträckning. Studien From Individual Attitudes towards Migrants to Migration Policy Outcomes: Theory and Evidence av Giovanni Facchini och Anna Maria Mayda visar det intressanta resultatet att befolkningens oftast negativa inställning till invandring inte verkar påverka ländernas migrationspolitik. Det finns ett gap mellan väljarnas önskemål och den förda politiken som författarna förklarar med att lobbying och påtryckargrupper har stort inflytande.

tisdag 5 augusti 2008

Skilsmässor, polygami och shariaråd i Norge

Institutt for Samfunnsforskning har nyligen gett rapporten Religion, juss og rettigheter: Om skilsmisse, polygamiss og Sharia-råd av Eli Ferrari de Carli.

Rapporten handlar om muslimska kvinnors rätt till skilsmässa - en fråga som vållat stor debatt i Norge. Bakgrunden är att civilrättsliga skilsmässor inte alltid erkänns enligt islamsk lag. Ferrari de Carli tar upp ämnet i relation till den pakistanska befolkningen i Norge och de politiska processer som frågan föranledde kring år 2003-2005. Vi får också en översikt över hur andra länder arbetar med frågan, bland annat i Storbritannien och Kanada.

måndag 4 augusti 2008

Asylsökande i Australien och Japan

Australien

I Australien håller man på att överge den tidigare politiken att "fängsla" alla asylsökande. Migrationsminister Chris Evans säger att det är ett steg mot en mer human inställning till asylsökande.

Children will no longer be detained in immigration detention centres, while people deemed to pose no danger will be able to remain in the community while their visa status is being resolved.

The government will reserve the right to detain some people arriving illegally by boat - mainly as a deterrent to people smugglers - but immigration officials will now have to justify why they pose a risk that requires their confinement. "This isn't about a mass opening of the gates, this is about a more humane treatment of asylum seekers, a more humane detention policy," Mr Evans said.


Den tuffa policyn att låsa in asylsökande i särskilda läger, ofta på öar i stilla havet, infördes av arbetarpartiet på 90-talet och fullföljdes av John Howards konservativa regering.

Japan

Global Nation har publicerat en intressant artikel om kurdiska asylsökande i Japan.

Yusuf is one of a growing number of Turkish Kurdish children living precariously in Japan, where their parents wage court battles for legal status that often take years and almost always end in defeat.

Japan, as a leading democracy in Asia, has had a growing pull for Kurds fleeing Turkey, especially since the late 1990s when European nations tightened their immigration policies, and in part since Japan emerged as a major donor in the region following the first Gulf War.

But not a single one of several hundred Kurds who have applied for refugee status in Japan has succeeded in a country that has never welcomed large-scale immigration.


Under 2007 beviljade Japan 41 personer av 816 sökande asyl. 35 av dem var från Burma.

söndag 3 augusti 2008

Ayaan Hirsi Ali på CNN

Jag har precis sett en längre intervju med Ayaan Hirsi Ali på CNN International (inte online) om islam i USA och Europa. Hirsi Ali menar att yttrandefriheten är det centrala för att åstadkomma en reformering eller åtminstone en positiv förändring inom den muslimska världen. Hirsi Ali tillfrågades också om varför integrationen av muslimer går bättre i USA än i Europa. Hon tog upp tre faktorer:

* I USA måste människor i större utsträckning försörja sig själv. Det ger människor värdighet, självkänsla och egenmakt. Europas välfärdssystem däremot befrämjar utanförskap.
* USA behandlar invandrare på samma sätt som andra, som vuxna människor med ansvar. Alla förväntas leva lagenligt och anpassa sig. Europas mångkulturalism och "tolerans" behandlar invandrare som barn och har överseende med beteende som inte skulle accepteras från andra invånare.
* USA har en annan muslimsk befolkningssammansättning. Till USA kommer förhållandevis rika och moderna muslimer. Till Europa kommer många muslimer från landsbygd och traditionella samhällen och har därmed större problem att anpassa sig.

Sverigedemokratisk analys i DN

Idag gör DN:s Niklas Ekdal en närmast sverigedemokratisk analys av det undflyende folkhemmet. Han skriver att den svenska modellen är utrotningshotad. Det beror, enligt Ekdal, inte på moderat illvilja eller en nyliberal konspiration som andra debattörer har påstått. Istället förs förlusten av det homogena samhället fram som förklaring.

Sverige var till helt nyligen ett av världens mest homogena länder. Samma hudfärg, kultur, religion, livsstil och inkomst. Därmed en hög nivå av tillit, inte minst till överheten, lika med benägenhet att betala skatt till allmänna ändamål.

Processen har rätt lite med ideologi att göra. Det är ny teknik som avskaffar rutinjobben och krymper avstånd så vi får en global arbetsfördelning. Detta leder till ökat välstånd, ökad migration och växande sociala klyftor, som i sin tur bryter upp homogeniteten och ger spelrum för ännu mer individualism.

Alla får det bättre, även de sämst ställda, men de politiska förutsättningarna för kollektiva lösningar blir sämre, av flera skäl. Dels ökar skillnaderna i livsstil, dels ökar kraven på skräddarsydd välfärd, dels minskar tilliten till staten och till grannens benägenhet att lydigt betala sin höga skatt.


Vi har alltså i och med globalisering och migration fått ett mer differentierat samhälle som skulle minska tilliten till staten och minska benägenheten att betala hög skatt för att försörja ett gammaldags välfärdssamhälle. Det är precis denna analys Sverigedemokraterna gör. Att det behövs tillit och homogen befolkning för att kunna bibehålla den svenska välfärdsmodellen.

Men analysen behöver inte vara riktig. Den studie jag refererade till härom dagen visar att de danska väljarnas stöd för välfärdsstaten inte minskade vid ökad invandring, men däremot deras önskemål att minska invandringen. De danska politikerna har gått väljarna till mötes och avsevärt minskat den icke-europeiska invandringen samtidigt som de bibehållit en omfattande välfärdsstat. Jag påstår inte att Ekdal förespråkar en dansk lösning, men enligt hans analys finns det bara två vägar att gå: att bekämpa differentieringen i samhället eller på allvar reformera välfärdsstaten. Problemet i Sverige är att stödet för att begränsa invandringen och därmed differentieringen är liten hos ledande politiker och att stödet att reformera välfärdsstaten från befolkningens sida är lika svagt. För Ekdals och Sveriges del är det bara att hoppas att det inte nödvändigtvis är ett samband mellan homogenitet och tillit.

fredag 1 augusti 2008

Konsekvenser av ökad invandring på politiska val

Christer Gerdes och Eskil Wadensjö har i rapporten The Impact of Immigration on Election Outcomes in Danish Municipalities undersökt vad som händer i politiska val i kommuner med stor invandring. Undersökningen är gjord på danska förhållanden 1989-2001.

När andelen invandrare ökar i en kommun tenderar följande att ske:
* Ett parti som vill ha mindre invandring vinner röster,
* liksom ett pro-invandringsparti på vänsterkanten, medan
* det ickesocialistiska parti som är mest för invandring förlorar sympatier.

Resultaten indikerar enligt författarna att danska väljare uttrycker missnöje med invandring till deras kommun och bostadsområde. Däremot leder ökad invandring inte till att stödet för välfärdsstaten minskar vilket andra forskare förutspått.