fredag 5 september 2008

Sök pengar för integrationsarbete

Glöm inte att söka pengar från de EU-fonder som ska utveckla och förverkliga den gemensamma europeiska migrationspolitiken.

Flyktingfonden III och Återvändandefonden - de två EU-fonderna som bl.a. stöder utveckling av asylverksamheten och kommunmottagning av flyktingar - har fått nya friska pengar för 2009. Före den 15 oktober ska ansökningar om medfinansiering av utvecklingsprojekt vara inne hos fondenheten på Migrationsverket. Både organisationer, myndigheter, kommuner, landsting, forskningsinstitutioner, företag m.fl kan söka medfinansiering från fonderna.

Utvecklingsidéerna kan gälla allt från asylverksamheten, uttagningen av kvotflyktingar för vidarebosättning i Sverige till hur introduktionen av kommunmottagna ska kunna förbättras och utvecklas. Även goda idéer som rör utvärdering och övervakning av asylpolitiken kan få medfinansiering från Flyktingfonden.


Sverige har störst asyl- och flyktinginvandring och får därför mest pengar.

Eftersom Sverige under de senaste tre åren tagit emot många asylsökande och beviljat många uppehållstillstånd samtidigt som vi har den största mottagningen av kvotflyktingar bland EU-länderna, är det en förhållandevis stor andel av Europeiska flyktingfonden som kan tillfalla Sverige, nästan 17 procent. Det är mer än vad något annat medlemsland får.

Inga kommentarer: