söndag 28 mars 2010

Tips på läsning

Quebeck lagstiftar om religionens gränser
Efter många uppmärksammade fall där kvinnor som bär niqab nekats service tydliggör nu politikerna i Quebeck, Kanada, vad som gäller genom lagstiftning.

Bill 94, tabled by Quebec Justice Minister Kathleen Weil, lays out the accommodations public institutions can make to employees or to the public.

The proposed legislation defines a reasonable request as one that does not create any undue hardship or expense for the state. For example, a woman who insists on being served by a female civil servant for religious reasons would have to wait in line until one was available.


Bättre i Sverige än i Kanada
Mer om Kanada. Sydsvenskan har intervjuat gästforskaren Daniel Hiebert.

Finns det något område där du ser att invandrare har det lättare i Sverige än i Kanada?

– Ja, bostäder! Tillgången på anständiga bostäder för nyanlända invandrare är mycket bättre i Sverige. I Chinatown i Vancouver får folk tränga ihop sig i små rum där det droppar vatten från taket, det är mögel i väggarna och fullt med kackerlackor och sänglöss. Tro mig, det är mycket värre än här i Sverige.


Religion - igen
Dagens Juridik har träffat Mosa Sayed, juris doktor, som menar att lagstiftning bör anpassas till en individs religiösa uppfattning och kulturella tillhörighet.

I DN pågår en stor debatt om Lars Vilks, religion och yttrandefrihet. Där kommer bland annat Lars Vilks till tals.

En kulturskapare som gått omvänd väg, från gullegris till illa omtyckt islamist, är Mohamed Omar. SvD berättar hur det gick till.

Till sist
Sydsvenskan om integrationspolitik i Sverige och Danmark. Moderaterna tar efter Norge och vill starta barnhem i hemländerna för ensamkommande ungdomar.

torsdag 18 mars 2010

Internationella nyheter

Kanada
Personer som vill arbetskraftsinvandra till Kanada måste nu bevisa sina kunskaper i engelska eller franska.

“The language requirements themselves have not changed. But beginning April 10, 2010, prospective immigrants will be required to prove their English and French language abilities at the time they apply.

Previously, applicants were able to provide a written submission to a visa offer to prove their language capabilities, despite the fact that these submissions were not always a clear indicator of their ability.


Frankrike
Frankrike närmar sig ett förbud mot burka. BBC News rapporterar från Frankrike.

France could become the first country in Europe to ban the burka. A draft law submitted to the French parliament would make it illegal for a woman to cover her face in public spaces such as hospitals and trains. But the proposal has divided the country's five million-strong Muslim community.

Finland
Integrationsforskare hotade i Finland.

Finnish researchers into issues related to immigration have increasingly become victims of online threats against themselves and their families. Some of them have withdrawn from public discussions rather than face the intimidation.

University of Helsinki Chancellor Ilkka Niiniluoto does not know of a time when the Finnish scientific community had faced such attacks. “It could be compared with situations in history such as the Soviet Union of the time of Stalin, or when Galileo Galilei was victimised by the Inquisition”, he says.

onsdag 17 mars 2010

Ännu svårare att få komma till och stanna i Danmark

Den danska regeringen och stödpartiet Dansk Folkeparti har ingått ett avtal om integrations- och migrationspolitik.

Några av delarna är:

* Väl integrerade invandrare skall ges möjlighet att få permanent uppehållstillstånd efter fyra år i landet till skillnad från efter sju år som tidigare.
* Flyktingar som reser på semester till sitt ’hemland’ utan tillåtelse kan få sitt uppehållstillstånd indraget i tio år.
* För familjeinvandring/återförening skall den personen som bor i Danmark ha varit självförsörjande i minst tre år, jämfört med dagens ett år.
* Invandrare får rösta i regional- och kommunalval efter fyra år, jämfört med dagens tre år.
* Vid fängelsedom på ett och ett halvt år eller mer kan man inte ges permanent uppehållstillstånd.
* Asylsökande som får avslag och inte reser ut frivilligt ges inreseförbud i Danmark.

Hela avtalet kan läsas på Integrationsministeriets hemsida. Läs också om förslagen och reaktionerna på förslagen i Politiken.dk.

tisdag 16 mars 2010

I brist på inspiration

Det har inte dykt upp något kul att skriva om den senaste tiden så jag nöjer mig med att tipsa om om några integrationsrelaterade artiklar.

Dagen rapporterar från Folkpartiets riksmöte.

Nyamko Sabuni ger ... den opinionsbildande eliten, politiker och media, skulden för att debatten om integrationspolitik inte hörs mer.

- Där tillskrivs människor motiv som smutsar ner en, och därför låter man hellre bli att säga något. Men det behövs. Vi måste prata om hur vi skapar det här tältet som alla ska rymmas i.

Jämsställdhetsministern nämner kvinnors rätt, hon nämner homosexuellas rätt att inte bara få känna vad de vill utan också visa sin kärlek och så nämner hon hat mot minoriteter och betonar att vi inte får blunda för att det finns.

Men diskussionen ska inte ske utan ramar.

- Det är viktigt att skilja på värdegrund och värderingar. Värderingar kan skifta, men vi har respekt för samma värdegrund som faktiskt utgår från vår grundlag, säger Nyamko Sabuni.

Jasemko Selimkovic är rädd för mångkulturism som polisk ideologi eftersom han menar att den cementerar våra identiteter.

- Eftersom den uppmuntrar till skillnader blir de mest hårdföra representanterna de "rätta".

Han menar att det är så som extrema islamister har blivit muslimernas språkrör.

- I stället har den stora massan väletablerade, sekulariserade, muslimerna blivit de avvikande.


I Dagens Juridik pratar de om "handskakningsdomen" med Arbetsförmedlingens ombud Åsa Erlandsson och DO:s Katri Linna.

Arbetsförmedlingens ombud Åsa Erlandsson riktar kritik mot DO:s hantering av det så kallade handskakningsmålet. - Vad väger tyngst, diskriminering på grund av religion eller diskriminering på grund av kön?

- DO har genom att stämma i målet visat att den muslimske mannens intresse går före kvinnans intresse av att inte bli kränkt. Det skulle vara intressant att få veta hur DO tänker. Hur ska DO göra nästa gång ett sådant här ärende dyker upp? Vad väger tyngst, diskriminering på grund av religion eller på grund av kön?

måndag 15 mars 2010

Billström och Marteus

I förra veckan skrevs två inlägg som är värda att lyfta fram. Ann-Charlotte Marteus på Expressen vill lägga ner Integrations- och Jämställdhetsdepartementet.

...att Sverige har en särskild minister som ständigt uttalar sig om icke-svenskars oförmåga att komma in i "det svenska samhället" förstärker föreställningen att invandrare inte riktigt befinner sig i Sverige. Invandrarförorten blir ett väntrum, en skärseld där de icke-svenska själarna ska rena sig så att de kan inträda i de saligas tillstånd, i Paradiset Sverige.

Om Maria Larsson uttalade sig om alla missbruksfrågor, Ask om alla rättsliga frågor, Littorin om alla arbetsmarknadsfrågor - om integrationspolitiken, kort sagt, "mainstreamades" på departementen, skulle dynamiken förändras.

Vi har inte särskilt mycket att förlora. Lägg ner integrationsdepartementet. Integrera integrationspolitiken.


Migrationsminister Tobias Billström vill genom en debattartikel i Sydvenskan uppmärksamma att riksdagen den 10 mars fattade beslut om krav på egen försörjning och bostad av tillräcklig storlek och standard vid anhöriginvandring. Reformen förbättrar möjligheterna till integration, skriver migrationsminister Tobias Billström.

De som anhöriginvandrar gör det till en familjemedlem som har fått asyl i Sverige. Enligt lagens mening är de inte på flykt, utan har som syfte med sin resa att återförenas med en familjemedlem. Är man inte på flykt är det rimligt att den man kommer till har ordnat en bostad och har en arbetsinkomst att leva på. Det är inte rimligt att svenska skattebetalare skall ställa upp och ordna bostad och försörjning för personer som kommit till Sverige utan skyddsbehov.

söndag 14 mars 2010

Riksdagsdebatt om ny politik för nyanlända invandrare

På onsdag debatterar och beslutar riksdagen om en ny politik för nyanlända invandrare. Ni som vill förbereda er för debatten kan ta del av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2009/10:AU7.

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till nya regler som ska göra det lättare för nyanlända invandrare att snabbare komma in i samhället och komma i arbete. I dag har kommunerna hand om introduktionen av nyanlända, och den skiljer sig i olika delar av landet. Det tar lång tid för nyanlända att komma i arbete. Från den 1 december 2010 tar Arbetsförmedlingen över kommunernas ansvar för att samordna introduktionen. Kommunerna ska även i fortsättningen ha hand om sådant som bostadsförsörjning, svenskundervisning för invandrare (sfi) och insatser för barn och ungdomar.

Direkt efter att den nyanlände har fått uppehållstillstånd ska Arbetsförmedlingen genomföra ett etableringssamtal med honom eller henne. Syftet är att matcha den nyanländes kompetens med en lämplig bosättningskommun. Arbetsförmedlingen ska därefter upprätta en individuell plan med insatser för att underlätta och påskynda den nyanländes etablering. Det kallas en etableringsplan, och den ska minst innehålla sfi, samhällsorientering och arbetsförberedande insatser. En så kallad etableringslots ska hjälpa den nyanlände att hitta ett arbete.

Etableringslotsen, som kan vara exempelvis ett företag, en ideell förening eller en branschorganisation, arbetar på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Den nyanlände ska själv kunna välja lots genom ett valfrihetssystem.

Nyanlända som deltar i aktiviteter enligt en etableringsplan ska ha rätt till etableringsersättning. Arbetsförmedlingen kommer att besluta om ersättningen. Kommunerna kommer inte längre att betala ut introduktionsersättning.

onsdag 10 mars 2010

54,5 procent klarade det danska medborgarskapstestet

Danmark har bland de hårdaste kraven i Europa för att bli medborgare. Utöver de formella kraven på vistelsetid och självförsörjning verkar dessutom medborgarskapstestet vara svårt. Endast 55 procent fick godkänt vid det senaste provtillfället i december 2009. Vid förra provtillfället fick 42 procent godkänt.

tisdag 9 mars 2010

Filmen som ska förbereda invandrare för ett liv i Danmark

I Sverige kan vi se fram emot att vissa nyanlända invandrare erbjuds 60 timmars samhällsorientering. I Danmark duger inte sådana insatser. Där måste den som vill invandra som anhörig inte bara delta i en liknande utbildning, utan också klara av ett språk- och kunskapstest. Det s.k. invandringstestet kommer att införas under 2010.

Indvandringsprøven, der består af en prøve i dansk og en prøve i viden om Danmark og det danske samfund, skal styrke den enkelte udlændings muligheder for en vellykket og hurtig integration i Danmark.

Udlændinge, der tilmelder sig indvandringsprøven, vil få mulighed for at forberede sig. Det bliver således muligt at rekvirere en forberedelsespakke med blandt andet eksempler på sprogprøven og undervisningsfilmen 'Et liv i Danmark', der kan bruges som forberedelse til indvandringsprøvens vidensprøve.


Nu kan man se på de filmer som presenterar Danmark, 17 delar på 18 språk, här.

måndag 8 mars 2010

Utredningen om samhällsorienteringen är presenterad

Den 4:e mars presenterade regeringens utredare Erik Amnå sitt förslag om samhällsorientering för nyanlända invandrare.

Förslaget innebär i korthet att varje nyanländ person ska erbjudas minst 60 timmars samhällsorientering. De 60 timmarna ska ses som en gemensam bas, som kompletteras genom insatser från kommunen själv, landstinget eller statliga myndigheter i enlighet med annan reglering. Samhällsorienteringen ska inledas så snart som möjligt efter beviljat uppehållstillstånd och i normalfallet vara avslutad när det första etableringsåret är till ända.

Förslaget har tagits emot väl. Expressens ledarsida tycker att det är ett vettigt förslag.

Amnås perspektiv är de nyanländas rättigheter. Och det genomsyras av Demokratiutredningens medborgarideal: samhällsorienteringen ska "skapa förutsättningar för delaktighet" i samhället. "Politisk jämlikhet" är det yttersta målet.

Bland det som ska läras ut finns således det politiska systemet och förvaltningen, arbets- och bostadsmarknad, skola-vård-omsorg, familjerätt, jämställdhet, barnens rättigheter, demokratiska fri- och rättigheter och allt möjligt annat som svenska skolelever tragglar på SO-timmarna.

Vad gäller utlärandet av de "svenska värderingar" som har blivit så populära att dryfta sedan Sverige blev ett invandrarland, inte minst bland folkpartister, håller sig Amnå klokt och formalistiskt till vår konstitution. I regeringsformens första kapitel listas ju de värden som Sverige omfamnar: alla människors lika värde, jämlikhet, frihet, välfärd, antidiskriminering, minoritetsrättigheter, demokratiska idéers överhöghet. Kort sagt, demokratins vackra greatest hits. Dessa ska de nyanlända orienteras i - och många kommer förstås att känna igen sig. Detta är värden som brukar kallas universella (av västerlänningar) och som återfinns bland annat i FN-konventioner och -stadgar.


Skånska Dagbladet är också positiv till förslaget.

Förslaget motsvarar ett starkt behov. Erfarenheten visar att nyanlända invandrare har svårt att orientera sig i det svenska samhället och känna till både rättigheter och skyldigheter som svenskar fått lära sig sedan barnsben. Rätt genomfört kan ett sådant 60-timmarsprogram med samhällsorientering ge invandrare en bättre start i det nya landet och underlätta integrationen. Den statliga utredaren har på ett skickligt sätt fört bort frågan om det svenska kulturarvet och svenska traditioner.

Det viktiga för människor som kommer hit och vill leva i Sverige är inte att de känner till Bellman och Midsommarfirande. Däremot är det viktigt förmedla demokratiska värderingar, en modern och jämställd människosyn, tolerans mot minoritetsgrupper och kunskap om innehållet i lagar som styr människors vardagsliv.


Kristianstadsbladet ser ett behov av samhällsorientering, men betonar att jobb är det viktigaste.

Samhällsundervisning är inte en orimlig tanke. Tvärtom kan det spara mycket osäkerhet och problem om man som nyanländ känner till hur man skaffar ett bankkonto eller går med i facket. Eller hur ett utvecklingssamtal går till. Amnå berättar att många föräldrar blir oroliga när de kallas till barnens skola för utvecklingssamtal: "Vad har barnet ställt till med?"

Men alla kan säkert räkna upp människor som inte alls behöver någon samhällsundervisning. Personer som genast får ett jobb behöver sällan någon medborgarkunskap. Hon eller han kan säkert snappa upp det mesta om fackets betydelse och roll på arbetsplatsen eller fråga en kollega vad ett utvecklingssamtal egentligen innebär. Och det är just det som är det relevanta här.


Ingrid Runsten på Helsingborgs Dagblad betonar också arbetslinjen och är lättad över att utbildningen inte ställs som krav för medborgarskap.

För som alla vet, ett arbete är den bästa vägen till integration. Därför är de viktigaste åtgärderna de som underlättar för invandrare att komma ut på arbetsmarknaden. Det är också tanken bakom den etableringslag som väntas börja gälla i slutet av året och där arbetslivsintroduktion poängteras. Ansvaret förs över från kommunerna till Arbetsförmedlingen, den nyanlände får en etableringslots och en individuell etableringsersättning. Att gå kursen i samhällsorientering är ett villkor för att få del av ersättningen. Så på det sättet är den naturligtvis "frivillig" med situationstecken. Men viktigt är att det inte finns någon koppling till krav för medborgarskap utan här handlar det om ett led i etableringen på arbetsmarknaden.

söndag 7 mars 2010

Mångkulturalism i Kanada (2)

Myndigheterna i Quebeck inför förbud att bära niqab i språkutbildningen.

The woman began taking a French course designed for immigrants at a Montreal college in February 2009 but she refused to remove her niqab while men were present.

The college was initially willing to accommodate her, but eventually balked as her demands escalated.

According to a report in Montreal's La Presse newspaper, she was allowed to give a presentation with her back to the class and asked men to move so they wouldn't face each other.

The breaking point occurred when the woman again refused to take off the niqab, though teachers had stressed it was essential they see her face to correct her enunciation and facial expressions.

In what appears to be a highly unusual move, provincial Immigration Minister Yolande James intervened. Officials from her department, acting with the minister's knowledge, met with the woman to discuss her options.

"The government has specific pedagogical objectives in its French courses," said James's spokesman, Luc Fortin. "We couldn't accept that these objectives, or the learning environment in the class, be compromised."

Mångkulturalism i Kanada (1)

Ibland tar sig den kanadensiska mångkulturalismen märkliga uttryck. Ett aktuellt exempel är franska språkets ställning i Quebeck. Språklagarna där tvingar barn till fransktalande och invandrare att gå i franskspråkiga skolor. Nu vill man täppa till de undantag som funnits vilket möjliggjort för resursstarka föräldrar att placera sina barn i engelskspråkiga privatskolor.

The government body overseeing the protection of the French language in Quebec is recommending that the province extend the strict provisions in the province's language law to non-subsidized private schools to limit immigrant access to English language schools or face “social deconstruction.”

The Conseil supérieur de la langue française recommended in a report released today that the National Assembly send a “clear signal” by voting unanimously for changes to the language law that reinforces French as the common language of instruction for all immigrants in order to preserve “social cohesion” and “linguistic peace” in the province.

torsdag 4 mars 2010

Kul skrivet om halal-hippies

Läs Pernilla Ouis roliga och tankvärda text Halal-hippiens paradoxer från senaste numret av Axess magasin. Där sätter hon fingret på de många paradoxer och motsägelser som förekommer i debatten om islam. Enbart ingressen lockar till läsning.

Debatten om islam är på många sätt märklig. Radikala personer stöder reaktionära prästvälden, och Sverigedemokraterna angriper islamister, som de egentligen har mycket gemensamt med.

onsdag 3 mars 2010

Storforum om integrationspolitik

Missa inte storforum om integrationspolitik på SVT Play. Här kommer alla partier till tals, utom Vänsterpartiet som inte ville vara med eftersom Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson deltog. Det är, som alltid, kul att lyssna på duktiga politiker som Luciano Astudillo (S) och Elisabeth Svantesson (M). Och debatten blir onekligen intressantare av att Sverigedemokraterna är med. Dessutom kommer andra debattörer till tals, t.ex Sakine Madon. Bland det roligaste var när Muharrem Demirok (C), kommunalråd i Linköping, var snabb att hålla med Sakine Madon om att skrota särskilda satsningar i "segregerade bostadsområden" för att strax därefter föreslå skattefria zoner i samma områden.

Newsweek om Europas problem med integrationen

Stefan Theil har skrivit en intressant artikel i Newsweek om invandring och integration i Europa.

Där beskrivs Europas problem att hantera migration och integration. Han jämför med en mer effektiv hantering i Nordamerika och Australien, vars migrationspolitik lockar betydligt fler högutbildade invandrare.

Theil efterlyser förändring inom tre områden för att förbättra integrationen av invandrare, varav Sverige nämns som förebild för den första:
1. Fördubbla insatserna för integration
2. Förändra invandrarpolitiken för att locka fler högutbildade
3. Minska bidragsberoendet, möjligtvis genom att begränsa invandrares tillgång till välfärdssystemen

A smart policy would redouble integration efforts, making sure the downturn doesn't cause Europe's minority populations to fall further behind. Sweden has been one of the few countries worldwide recently to increase spending on such programs, such as language and vocational training, and more states should follow its lead. Second, governments should shift immigration policies to make Europe more attractive to skilled migrants by opening the door in professions where shortages exist, by cutting red tape that makes it difficult to get foreign diplomas recognized, and by persuading more of the foreign students at European universities to stay. And third, governments should seek to decrease welfare dependency, possibly by limiting access by migrants.

tisdag 2 mars 2010

80 procent av alla städare i Stockholm är utrikes födda

SCB har publicerat ny yrkesstatistik för 2008.

Hotell- och kontorsstädare var 2008 det yrke, bland de tio största yrkena i Sverige, som hade störst andel utrikes födda, 41 procent. Storstadskommunerna hade ännu högre andelar. I Stockholm var 80 procent av hotell- och kontorsstädarna utrikes födda.

12 procent av samtliga anställda i åldrarna 16-64 var utrikes födda, samtidigt som andelen utrikes födda i befolkningen som helhet var 16 procent. I storstadskommunerna fanns en något större andel utrikes födda än i hela landet. I Stockholm och Malmö var 18 procent av de anställda i åldrarna 16-64 år utrikes födda, i Göteborg var motsvarande siffra 16 procent.

Även inom yrken som undersköterskor, sjukvårdsbiträden, vårdbiträden, personliga assistenter och barnskötare var andelen utrikes födda större i storstadskommunerna än i riket.

Lägst andel bland de 10 största yrkena fanns i yrket företagssäljare där endast 6 procent av de anställda var utrikes födda.

Andra yrken, förutom de 10 största, med hög andel utrikes födda var koreografer och dansare, språkvetare, översättare och tolkar samt buss- och spårvagnsförare. Exempel på yrken med låg andel utrikes födda var militärer, flygledare, brandmän och poliser.

Diskrimineringstest i Tyskland

Allt fler länder genomför diskrimineringstester. Nu senast är det i Tyskland (Ethnic Discrimination in Germany’s Labour Market: A Field Experiment av Leo Kaas och Christian Manger).

Studien visar att personer med "turkiska" namn kallades till intervju för lärlingsplats mer sällan än personer med samma meriter med "tyska" namn. När positiva referenser lades till ansökan försvann skillnaderna. Diskrimineringen som förekommer är alltså statistisk diskriminering.

This paper studies ethnic discrimination in Germany’s labour market with a correspondence test. To each of 528 advertisements for student internships we send two similar applications, one with a Turkish-sounding and one with a German-sounding name. A German name raises the average probability of a callback by about 14 percent. Differential treatment is particularly strong and significant at smaller firms at which the applicant with the German name receives 24 percent more callbacks. Discrimination disappears when we restrict our sample to applications including reference letters which contain favourable information about the candidate’s personality. We interpret this finding as evidence for statistical discrimination.