onsdag 10 september 2008

Årets viktigaste migrationsrapport har kommit

För oss som jobbar med migrations- och integrationsfrågor är OECD:s årliga migrationsrapport, International Migration Outlook, en bibel. Årligen redovisar de politikområdets utveckling, hur migrationsflödena ser ut, hur integrationen fungerar och presenterar några fördjupande analyser. Det går att läsa en svensk sammanfattning som pdf, men jag rekommenderar verkligen ett besök på ett bibliotek för att ta del av den fullständiga versionen.

I denna årliga publikation analyseras den senaste tidens utveckling med avseende på migrationsrörelser och migrationspolitik i dessa länder. Författarna understryker den ökande betydelsen av inflödet av högt kvalificerade arbetstagare, temporär arbetskraft och studerande. Man undersöker också närmare de ökande migrationsflödena i områden med fri rörlighet, främst i Europa. Årets upplaga koncentrerar sig på immigranternas sysselsättningssituation och deras bidrag till förändringarna i OECD-ländernas totala sysselsättningsstruktur.

För första gången presenteras en “resultattabell” för arbetsmarknadsintegration och en analys av löneskillnaderna mellan invandrare och infödda. Publikationen granskar också de viktigaste förändringarna i de migrationspolitiska programmen, bl.a. ny lagstiftning som reglerar immigranters inresetillstånd, vistelse och tillträde till arbetsmarknaden. Den selektiva rekryteringen av invandrarna på grundval av arbetsmarknadens behov beskrivs, liksom åtgärder för att underlätta invandrarnas integrering. Internationell samverkan för att förbättra gränskontrollen och bekämpa illegal invandring analyseras i detalj.


Jag kommer att delge små smakprov från rapporten de kommande veckorna med fokus på Sveriges situation. Håll ögonen öppna.

5 kommentarer:

Luke Bloom sa...

Man kan lugnt säga att Sverige är ett extremt land.
www.oecd.org/dataoecd/44/2/41235063.pdf Minst andel invandrare som fick permanent uppehållstillstånd pga arbete och störst andel som fick det pga av humanitära skäl.
Hur kan någon politiker säga att fler invandrare är bra för välfärden? De får ju inga jobb? Läste på nätet att "Socialdemokraterna vill fram till 2025 öka livsarbetstiden per person från dagens i genomsnitt 30 till 33 år." Inte konstigt med tanke på alla invandrare som måste försörjas och som kanske aldrig får ett jobb. Intressant att se Canada som brukar framhållas som ett bra exempel de har ca hälften arbetare + famiilj. Sverige har 1%...

Emil sa...

Ja, det är just sådana här jämförelser som reser viktiga frågor och hypoteser.

Varje person får sedan själva göra sina egna bedömningar.

Kanada vs Sverige sa...

Kan ju vara värt att tillägga att Kanada förvisso har en stor andel och välutvecklad arbetskrafts och investringsinvandring men: Det har också inneburit att människor med högsta meriter har fått höga poster inom olika samhällsfunktioner här i Kanada, oavsett etnicitet. Detta anses okontroversiellt här i ett heterogent/multikulturellt Kanada. Undrar om gemene man (i Sverige) skulle godta samma fenomen växa fram i Sverige?

Emil sa...

Kanada vs sverige.

Det hoppas jag verkligen.

Och visst har vi kommit en bra bit på vägen. Vi har många exempel på duktiga journalister, forskare, ministrar m.fl. som har mycket stort anseende.

För en del är det inte okontroversiellt, vilket är tråkigt.

Christer Persson sa...

Luke Bloom,
Om invandrare inte får några jobb så skulle väl arbetslösheten vara 100 % och inte 13 %?
Beträffande andel arbetskraftsinvandrare så är förmodligen en stor del av "free movement" just denna kategori.