lördag 31 maj 2008

I en annan del av världen

Frankrike och Spanien skissar på en ny EU-gemensam migrationspolitik.

"French President Nicolas Sarkozy pressed his agenda for France's upcoming presidency of the European Union, including an immigration and a climate package, during a brief visit to Austria Friday.

"We need immigration but we don't want illegal immigration," he told journalists during a joint press conference with Austrian Chancellor Alfred Gusenbauer in Vienna.

Europe needs a common policy to ensure that all member states follow the same rules in accepting or rejecting asylum seekers, he said.
"

"El País reports this morning that Spain and France are drawing up an immigration plan for the E.U. The paper says it has seen the draft of the proposals which are for a strict control on frontiers and the future ‘selection’ of immigrants.

Controversially the idea also includes making sure that immigrants learn the language and sign a contract of integration, similar to that proposed by the Partido Popular at the last Spanish general election, which was then rejected by the Socialists, who say they still oppose it.
"

Japan undviker invandring

"There are people who say that if we accept more immigrants, crime will increase," Fukuda said. "Any sudden increase in immigrants causing social chaos [and] social unrest is a result that we must avoid by all means."

In his speeches and public appearances, Fukuda rarely mentions immigration. In that respect, he is like most politicians in Japan, which has little historical experience of substantial immigration.

"We really need to let the people know that the economy simply cannot be managed without the help of foreigners," said Seiji Maehara, a member of parliament and a vice president in the opposition Democratic Party of Japan.

But Maehara said no leading politician here has the courage to say as much to voters. The silence is enforced, in part, by political ambition.


I Tyskland rasar debatten om hedersmorden vidare.

At age 16, all Morsal Obeidi wanted was to live the way other girls in Germany do. She paid dearly: Obeidi's brother stabbed her 20 times. Her murder has sparked a renewed debate in Germany about the failure of many immigrant families to integrate into Western society.

Till försvar av den svenska välfärdsstaten

PM Nilsson försvarar i Expressen den svenska välfärdsstaten och menar att den bidragit positivt till integrationen av utrikes födda.

Jag tror att Sverige fungerar överraskande bra som invandrarland och att det finns starka skäl för att ha en generell socialpolitik och inte den positiva särbehandling som är vanlig i USA och som är den enda möjliga slutsatsen av Kamali.

Det är en ovanlig synpunkt, särskilt för att komma från den borgerliga sidan. Vanligtvis anser borgerliga skribenter, likt till exempel Nima Sanandaji eller Philippe Legrain, att den svenska typen av välfärdssystem försvårar arbetsmarknadsintegrationen. Det har också visat sig att länder med mest utvecklad välfärdsstat uppvisar den svagaste arbetsmarknadsintegrationen i undersökningar som OECD genomfört.

Vilka exempel har då PM Nilsson för sin tes om att välfärdsstaten (som han benämner socialstaten) gynnar integrationen.

...samtidigt som många problem fortfarande väntar på en lösning kan man konstatera att Sverige inte har någon omfattande extrem islamism, att svenska förorter inte brinner på somrarna, att förvärvsfrekvensen hos utomeuropeiska invandrare är starkt uppåtgående och att studenterna på de naturvetenskapliga fakulteterna oftare har balkanklingande efternamn än spelarna i det svenska fotbollslandslaget.

Utan en stark socialstat hade invandringen varit detsamma som invandrande fattigdom och knappast accepterats.

fredag 30 maj 2008

För mycket tyckande

Ambitionen är att integrationsbloggen ska bidra med mer kunskap än tyckande. Så idag konstaterar jag torrt att:

- Allt fler vill vara diskriminerade offer.

- I vissa länder gör de undersökningar om invandrares brottslighet.

- Lars Vilks kan snart visa upp en fullskalig rondell i Dalby.

- Khat-tuggande förebygger terrorism.

- Det finns en ny studie av Roger Andersson och Åsa Bråmå om boendesegregationen i Malmö.

- I vårt kära grannland Norge har de undersökt politiken för att bosätta flyktingar.

torsdag 29 maj 2008

Vem diskriminerar vem?

Debatten om diskriminering och kvinnoförtryck tog idag en oväntad vändning. I gårdagens Expressen kunde vi läsa om hur Maria Hagberg, Ordförare Nätverket mot hedersrelaterat våld, kritiserade DO för att springa patriarkatets ärenden.

Frågan handlar om vem som diskriminerat vem. DO påstår att en muslim som inte vill ta i hand har blivit diskriminerad medan andra tycker det är diskriminering att mannen inte ville hälsa genom att ta en kvinna i hand. Maria Hagberg menar att DO konstant sätter de religiösas känslor av att vara kränkta över kvinnornas rättigheter.

Man kan fråga sig om DO Katri Linna är religiös eller vad som gör att hon upprepade gånger ifrågasätter den sekulära staten och ger religionsfriheten företräde framför lagstiftning och kvinnors rättigheter.


I stället för att främja jämställdhet och jämlikhet bidrar DO till att ge religiösa fundamentalister tolkningsföreträde i debatten.

Vilka kränkningar ska nästa gång leda till stämning? Ska en del sharialagar får tillämpas i Sverige, ska religiös övertygelse vägas in i fall av kvinnomisshandel? Det kan låta dramatiskt, men ger man efter för religiösa krav kommer det snart nya krav.


Vändningen...

Frågan fick idag en märklig vändning när Leif Abd al Haqq, ordförande för Svenska islamiska församlingarna, svarar och anser att Do gör rätt som försvarar en muslimsk man som vägrat ta en kvinna i hand.

Om en muslimsk man tycker att hans respekt för kvinnan innebär att han inte skakar hand med kvinnor som han inte känner så är detta - naturligtvis - inte ett tecken på att muslimerna vill ta över världen och införa sharia-lagar. Det är normal artighet i många delar av vår gemensamma värld att göra som denne muslimske man.

Det är en rimlig ståndpunkt, men fortsättningen gör att jag betvivlar om Abd al Haqq har kvar sitt fulla förstånd. Allt är ju västerlandets fel, nu även andra länders kvinnoförtryck.

Speciellt har kvinnoförtrycket i världen i dag, även i länder med många muslimer, sina rötter i kolonialismen där det västerländska kvinnoföraktet började genomsyra Europas kolonier. Det finns möjligheter att studera detta faktum som av förståeliga skäl förträngs av oss självgoda européer.

Debatten går vidare. Låt oss hoppas på att sammanslagningen av Diskrimineringsombudsmännen leder till en mer sansad hållning från myndigheternas sida.

Om att lära sig av USA

Nima Sanandaji, Vd för tankesmedjan Captus, skriver idag i Expressen att Sverige bör lära sig av hur integrationen hanteras i USA. Bakgrunden är irakkonferensen i Stockholm och att invandrarna från Mellanöstern, till skillnad från i Sverige, klarar sig bra på arbetsmarknaden i USA.

Kombinationen av höga skatter, generösa bidragssystem och en rigid arbetsmarknad i Sverige gör att många invandrare fastnar i bidragsberoende. I dag är invandringen från Irak betydligt större än den varit tidigare i Sveriges historia, liksom utmaningen att verka för en väl fungerande integration. Det är viktigt att granska hur de svenska systemen kring bidrag, skatter och arbetsmarknaden leder till att samma grupp av människor som blir framgångsrika på andra sidan Atlanten hamnar i social fattigdom och beroende i Sverige.

Inte välkomna

Åter igen är det lätt att konstatera ambivalensen i svensk migrationspolitik. Alla talar sig varma för invandring och mångfald, men ingen vill ha invandrare till just sin kommun. Not in my back yard...

onsdag 28 maj 2008

Danmark versus Sverige

Lunds universitets magasin (LUM) intervjuar i nummer 5, 2008 etnologen Gunnar Alsmark om integrationsdebatten i Danmark och Sverige.

Om skillnaden mellan länderna:

Flyktingdebatten i båda länderna är tendentiös. Termer som ”ondska” när det gäller Danmark och ”skenhelighet” när det gäller Sverige har föresvävat Alsmark när han analyserat materialet. Debatten speglar också danskars och svenskars syn på varandras politik och kultur. Danskarna anser att svenskarna hycklar. ”Egentligen tycker ni som vi, men ni vågar inte säga det, för ni är så auktoritetsbundna och lydiga mot staten” som Pia Kjærsgaard i populistiska Dansk folkeparti brukar säga. Danskarna anser sig säga som ”som det är”. Raka är de förvisso, men ibland blir argumenten så vulgära att de förstärker motsättningarna. Att gräva ner sig i skyttegravar och kasta glåpord löser inga konflikter, menar Gunnar Alsmark. Därmed inte sagt att det bästa förhållningssättet är att som i Sverige lägga locket på. Alsmark ger dansken rätt i att det förhåller sig så åtminstone i den offentliga svenska mediedebatten, men påpekar att den vetenskapliga diskussionen är mer frispråkig i Sverige. Fördelar med den mer hovsamma ton som vi haft i medierna är att den inte underblåst en öppen stark främlingsfientlighet som i Danmark och detta trots att vi tagit emot betydligt fler flyktingar.

Alsmark om välviljans tyranni i Sverige

Svenskt 1900-tal har präglats av den sociala ingenjörskonsten, dvs. en utbredd förtröstan att politikerna kan ”lägga livet tillrätta” för medborgarna.

Den svenska befolkningen likriktades och ”homogeniseras” med hjälp av denna patriarkala ”omhändertagandeideologi” och med folkhemstanken, fortsätter Gunnar Alsmark.

Samtidigt ställer ett välviljans tyranni till det i Sverige:
– Här är det underförstått att det är synd om invandrarna/flyktingarna. Men ingen är hjälpt av att bara få bidrag. Att göra flyktingarna till offer försvårar en seriös debatt, menar Gunnar Alsmark.

Dagens dumstrut

Folkpartister från Kristianstad med Radovan Javurek (fp), ordförande integrations- och arbetsmarknadsnämnden, i spetsen är dagens dumstrutar i integrationsdebatten. Läs deras oförsvarbara text i dagens Kristianstadsbladet. Jag förstår helt enkelt inte hur man kan jämföra att räkna ekonomiskt på hur integrationspolitiken fungerar med nazisternas judeutrotelse under andra världskriget. Det övergår mitt förstånd hur personer kan vara så korkade och missbruka förintelsen på det sättet.

Gång på gång hamnar debatten kring flyktingmottagandet i arbets- och bostadsbristargumenten, i kriminalitetsfarhågor och i den kanske farligaste av de alla; polarisering i fördelningen av de gemensamma resurserna. Sverigedemokraternas, med fleras, krav på flyktingsbokslut klingar oroväckande lika den ideologi som slutade i genomförandet av "den slutliga lösningen" från tiden under andra världskriget.

Att hävda att man först och främst skall se till de "ariska?" svenskarnas behov, för att sedan skänka något till invandrarna är inte alls långt ifrån att börja göra sig av med alla invandrare i syfte att rena nationen.


Voine voine! Med sådana vänner behövs inga fiender.

Vi vill inte ha galenskapen tillbaka

Idag fortsätter Stefan Jonsson sitt försök i DN att återupprätta utredningarna om strukturell diskriminering.

Forskningen

Han skriver bland annat:

Att integrationen av invandrare går dåligt beror i hög grad på att majoritetssamhällets institutioner systematiskt sorterar bort personer som inte smälter in. Bästa sättet att främja integrationen är att flytta fokus från invandrarnas situation till den systematiska diskriminering som det svenska samhället utsätter dem för. Därom har statens utredare varit ense.


På ett annat ställe skriver Jonsson:

Det svenska huset blir generösare mot produktiva främlingar, snålare mot dem som behöver hjälp. Det är begripligt, men det är beklagligt. Hur ser samhället ut, när dessa åtgärder satts i verket? En sak står klar: den nya politiken går stick i stäv mot vad som rekommenderas av alla forskare och experter som fick statens uppdrag att utreda saken.

Jonsson försöker framställa att forskningen är ense, men det är den sannerligen inte. I varje fall inte i linje med de statliga utredningarnas förslag. För det första är det inte konstigt att utredarna har varit ense eftersom de utsetts av politiska skäl, inte forskningsmässiga, av politiker som bekänner sig till en marginell, närmast fjantig och orimlig teori. Utredningarna har helt bortsett från andra forskningsperspektiv, inte minst empirisk forskning, och hur andra länder jobbar.

Sedan kritiserar Jonsson alliansens jobblinje. I själva verket är det just jobblinjen som varit den stora succén när det gäller integrationen. Aldrig förr har så många utrikes födda fått arbete.

Vems perspektiv är invandrarnas perspektiv?

Jonsson menar till sist att det är "invandrarnas perspektiv" som skymtade fram i utredningarna och att det därför underkändes av majoriteten. Men glöm inte alla de invandrare som arbetar för att förbättra integrationen med andra metoder än att leverera storstilade konspirationer. De kallas "onkel toms" eller "rasförrädare" av dessa "forskare" med "invandrarperspektiv". De samhällsforskare som stod bakom de statliga utredningarna har ingen som helst rätt att ta monopol på "invandrarperspektivet". Jag känner flera av dem som skrev för utredningarna om strukturell diskriminering. De är trevliga människor och de menar säkert väl, men det gjorde också de bokstavskombinationskommunister som härjade som värst på 60- och 70-talet. Lappalainens utredning har en hel del poänger. Men i det stora hela ska vi vara mycket glada att denna galna period i svensk integrationsdebatt har passerat, liksom de som försvarade kommunistiska diktaturer har gjort avbön eller förpassats till marginalen i samhällsdebatten.

tisdag 27 maj 2008

Intervju med Ian Buruma

Svenska Dagbladet intervjuar idag läraren och skribenten Ian Buruma. Buruma har gjort sig mest känd för boken om mordet på den holländska politikern Theo van Gogh. I intervjun jämför han USA med Sverige och Holland:

Buruma "tycker att amerikanerna på det hela taget har lyckats bättre än européerna med att integrera sina invandrare.

– Det har förstås flera orsaker. I många fall har invandrarna velat komma till just Amerika. Sådant spelar roll. Vidare är USA inte en välfärdsstat, och de nyanlända tvingas snabbt in i arbetslivet, till skillnad från hur det är i Europa. Vi ska naturligtvis vara stolta över vår välfärd, men den går inte alltid ihop med massiv invandring. Slutligen har Amerika inte en tydlig, homogen majoritetskultur som folk uppmanas att anpassa sig till, som i Holland och Sverige.

Han ser flera likheter mellan Sverige och Holland, som att man på ett plan är generös mot invandrarna och gärna ger dem ­bidrag – samtidigt som man för det mesta inte vill ha någon närkontakt."


Han lyfter fram två viktiga skillnader som vi borde fundera på mer i den svenska debatten: välfärdsstatens negativa inverkan på integrationen och den homogena majoritetskulturen.

Stefan Jonsson återlanserar strukturell diskriminering

I dagens DN försöker Stefan Jonsson återlansera teorin om strukturell diskriminering. Jag arbetade på Integrationsverket under den tid när frågan om strukturell diskriminering var som hetast. Jag var också kollega med Paul Lappalainen som var en av de två utredarna om strukturell diskriminering och med flera som arbetade med båda utredningarna.

Den norska forskaren Jan Paul Brekke har beskrivit denna tiden väl i studien Talking About Integration. Där visar Brekke hur teorin om strukturell diskriminering fått orimligt stort utrymme för att förklara den bristande integrationen i Sverige. Till skillnad från Jonsson anser jag att låsningen vid strukturell diskriminering som förklaring till den bristande integrationen haft negativa konsekvenser.

måndag 26 maj 2008

Ex-muslimer om islam

Jag vill tipsa Upsala Nya Tidning om exmuslimernas skrift Islam For Dhimmis. Jag misstänker att exmuslimerna "blandar ihop kritik av extrem islamism med islam", något som UNT menar är islamofobi.

För mig har ordet islamofobi helt tappat sin mening. Religion är en tro, ingen etnicitet eller ras.

Invandring gynnar partier på vänstersidan

Tre av fyra invandrare från "icke-västliga" länder röstade på vänsterpartier i det norska kommunalvalet 2007. Hälften röstade på arbetarpartiet, motsvarigheten till svenska Socialdemokraterna. Det visar en undersökning från Statistisk sentralbyrå.

Variationer mellan ländergrupper

Undersökningen visar att Österuropeer har liknande röstningsmönster som andra norrmän. Framskrittspartiet får t.ex. en hel del röster från dem. Starkast vänsterorienterade är invandrare från Afrika, där 86 procent röstar på de tre partierna på vänstersidan.

Religion avgörande

Det avgörande för hur invandrare röstar verkar vara religion. Icke-västliga invandrare som är kristna har en partifördelning som mer liknar majoritetens. Däremot röstar väljare som är muslimer överväldigande till vänster: 86 procent

Ekonomi, utbildning, kön och andra vanliga förklaringar till hur personer röstar stämmer inte för den invandrade befolkningen. Att vara muslim och/eller har flyktingbakgrund är mer avgörande.

fredag 23 maj 2008

Missa inte Lasse Granestrands artikel i DN

Lasse Granestrand skriver en bra artikel i DN om den märkliga svenska debatten om migration och integration. I debatten gäller det att vara den snällaste:

Vi vill alla vara goda, på den goda sidan. Sådana känslor styr i hög grad debatten och medierapporteringen om flyktingar och invandrare.

Debatten om invandrare och flyktingar kränger våldsamt mellan ytterligheter och återspeglar sällan den komplexa verkligheten: Det Invandrar-Sverige som rymmer BÅDE möjligheter och problem.

Granestrand påpekar några viktiga fakta som ofta glöms bort: Att Sverige är ett stort invandrarland, att Sverige har varit generösare än de flesta andra europeiska länder, Sveriges asylapparat har skapat mycket lidande, Sverige snålar med att använda Geneve-konventionen.

Om invandring och ekonomiska effekter

Granestrand skriver också om det naturliga i att räkna på invandringens ekonomiska effekter när politiker ständigt talar om den ekonomiska nödvändigheten av invandring. Jag håller till fullo med. Ska vi ha en invandring som är så kostsam som idag måste politiker stå upp för det och vädja till invånarnas humanitet, inte ljuga om att landet tjänar på invandringen.

Numera talar politiker ofta om vårt behov av invandring för att korrigera en ogynnsam åldersstruktur där alltför få unga ska försörja många gamla. Det är ett egennyttans argument och då måste politikerna göra sig beredda på motfrågan: vad händer om de som invandrar inte kommer i arbete?

Denna egennyttans strategi kan bli en fälla om den inte kompletteras med tal om solidaritet och humanitet.


Sverigedemokraterna

Och precis som jag skrev härom dagen menar Granestrand att våra politiska partier måste formulera en trovärdig migrations- och integrationspolitik före nästa val för att förhindra sverigedemokraternas intåg i riksdagen.

Inför 2010 års val måste politikerna vässa sina argument och inte vara så defensiva och otydliga om problemen som Mona Sahlin i tevedebatten med sverigedemokraternas ordförande Jimmie Åkesson hösten 2006. I stället för att erkänna att sociala problem ibland är kopplade till invandrarskapet så nekade hon och sverigedemokraterna vann tiotusen nya väljare.

Möte om kvotflyktingar i Hallsberg

Igår var jag i Hallsberg och deltog i möte med nätverket för vidarebosättningsfrågor som Migrationsverket håller i. Tanken är att utvecka arbetet med Sveriges vidarebosättning av flyktingar. Vidarebosättning sker i nära samarbete med FN:s flyktingorgan UNHCR och gäller personer som tvingats lämna sina länder och saknar förutsättningar att återvända till ursprungslandet eller att stanna i landet till vilket de flytt. År 2007 vidarebosattes 1900 flyktingar i Sverige, flest var från Irak men också många från Burma, Uzbekistan, Afghanistan, Colombia och Etiopien.

Jag presenterade det projekt jag utvecklat tillsammans med MIM/IMER på Malmö Högskola om vidarebosatta flyktingars arbetsmarknadsintegration i Sverige. Förhoppningsvis får vi delfinansiering av flyktingfonden och kan dra igång arbetet i augusti/september.

Huvudmålen är att öka kunskapen om vidarebosatta flyktingars arbetsmarknadsintegration. Frågor som ska besvaras i projektet är:

Hur ser etableringen på arbetsmarknaden ut för olika grupper av vidarebosatta flyktingar?

Skiljer sig vidarebosattas arbetsmarknadsintegration från andra nyanlända invandrare med skyddsbehov och isåfall hur?

Hur påverkar bosättningen arbetsmarknadsintegrationen?


Karenfolket

Hallsberg har de senaste tre åren tagit emot 170 vidarebosatta burmeser från Thailändska flyktingläger dit minoritetsgruppen Karenfolket tvingats fly undan den burmesiska militärdiktaturens utrensningar. Arbetsmarknadsintegrationen har fungerat smidigt och idag är bara ett hushåll helt beroende av socialbidrag för sin försörjning.

Billström beredd att förändra principen om permanenta uppehållstillstånd

Billström har hållit tal för en internationell publik. Förutom det vanliga budskapet om att Sverige vill öka arbetskraftsinvandringen och att invandring behövs för att försörja en åldrande befolkning öppnade Billström upp för ett delvis nytt perspektiv. Migrationsministern sade att principen om permanent uppehållstillstånd kan och bör överges till förmån för temporär och cirkulär migration.

We must also recognize that the old paradigm of permanent settlement is increasingly giving way to temporary and circular migration. Circular migration meaning the notion of temporary migration - that migrants leave their country of origin in order to work in for instance the EU for a period of time and then return and maybe leave once again. It is critical that this growing recognition of the need to devise new and improved mechanisms for legal migration, whether they be circular migration or labour migration schemes, is transformed into concrete action.


Det verkar som att Billström vågar ta upp frågor för en internationell publik som han inte gör på hemmaplan. Att han öppnar upp för en förändring av principen om att alla invandrare ska få permanenta uppehållstillstånd är inget som har diskuterats i Sverige.

torsdag 22 maj 2008

Absurda anklagelser om islamofobi

Nu börjar även liberala ledarsidor slänga ur sig absurda anklagelser om islamofobi. Vänstern och liberaler har ju traditionellt verkat för att människor ska lyftas från vidskepelse till förnuft. När allt fler liberaler nu gör gemensam sak med vänstern och fördömer religionskritik ser jag oroligt på framtiden.

Karl Rydå på liberala Upsala Nya Tidning angriper idag liberala religionskritiker, och pekar särskilt ut bloggaren och debattören Dick Erixon som islamofob. Vad har då Dick Erixon gjort sig skyldig till. Jo, att kritisera islam. Erixon:

För Sverige är det tragiskt att det mediala etablissemanget fallit så djupt i relativismens fälla att man inte längre förmår att tänka intellektuellt klart. Genom att stämpla all kritik som “islamofobi” förstör man debattklimatet också för moderata muslimska krafter som vill modernisera religionen.

onsdag 21 maj 2008

Vård för papperslösa

Peter Wennblad skriver på NEO-bloggen om den aktuella debatten om vård för papperslösa.

Att landstingen nu har rätt att ta betalt för icke-akut vård (notera att de har rätt - de måste inte, och gör det ofta inte heller) är naturligtvis inte konstigare än svenskar inte kan klampa in på valfri vårdinrättning i världen och kräva behandling på springnota. Precis som Fredrick Federley sagt i den stundtals rätt snurriga debatten, är vård en mänsklig rättighet, men "gratis" vård är en medborgerlig dito.

Jag delar Wennblads åsikt.

Storbritannien har nästan lika många asylsökande som Sverige

Nya uppgifter från Storbritannien visar att antalet asylsökande första kvartalet 2008 ökat till cirka 6500.

Vanligaste medborgarskapen för asylsökande i Storbritannien
Afghanistan 830
Iraq 700
Zimbabwe 640
Iran 580
Eritrea 470
Somalia 430
Sri Lanka 355
China 335
Pakistan 305
Nigeria 200
Other Nationalities 1,745
Total 6,595

Under samma period sökte drygt 7000 personer asyl i Sverige. Det verkar som att Sverige även under 2008 kommer att vara det europeiska land med störst antal asylsökande.

tisdag 20 maj 2008

Arbetslösheten just nu

Jag har hjälp en bekant att göra en power-point presentation om migration och integration. Jag tog bland annat fram denna bild på hur arbetslösheten ser ut just nu. Uppgifterna är från senaste arbetskraftsundersökningen, kvartal 1 2008.
Det är, så att säga, en bit kvar.

Gott och blandat

Sverige populärare än Tyskland

Sverige är populärt att flytta till. Vi hade under 2007 ett större invandringsöverskott än Tyskland.

Statistik om utrikes födda i högskolan

SCB:s statistik över studerande på högskolan visar att över 50 procent av nybörjarna för linjer med yrkesexamen mot naturvetenskap har utländsk bakgrund. (44 procent var utrikes födda och 7 procent var födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar).

Personer födda i Iran är flitigast studenter. Bland de utrikes födda med iransk bakgrund hade 55 procent påbörjat högskolestudier vid 25 års ålder. Motsvarande andel för gruppen med svensk bakgrund var 46 procent.

Dagens dumstrut

Shahram Khosravi gör i dagens DN Kultur (oberoende syndikalistisk) en huvudlös, smaklös och fasansfullt korkad liknelse mellan förintelsen av judarna under andra världskriget och dagens situation för muslimer i Sverige. Det var länge sedan jag läste något så äckligt. Totalt oansvarigt av DN att släppa igenom ett så förståndshandikappat inlägg i debatten om islamofobi. De borde förstå att det handlar om en tillfällig sinnesförvirring från skribentens sida.

Samma gamla integrationspolitik

Per Schlingmann, partisekreterare för Moderata samlingspartiet, skriver idag i Sydsvenskan om regeringens integrations- och migrationspolitik. Några kommentarer är på sin plats.

Konflikten mellan de politiska alternativen blir allt tydligare i synen på migration och integration, skriver moderaternas partisekreterare Per Schlingmann.

Det är knappast sant. Alliansen har inte ändrat principerna bakom migrations- eller integrationspolitiken. Alliansen och Socialdemokraterna står varandra närmare i dessa frågor än vad t.ex. Moderaterna gör med något av sina systerpartier i Europa. Schlingmann ger egna exempel på det i sitt inlägg:

Sverige har kommit att ta ett mycket stort flyktingansvar i jämförelse med andra länder, inte minst när det gäller flyktingmottagandet från Irak. Det skall vi fortsätta att göra.

Här ser vi alltså en fortsättning på Socialdemokraternas politik att vara det enda landet i Europa som ger irakier asyl och permanent uppehållstilltånd. En politik som leder till att Sverige kommer att fortsätta att ha OECD-världens största invandring av irakier. Man kan applådera humaniteten i en sådan politik, men samtidigt konstatera att det leder till mycket stora integrationsproblem. Senaste uppgifterna visar att mindre än 40 procent av irakierna har haft ett första arbete i Sverige efter sex år i landet. (IFAU, 2007, sid 71ff)

"Det är samhällets fel"

Schlingmann skriver att han vill ändra "ett system som passiviserar och som utgår från att människor som kommer hit skall leva på ersättningar. Att vårt land inte har kunnat ta tillvara kompetensen hos människor med invandrarbakgrund är ett av Sveriges allra största misslyckanden." Samtidigt faller han i den vanliga "tycka synd om" fällan genom sitt språkbruk. Han skriver att Sverige inte låtit nyanlända "snabbt få lära sig språket och komma i arbete." och att "människor som har kommit till Sverige inte har getts möjlighet att arbeta."

Låt mig påminna Schlingmann om att Sverige, enligt externa bedömare, har världens mest generösa integrationspolitik, bland annat eftersom landet ger full tillgång till arbetsmarknaden från dag ett och erbjuder betald svenskundervisning. Vad är det mer som ska ges eller tillåtas och av vem?

Arbetslinjen är bra för integrationen

Men sedan kommer han till ett område som regeringen faktiskt har gjort bra, och som skiljer alliansens politik från Socialdemokraternas. Det är att arbetslinjen inom den generella politiken gått från ord till handling. Att göra det mer lönsamt för vanligt folk att arbeta och sänka trösklarna in på arbetsmarknaden har länge efterlysts av institutioner som OECD och EU för att förbättra integrationen i Sverige. (Tema Asyl 2008, sid.43f) Här ligger den enda stora skillnaden mellan alliansens och Socialdemokraternas när det gäller synen på integration.

Försiktiga reformer räcker inte

Sedan flaggas det för två reformer som inte genomförts än:
Mer arbetskraftsinvandring och försörjningskrav för anhöriginvandring. Det återstår och se effekterna av dessa två reformer, men båda kunde ha utformats på ett bättre sätt. Att kristdemokraterna tvingar fram en fyraårsgräns för försörjningskravet för anhöriginvandring kommer till exempel att få absurda konsekvenser.

Med en så pass misslyckad och kostsam migrations- och integrationspolitik som Sverige har behövs det reformer som innebär mer än förändringar i marginalen. Politikerna behöver se över principerna bakom integrationspolitiken, som inte är anpassade till en mer globaliserad värld. Ett reellt alternativet till dagens politik måste presenteras för väljarna innan valet 2010, annars har alliansen små chanser att bli omvalda.

måndag 19 maj 2008

Facket i Australien protesterar mot ökning av arbetskraftsinvandringen

Flera fackföreningar i Australien, bland dem facket för bygg, skog, gruv och energi, protesterar mot regeringens beslut att öka antalet högutbildade arbetskraftsinvandrare. För 2009 har regeringen beslutat om en ökning på 31 000 platser, vilket föranlett fackföreningarnas oro. De menar att regeringen använder invandring för att dämpa kraven på löneökningar. Motiveringen från regeringen är behoven på arbetsmarknaden och arbetsgivarföreningarna har ställt sig positiva till förslaget. Fackledaren John Sutton säger till The Australian:

"Is migration being used to dampen down wage claims? I think the answer to that is yes," Mr Sutton said. "The Government is concerned about inflation, they have made that clear every day of the week, and they made it clear in the budget."

Dessutom är facken, precis som i Sverige, oroliga för att invandrare arbetar för lägre löner än inhemska arbetare.

Australien sätter likt Kanada upp årliga kvoter för antalet kvalificerade invandrare. Det skiljer betydligt från det nya svenska lagförslaget som låter enskilda företag besluta om behovet av arbetskraft.

Nytt nyhetsbrev från Tema asyl & integration

Min förra arbetsplats, NTG tema asyl & integration, fortsätter att publicera intressanta nyhetsbrev om integrations- och migrationsfrågor. Om ni inte tidigare gjort det så rekommenderar jag att ni anmäler er till deras nyhetsbrev.

Det senaste nyhetsbrevet innehåller t.ex. en artikel om IOM:s studie om migrations- och integrationspolitikens kostnader. Jag har själv uppmärksammat boken på integrationsbloggen. En annan artikel handlar om regeringens förslag om arbetskraftsinvandring.

söndag 18 maj 2008

Fördomar rymmer ofta en bit sanning :)

Jag skrattade gott när jag läste om besöket i den shiamuslimska moskén i Helsingborgs Dagblad.

Okunskap bygger upp fördomar. Det gäller inte bara hur många svenskar ser på muslimer, även tvärtom.

Mohammed Chahrour minns sitt första möte med en landsman i Sverige:

— Jag hade varit i Borås i fyra dagar och såg en man som liknade mig på ett café. Jag bad honom berätta om svenskarna och det nya landet jag hade kommit till. Han svarade att svenskarna bestod till en tredjedel av alkoholister, en tredjedel var handikappade och resten tog hand om de andra två grupperna!

— Han var ingen bra förebild för mig, säger han och skrattar.


Ja, de flesta fördomar har nog en bit sanning i sig trots allt!

Axess om mångkulturalism och klanbildningar

Axess nummer 4 2008 har tema: Det moderna klansamhället.

I ledaren till numret skriver chefredaktör Johan Lundberg:

Inom multikulturalismen är huvudpoängen att den egna gruppens särart och annorlundaskap bör bevaras och beaktas. Det som betonas är inte det som förenar utan det som åtskiljer grupper. Målet är inte integration och allt vad det innebär av att man försöker slipa ner den egna kulturens vassa kanter eller att man försöker finna en gemensam värdegrund i exempelvis upplysningstraditionen och de uppfattningar som vuxit fram ur den om mänskliga rättigheter, om individens frihet och om tolerans mot oliktänkande.

Även om multikulturalismen har som målsättning att verka för inkludering, tolerans och vidsynthet så blir dess konsekvenser desamma som rasismens: ett segregerat samhälle där människor från olika kulturer lever i enklaver, utan någon tro på att det är möjligt att nå fram till en gemensam värdegrund.


Flera av artiklarna kan läsas på deras hemsida: Om södra Italien där vendettans oförsonliga logik fortfarande härskar, om ett samhälle där tilliten rämnar, om internet som gemensamhetsskapare, om Kenyas stamtänkande samt våldsamma fotbollsfirmor. Artiklarna spretar lite väl mycket för att bilda ett sammanhängande tema, men de är alla läsvärda och visar på den utmaning som samhället står inför när föreställningen om den homogena nationalstaten ska ersättas med något annat.

Stor slöjdebatt i Danmark

Strax väster om Skåne ligger ett litet land som heter Danmark. Där pågår just nu en infekterad debatt om religiösa symboler, slöja och muslimer.

Bakgrunden är den danska regeringens plan om att i lag förbjuda religiösa symboler i rättssalar. Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V), har uttalat sig mot förbudet och blivit uppläxad av statsministern efter att hon skrivit i en krönika i tidningen Politiken att Dansk Folkeparti är fanatiska antimuslimer.

Det som startade som en fråga om religiösa symboler har snabbt glidit över i en debatt om slöja och att vara för eller mot mot muslimer.

Också Socialdemokraterna står bakom förbudet. Socialdemokraternas integrationsordförande Henrik Dam Kristensen har föreslagit ett vidare förbud än regeringen och ville ha ett förbud mot religiösa symboler för alla myndighetspersoner. Efter kritik backade Socialdemokraterna och nöjde sig med förbud mot religiösa symboler för domare, poliser och militärer.

Lagen kommer inom kort att antas i Folketinget.

fredag 16 maj 2008

IFAU - bra kunskap om integration

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet med säte i Uppsala. De bedriver sedan några år tillbaka den bästa forskningen om integration. Torra, sakliga och oftast kvantitativa rapporter.

De har bland annat visat att:

Flickor och elever med utländsk bakgrund gynnas i betygssättnignen.
Resultaten visar att både flickor och utlandsfödda generellt får högre slutbetyg än pojkar respektive svenskfödda med samma provresultat. Resultaten för flickor gäller i svenska, engelska och matematik i årskurs 9. För utlandsfödda gäller resultaten i svenska och matematik.

Arbetsgivare tenderar att diskriminera utrikes födda, särskilt arabisktalande.
Personer med ett utländskt namn som lagt in sitt CV på Arbetsförmedlingens hemsida blir kontaktade av färre arbetsgivare än personer med ett svenskklingande namn.

En studie som mätte individers automatiska associationer visar att en överväldigande majoritet av arbetsgivarna hade omedvetna negativa attityder gentemot män med arabiskt klingande namn och 77 procent associerade dessutom gruppen med en lägre prestation, jämfört med infödda svenska män.

En studie om avidentifierade jobbansökningar visar att det i rekryteringar som använde vanliga anställningsförfaranden hade kvinnor och personer med bakgrund utanför västvärlden betydligt lägre chans att få komma på intervju. Avidentifieringen innebar att sannolikheten att intervjuas ökade med ca 8 procentenheter för båda dessa grupper. Avidentifierade ansökningar ökade dessutom kvinnornas chans att till slut bli erbjudna anställningar. För sökande med utländsk bakgrund gick det dock inte att se någon motsvarande effekt på sannolikheten att erbjudas arbete.

Utbildning lönar sig nästan lika mycket för utrikes födda som inrikes födda
Resultaten visar att invandrare har en något lägre avkastning på utbildning än svenskar. Vidare så är avkastningen på utbildning betydligt högre för invandrare som kommit till Sverige under grundskoleålder än för invandrare som kommit till Sverige i vuxen ålder. För invandrare som kommit till Sverige i vuxen ålder och som investerat i svensk utbildning är avkastningen på utbildning högre än för invandrare med endast utländsk utbildning.

onsdag 14 maj 2008

Debatten om Fokus integrationsindex går vidare

Fokus har svaratSakine Modons krönika om integrationsindex i City.

Mitt förslag för att göra ett bättre och mer rättvisande index nästa år:

* Istället för att ge plus för antalet nyanlända invandrare och andelen utrikes födda bör man exkludera kommuner med försvinnande låg andel utrikes födda.
* Ta bort betyg för relativa framgångar. Att utrikes födda har högre sysselsättning än inrikes födda betyder ingenting om båda har en låg sysselsättning.
* Inkludera resultatet i SFI och resultaten i skolan för elever med utländsk bakgrund i index.

Gör ett mer vetenskapligt index

Ett index kan vara nyttigt eftersom det leder till följddiskussioner om hur vi förbättrar integrationen. Men Fokus index har inget av vetenskaplighet över sig. Det är lika mycket åsiktsjournalistik som de skriver att Sakine Madon hänger sig åt.

Det bästa sättet att mäta integrationen i kommunerna är att, likt Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration i Danmark, mäta hur det går för utrikes födda i kommunerna kontrollerat för variabler som vistelsetid, utbildningsnivå, ursprungsland etcetera.

Effektutvärderingen rangordnar kommunerna efter hur snabbt invandrare i kommunen blir självförsörjande eller går en ordinarie utbildning. I mätningen tas det hänsyn till att kommunerna har olika förutsättningar, t.ex. på grund av invandrarnas sammansättning och för att de lokala arbetsmarknaderna kan variera mellan kommuner. (min översättning)

Det har ivarjefall en ambition av vetenskaplighet över sig. Så Fokus, eller ännu hellre Integrationsdepartementet, beställ en sådan undersökning.

Uppdatering:


Jag kom att tänka på att Fokus fd. chefredaktör Martin Ådahl numera är chef för nystartade tankesmedjan FORES. Ett utmärkt projekt för FORES hade varit att utveckla ett mer fördjupat och vetenskapligt integrationsindex. Jag hjälper gärna till :)

Nystartsjobben har varit en relativt framgångsrik reform

IFAU har utvärderat alliansens nystartsjobb. Det visar sig vara en lyckad reform för nyanlända som, till skillnad från tidigare arbetsmarknadspolitiska subventioner, fått del av insatserna.

Nystartsjobb infördes första januari 2007 och innebär att arbetsgivare som anställer en person som har fyllt 20 år och som varit borta från arbetslivet på heltid i minst ett år inte behöver betala arbetsgivaravgift (32,42 %).

Var fjärde nystartsjobbare skulle inte ha fått del av stödet om enbart arbetslöshet kvalificerat. Nystartsjobb har alltså gjort att även sjukskrivna, socialbidragstagare och nyanlända invandrare har kunnat få en subventionerad anställning. Fler nystartsjobbare är födda utanför Norden, har ett arbetshandikapp och är lågutbildade i jämförelse med deltagare i allmänt anställningsstöd.

Men det finns utträngningseffekter

Som med alla former av subventionerade anställningar finns dock undanträngningseffekter. Cirka sex av tio anställningar hade tillkommit ändå och i vart tredje fall skulle samma person ha anställts även utan subvention. Undanträngningen är dock på samma nivå som för allmänt anställningsstöd.

Arbetsmarknadspolitiken har genom nystartsjobben nått en målgrupp som tidigare inte fått ta del av Arbetsförmedlingens insatser. Det måste ses som positivt.

tisdag 13 maj 2008

För invandring, mot omhändertagande

Dick Erixon formulerar idag, utifrån aktuellt nummer av NEO, en för Sverige sällsynt synpunkt om migration och integration: Att invandrare som kommer till Sverige ska myndigförklaras och klara sig själv, inte ledas in i det svenska omhändertagandet.

Om man kan ta sig till Sverige på eget initiativ, har man förmåga att klara sig utan AMS och bidrag. Det är företagsamma människor som har något att tillföra Sverige, samtidigt som de genom arbete i Sverige kan uppfylla egna livsmål.

Denna synvinkel är vanlig utomlands, men ovanlig i Sverige och har nyligen framförts av regeringens utredare Legrain.

Det lär dock inte bli någon omsvängning av svensk migrations- och integrationspolitik inom överskådlig framtid. Det finns inget riksdagsparti som inte står bakom dagens politik med permanenta uppehållstillstånd och livslång försörjning utan motprestation för alla invandrare. Att bidra och integrera sig är frivilligt. Omhändertagandeperspektivet har fortfarande sin förlamande hand över det mesta som tycks och tänks i Sverige. Det måste försvinna om landet ska bli en vinnare i en allt mer globaliserad värld.

Välförtjänt kritik av Fokus integrationsindex

Sakine Madon sågar idag tidningen Fokus utnämning av Sveriges bästa integrationskommuner. Det är tur att någon stannar upp, tänker och ifrågasätter de slentrianmässiga dumheter som skrivs om integrationsfrågan i Sverige. Denna gången orkade jag inte formulera en vettig kritik, så jag är tacksam att Sakine gjort jobbet.

Det är sannerligen illa när Botkyrka framhålls som föredöme för integrationen:

Gissningsvis hade de som gjorde undersökningen lite väl party när de skulle dra sina slutsatser, för ironiskt nog har Botkyrka högst arbetslöshet i Stockholms län. Bland folk med utländsk bakgrund är andelen arbetslösa plus andelen med aktivitetsstöd i samma grupp också högst i länet: 63,6 procent (Ams 2008). Bra integration? Seriös journalistik? Kom igen. Botkyrka är tvärtom ett bra exempel på en segregerad kommun med en övertro på integrationsprojekt där piffiga tjänstemän ska ”lära” invandrare att integreras (gå på skogsutflykter, gå till valurnor med mera).

måndag 12 maj 2008

Gnosjö och Botkyrka bästa integrationskommuner

Fokus har utnämnt Gnosjö som bäst i Sverige på integration. Kriterierna för att bedömas som framgångsrik är stor flyktingmottagning och hög andel utrikes födda, hög sysselsättning och låg ohälsa.

Gnosjö - arbete i centrum

Var fjärde kommuninvånare är av utländsk härkomst. Gnosjö är också den av Sveriges 290 kommuner som har den högsta sysselsättningsgraden bland utrikes födda, 62 procent. Det kan jämföras med genomsnittet på 42,7 procent och med 23,8 procent i Dorotea som hamnar längst ner på listan.

Så här der ”gnosjömodellen” ut:

– Människor som kommer till Gnosjö från andra länder ska kunna se en tydlig framtidsbild av sig själva som yrkesarbetande familjeförsörjare, det ska inte vara en utopi. Vårt mål är att inte en enda av invandrarna ska behöva gå till arbetsförmedlingen, säger Sven-Åke Falkeby.

Matematik, hem- och konsumentkunskap samt datakunskap är obligatoriska inslag redan för de elever som precis börjat läsa svenska för invandrare. Kompletterande yrkesförberedande utbildningar inom exempelvis vård, omsorg och industriteknik ges parallellt med språkundervisningen – ingen tid slösas bort på att vänta till dess att svenskan är perfekt. Genom att visa de nyinflyttade att de snart kommer att kunna försörja sig själva skapas i stället en stark motivation att lära sig språket. Lärarna försöker se individerna i klassrummet, inte en homogen grupp av invandrare, förklarar Sven-Åke Falkeby.


Alltså inget märkvärdigt i sig.

Att ha ett arbete att gå till och att behärska det svenska språket är de två byggstenarna i kommunens framgångsrika integrationspolitik. Mer än 40 mil norr om Gnosjö, i den kommun som kommer på andra plats i årets rankning, är synsättet ganska annorlunda.

Botkyrka - hög andel utrikes födda

Den höga andelen utrikesfödda bidrar till Botkyrkas framskjutna placering på årets rankning. Men också i kategorin relativ sysselsättning hamnar kommunen högt upp – sysselsättningsgraden är fem procentenheter högre bland de Botkyrkabor som är födda i ett annat land än Sverige jämfört med de inrikes födda. Detta placerar Botkyrka i en exklusiv skara: endast 36 av landets 290 kommuner har en högre sysselsättningsgrad bland de utrikes födda än bland de inrikes födda, däribland även Gnosjö.

Rapport från fredagens seminarium

Fredagens seminarium på MIM /IMER, Malmö Högskola om Migrant Integration Policy Index var mycket lyckat. Förutom intressanta diskussioner var det mycket spännande personer närvarande.


The Migrant Integration Policy Index (MIPEX) betygsätter integrationspolitiken för länderna i Europa (inklusive Kanada, Norge och Schweiz). Sverige är det enda land av de 28 som i undersökningen får epitetet ”bra integrationsland”. (Migration Policy Group m.fl. 2007) Bilden ovan visar betyget för Sverige inom de sex områden som indexet mäter. Sverige har nått ända fram när det gäller tillträde till arbetsmarknaden (100 procent). Invandrare har samma rätt att arbete som andra EU-medborgare, har rätt till språkträning och arbetsmarknadsinsatser, efter två år samma rätt till studiestöd och invandrare som blir arbetslösa förlorar inte rätten att stanna i landet. Inom områdena familjeförening, politiskt deltagande och anti-diskriminering behövs bara små förbättringar för att Sverige ska nå 100 procents måluppfyllelse.

Hur kan Sverige ha bra politik och dåligt utfall?

Samtidigt vet vi att Sverige inte på långa vägar har Europas bästa utfall när det gäller arbetsmarknadsintegration. Diskussionen kom att handla om denna skillnad. Hur kan man förklara att Sverige har världens bästa integrationspolitik men samtidigt svag arbetsmarknadsintegration.

Jag hade glädjen att delta i dagens första paneldiskussion. Jag försökte föra fram följande förklaringar:

* Indexet säger sig mäta och lyfta fram goda exempel inom integrationspolitiken. Jag menar att indexet snarare mäter mest ”generösa politik” än bästa politik.

* Det finns flera samverkande anledningar att Sverige hamnar i topp:
- Sverige har ända sedan 1970-talet haft en integrationspolitik som utgått från att invandrare ska ha samma rättigheter som svenska medborgare från första dagen.
- Det avspeglar det omhändertagandeperspektiv som präglar svensk integrationspolitik.
- Det finns inga integrationskrav/förväntningar på den som invandrar.

* Det är inte säkert att den mest generösa politiken ger den bästa integrationspolitiken. Jag skulle därför vilja döpa om indexet till MIRIP: Migrant Rights Policy Index, eftersom det som mäts är invandrares rättigheter och inget annat.

* Integrationspolitikens framgång avgörs mindre av integrationspolitiken och mer av arbetsmarknadens funktionssätt, invandringens sammansättning och invandrares rättigheter (där fler rättigheter inte nödvändigtvis leder till bättre integrationsutfall).

Carl Dahlström

Carl Dahlström, som skrivit den spännande avhandlingen Nästan Välkomna: Invandrarpolitikens retorik och praktik, Göteborgs Universitet (2004), förde under eftermiddagens panel fram ytterligare en förklaring till skillnaden mellan den goda politiken och det svaga integrationsutfallet, att det beror på dålig implementering/genomförande. Jag menar att den förklaringen inte håller eftersom det handlar om rättigheter som är absoluta och därför inte kan störas av implementeringssvårigheter. Rätten till familjeåterförening, till studiemedel, till permanent uppehållstillstånd, till medborgarskap etcetera är inget som kan fallera med dåligt genomförande.

Jan-Paul Brekke

Jan-Paul Brekke är en mycket underhållande norsk samhällsforskare. Han visade empiriskt att Sverige, med världens bästa integrationspolitik, i verkligheten har nordens sämsta utfall. I Danmark som hamnar långt ner i MIPEX har 65 procent av ”tredjelandsmedborgarna” (icke-EU medborgare) arbete, medan det i Sverige är 46 procent.

fredag 9 maj 2008

Sverige har världens bästa integrationspolitik

Idag ska jag delta och prata på seminariet om Migrant Integration Policy Index (MIPEX) på Malmö Högskola. Indexet mäter hur bra integrationspolitiken är i 28 olika länder. Enligt indexet har Sverige den allra bästa integrationspolitiken, vilket kan tyckas besynnerligt med tanke på debatten i Sverige. Jag återkommer och redogör för hur diskussionen var senare.

torsdag 8 maj 2008

Att sätta dumstrut på sig själv

Härom dagen läste jag en av de dummaste ledarartiklarna om migration och integration någonsin. Ann-Charlotte Marteus på Expressen försöker få det till att vara "sverigedemokratiskt" att diskutera invandringens ekonomiska konsekvenser. Den som läser min blogg kan ta del av den omfattande debatt som pågår i Sveriges omvärld om hur migrationen bäst ska hanteras till allas fördel. Och kostnader och intäkter är här ett inslag av den politiska och akademiska debatten, precis som för andra politikområden.

Här kommer det urbota dumma:

Om man fastnar i debatten om huruvida "invandrarna" kostar supermycket, lagom eller om de går med vinst, har man ju redan hjälpt sd på traven.
Då har man reducerat en stor grupp människor till en ansiktslös klump. En klump om vilken man avmätt kan ställa frågan: Är den till nytta för oss eller ska vi dumpa den?
Avhumaniseringen är påbörjad.


Där outades all diskussion. Avhumanisering! Nej, det finns ingen mörkläggning. Men med Ann-Charlotte Marteus argument finns heller inget utrymme för policyutveckling och diskussion. Att vilja ha en bättre politik likställs här med avhumanisering. Marteus gör sedan en jämförelse med pensionärerna, vilket gör en redan dum argumentation ännu dummare. Menar Marteus att invandrare, likt pensionärer, inte ska arbeta? Att de tillhör de "svaga" som ska tas omhand? Och förstår hon inte att ett land faktiskt väljer sina invandrare medan det självklart inte är fallet med pensionärer. Att diskutera migrations- och integrationspolitiken utifrån ekonomiska och humanitära hänsyn är absolut inte att diskutera på Sverigedemokraternas villkor. Tvärtom. En bra långsiktig politik motverkar snarare Sverigedemokraterna.

Ett citat från kanadas myndighet för migration och medborgarskap visar ett helt normalt sett att resonera kring invandring, dvs enligt Marteus Sverigedemokratiskt.

Canada’s Immigration Plan for 2006, set out in the Annual Report to Parliament on Immigration 2005, indicated a target range for new permanent residents of 225,000 to 255,000. The plan underscored the Government’s commitment to balancing immigration in the Economic, Family and Protected Persons classes, and to maximizing the social and economic benefits to Canada.

onsdag 7 maj 2008

Snabb sammanfattning av Philippe Legrains rapport till Globaliseringsrådet

Jag har rysligt mycket att göra just nu. Dessutom skiner solen förföriskt. Så jag har bara tid med en kort sammanfattning/kommentar om Philippe Legrains rapport till regeringens globaliseringsråd.

Det här står i rapporten
1. Migration är bra för alla,
2. men inte i Sverige just nu.

Här summerar Legrain problemen i Sverige

Sweden’s universal, residence-based welfare state is certainly a complicating factor. While it is highly unlikely that people will migrate with the explicit aim of claiming welfare, poorer immigrants may end up a burden on public finances, especially if labour-market restrictions and other factors make it hard for them to find jobs, while generous social benefits make it possible to survive comfortably without working. (sid 41)

3. Migrationen till Sverige vänds till en tillgång om landet genomför fyra reformer.
a. bekämpa diskriminering och främja lika möjligheter (traditionell och typisk svensk integrationspolitik)
b. göra det mer lönsamt att arbeta (detta är alliansens huvudsakliga integrationspolitik)
c. reformera arbetsmarknaden för att öka flexibilitet och anställningsbarhet (flexibiliteten har alliansen slutat att förespråka (tänk LAS) medan de har sänkt trösklarna in på arbetsmarknaden genom nystartsjobb m.fl. reformer)
d. separera tillgången till arbetsmarknaden och tillgången till socioekonomiska rättigheter (bryter radikalt mot den svenska principen bakom integrationspolitiken att alla ska ha lika rättigheter och mot principen om ett generellt välfärdssystem). Legrain menar att invandrare inte bör ha tillgång till det svenska välfärdssystemet. Eftersom i stort sett alla invandrare söker sig till Sverige frivilligt så är det, enligt Legrain, inte orättvist att utestänga invandrare från tillgången till socioekonomiska rättigheter.

"If the price of gaining the right to work in Sweden was not being able to claim welfare when they arrive, most immigrants would take it. This does not curtail their rights: nobody is forced to come and work in Sweden; if migrants would rather stay at home, they are free to do so." (sid 28)

Låt oss göra ett tankeexperiment utifrån Legrains förslag. Låt irakier (som inte är genevekonventionsflyktingar, dvs undanta cirka 5 procent) få tillgång till arbetsmarknaden men inte bidragssystemen/välfärdsstaten. Det skulle på ett bräde vända dagens kostnad för mottagningen av irakier på många miljarder per år till en intäkt på ett antal hundratals miljoner.

Norran och Hallands Nyheter har också skrivit om rapporten, även om jag tvivlar på att de läst mer än DN debatt inlägget med tanke på deras något skeva bild av rapportens innehåll.

Fokus utser bästa integrationskommunen

Imorgon presenterar tidningen Fokus en rankning över alla Sveriges kommuner när det gäller integration. Förra året utsågs Värnamo till bästa integrationskommun. Jag skrev då om rankingen för NTG asyl & integrations räkning som kan läsas i sin helhet här.

Även om den gjorda jämförelsen är intressant finns det svårigheter att hävda att Värnamo är ett exempel som borde och kan kopieras av andra kommuner. För det första är kommunerna olika. Den småländska gnosjöandan är en svårfångad faktor. Storstäderna kan inte arbeta på samma sätt som en liten/mellanstor landsortskommun. För det andra så kanske inte Fokus lista ger hela sanningen. Särskilt som att några av de kommuner som i andra sammanhang nyligen lyfts fram som framgångsrika föredömen kommer en bit ner på rankinglistan.

Internationella nyheter

Uppstramning av arbetskraftsinvandringen i Kanada och Storbritannien

Medan Sverige inför en friare arbetskraftsinvandring begränsar andra länder arbetskraftsinvandringen till högutbildade som kan ländernas språk.

I Kanada ska reglerna för arbetskraftsinvandring förändras så att alla måste kunna engelska eller franska (bevisat genom ett språktest) innan de får tillstånd att komma till landet.

Genomförandet av den nya migrationspolitiken i Storbritannien rullar vidare. Labour inför regler som gör det svårare för icke EU-medborgare att arbetskraftsinvandra. Jobberbjudande måste först gå till inhemska befolkningen. Det nya poängsystemet gör också att arbetskraftsinvandrare måste visa betydligt större "integrationspotential" för att få komma till Storbritannien än under tidigare regelverk.

Feghetsvåld

I Tyskland fortsätter debatten om hedersvåld. Spiegel Online har en lång artikel med utgångspunkt i de sex hedersmord på muslimska kvinnor som begåtts inom en fyramånadersperiod.

tisdag 6 maj 2008

Hot stänger kritiskt granskande blogg

Jag är verkligen ingen supporter av vidskepelse och maktmissbruk så jag har uppskattat det arbete som bloggen Muslimska Friskolan har utfört. Ibland har Roger, som står bakom bloggen, raljerat lite väl mycket men han har faktiskt gjort ett imponerande journalistiskt arbete. Bloggen har särskilt granskat företeelser i Malmö som Islamic Center och den för Malmö skamliga historien om Spiritus Mundi och skolbarnens Saudi Arabien resa. Nu har bloggen Muslimska Friskolan stängt på grund av nya och allvarliga hot. Det är mycket illavarslande att antidemokratiska krafter lyckas tysta kritik, information och debatt.

måndag 5 maj 2008

Spännande SFI-statistik

Jag håller på att rota runt i den SFI-statistik som Skolverket nyligen presenterat. Särskilt intressant är det när man ser på statistiken uppdelat efter kommun. Några av de intressanta resultaten är:

- Södertälje uppvisar mycket goda resultat. Hälften klarar högsta kunskapsnivån inom två år, jämfört med var tredje i Sverige. Man skulle kunna tro att den etniska boendesegregationen och det stora antalet nyanlända invandrare skulle vara negativt för möjligheten att lära sig svenska, men så är uppenbarligen inte fallet. Det är tankeväckande.

- I Borlänge och Karlskrona har nästan hälften av eleverna mindre än 6 års skolbakgrund, men ändå uppnår omkring hälften godkänt inom tre år. I Jönköping och Helsingborg är förutsättningarna bättre, men mindre än 20 procent klarar godkänt i de kommunerna.

- Kostnaderna per elev skiljer sig otroligt mycket mellan kommunerna. I vissa kommuner, t.ex. Stockholm, kostar sfi knappt 15 000 kronor. I Göteborg är kostnaden 28 000 och i Malmö 35 000 per elev. I små kommuner som Dals-Ed, Dorotea, Håbo och Mark är kostnaden över 100 000 per elev. Bland de kommuner som lyckas allra bäst med att lära eleverna svenska ligger kostnaden på mellan 20 000 till 40 000 kronor per elev.

söndag 4 maj 2008

Kanada åter utpekat som förebild för integration

Alla älskar Kanada och Kanadas integrationspolitik. Politiken lyfts fram som förebild från både vänster och högerpolitiker. Svenska Dagbladet sällar sig idag till hyllningskören. Samtidigt vågar jag påstå att exemplet Kanada mest fungerar som en "hägring". När man väl kommer ner till den faktiska politiken brukar de flesta rygga tillbaka för många av inslagen, som:
* Etnisk registrering och kvotering
* Språk och samhällskunskapstest för att få bli medborgare
* Obligatoriska medborgarskapsceremonier
* Försörjningskrav för anhöriginvandring (och en stor del av dem med flyktingstatus har heller ingen rätt till offentliga bidrag)
* Locka till sig högt utbildad arbetskraft medan flyktinginvandringen är liten

Även jag har varit på studiebesök i Kanada

Jag är själv en av dem som åkt till Kanada och studerat deras integrationspolitik när jag arbetade på Integrationsverkets GD-stab. Vi mötte ministrar, experter och tjänstemän, besökte frivilligorganisationer och elever som gick på språkundervisning samt var med på en medborgarskapsceremoni. Efter besöket skrev jag en rapport om Kanadas integrationspolitik som ni hittar här.

Sharia och mångkulturalismen

En stor fråga vid tiden för vårt besök var hur man skulle hantera kravet från vissa muslimer på att införa sharialagstiftning. Frågan är om muslimer ska få tillåtelse att använda Sharia som lag i rättsfall som gäller familjen som ersättning/komplement till den kanadensiska lagen. Det är ett mycket komplicerat fall och sätter fingret på det ofta diskuterade ämnet om var gränserna går inom mångkulturalismen.

Argumenten för och emot är många. De stora organisationerna för kvinnliga troende muslimer motsätter sig införandet av Sharia. Det kommer, enligt dem, att gå ut över kvinnornas rättigheter. Förespråkare för muslimsk skiljedomstol i familjerättsliga fall menar att det handlar om religionsfriheten och att en riktig muslim måste leva enligt Sharia. Andra icke‐muslimska förespråkare menar att detta är ett bra tillfälle att utveckla en Sharialag som är anpassad till ”moderna” förhållanden.

Philippe Legrain i dagens DN debatt

Missa inte dagens DN debatt med Philippe Legrain. Jag kommer att återkomma med en längre kommentar om hans nyutkomna skrift för Globaliseringsrådet, Is free migration compatible with a European-style welfare state?, senare i veckan. Jag måste ju hinna läsa den först!

Så här avslutar Legrain sitt debattinlägg:

En friare invandring är inte ett hot. Det är en möjlighet. Det är ingen välgörenhetsgärning. Det kan vara till fördel för alla parter. Det är en fråga om mänskliga rättigheter och om internationell solidaritet lika mycket som egoism. I slutändan handlar det om att skapa en öppnare, mer dynamisk och progressiv värld.

Jag har tidigare skrivit om Legrain här.

lördag 3 maj 2008

Mer pengar till forskning om flyktingmottagande?

Mina vänner Solvig Ekblad, docent vid Stressforskningsinstitutet samt gästprofessor vid Malmö högskola, och Fredrik Lindencrona, forskare vid Karolinska institutet skriver idag i Sydsvenskan under aktuella frågor att det behövs mer pengar till forskning om integration av nyanlända invandrare. Kanske inte världens mest spännande sak att rapportera om, men eftersom jag uppskattar både Solvig och Fredrik så bör jag ivarjefall tipsa.

Händelserik helg i bloggosfären

Två av de bloggar jag länkar till i vänsterspalten har i helgen skrivit inlägg om integration. Dick Erixon har skrivit två inlägg där han, som vanligt, tar ställning mot mångkulturalism och för assimilering. Per Gudmundson skriver om debatten i SVT om journalister mörkar om invandringens negativa sidor. Där nämner han i förbigående en artikel från Washington Post om muslimer i europeiska fängelser som jag under några dagar tänkt skriva om, men inte hittar rätt ingång till. Där skriver Molly Moore att muslimer är i majoritet i franska fängelser:

"This prison is majority Muslim -- as is virtually every house of incarceration in France. About 60 to 70 percent of all inmates in the country's prison system are Muslim, according to Muslim leaders, sociologists and researchers, though Muslims make up only about 12 percent of the country's population.

On a continent where immigrants and the children of immigrants are disproportionately represented in almost every prison system, the French figures are the most marked, according to researchers, criminologists and Muslim leaders.

"The high percentage of Muslims in prisons is a direct consequence of the failure of the integration of minorities in France," said Moussa Khedimellah, a sociologist who has spent several years conducting research on Muslims in the French penal system.

In Britain, 11 percent of prisoners are Muslim in contrast to about 3 percent of all inhabitants, according to the Justice Ministry. Research by the Open Society Institute, an advocacy organization, shows that in the Netherlands 20 percent of adult prisoners and 26 percent of all juvenile offenders are Muslim; the country is about 5.5 percent Muslim. In Belgium, Muslims from Morocco and Turkey make up at least 16 percent of the prison population, compared with 2 percent of the general populace, the research found.

Sociologists and Muslim leaders say the French prison system reflects the deep social and ethnic divides roiling France and its European neighbors as immigrants and a new generation of their children alter the demographic and cultural landscape of the continent.
"

Mycket oroande läsning som tål att uppmärksammas. Särskilt som vi i veckan haft en debatt om mörkläggning av rapporteringen om vissa frågor kring integration.