tisdag 21 juni 2011

PAUS

Jag behöver sommaren på mig att tänka över vad jag vill med denna blogg. Tills dess kommer bloggen bara uppdateras om det händer något riktigt spännande.

lördag 18 juni 2011

Interkulturalism istället för assimilation och mångkulturalism?

Debatten i Europa om assimilation och mångkulturalism är het. CEPS presenterar i antologin Interculturalism: Europe and its Muslims in search of sound societal models en tredje samhällsmodell, interkulturalism. Antologin innehåller många intressanta bidrag om utvecklingen i länder som Nederländerna, Belgien, Tyskland, Storbritannien och Spanien men tyvärr inte en enda mening om Sverige.

The simmering debate in Europe about multiculturalism versus assimilation has now come to a boil. The German Chancellor, Angela Merkel, famously stated in October 2010 that “multiculturalism in Germany (Multikulti) had failed, completely failed”. In February 2011, both Prime Minister David Cameron and President Nicholas Sarkozy could also be heard declaring that multiculturalism was a failure, although only the French President endorsed assimilation as the alternative. Others argue that both assimilation and multiculturalism have failed.

These dramatic statements represent the challenge of interpretation and policy analysis to which this book is addressed. If these single words can identify a failure of society and of the policies of government, then there has to be a better model, concept and policy. This study tries to work towards a better solution, and uses the term ‘interculturalism’ to represent that solution.

fredag 17 juni 2011

Länsstyrelsen tycker etableringsreformen fungerar väl

Länsstyrelsen har gett ut sin andra "Ögonblicksbild av etableringsreformen". Länsstyrelsens bedömning av hur arbetet med nyanländas etablering fungerar är positiv.

Huvudintrycken jämfört med länsstyrelsernas rapport till regeringen per den 1 mars 2011 består. I stora drag är bilden att Arbetsförmedlingen tar snabbt kontakt med den nyanlände. Etableringssamtal genomförs och etableringsplaner fastställs. Betalningsrutinerna fungerar förhållandevis väl. Samarbetet mellan olika aktörer förbättras kontinuerligt. Bilden kan också – även om det inte gäller överallt – sammanfattas med att arbetet på individnivå på många sätt kommit igång bra, men att det på systemnivå finns en fortsatt en tydlig förbättringspotential.

Norsk utredning om förbättrad integration

Den 14 juni tog Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken emot utredningen "Bedre integrering - Mål, strategier, tiltak" som har haft uppdraget att utvärdera integrationsinsatserna och föreslå förbättringar av den norska integrationspolitiken.

Inkluderingsutvalgets mandat har vært å vurdere hvordan integreringsarbeidet virker og foreslå forbedringer. De har analysert områder som arbeid, utdanning, demokrati og samfunnsdeltakelse, og har kommet med konkrete forslag på alle disse områdene.

Inkluderingsutvalget anbefaler blant annet:
* En 10-årig ekstra innsats for å få flere i jobb, med fokus på arbeidsmarkedstiltak som er tilpasset innvandreres behov og har gode resultater.
* Rett og plikt til gratis språkopplæring i barnehage for alle barn med kartlagte behov, og en gjennomgang av pensum og valg av undervisningsmetoder som gir en bedre læring for alle.
* Reform av voksenopplæringen for at alle voksne skal lære å lese og skrive.
* At felles verdier i Norge skal bygge på menneskerettighetene med særlig vekt på blant annet likestilling, ytringsfrihet, sosial likhet, vitenskapelig tenkemåte og toleranse.


I utredningen finns bl.a. ett kapitel om integrationsinsatser i andra länder, där Sverige är ett av länderna. Där konstaterar de, likt den ESO-rapport som presenterades härom dagen, att det stora problemet kanske inte är integrationspolitiken utan det generella välfärdssystemet.

Norge og de øvrige nordiske landene har noen særegne utfordringer knyttet til insentiver for arbeid, som følge av et, i internasjonal sammenheng, svært sjenerøst velferdssystem. Til tross for at arbeidslinjen og aktivisering er det rådende prinsipp for så godt som alle inntektssikringsordninger, skorter det ofte på implementeringen av dette, slik at mange som er brukere av velferdsordninger i liten grad deltar i arbeidsretta og kvalifiserende tiltak. Disse utfordringene er imidlertid mer knyttet til det ordinære velferdsapparatet enn til integreringsregimet. Her kan det likevel være aktuelt å se nærmere på danske erfaringer, siden danskene har innført et mer rigorøst aktiveringsregime enn det Norge har.

torsdag 16 juni 2011

Man med "ofransk" kvinnosyn nekas medborgarskap

En man har nyligen nekats franskt medborgarskap på grund av hans kvinnosyn.

An Algerian-born man living in France has been refused French nationality because of his "degrading attitude" towards women.

The man, who has not been named, is married to a Frenchwoman, but does not allow her to leave the family home freely, it was claimed.

In what is seen as a legal precedent, his application for French nationality was turned down because "his idea of sexual equality is not that of the republic", according to a high-ranking official quoted by French radio station Europe 1.

The French constitution states that the government can refuse nationality or strip nationality for a "lack of integration". The interior minister, Claude Guéant, has made it clear he expects candidates for nationality to not only integrate but "assimilate" into French society.

Danmark ett mönsterexempel för integration?

Den danska regeringen skickade för ett tag sedan ut ett pressmeddelande där de utmålar sig som mönsterexempel för en framgångsrik integrationspolitik.

"Alle er glade for, at vi i Danmark har oplevet et betydeligt løft i beskæftigelsesgraden hos indvandrere og efterkommere de sidste 10 år, så vi i dag er blandt de bedste i OECD. Det er noget, vi er blevet, det er ikke noget vi var. Alle er glade for, at færre unge indvandrerpiger i dag tvangsgiftes, og alle er glade for, at unge indvandrere i dag uddanner sig som aldrig før. Men man skal huske, at alle de her fremskridt kun er kommet, fordi vi har ført en konsekvent og fornuftig udlændingepolitik med stribevis af konkrete initiativer." Det siger integrationsminister Søren Pind som svar på den debat, der i dag er rejst i flere medier om den danske udlændingepolitik.

"Vi har gang på gang justeret på politikken for hele tiden at optimere integrationen. Og det har virket. Danmark er i dag mere åbent for udlændinge end nogensinde før, men nu kommer man til Danmark for at studere og arbejde, modsat tidligere hvor man kom som asylansøger eller familiesammenført. Det gør en gigantisk forskel for vores fællesskab.

Jeg er overbevist om, at fremgangen fortsætter. Danmark er internationalt set et mønstereksempel på god integration.

onsdag 15 juni 2011

Storbritannien på väg att införa gästarbetarsystem

Storbritanniens migrationsminister Damian Green har presenterat ett nytt förslag för att minska invandringen. Den nya planen innebär bl.a. att invandrare med temporära uppehållstillstånd inte längre ska kunna få permanenta uppehållstillstånd. Förslaget liknar ett gästarbetarsystem.

Migrants who come to the UK to work on temporary visas will no longer be able to apply to remain here permanently, under plans announced by the government on Thursday.

The proposals are part of a package of reforms aimed at reducing immigration to "sustainable levels", the Home Office said.

Under the new plans visas would be reclassified as either "temporary" or "permanent", with stricter criteria for those who want to stay.

There will also be a new English language test for adults wanting to remain in the country for good.

Immigration Minister Damian Green, launching a consultation on the plans on Thursday, said they were aimed at "breaking the link between temporary and permanent migration".

"We want the brightest and best workers to come to the UK, make a strong contribution to our economy while they are here, and then return home."

Anyone earning over £150,000 or whose occupation is of a "specific economic or social value" to the UK, will retain the right to settlement.

Två rapporter om att skapa bättre system för arbetskraftsinvandring

Migration Policy Institute har gett ut två rapporter om att skapa bättre system för arbetskraftsinvandring.

Demetrios G. Papademetriou and Madeleine Sumption, Eight Policies to Boost the Economic Contribution of Employment-Based Immigration, June 2011

Drawing on experiences from Asia, Europe, North America, and the Pacific region, this policy memo presents eight strategies developed by immigrant-receiving countries to increase the economic contribution of employment-based immigration. These policies represent best practices that policymakers can rely on to create effective and efficient economic-stream immigration systems.

More specifically, the policies discussed here focus on selecting immigrants with a range of skill levels, retaining those with the greatest potential to succeed, engaging employers constructively in the immigration process, and facilitating immigrant integration. They comprise the following:
* Creating temporary-to-permanent visa pathways
* Streamlining immigration for the most skilled workers
* Retaining top foreign students
* Reconsidering the role of visa fees
* Rewarding employers who play by the rules
* Building institutions with adaptation and flexibility at their core
* Taking a strategic approach to immigrant integration
* Seeking regional and local engagement in the admissions process


Demetrios G. Papademetriou and Madeleine Sumption, Rethinking Points Systems and Employer-Selected Immigration, June 2011

Advanced industrialized economies typically have used one of two competing models for selecting economic-stream immigrants: Points-based or employer-led selection. Increasingly, however, they are creating hybrid selection systems, implement the best ideas from each model. The result: Selection systems that have much of the flexibility of points systems while also prioritizing employer demand.

tisdag 14 juni 2011

Inga undantag från försörjningskrav för anhöriginvandring fastslår Högsta domstolen i Kanada

I Kanada måste den som vill återförenas med en anhörig (flyktingar undantagna) eller gifta sig med en utlänning garantera dennes försörjning i minst tre år. Barn ska försörjas i minst tio år eller till dess barnet fyller 25 år, beroende på vad som kommer först. Försörjningskravet innebär att det ställs krav på en viss inkomst för den partnern som bor i Kanada. Båda partnerna undertecknar ett sponsoravtal där den som bor i landet förbinder sig att ge den anhöriga ekonomiskt stöd om det behövs. Därutöver måste den som vill sponsra en anhörig inte tidigare misskött en sponsring av en anhörig, inte misskött underhållsstöd, inte tagit emot annat bidrag, (t.ex. socialbidrag eller bostadsbidrag) än på grund av funktionsnedsättning, inte dömts för våldsbrott, brott gentemot anhörig eller sitta i fängelse eller ha försatts i konkurs.

Nu har Högsta domstolen i Kanada slagit fast försörjningskravet är absolut och att det inte inte finns några undantag.

The Supreme Court of Canada has upheld the right of federal and provincial governments to collect social-service payments from the sponsors of immigrants.

The landmark ruling involves the cases of eight Ontario immigrant families that sponsored relatives from abroad, and who later went on social assistance.

The individual cases involved repayments of $10,000 to $94,000 in social assistance to the Ontario government.

“The risk of a rogue relative properly lies on the sponsor, not the taxpayer,” Justice Ian Binnie wrote Friday on behalf of the court.

In the eight individual cases before the court, the reasons the sponsors gave for not paying included leaving an abusive relationship and losing their own job. In a couple of cases, the fiancée or spouse of the sponsor simply took off after arriving in Canada and began collecting social services.

He noted that Parliament has become “increasingly concerned” about the financial burden that is being shifted to the public treasury to financially support sponsored relatives in immigrant families.

“Family reunification is based on the essential condition that in exchange for admission to this country the needs of the immigrant will be looked after by the sponsor, not by the public purse,” Justice Binnie wrote.

måndag 13 juni 2011

ESO-rapport om arbetsmarknadsintegration

Jag har inte uppdaterat bloggen så ofta den senaste tiden eftersom jag är upptagen, men jag måste uppmärksamma den rapport, Sysselsättning för invandrare – en ESO-rapport om arbetsmarknadsintegration, som presenterades idag. Författare är Åsa Olli Segendorf och Tommi Teljosuo, två vänner och f.d. kollegor. Jag uppskattar det tack jag får i rapporten för mitt lilla bidrag!

TV-sändning från seminariet kan ses här. Författarna har dessutom skrivit ett debattinlägg på Brännpunkt med rubriken Vårdnadsbidrag ökar segregationen som lyfter fram några av rapportens förslag för att förbättra arbetsmarknadsintegrationen.

• Inför ett begripligt, lättillgängligt och effektivt system för godkännande av meriter och klargöranden om behov av kompletterande utbildning.
• Ge Skolverket i uppdrag att hjälpa kommuner med ett stort mottagande av invandrare i skolåldern.
• Inför ett system där studenter på gymnasie- och högskolenivå får merit- eller högskolepoäng för att hjälpa till med läxläsning i segregerade miljöer.
• Avskaffa vårdnadsbidraget och utred föräldraförsäkringens inlåsningseffekter.


Hör också inslaget från Sveriges Radio,

tisdag 7 juni 2011

Barnfattigdom drabbar framförallt barn med utländsk bakgrund


Rädda barnens årliga rapport om barnfattigdom har kommit. Rapporten visar att barnfattigdom är något som främst drabbar barn med utländsk bakgrund (dvs. barn med båda föräldrarna födda utomlands). På 90-talet fanns det i absoluta tal fler fattiga med svensk bakgrund än med utländsk bakgrund, men idag är det tvärtom. Nästan var tredje barn med utländsk bakgrund räknas som fattig enligt Rädda barnens definition (barn i familjer som får socialbidrag och/eller har låg inkomststandard).

Läs hela rapporten här. Rädda Barnen har också publicerat en fördjupande rapport om barnfattigdom, "Välfärd, inte för alla".

fredag 3 juni 2011

Allt du vill veta om medborgarskap, och lite till

OECD höll i oktober 2010 en konferens om medborgarskap. Nu går det att läsa dokumentationen därifrån i rapporten Naturalisation: A Passport for the Better Integration of Immigrants?OECD:s hemsida.

This conference proceedings provides the papers presented at the OECD/European Commission joint seminar on Naturalisation and the Socio-Economic Integration of Immigrants and their Children held in October 2010 in Brussels. It takes stock of the current knowledge regarding the links between host-country nationality and socio-economic integration of immigrants and their children, building on novel evidence on this issue. It also discusses the role of naturalisation as a tool in the overall framework for immigration and integration policy, with the aim of identifying good practices.

Försörjningskrav för anhöriginvandring förbättrade arbetsmarknadsintegrationen i Norge

2003 infördes försörjningskrav för anhöriginvandrare i Norge. De som fick stanna av humanitära skäl måste nu uppfylla vissa krav på självförsörjning för att få återförenas med make/maka. Bernt Bratsberg och Oddbjørn Raaum har i rapporten Effekter av krav om forsørgelsesevne ved familiegjenforening undersökt effekterna av reformen. Studien visar att försörjningskraven ledde till färre ansökningar om anhöriginvandring, högre sysselsättning och löner, samt färre som behövde försörjningsstöd.

I 2003 ble regelverket for familieinnvandring endret slik at innvandrere etter asylsøknad med opphold på humanitært grunnlag møtte skjerpete krav om underhold ved gjenforening med ektefelle. Rapporten kartlegger effekter av regelendringen ved hjelp av informasjon fra ulike administrative registre koblet sammen på individnivå. Vi finner at regelendringen reduserte omfanget av både søknader og faktiske gjenforeninger med ektefelle etter fire år. Våre analyser viser også at underholdskravet medførte høyere sysselsetting, økt arbeidsinntekt og mindre avhengighet av sosialhjelp blant gifte innvandrere uten ektefelle med opphold på humanitært grunnlag. Effekter på arbeidsmarkedsutfall utover de tre første årene er usikre.

torsdag 2 juni 2011

Sverige är målet för allt fler asylsökande

År 1999 sökte 11230 personer asyl i Sverige, vilket var 2,4 procent av de totalt 470000 asylsökande i Europa det året (källa: UNHCR). Drygt tio år senare, år 2010, sökte 31900 personer asyl i Sverige, vilket var 12,4 procent av de 258000 som sökte asyl i EU-27 (källa Eurostat). Allt fler av världens asylsökande söker sig alltså till Sverige. Diagrammet nedan (klicka för större bild) visar antalet asylsökande de senaste fem åren i relation till befolkningens storlek (källa UNHCR). Under den perioden har 101050 personer sökt asyl i Sverige. Hade Sverige legat på snittet i Europa hade antalet varit omkring 15000.


Sverige har inte alltid varit det land i Europa som tar emot flest asylansökningar. Efter Jugoslavien-kriget i början på 90-talet sjönk antalet asylsökande till omkring 6000 personer år 1996. Utvecklingen av antalet asylsökande i Sverige sedan dess visas i diagrammet nedan (källa Eurostat och UNHCR).


Anledningen till att Sverige lockar allt fler av de asylsökande som tar sig till Europa är många, t.ex. att:
* Asylsökande i Sverige har det bättre än i andra länder när det gäller t.ex. boende och möjlighet att arbeta.
* Sverige har mer generösa asylregler än andra vilket gör att fler får stanna.
* I Sverige får de som beviljas asyl direkt permanent uppehållstillstånd. I andra länder är uppehållstillstånden oftast temporära, vilket inte ger tillgång till lika rättigheter.
* Sverige är ett av få länder utan försörjningskrav för anhöriginvandring.
* Den svenska välfärdsstaten kan särskilt locka de som har svagt humankapital.
* Kedjemigration.

Det finns en bred uppslutning i Riksdagen om att Sverige inte ska ändra sin asylpolitik i en mer restriktiv riktning. Regeringen skulle t.ex. kunnat harmonisera svensk asylpolitik till EU-normen när de i slutet av 10-talet anpassade svensk lagstiftning till EU:s skyddsgrundsdirektiv. Den svenska regeringen valde dock att lägga till en tredje grund för skydd och att inte utnyttja rätten till tillfälliga uppehållstillstånd. Vi kan därför utgå från att Sverige även i fortsättningen kommer att locka till sig en allt större del av dem som söker asyl i Europa. För det är svårt att se att EU:s gemensamma asylsystem ska ändra på förutsättningarna inom överskådlig framtid.

onsdag 1 juni 2011

Australien byter asylsökande med Malaysia

För att minska antalet asylsökande som kommer med båt till Australien har den socialdemokratiska regeringen ingått ett avtal med Malaysia, där många av båtarna avseglar från. Avtalet innebär att Australien överlämnar 800 asylsökande till Malaysia och tar emot 4000 erkända flyktingar som befinner sig i läger i Malaysia. Genom denna åtgärd räknar regeringen i Australien med att antalet båtflyktingar därifrån minskar från 6000 till 750 per år.

Labor is so confident its refugee swap with Malaysia is going to slow the flow of boats that it has budgeted for the arrival of only 750 asylum-seekers next financial year, despite more than 6000 having arrived last year.

Speaking in a Senate estimates hearing yesterday, Mr Metcalfe said the prediction of 750 boatpeople for 2011-12 had been made because "the government believes its policy will work".

He was referring to the latest announcements by Labor that involves a five-for-one refugee swap with Malaysia and the possible reopening of an offshore processing centre on Papua New Guinea's Manus Island.


Avtalet har fått kritik av Navi Pillay, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, som menar att "flyktingbytet" är rasistiskt. Han kritiserar också Australiens politik att frihetsberöva asylsökande.

U.N. High Commissioner for Human Rights Navi Pillay discussed the agreement Wednesday with Prime Minister Julia Gillard at the end of a six-day visit to Australia to examine major human rights issues.

Pillay criticized Australia's treatment of asylum seekers, including the policy of holding them in immigration detention centers for months while their applications for refugee visas are assessed.

This arbitrary policy was partially explained by the backgrounds of asylum seekers who invariably are not white, western or European, said Pillay, a South African lawyer.

She called on Australian lawmakers to "break this ingrained political habit of demonizing asylum seekers.

"There is a racial discriminatory element here which I see as rather inhumane treatment of people judged by their differences in color, religion and so on," Pillay told reporters in Canberra before leaving Australia.


UNHCR är dock positiva till lösningen.

But UN High Commission on Refugees (UNHCR) spokesman Richard Toll believes any problems can be overcome.

"It is our hope and expectation that appropriate human rights and protection measures are built into those agreements, so that we're looking at a better and new path for dealing with people in the region, rather than looking backwards at some of the poor practices and difficulties of the past," he said.

Utredare föreslår att illegala invandrare/papperslösa får rätt till samma vård som andra

Utredningen om vård för papperslösa har lämnat sitt förslag till socialminister Göran Hägglund (Kd): Vård efter behov och på lika villkor - en mänsklig rättighet (SOU 2011:48).Utredningen föreslår att asylsökande och papperslösa personer oavsett ålder ska erbjudas subventionerad hälso- och sjukvård av det landsting inom vars område de bor eller vistas. Vården ska erbjudas i samma omfattning och på samma villkor som den som erbjuds bosatta personer. Utredningen föreslår vidare att asylsökande och papperslösa personer, till och med det år de fyller 19 år, ska erbjudas subventionerad god och fullständig tandvård av det landsting inom vars område de bor eller vistas. Tandvården ska erbjudas i samma omfattning och på samma villkor som den erbjuds bosatta personer i motsvarande ålder.

Läs pressmeddelandet.