måndag 10 mars 2008

Antal asylsökande i Europa


Måste dela med mig av denna graf som jag tog fram via Eurostats hemsida. År 2007 är Sverige för första gången Europas vanligaste land att söka asyl i. Frankrike, Storbritannien och Tyskland hade för några år sedan årligen 60 000 till 100 000 asylsökande, men har numera färre asylsökande än Sverige.

Inga kommentarer: