måndag 8 september 2008

Tak för invandringen till Storbritannien?

Frank Field, tidigare minister under Tony Blair, är en egensinnig Labour-parlamentariker. Han kräver nu, i samarbete med ledande Tories, en stor minskning av antalet icke-EU arbetstagare som bosätter sig permanent i Storbritannien. De lanserar tillsammans med tankesmedjan Migrationwatch en partiöverskridande parlamentarisk påtryckargrupp.

Gruppen menar att invandringen skapar en för stor börda på skolor, transport, hälsovård och miljö. De menar vidare att att den ökade invandringen innebär att Storbritannien kommer att behöva bygga sju nya städer av Birminghams storlek fram till 2031.

The Home Office har nyligen infört ett australiskt poängsystem som syftar till att begränsa antalet icke EU migranter med arbetstillstånd till personer som har lämplig kompetens och erfarenhet. Men Tories - och Field - anser att systemet fortfarande är dåligt eftersom det inte finns någon övre gräns för antalet som får invandra.

David Cameron, de konservativas partiledare, sade förra året att han vill minska antal icke-EU invandrare väsentligt och har lovat att tillkännage en viss gräns i partiets kommande valmanifest.

En talesman för regeringen försvarar dagens politik och säger att migration är bra för sysselsättningen och bra för ekonomin - nya invandrare bidragit med 6 miljarder euro till den brittiska ekonomin bara under 2006. Det hårda poängsystemet innebär att bara de som Storbritannien har behov av och inga andra kan komma hit. Han sade också att alla invandrare måste tala engelska och följa lagen om de vill få medborgarskap.

1 kommentar:

Anonym sa...

UK går då miste om dessa Resurser som kan välja sverige i stället.Om nu invandringen är ett plus så är det bara att öppna gränsern så alla som vill kan få komma till den svenska välfärden.och efter som det är resurser som kommer så blir sverige rikast i världen ...NOT