fredag 30 december 2011

Niqab och burka förbjuds vid kanadensiska medborgarskapsceremonier


För att bli kanadensisk medborgare kvävs inte bara kunskaper i något av de officiella språken och om landets historia. Varje ny medborgare ska också svära en medborgarskapsed: 

I swear (or affirm) that I will be faithful
and bear true allegiance to Her Majesty
Queen Elizabeth the Second, Queen of Canada,
Her Heirs and Successors, and that I will faithfully
observe the laws of Canada
and fulfil my duties as a Canadian citizen.
 

För att säkerställa att blivande medborgare verkligen uttalar eden har Kanadas konservativa regering nyligen förbjudit burka och niqab vid medborgarskapsceremonier. Winnipeg Free Press har skrivit en intressant artikel om förbudet. 

There was mixed reaction from Canadian Muslim groups to news Monday that prospective Canadians can no longer wear veils, like the Islamic niqab or the face-shielding burka, while taking the oath of citizenship.

Immigration Minister Jason Kenney announced that new Canadians will have to remove any face-coverings while they swear the oath.

The response from two prominent Muslim groups couldn't have been more different: some heartily applauded the move and others denounced it as causing unnecessary trepidation in the community.

Kenney said it's not just a question of "deep principle" for someone to show their face while taking the oath in front of their fellow citizens, it's also a matter of legal concern.

"I don't know how we can verify that someone whose face is covered is actually taking the oath that the law requires of them," he told a news conference in Montreal.

"This is a public act of witness in front of your fellow citizens, in front of the law — and you should be willing to show who you are."

Apropå medborgarskap och Kanada verkar det som att över 2100 personer blir av med sitt kanadensiska medborgarskap eftersom de begått bedrägeri i samband med ansökan.

torsdag 29 december 2011

Invandrare i Sverige skickar hem små summor till sina ursprungsländer

Invandrare inom EU skickade under 2010 hem 31 miljarder euro till sina ursprungsländer. Det visar ny statistik från Eurostat. Störst remitteringar skickades från Spanien (7.2 miljarder euro), följt av Italien (6.6 miljarder),  och Tyskland (3.0 miljarder). Från Sverige skickades, i sammanhanget, blygsamma 20 miljoner euro, alltså mindre än 0,1 procent av de totala remitteringarna.

Ny avhandling om somalier i Sverige

Somalier är en snabbt växande grupp i Sverige, och det är därför väntat att gruppen står i fokus i allt fler avhandlingar. För ett par år sedan disputerade Charlotte Melander på avhandlingen Inom transnationella och lokala sociala världar: Om sociala stödutbyten och försörjningsstrategier bland svensksomalier. I den färska avhandlingen Mötet mellan patienten och läkaren - erfarenheter hos somaliska flyktingar och läkare under utbildning av Kristian Svenberg är sjukvården i centrum.  

I 18 år har Kristian Svenberg arbetat som läkare vid vårdcentralen i Lärjedalen i Göteborgsförorten Hjällbo. I sin avhandling vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har han intervjuat personer födda i Somalia om deras erfarenheter av den svenska vården. Studien visar att patienter från Somalia har höga förväntningar på svensk sjukvård, men att de ofta upplever att de blir avfärdade. 

I avhandlingen intervjuas även svenska läkare under utbildning. Intervjuerna visar att läkarna ofta har svårt att förstå patienter från Somalia. Om tolk används känner sig läkarna ofta utanför i samtalet och har många gånger svårt att ta till sig patienternas beskrivning av sina symtom.

Hela avhandlingen kan hämtas här.

tisdag 20 december 2011

FORES-rapport om ett år med etableringsreformen

FORES var tidigt ute och kritiserade etableringsreformen för nyanlända invandrare. Nu har de kommit med en ny policyrapport - Lyckad etablering av en ny reform - som har ett betydligt mer positivt anslag.

I en ny rapport, ”Lyckad etablering av en ny reform”, fokuserar vi på tre kommuner där man så långt har haft positiva erfarenheter från införandet av den nya reformen: Värnamo, Solna och Borlänge.

- I alla tre kommunerna ser vi att man har lyckats etablera en bra kontakt mellan Arbetsförmedlingen och kommunen, vilket har underlättat arbetet med att införa reformen. Man har lyckats hitta lokala lösningar som förhoppningsvis skapar bra förutsättningar för de nyanlända att snabbt komma in på arbetsmarknaden, säger rapportens författare Liyen Chin.

Rapporten lyfter särskilt fram tre åtgärdsområden i det framtida arbetet med reformen, på nationell och lokal nivå:

* Flexibilitet - dagens etableringsreform upplevs i många fall som ganska stelbent, vilket hindrar möjligheten till ett lokalt anpassat integrationsarbete.
* Effektivare kommunikation - i synnerhet mellan Arbetsförmedlingen och kommunen.
* Följa upp lotsarna - med dagens system är det svårt för nyanlända att bedöma kvaliteten hos lotsarnas tjänster och lotsarna upplever stora skillnader sinsemellan i kontakten med kommunen.

Opinionsundersökning om invandrare och integration i Kanada

Trudeau Foundation har beställt en opinionsundersökning om attityder till invandring och integration i Kanada. Undersökning visar att inrikes och utrikes födda kanadensare är överens om det mesta, bland annat att kulturell anpassning är viktigare är frågor som rör ekonomi och självförsörjning. Några av slutsatserna som lyfts fram:

• The Canadian public is more likely than not to believe that immigrants are doing well in fitting into their new country, with respect to finding gainful employment, participating in civic institutions like voting, and adopting Canadian values.

• There is broad agreement about what should be required of new immigrants who want to live in Canada. At the top of the list are: adopting Canadian values of tolerance and gender equity; accepting the preeminence of Canadian law over religious laws; and becoming familiar with Canadian history and culture. By comparison, the public is more forgiving in terms of expecting immigrants to become economically self-sufficient within their first year.

• While most immigrants settle in the country’s three largest urban centres, most Canadians believe it would be best for everyone if immigrants were evenly distributed across the country. Views are notably similar among residents of urban and rural communities.

• Canadians place the highest priority on immigrants who qualify based on education and employability, and least so on political refugees. Opinions are divided on the current policy of increasing the proportion of temporary foreign workers.

• The opinions of immigrants surveyed are notably similar to those of native-born Canadians.

måndag 19 december 2011

Tre forskningsrapporter om skolresultat för elever med utländsk bakgrund

IZA fortsätter att ge ut en mängd rapporter om integration, bland annat dessa tre om skolresultat.

Educating Children of Immigrants: Closing the Gap in Norwegian Schools (Bernt Bratsberg, Oddbjørn Raaum, Knut Røed, november 2011)

This paper examines educational outcomes of first and second generation non-OECD immigrants in Norway. We show that children of immigrants, and particularly those born outside Norway, are much more likely to leave school early than native children. Importantly, this gap shrunk sharply over the past two decades and second generation immigrants are now rapidly catching up with the educational performance of natives. For childhood immigrants, upper secondary completion rates decline with age at arrival, with a particularly steep gradient after age seven. Finally, we find that immigrant-native attainment gaps disappear when we condition on grade points from compulsory school.


Migrant Youths' Educational Achievement: The Role of Institutions (Deborah A. Cobb-Clark, Mathias Sinning, Steven Stillman, november 2011)

We use 2009 Programme of International Student Assessment (PISA) data to link institutional arrangements in OECD countries to the disparity in reading, math, and science test scores for migrant and native-born students. We find that achievement gaps are larger for those migrant youths who arrive later and for those who do not speak the test language at home. Institutional arrangements often serve to mitigate the achievement gaps of some migrant students while leaving unaffected or exacerbating those of others. For example, earlier school starting ages help migrant youths in some cases, but by no means in all. Limited tracking on ability appears beneficial for migrants' relative achievement, while complete tracking and a large private school sector appear detrimental. Migrant students' achievement relative to their native-born peers suffers as educational spending and teachers' salaries increase, but is improved when examination is a component of the process for evaluating teachers.

Parental Ethnic Identity and Educational Attainment of Second-Generation Immigrants (Simone Schüller, november 2011)

A lack of cultural integration is often blamed for hindering immigrant families' economic progression. This paper is a first attempt to explore whether immigrant parents' ethnic identity affects the next generation's human capital accumulation in the host country. Empirical results based on data from the German Socio-Economic Panel (GSOEP) indicate that maternal majority as well as paternal minority identity are positively related to the educational attainment of second-generation youth – even controlling for differences in ethnicity, family background and years-since-migration. Additional tests show that the effect of maternal majority identity can be explained by mothers' German language proficiency, while the beneficial effect of fathers' minority identity is not related to language skills and thus likely to stem from paternal minority identity per se.

Språkkrav för anhöriginvandring OK enligt domstol

I november 2010 införde Storbritannien språkkrav för att make/maka ska få invandra till landet. Tre par har överklagat reglerna, men nu har en domstol (high court) slagit fast att det nya språktestet inte är ett oproportionerligt ingrepp i rätten till familjeliv.

Från BBC News:

The High Court has dismissed a challenge to laws that require immigrant spouses to be able to speak English in order to live in the UK.

Three couples had challenged the rules which were introduced in November 2010.

But Mr Justice Beatson ruled the new language test was not a disproportionate interference with the couples' right to family life.

The Joint Council for the Welfare of Immigrants said the ruling would affect many UK citizens.

But Immigration Minister Damian Green said: "We believe it is entirely reasonable that someone intending to live in the UK should understand English, so that they can integrate and participate fully in our society.

"We are very pleased that the courts agree with us."

The Home Office, which had also cited the costs of translators and interpreters for the NHS and other public services, now requires anyone entering the UK to join their spouse to speak a minimum level of English.

lördag 17 december 2011

Utgifterna för migrations- och integrationspolitiken under 2012 beräknas till 17 miljader

Riksdagen har nu beslutat att stödja regeringens budget för migrations- och integrationspolitiken. 2012 års utgifter beräknas till 9 miljarder för migrationspolitiken och 8 miljarder för integrationspolitiken. ESV publicerar tidsserier över inkomster och utgifter i statsbudgeten. Så här har utgifterna för migrationspolitiken utvecklats sedan 1995.


Utgifterna för integrationspolitiken har inte ökat lika mycket över tid. I slutet av 1990-talet var utgifterna 8-9 miljarder per år. Sedan sjönk utgifterna successivt till 3,4 miljarder 2006, för att sedan stiga igen upp till 5,2 miljarder 2010. Sedan 2010 har utgifterna ökat med omkring 50 procent till omkring 8 miljarder 2012.

fredag 16 december 2011

Japan och Australien kan inte utmana Sveriges topp-placering i integrationsrankingen

Enligt MIPEX som jämför och betygsätter integrationspolitik i 33 länder har Sverige, som jag tidigare skrivit om, världens bästa integrationspolitik. Nu har de lagt till två nya länder i jämförelsen: Australien och Japan. Enligt MIPEX ranking har Australien den femte bästa och Japan den fjärde sämsta integrationspolitiken.

Invandrare och bidrag i Sverige, Nederländerna och Storbritannien

På senare tid har IZA gett ut tre working papers om invandrare och bidrag.

Disparities in Social Assistance Receipt between Immigrants and Natives in Sweden (Björn Gustafsson, november 2011) är en kunskapsöversikt om vad forskningen visar om invandrare och socialbidrag. Det är dystra slutsatser.

Most out-payment for social assistance in Sweden refers to foreign born persons although the category makes up 14 percent of the population. While some part of the high costs can be attributed to needs to maintaining recent refugees, this is not the entire story. Immigrants tend to assimilate out of social assistance receipt. However, receipt continues to be higher than among in several characteristics identical natives many years after immigration among immigrants from not rich countries. The elevated probabilities of social assistance receipt among immigrants from not rich countries are mainly due to failures of integrating into the labor market at the destination.

Immigrant Participation in Welfare Benefits in the Netherlands (Aslan Zorlu, november 2011) undersöker inte bara socialbidragen utan hela bidragssystemet. Men bilden känns igen från i Sverige. Utrikes födda är överrepresenterade i bidragssystemen, även jämfört med inrikes födda i liknande situation. Författaren lyfter särskilt fram den bekymmersamma situationen för barn till icke-västliga invandrare.

The analysis shows that migrants are drastically more likely to have a benefit, in particular social assistance and disability benefits. A large part of migrants’ dependence can be explained by their background characteristics and immigration history but still a significant unexplained residual is left. Most notably, the probability of welfare use of non-western second generation is about twice as high as the probability of western immigrants, which is a true challenge for policy makers.

Welfare Participation by Immigrants in the UK (Stephen Drinkwater och Catherine Robinson, november 2011) konstaterar att välfärdsutnyttjandet skiljer sig mycket åt mellan olika invandrargrupper och för olika typer av bidrag. Skillnader finns också mellan män och kvinnor inom grupperna.

Possibly the main conclusion of the paper is that for the UK at least, it is very difficult to generalise on the issue of welfare participation by immigrants. This is because social welfare claims vary considerably by immigrant group as well as by the types of benefits that are claimed. Australasian and EUA8 migrants are the least likely to claim welfare benefits but this is to some extent explained by the characteristics of individuals from these groups, especially for those from accession countries.

In contrast, much higher rates of welfare benefit claims are made by other groups, especially migrants from Asia and other parts of Europe.

torsdag 15 december 2011

Nu finns jag till uthyrning!

Få, om någon, har en sådan koll på migrations- och integrationsområdet som jag. I över ett decennium har jag jobbat med dessa frågor utifrån en mängd olika perspektiv. Jag har jobbat som samhällsanalytiker, utredare, statistiker, utvärderare och projektledare vid myndigheter, på högskolor, i regeringskansliet och som konsult. Under tiden har jag kontinuerligt bedrivit omvärldsbevakning om vad som händer i statsförvaltningen, inom forskningsvärlden och politiken i Sverige och andra länder. Jag kan leverera de analyser, utredningar och konkreta beslutsunderlag som behövs, vilket jag gjort till bland annat generaldirektörer och ministrar. Nu börjar jag snart som konsult på Rhetikfabriken AB i Malmö. Små eller stora uppdrag. Tveka inte att höra av er till mig.

onsdag 14 december 2011

OECD granskar Österrikes integrationspolitik

OECD:s serie om arbetsmarknadsintegration i medlemsländerna har nu kommit till Österrike. Tidigare har OECD bland annat granskat hur det ser ut i Sverige.

OECD menar att Österrike saknar en genomtänkt och samlad integrationspolitik. Trots det är arbetsmarknadsintegrationen bättre än genomsnittet inom OECD, vilket de förklarar med en fördelaktig sammansättning av den invandrade befolkningen.

Austria has a higher share of immigrants in the total working-age population (17 %) than many other OECD countries. At the same time, the framework for integration policy is less developed than in a number of other OECD countries.

At 75 %, the employment rate of immigrant men is slightly above the average of comparable OECD countries. This can be partly explained by a favorable overall labour market situation and by the origin-country composition. The bulk of immigrants in working age were born in OECD high-income countries or in successor countries of the former Yugoslavia. These groups fare relatively well in the labour markets of other OECD countries as well.

måndag 12 december 2011

Attityder till invandring i Storbritannien

The Migration Observatory har genomfört en undersökning om britternas inställning till invandring: Thinking Behind the Numbers: Understanding Public Opinion on Immigration in Britain. Som titeln antyder handlar det inte bara om hur opinionen ser ut, utan också varför. Några av rapportens resultat:

* 69 procent av de tillfrågade ville minska invandringen.
* De tillfrågade associerar framförallt "invandrare" med asylsökande, trots att de bara står för 4 procent av invandringen.
* En majoritet vill minska invandringen av lågutbildad arbetskraft (64%), släktingar (58%), och asylsökande (56%).
* Färre vill minska invandring av högkvalificerad arbetskraft (32%), närmast anhöriga (41%) och studenter (drygt 30 procent för olika typer av studenter).

Rapportförfattarna lyfter fram några policyrelevanta slutsatser:

* Det finns betydande skillnader i attityder till olika typer av invandring.
* Den typ av invandring som de flesta vill minska tillhör inte de numerärt största grupperna och är svår att påverka, t.ex. på grund av internationella konventioner och EU:s fria rörlighet.
* Motståndet mot invandring är ofta fokuserad på illegal invandring.
* Den allmänna opinionen föredrar tillfälligt över permanent invandring.

fredag 9 december 2011

Ny statistikrapport om utrikes födda och deras barn inom EU

EU:s statistikorgan Eurostat har gett en rapport som kartlägger situationen för utrikes födda och deras barn som bor i EU och EFTA-länder. Migrants in Europe - A statistical portrait of the first and second generation tar upp en rad aspekter av invandrares socioekonomiska position, som situationen på arbetsmarknaden, fattigdom och boende.

Over the years, migration has had an impact on the composition of European societies. In 2010, foreign-born persons accounted for 9.4% of the EU27 population. Their socio-economic situation was in general less favourable than for native-born persons.

In 2008 in the EU27, the unemployment rate of foreign-born persons aged 25-54 was higher than for native-born persons in this age group (10% compared with 6%). When employed, foreign-born persons often have more difficulties to find a job corresponding to their education level. This can be measured using an overqualification rate, which refers to the percentage of persons with a high level of education who have a job which does not correspond to this level. In the EU27 in 2008, foreign-born persons aged 25-54 registered a significantly higher overqualification rate than native-born persons (34% compared with 19%).


I pressmeddelandet pekas Sverige ut som ett av de länder med störst skillnader mellan inrikes och utrikes födda när det gäller arbetslöshet, att vara överkvalificerade för sitt arbete samt risk för fattigdom och social utanförskap. Att skillnaderna är stora mellan inrikes och utrikes födda i Sverige innebär inte att situationen är värre för utrikes födda i Sverige än i andra länder. Arbetslösheten och risken för fattigdom för utrikes födda i Sverige är bara en procentenhet högre än snittet inom EU-27, medan andelen som är överkvalificerade för sina jobb och är trångbodda är lägre. Hur man bedömer situationen för utrikes födda i Sverige beror alltså på vem man jämför med. Jämfört med inrikes födda ser det illa ut, men jämfört med utrikes födda i andra länder helt OK.

Eurostat delar upp statistiken för utrikes födda efter vistelsetid och ursprungsländernas utvecklingsnivå (Human Development Index). En sådan uppdelning visar att det går betydligt sämre i Sverige än i andra Europeiska länder för två grupper av invandrare: Utomeuropeiska invandrare med kort vistelsetid och de som kommer från länder med låg HDI.

torsdag 8 december 2011

World Migration Report 2011

International Organization for Migration (IOM) har i dagarna gett ut World Migration Report 2011. Temat för årets rapport är allmänhetens uppfattningar och attityder till migration. Rapporten analyserar hur attityderna formas och hur de kan påverka och påverkas av politik och media.

The report argues that distorted communication about migration contributes to widespread anti-migrant sentiments, which have recently resurfaced in many parts of the world. Harmful stereotypes, discrimination and even xenophobia have reappeared in societies of destination, resulting in controversy on the value of multiculturalism.

Yet the report does not call for an uncritical bias on migration issues. An open discussion about migration means understanding and directly addressing what drives people's fears and the negative attitudes as expressed in polls in order to reduce public hostility.


Hela rapporten med medföljande pressmeddelande och video finns att hämta här.

Läs också The New York Times artikel om rapporten.

tisdag 6 december 2011

Undersökning om norrmännens inställning till invandrare och invandring

I Sverige har vi mångfaldsbarometern. I Norge genomför Statistisk Sentralbyrå en årlig undersökning, Holdninger til innvandrere og innvandring, om inställningen till invandrare och invandring. Undersökningen uppvisar motstridiga resultat. En stor majoritet är positiva till invandring och invandrare, särskilt bland dem som tillfrågats efter terrordådet den 22 juli. Samtidigt anser fler att invandrare utnyttjar välfärdssystemet och att invandring leder till sociala problem. Hela rapporten finns här.

måndag 5 december 2011

Internationella nyheter och lästips

Frankrike

Inrikesminister Claude Gueant har flaggat för förändringar av migrationspolitiken så att färre ska komma till landet.

“It’s easier for immigrants to integrate if there are less of them,” Gueant told Europe 1 radio. “It’s obvious that we need to better manage the flow of immigrants. For immigration to work, we need to be welcoming fewer immigrants each year.”

Among the measures “for better management of the flow of immigrants” announced by Gueant are a toughening of the conditions necessary to obtain French citizenship and of the rules allowing an immigrant living in France to be joined by family members.

Other measures include increasing the number of expulsions of illegal immigrants and increasing the capacity of detention centres.


Se även artikel från The Connexion.

Danmark

Antalet personer som får permanent uppehållstillstånd i Danmark har sjunkit med 70 procent till 525 fram till och med september i år.

According to Berlingske newspaper, the fall in approved applications coincides with the introduction of the point system that was introduced by the former Venstre and Konservative government with support from Danske Folkeparti (DF).

The point system tightened the requirements needed to be granted permanent residency, with higher demands on factors such as language and job skills.

Speaking to Berlingske, Peter Skaarup from DF said that the point system was not designed to reduce the number of people being granted permanent residency.

Despite these unintended consequences, Inger Støjberg, the immigration spokesperson for Venstre, argued that the point system had not backfired.

“The point was to attract immigrants to Denmark who could contribute to society and the numbers clearly show that many immigrants haven’t fulfilled the requirements.”


Kanada

Ottawa Citizen har skrivit
en hel serie artiklar om hur domstolarna bedömer asylansökningar, där det bland annat visar sig att domarnas partitillhörighet verkar påverka om en asylsökande får stanna eller får avslag och utvisas.

Federal Court of Canada judges appointed by Conservatives are significantly less likely to overturn decisions by government officers and tribunals to deny refugee claims or deport non-citizens than are judges appointed by past Liberal administrations.

And an applicant’s likelihood of success diminishes even further if the appeal or review of their case is heard by judges named to the court in the past three years by Stephen Harper.


Finland

Fler positiva till invandring i Finland.

Finnish attitudes toward immigration have eased considerably from what they were a year ago, even though voices opposed to immigration have featured prominently on online discussion boards and in other public media.

According to a poll commissioned by Helsingin Sanomat and conducted by TNS Gallup, 44 per cent of Finns feel that more immigrants should be taken into Finland. An equal number are opposed to more immigration.

Last year six out of ten were against taking in more immigrants. That poll was taken at a time when Finland was recovering from the sharp recession of 2009 when GDP declined by more than eight per cent.

fredag 2 december 2011

Lästips

Inget stöd för social turism

Corrado Giulietti, Martin Guzi, Martin Kahanec, Klaus F. Zimmermann, Unemployment Benefits and Immigration: Evidence from the EU (oktober 2011)

Studien undersöker om det finns ett samband mellan nivån på arbetslöshetsersättning och invandring till 19 Europeiska länder. Resultatet visar att migrationsflöden inom EU inte är relaterade till arbetslöshetsersättningens generositet och att det bara finns ett mycket svagt samband mellan nivån på arbetslöshetsersättningen och invandring från icke EU-länder. Enligt författarna finns det alltså inget empiriskt stöd för teorin om välfärdsmigration/social turism.

Ålder vid invandring påverkar skolresultat

Miles Corak, Age at Immigration and the Education Outcomes of Children (oktober 2011)

Det är väl belagt att de som invandrar till Sverige efter skolstart har betydligt sämre skolresultat än de som kommer innan skolstart (se t.ex. ESO-rapporten Sysselsättning för invandrare – en ESO-rapport om arbetsmarknadsintegration). Miles Coraks studie visar att mönstret är detsamma i Kanada.

Om social mobilitet i USA

Jeanne Batalova och Michael Fix, Up for Grabs: The Gains and Prospects of First- and Second-Generation Young Adults (november 2011)

Rapporten undersöker hur det går i USA för unga personer med utländsk bakgrund. Resultaten visar bland annat att det sker en social mobilitet över generationerna när det gäller utbildning och arbetsmarknad. Vissa grupper, t.ex. hispanics, klarar sig dock sämre än andra.

Lärdomar från USAs och Europas migrationspolitik

Philippe Fargues, Demetrios G. Papademetriou, Giambattista Salinari, and Madeleine Sumption, Shared Challenges and Opportunities for EU and US Immigration Policymakers (oktober 2011)

Slutrapporten från projektet Improving EU and US Immigration Systems: Learning from Experience sammanfattar resultaten om hur man kan lära sig av varandra och förbättra migrationspolitiken i Europa och USA.