fredag 5 september 2008

Skolexempel

Boden är en kommun som arbetar efter regelboken med introduktion av nyanlända invandrare. Beskrivningen ligger helt i linje med den som Socialdemokraterna vill se.

Den enskilde får en introduktionsersättning som är prestationsbaserad. Programmet är tvåårigt och i det ingår svenskastudier, praktisk samhällskunskap och att hitta en väg till sysselsättning. Introduktionen baseras på en grundlig kartläggning och en individuell handlingsplan som var och en får skriva på och förbinder sig att följa. Målsättningen är att bli självförsörjande. Den som inte följer planen riskerar att få ersättningen indragen. Och den som utan giltigt skäl har avbrutit sin introduktion får heller inget försörjningsstöd. Ersättningen betalas ut som en lön med avdrag för exempelvis karensdag vid sjukdom och vård av barn. Vi stimulerar dem också att ordna egen inkomst, så de får tjäna upp till 3 000 kronor i månaden med bibehållen introduktionslön, säger Anna-Maria Lundkvist-Monroy.

Norrländska Socialdemokraten beskriver resultatet som bra. Siffrorna säger:

191 personer är/har varit inskrivna på introduktionsprogrammet.
74 personer har skrivit ut efter sina första två år i kommunen.
Av dem är 48 vuxna.
11 personer arbetar, 3 har startat egna företag.
4 studerar.
8 är anhöriga till självförsörjande.
6 personer har flyttat.
16 personer har åter kontakt med socialtjänsten.

Det innebär att 14 av 48 har arbete efter två år. Det är knappt 30 procent, ungefär där sysselsättningstalen brukar ligga för nyanlända invandrare i Sverige efter utskrivning från introduktionsprogrammen.

Trots att kommunen arbetar som det är tänkt, och som Socialdemokraterna beskriver som en ny politik, förblir alltså etablering på arbetsmarknaden precis så långsam som har varit fallet så länge vi kunnat följa utvecklingen med hjälp av statistik (Ca 20 år).

Alltså hög tid för nytänkande.

Inga kommentarer: