onsdag 3 september 2008

Danskarna bra på att utvärdera integrationsinsatser

Danskarna ligger en bra bit före Sverige när det gäller att följa upp och utvärdera integrationsinsatser. Deras utvärderingar av språkutbildningen är t.ex. flera klasser mer utvecklad än vad den är i Sverige. I Sverige har det varit viktigare för politikerna att anklaga varandra för rasism än att ta reda på hur integrationsprocesserna ser ut och vad som verkligen fungerar för att förbättra språkkunskaper och inträde på arbetsmarknaden. Nu senast har AKF genomfört en analys av språkinlärning i Danmark.

Analysen visar att studenter med längre vistelsetid, är under 30 år, med lång utbildningsbakgrund, låg frånvaro från undervisningen och är från västländer lär sig språket fortare. Rapporten pekar också ut utbildningsanordnare som, med tanke på förutsättningarna ovan, lyckas bättre än andra med att lära ut danska.

1 kommentar:

Anonym sa...

"Danskarna ligger en bra bit före Sverige när det gäller att följa upp och utvärdera integrationsinsatser."

Då jag har haft insikt i en del lokalpolitik kan jag överföra tankegångarna på högre nivå. Man kan föreslå en utredning av en uppenbar felaktighet/miss men svaret ovanifrån kan ofta bli - "Nej för fan, det är ingen som vill veta"

Anonym