måndag 31 mars 2008

Islam är bara en ideologi bland alla andra

DN kultur är idag inne på samma linje som den islamiska konferensen. Kritik mot religion, och särskilt islam, ska fördömas/förbjudas.

Geert Wilders film...är från början till slut gjord och tänkt som en medveten provokation av såväl islam som alla fysiskt levande muslimer, skriver Per Jönsson. Jag har sett filmen Fitna som han pratar om. Det är en grov och blodig film och med all säkert en medveten provokation. Sedan när blev det ett brott att provocera? Filmen visar upp galna predikanter, många av dem från Saudiarabien och Iran. Ska dessa regimer och tokstollar inte få kritiseras? Och ska terrorister inte få framställas som de mördare de är?

Per Jönsson är så upptagen av provokationerna att han inte ser offren för islamisternas framfart, både i Europa och befolkningen under teokratierna i Mellanöstern. Islamistiska regimer, som den i Iran, gör allt för att skola in sin befolkning till att utföra de illdåd som Wilders varnar för. Som tur är finns det en stor motståndskraft mot sådan propaganda hos de flesta muslimer.

Wilders film är inget annat än en propagandafilm. Spiegel Online jämför den med Al Gores film "An Inconvenient Truth". Båda filmerna försöker hamra in ett budskap hos tittarna. Gore att världen kommer att gå under på grund av klimathotet och Wilders att islam kommer att erövra Europa och göra slut på den europeiska civilisationen.

The "rhetoric makes "Fitna" similar to a film like Al Gore's "An Inconvenient Truth," in which the former vice president hammers home his message that the earth is undergoing global warming and we must do something now. Another, less well-known example is "Harry Potter: Witchcraft Repackaged," by a US evangelical group which wants to prove that JK Rowling's books are dangerous to children. The conclusion is the same as in Wilders' film: ban the books."

Självklart behövs en kritisk granskning av islam, precis som för alla andra ideologier. Bättre förr än senare. Annars kommer Myndigheten för levande historia att behöva göra jobbet om några decennium.

Gammal studiekamrat varnar för att peka ut 6 miljarder människor

Jag läste Internationell Migration och Etniska Relationer vid Malmö Högskola på 90-talet. En del av mina studiekamrater gick vidare och blev doktorander. En av dem, Anna Bredström, doktorerar den 4 april på Tema Etnicitet, Linköpings Universitet. Grattis!

I pressmeddelandet om avhandlingen kan vi läsa hur svenska myndigheter pekar ut utlänningar:

När HIV/aids började spridas på 1980-talet pekades två grupper ut som särskilt riskabla: homosexuella män och sprutnarkomaner. Det var fr.a. bland dem som sjukdomen spreds då. Till dessa riskgrupper lades i början på 1990-talet invandrare, eller människor med utländsk bakgrund. De flesta smittade i Sverige hade då fått sjukdomen utomlands.

Anna Bredström "visar hur det är ”de andra”, de utländska människorna som pekas ut som riskabla."

Rent spontant finner jag resonemanget märkligt, så jag kollade upp statistik om HIV-smittade. På smittskyddsinstitutet finns statistik som visar att knappt 80 procent av alla boende i Sverige som smittats mellan 2002-2007 antingen själv har invandrat eller blivit smittade i utlandet. 55 procent av hiv-fallen i Sverige var smittade innan de invandrade till Sverige.

Det måste väl vara viktigare att upplysa resenärer och allmänhet om dessa förhöjda risker än att ta hänsyn till känslorna hos de övriga sex miljarder människor på klotet som inte råkar vara bosatta i Sverige. Jag googlade lite på Anna Bredström för att se vad mer min gamla studiekamrat sysslat med. Bland annat har hon uttalat sig om integrationsproblemen i Eskilstuna-Kuriren: Där jämför hon situationen i Sverige med 30-talet:

Anna Bredström, doktorand vid institutuonen tema etnicitet vid Linköpings universitet, säger att toleransen mot invandrarna har minskat.

Hon tycker utvecklingen i Sverige och Europa är skrämmande, och att den på många sätt påminner det om 1930-talet då toleransen mot det främmande var mycket låg. Trenden ser likadan ut i hela Västvärlden, enligt Bredström.

­Acceptansen blir mindre och mindre, visar forskning. Nu vill vi att invandrarna ska bli som oss, leva här på våra villkor och anpassa sig.


Och precis som framkommer i avhandlingen är det mesta samhällets fel, även hedersvåldet.

­Ta satsningarna på att motverka hedersvåld som exempel. I dag handlar det om att vi vill ändra på kulturer. Att det är fel på familjerna och deras bakgrund, när det egentligen är samhället det är fel på. Det är vi som föser ihop människor så de bor i slutna enklaver. Och det är just i slutenhet människan kan reagera med att ta till fundamentalistiska handlingar.

Anna, kan det verkligen vara så illa?

söndag 30 mars 2008

Vänster blir höger i integrationsfrågor

Jag har ofta undrat hur en ideologi som vänstern/socialismen (och dess förvridna avstickare kommunismen), en uppenbart sekulär och antireligiös ideologi, kommit att ta ställning för mångkulturalismen och religionens plats i det offentliga. Min snabbanalys och gissning är att vänstern numera ser positivt på att religion "är som ett opium för folket".

Ian Buruma är författare till böcker som ”Mordet i Amsterdam” och ”Occidentalism”. Han har länge analyserar relationen mellan islam och europas sekulära stater. I Martin Gelins intervju för Sydsvenskan kan man läsa:

Enligt Buruma finns det grovt generaliserat två riktningar i den multikulturella debatten i Europa i dag. Dels Frankrike, där man tror på sekularisering, integration och förbud av huvudsjalar och liknande utryck för religiös tillhörighet. Dels finns vänstern som förespråkar tolerans och förståelse för kulturella olikheter och traditioner.
– Vänstern och högern har därmed bytt plats. Det brukade vara högern som pratade om att värna om traditioner, kulturella värderingar och familjesammanhållning, nu är det vänstern som gör det.

fredag 28 mars 2008

Utrikes födda kvinnor på arbetsmarknaden

Jag tänkte fortsätta min expose över intressanta diagram från OECD:s senaste rapport om migration. Denna gång en jämförelse över arbetsmarknadsintegrationen för utrikes födda kvinnor i OECD-länderna.Jämförelser som denna är nyttiga då de visar på faktorer som ofta är bortglömda i den svenska debatten. Det är också intressant att höra hur organisationer som OECD förklarar utfallet.

Några konstaterande utifrån diagrammet ovan:
* I de flesta länderna har utrikes födda kvinnor lägre andel sysselsatta än inrikes födda kvinnor, men det finns undantag.
* I Nordvästra Europa är skillnaden mellan inrikes och utrikes födda kvinnor störst: Danmark, Sverige, Norge, Finland, Nederländerna, Belgien.
* Allra störst är skillnaden i Danmark som har Europas högsta sysselsättning för inrikes födda kvinnor och bland de lägsta bland utrikes födda kvinnor. Skillnaden är hela 25 procentenheter.

Vad beror då dessa skillnader på? Enligt OECD är den huvudsakliga förklaringen att länder som tagit emot många humanitära invandrare har låg sysselsättning för utrikes födda kvinnor. Sett i det perspektivet så kan vi alltså förvänta oss allt sämre sysselsättning för utrikes födda kvinnor i Sverige framöver i och med den stora asylinvandringen.

torsdag 27 mars 2008

Vad är alla rädda för?

DN skriver så här om den film av Geert Wilders som skapat sådan uppståndelse:

Den 15 minuter långa filmen Fitna inleds med att Koranen öppnas, och ett par versrader läses upp om att "terrorisera islams fiender". Efter bilder från bland annat terrordåden i New York och Washington den 11 september 2001, tågbomberna i Madrid 2004 och bomberna i London 2005 så avslutas filmen med fler bilder på Koranen - varpå ljudet hörs av en sida som rivs ut.

"Ljudet ni hör kommer från telefonkatalogen. Det är inte min sak, utan upp till muslimerna själva, att riva ut de ondskefulla verserna ur Koranen. Stoppa islamiseringen. Bevara vår frihet"


Det är svårt att förstå vad som är så upprörande med filmen. För mig är det en uppenbar mediadramaturgi med islamistiska marginalgrupper i centrum. Dessa islamistiska grupper har mördat och uppmanat till mord, tagit avstånd från demokrati och mänskliga rättigheter och skrämt upp politiker och allmänhet. Jag visar filmen här eftersom jag inte kan acceptera att dessa mörkermän ska få sätta agendan och framstå som telesmän för alla de vettiga muslimer som bor i Europa. Kan vi inte visa filmer som denna kommer vi aldrig att komma förbi den uppblåsta stämning som bara gynnar gaphalsar och extremister. Det finns delar av filmen som är spekulativ och går över gränsen för god smak, särskilt i andra delen av filmen där tidningsrubriker och framtidsscenarier dominerar. Men varje religion eller ideologi måste acceptera kritik.

Det filmen gör är att koppla samman citat från koranen med händelser som utförts i islams namn.

Läs mer om filmen och en lång intervju med den Nederländska författaren Ian Buruma i Spiegel Online.

Arbetslöshet bland afrikanska migranter

Jag bläddrade lite i den rapport jag nyligen beställde från OECD: , A profile of immigrant populations in the 21st century, och fastnade för ett diagram som visar arbetslösheten hos afrikanska migranter i olika länder.Diagrammet visar på flera intressanta saker:
* Somalier (dvs personer födda i Somalia) har generellt en betydligt högre arbetslöshet än övriga afrikanska invandrare.
* I Belgien, Frankrike, Storbritannien och Australien är arbetslösheten för somaliska invandrare omkring 50 procent.
* I två länder går det bättre för den somaliska gruppen: Italien och USA. Där har somaliska invandrare bara marginellt högre arbetslöshet. För Italien beror det sannolikt på att många somalier pratar italienska. USA vet vi att somalierna är framgångsrika sedan tidigare.

OECD har genom statistiska beräkningar kommit fram till att 23 procent av variationen i arbetslöshet för afrikanska invandrare mellan länderna kan förklaras med invandrarens födelseland och 40,5 procent kan förklaras av landet migranterna bor i. Skillnader i utbildningsnivå mellan de afrikanska invandrarna i de olika länderna förklarar bara 1,4 procent av skillnaden i arbetslöshet. Det betyder alltså att drygt en tredjedel av skillnaden i arbetslöshet inte kan förklaras. Annorlunda uttryckt. 23 procent av skillnaden i arbetslöshet för afrikafödda i olika länder beror alltså på invandringens sammansättning och 40,5 procent på miljön i landet självt.

Fantastiska Kalmar

Min mor kommer från Kalmar län så jag har spenderat en del tid i trakterna kring Emmaboda, Nybro och Kalmar. Det är en underbar miljö. Särskilt Kalmar med fin stadskärna, det omkringliggande havet och bron över till Öland. Så gårdagens besök på Kalmar Högskola med Dan-Olof Rooth och kollegor var både trevligt och givande. Julia Falkerby från Institutet för Framtidsstudier var också med vilket var extra kul. Vi sågs för några år sedan när jag var på besök i Tyskland för Integrationsverkets räkning och hon arbetade på svenska ambassaden där.

Vi hade några timmars diskussion om en rapport till Globaliseringsrådet om språkkunskaper och medborgarskap och jag tror och hoppas att mina synpunkter var konstruktiva och nyttiga för projektet. Jag tipsade bland annat om det arbete om medborgarskap som pågår i Storbritannien.

Dan-Olof Rooth är en av Sveriges ledande forskare på arbetsmarknadsintegration och diskriminering med publikationer som bland annat:

Evidence of Ethnic Discrimination in the Swedish Labor Market Using Experimental Data

Utbildning och kunskaper i svenska - framgångsfaktorer för invandrade?

The Income Gap Between Natives and Second Generation Immigrants in Sweden: Is Skill the Explanation?

tisdag 25 mars 2008

Förberedelser för seminarium i Kalmar

Jag brukar påpeka det så fort jag får möjlighet, men det tål att upprepas. Särskilt som det åter igen aktualiseras i globaliseringsrådets utredning om språk och medborgarskap.

Sveriges integrationspolitik är extrem.

Jag ska kommentera på ett utkast från globaliseringsrådets rapport imorgon i Kalmar och håller på att förbereda mig. Har bland annat tillverkat följande tabell som visar vilka integrationskrav som ställs för uppehållstillstånd och medborgarskap i de nordiska länderna.Mycket kortfattat visar tabellen: Medan man i Sverige diskuterar om språkkunskaper för att bli medborgare är främlingsfientligt eller inte har det införts i de flesta länderna redan. Bland de nordiska länderna krävs ofta till och med språkkunskaper för att få permanent uppehållstillstånd och för att bli medborgare krävs dessutom vanligtvis samhällskunskap, och i Danmark även att individen skriver på ett samhällskontrakt och är självförsörjande.

Så smugglas irakier till Sverige

Rami Abdelrahman har, för den pigga tidningen The Local, varit i Jordanien och pratat med smugglare om hur irakier tar sig till Sverige. Smugglaren Jabber berättar att det blir allt svårare att ta sig till Europa beroende på konflikter och strängare gränskontroller. Men för personer med mycket pengar finns fortfarande möjligheten att ta sig till Europa. Målet är oftast Skandinavien, särskilt Sverige:

Flyktingarna "körs hela vägen till Turkiet, och därifrån tas de med båt till Grekland. I Grekland måste de vänta i flera dagar till dess att albanska båtar kommer och tar dem över havet till Italien. Från Italien körs de till Tyskland med bil, och sedan med lastbilar till Skandinavien."

måndag 24 mars 2008

Lär av hur andra länder jobbar

Ekot rapporterar om att Migrationsverket håller på att införa nya rutiner för att undvika skengifte och missbruk av reglerna för anhöriginvandring. Marianne Paulsson på Hallandspolisen har blivit inbjuden av justitieminister Beatrice Ask. Hon vill höra vad polischefen har för idéer om eventuella lag- och regeländringar som skulle kunna försvåra för de som vill lura sig in i Sverige, till exempel genom skenäktenskap.

torsdag 20 mars 2008

Tobias Billström på Stadsbiblioteket

På onsdag ska jag till Kalmar och diskutera en rapport om medborgarskap och språktest som personer knutna till Kalmar Högskola skrivit på uppdrag av Globaliseringsrådet. Jag har ju skrivit mycket om ämnet själv under relativt låg tid och blev inbjuden att kommentera på en preliminär version av rapporten.

Därför kom jag att tänka på Gerard Delantys bok om medborgarskap i globaliseringens tid som jag tidigare har använt mig av. Han har en rätt så annorlunda och modern syn på medborgarskapet så på vägen hem bagav jag mig till biblioteket för att låna boken. Och vem står inte där med polisbevakning om inte migrationsminister Tobias Billström. Det verkade som att han spelade in ett radioprogram, vilket senare visade sig stämma. Om han visste att jag har en minimal del i utformandet av en ny migrations- och integrationspolitik kunde vi ju nickat igenkännande till varandra.

Geert Wilders intervju från Danmarks Television

Geert Wilder är en holländsk politiker som gjort en film om koranen. Han har varit på besök i Danmark och då passade Dansk TV på att göra en intervju som ni kan se här. Helsingborgs Dagblad har skrivit om besöket. Låt oss hoppas att filmen och protesterna som är att vänta inte påverkar relationerna inom de Europeiska länderna.

Riktade insatser för irakier?

En stor jämförande studie om integration av etniska minoritetsgrupper i Europa, Study on the Social and Labour Market Integration of Ethnic Minorities, rekommenderar Sverige att genomföra mer riktade insatser för den irakiska gruppen för att undvika marginalisering och utanförskap.

Finns det en gräns för hur många flyktingar ett samhälle kan absorbera?

David Mberg skriver idag på debattsidan i Aftonbladet att det svenska samhället inte längre klarar av att absorbera fler flyktingar.

"Problemen med bristande integration, utanförskap och kriminalitet kan emellertid inte bara förklaras utifrån brister i den egna politiken och det svenska samhället.

Även om sambanden må vara komplicerade härrör problemen till viss del också från de enskilda invandrade individerna och grupperna själva – t.ex. genom den enskilda och kollektiva smärta de bär med sig och vilka levnadsmönster detta resulterar i."

"En av utgångspunkterna i detta debattinlägg är att ett samhälle är summan av dess individer. Utan en ansvarstagande politik på detta område riskerar Sverige omfattande och växande framtida inre spänningar.

Sverige har gjort fantastiska insatser för stora grupper människor på flykt undan krig och förföljelse. Ett fortsatt stort mottagande av människor från krigsdrabbade länder – av vilka många av förklarliga skäl bär på stor smärta och i en del fall också har en väsentligt annorlunda syn på frågor som demokrati och jämställdhet, med mera – kan emellertid inte reservationslöst rättfärdigas i all evighet och i alla lägen.
"

onsdag 19 mars 2008

Bli ny diskrimineringsombudsman

Jag gillar inte att regeringen, antagligen som en eftergift till EU:s tvingande lagar på området, inkluderat religion som en diskrimineringsgrund i den nya sammanhållna diskrimineringslagen. Lagen definierar inte heller vad religion är. Vi kommer därför att få dras med en massa anmälningar där diverse personer anser sig behöva särbehandling för att inte vara diskriminerade på grund av religion.

Trots det är regeringens nya lag och beslutet om en istället för fyra myndigheter ett steg framåt. Passa på att söka tjänsten som ny DO och var med om uppbyggnaden av den nya myndigheten. Min bestämda åsikt är att myndigheten bör placeras i Malmö. Sveriges mest mångfaldiga storstad som dessutom inte är hem för en enda myndighet (förutom regionkontor).

Lästips

För en person som är intresserad av integrationsfrågor är det nya medialandskapet underbart. Med hjälp av några nyhetsbrev och gratis nyhetsbevakning från Google och Sesam strömmar informationen hit till mig här på kontoret i Malmö. Det knepiga och intressanta är att tolka allting och smälta ner det till svenska förhållande.

Lite av senare tids intressanta artiklar:

Nima Sanandaji, VD för svenska tankesmedjan Captus, skriver i Wall Street Journal om hur den svenska välfärdsstaten försvårar integrationen för nya svenskar.

Spiegel International fortsätter sin europeiska bevakning av integrationsfrågor i relation till islam. Vill man veta hur diskussionen ser ut i andra länder är det ovärderlig läsning. Några av de senare artiklarna handlar om hur Tyskland håller på att införa undervisning i islam i skolorna. Sedan tidigare finns undervisning i andra religioner samt livsåskådning för ateister. Nu senast skriver de om att en domstol beslutat att förbud mot slöja för lärare i skolorna är lagligt.

""The directive issued by the school administration for those working at the school not to wear such a head covering is lawful." It added the ban applied to teachers who had worn a head covering for years without any students complaining. By wearing a headscarf, the teacher broke her obligation to keep religious expression out of the classroom, the court said. It also ruled that the ban fully complied with Germany's constitution.

The teacher at the center of the court case, Doris Graber, has taught in elementary and secondary schools for over 30 years. After converting to Islam in 1984, she has worn a headscarf in the classroom for the past 13 years. But in 2004 the school board ordered her to stop covering her head.

Teachers in the state of Baden-Württemberg have been banned from wearing headscarves since April 2004. Similar bans exist in eight other German states.
"

Ifrån Sverige kan vi läsa om den studie som visar att Sverige är världsbäst på integration och världsbäst på flyktinginvandring. Men hur kan det då komma sig att svensk migrationspolitik fortfarande belönar passivitet, offermentalitet och omhändertagande framför prestation och integrationsvilja? Fallet Enayatulla Adel visar på det absurda med svensk migrations- och integrationspolitik, dvs. att hantera de två frågorna separat.

tisdag 18 mars 2008

Min nya rapport är nu utgiven

Min artikelsamling om aktuella integrationspolitiska frågor med titeln Utveckling av integrationspolitiken har nu getts ut av Zufi Förlag. Så här skriver Zufi på deras hemsida:

Under åren 2004 till 2006 arbetade Henrik Emilsson som utredare på Integrationsverkets stab. Under sin tid här tog han bland annat fram ett par underlag till ledningen för Integrationsverket, dessa underlag har tidigare inte publicerats. Författaren och ZUFI har nu valt att publicera ett par av dessa i en artikelsamling bestående av 5 delrapporter. Rapporter handlar om medborgarskap, arbetskraftsinvandring, Kanadas integrationspolitik, positiv särbehandling och avhandlingar om svensk integrationspolitik

Delrapporterna har några år på nacken, men håller fortfarande förvånansvärt väl. Inriktningen och principerna bakom den svenska integrationspolitiken är desamma idag under den borgerliga regeringen som de varit under tidigare socialdemokratiskt styre. Frågan om den demografiska utmaningen och arbetskraftsinvandring pågår bland annat inom regeringens globaliseringskommission. Dessa texter kan bidra till att bredda diskussionen och är därför fortfarande aktuella idag 2008.


Hämta rapporten på Zufis hemsida.

UNHCR publicerar nya siffror om asylsökande


De nya siffrorna om asylsökande från UNHCR är, även om jag känner till nivåerna sedan tidigare, häpnadsväckande när man ser dem svart på vitt. Även om man är en vän av öppenhet och migration, som jag är, måste man nu inse att Sverige snabbt bör ändra sin migrationspolitik. I The Independent kan man läsa att Storbritannien gett asyl till en åttondel av irakierna medan det i Sverige är 90 procent. Och medan Sverige inte kan återsända asylsökande från Norra Irak som fått avslag på grund av motstånd från den regionala politiska ledningen verkar det inte vara något problem för Storbritannien:

"The UK Government has taken a robust approach to Iraqi claimants. Several plane-loads of rejected applicants have been returned to the Kurdish north of the country. The Home Office is also preparing to tell 1,400 Iraqis given temporary permission to stay that it is now safe to return to their home country. They will be warned they could be forcibly returned if they fail to go voluntarily."

Sverige bör vara generöst med att acceptera människors skyddsbehov. Men det är inte detsamma som att ge permanent uppehållstillstånd till alla som söker skydd. Det är dags att införa temporära uppehållstillstånd som regel.

måndag 17 mars 2008

Katastrofalt dålig statistik om integrationen på arbetsmarknaden

Då och då ringer det journalister till mig och ställer frågor omkring de rapporter jag gett ut, eller vill veta mer om någon specifik fråga. Idag ringde studio 1 efter att ha läst min rapport om Introduktion av nyanlända invandrare. Där skriver jag bland annat att en majoritet av irakierna inte haft ett första arbete efter sex år i Sverige och hänvisar till en IFAU-studie som jag skrivit om här. Vad journalisten vill veta var om jag hade mer exakta siffror över irakiers sysselsättning så jag plockade fram det som fanns:

38 procent av de irakier som kom till Sverige 1997 hade haft ett första arbete 2003.

Det måste gå att hitta nyare siffror tänkte jag och grävde vidare. Men nej. De senaste uppgifterna hittar man i 2005 års statistikrapport från SCB som heter Tillsammans. Tillsammans visar sysselsättningen år 2002 för olika ländergrupper. Bland irakienfödda mellan 20-64 år var 23,2 procent av kvinnorna och 36,1 procent av männen sysselsatta det året.

Förutom att hoppas att det kommer att gå bättre för de 10 000-tals irakier som nu söker sig till Sverige vill jag säga: Skärpning SCB!

söndag 16 mars 2008

Mer om medborgarskap i Sverige och Storbritannien

Missa inte Tema asyl & integrations text om medborgarskap i Sverige och Storbritannien. Jag hade själv tänkt att skriva om omläggningen av migrations- och integrationspolitiken i Storbritannien, men nu känns det inte lika bråttom. Regeringen i Storbritannien har, tillsammans med tankesmedjor, under de senaste månaderna gett ut flera underlag, forskningsrapporter och utredningar om hur medborgarskapet ska utvecklas och få större betydelse. Medborgarskapet som symbol för vad alla har gemensamt har efterhand kommit att ersätta mångkulturalismen som politiskt projekt. Det är ett sätt att placera värderingar och den politiska gemenskapen i centrum istället för etnicitet och kultur.

fredag 14 mars 2008

"Medborgarskapet ska man förtjäna"

Igår kväll talade jag på ett öppet möte som Centerpartiet i Kristianstad ordnade. Jag kommer att lägga upp min powerpoint-presentation senare här på bloggen. Före mötet pratade jag en stund med Peter Maunula på Kristianstadsbladet. Det var ett bra och resonerande samtal som blev till en artikel i dagens tidning under rubriken "medborgarskapet ska man förtjäna".

I artikeln efterlyser jag en integrationslag där ansvaret mellan staten och individen tydliggörs. Jag menar också att:

- Sverige har Europas mest generösa flyktingpolitik, men mest kravlösa integrationspolitik. Den kombinationen har de flesta andra länder ansett omöjlig.

Jag efterlyser också att man gör medborgarskapet till centralt redskap för att främja integrationen:

- Medborgarskapet är inget man ska få, utan förtjäna. Då blir man automatiskt en del av gemenskapen.


Jag och Timothy Garton Ash

Som av en händelse skriver idag i DN den kända samhällsjournalisten Timothy Garton Ash om vikten av ett "tydligt medborgarskap". Bakgrunden är att den tidigare justitiekanslern lord Goldsmith publicerat sin genomgång av vad som kan göras för att stärka medborgarskapet i Storbritannien.

"Ju större mångfald ett samhälle får, desto viktigare blir det att förstå vad alla har gemensamt.

I varje nation som definieras mer av medborgerlig än etnisk tillhörighet är medborgarskap nyckelordet, och i Storbritannien, till skillnad från i Frankrike och i USA, är föreställningarna om medborgarskapets innebörd underutvecklade.
"

Garton Ash är inne på min linje vad gäller medborgarskapet:

"...vi behöver tydligare deklarationer av vilka rättigheter och skyldigheter brittiska medborgare har, sådana som skulle kunna stärka en känsla av tillhörighet och ömsesidiga förpliktelser.

Goldsmith gör ett värdefullt försök att räkna upp vilka dessa rättigheter och skyldigheter faktiskt är med i dag gällande brittisk rätt. Han hävdar med goda argument att det vi behöver inte är ytterligare försök att kodifiera bindande rättigheter och skyldigheter som kan prövas i domstol utan en förklarande urkund på lättfattlig engelska.

Denna grundläggande sammanfattning av vad brittiskt medborgarskap innebär borde studeras av alla som ska erhålla fullt medborgarskap. Den bör förenas med både krav på språkbehärskning och medel att uppnå sådan förmåga, obligatorisk undervisning i medborgarskap och medborgarskapsceremonier.

Av stor betydelse - och skandalöst försummat av såväl nuvarande som tidigare regeringar - är grundläggande utbildning i Storbritanniens historia, inklusive berättelserna om dess nationer och om invandrargruppernas bakgrund. Inte nationalistiska myter utan solid kritisk historia.
"

torsdag 13 mars 2008

Rättelse och ursäkt

Jag ber om ursäkt till Liberala Nyhetsbyrån och vill göra en rättelse.

I mitt inlägg om reaktionerna på senare tids integrationsförslag påstod jag att det var Liberala Nyhetsbyrån som skrivit den ledare jag påpekar har allvarliga faktafel och kunskapsbrister. Jag ber så mycket om ursäkt till Liberala Nyhetsbyrån. Jag antog slarvigt att en ledarartikel som publiceras på flera liberala ledarsidor har sitt ursprung där. Där hade jag fel, fel och åter fel.

De bästa kommentarerna på S och Fp förslagen kommer från en bloggare

Igår misströstade jag eftersom kommentarerna på integrationsförslagen från Fp och S var så ebarmligt dåliga. Nu har jag läst två intelligenta kommentarer, båda skrivna av bloggaren Johan Ingerö.

Ingerö har flera viktiga poänger:

* Integrationsproblemen beror på rikspolitiken snarare än på det kommunala planet.
* Invandringspolitikens utmaning är inte att hitta tekniska lösningar för att skapa fysiskt utrymme åt alla som uppehåller sig här. Utmaningen är att skapa en situation där folk kommer tillräckligt väl överens för att kunna samexistera utan onödiga konflikter.
* Den som på fullt allvar tror att ett modernt och demokratiskt land i globaliseringens tidevarv kan utestänga människor på grundval av hudfärg, religion eller kultur lever i en surrealistisk folkhemsbubbla. Men den som hävdar att ett land inte har någon rätt att ställa krav eller hävda en egen identitet är minst lika orealistisk.

Läs hans båda inlägg här.

onsdag 12 mars 2008

Reaktioner på Fp och S förslag och mina kommentarer

Socialdemokraterna vill tvinga alla kommuner att ta emot flyktingar, men också styra var flyktingarna bosätter sig genom att minska bidragen för dem som inte bosätter sig i anvisad kommun. Tanken är att hjälpa de kommuner som i dag får ta emot väldigt många flyktingar och få en bättre överensstämmelse med var jobben finns.

Folkpartiets samrådsprogram för integration föreslår, utöver tidigare språkkrav för medborgarskap, att blivande medborgare ska gå en kurs i medborgarkunskap. I debatten förekommer också mycket resonemang kring tidigare förslag från Alliansen om försörjningskrav för viss anhöriginvandring.

Olyckligt debattklimat

Debatten om Folkpartiets och Socialdemokraternas förslag är omogen och präglas av anklagelser från alla håll - antingen mot Fp eller S eller båda två. Det är olyckligt att debattörer tar till så pass grova anklagelser. Mona Sahlin säger att de borgliga fiskar i grumligt vatten medan borgliga politiker och ledarskribenter anklagar Mona Sahlin för samma sak.

En typ av reaktioner är att det behövs insatser för att förbättra integrationen men att förslagen från båda håll går för långt.

En annan typ av reaktion är att Socialdemokraternas förslag innebär en förkastlig kommunarrest med inslag av social ingenjörskonst medan kravet på försörjning för anhöriginvandring ses som mer morot än piska. Denna typ av tyckande kombineras också vanligtvis med ett gillande av förslaget om en utbildning för att bli svensk medborgare. Vissa typer av angrepp på Socialdemokraternas förslag är dock förkastliga med vulgär retorik. Så här skriver Norrbottens-Kuriren:

"Sossarna visar sitt rätta ansikte när Mona Sahlin vill sätta adresslappar kring halsarna på flyktingar och skicka iväg dem på två års kommunarrest. Det här gränsar till ren deportering av dem som tagit sig till Sverige från krig och andra mycket svåra förhållanden i hopp om drägligare liv. Om det ska ske kollektiva transporter till Säffle, Dorotea, Sollefteå och Åseda i Småland återstår att se.

Morötter är alltid bättre än piskor. Därför är också Mona Sahlins förslag om rena kommunarrester förkastligt. Det kommer från ett parti som alltid varit vant att styra över folks vardag och bestämma så mycket som möjligt över deras liv.

Därför tycker man väl inte heller att deportationer av flyktingar till kommuner som inte vill ha dem eller inte har muskler nog att ta emot dem ändå inte är så märkvärdiga
.
"

Sedan finns de kommunpolitiker som gillar Socialdemokraternas förslag eftersom de förväntar sig färre flyktingar just i deras egna kommuner.

En fjärde linje är att hänvisa till Sverigedemokraterna. Att de etablerade politiska partierna nu gör vad de kan för att få bort invandrings- och flyktingpolitiska frågor från valrörelsen 2010. Lotta Gröning skriver i Aftonbladet:

"Sverigedemokrater! Nu kan ni slänga er i väggen. Flyktingmotståndet har fått nya ansikten."

Till Lotta vill jag säga: Kolla in statistiken. Visar den på flyktingmotstånd?

Djup okunskap om integrationspolitik

Många av kommentarerna präglas av djup okunskap i själva sakfrågan och ett bristfälligt omvärldsperspektiv. Några exempel:

* Flera av de saker som parterna anklagar varandra för att vara främlingsfientliga och "sverigedemokratiska" finns redan i en mycket stor majoritet av världens demokratiska stater.
* De länder som av skribenter målas upp som alternativ använder sig ofta av just de metoder som debattörerna kritiserar de svenska partierna för att föreslå. Det bästa exemplet på det är ledarartikeln som publicerades i flera liberala dagstidningar, bland annat Ystads Allehanda och Kristianstadsbladet som är full av faktafel.

"Socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin vill att staten ska kunna bestämma vart flyktingar som kommer till Sverige ska bo. Folkpartiet vill, via integrationsminister Nyamko Sabuni, att de ska gå en kurs i medborgarskap."

"Staten har i åratal levererat lagstiftning för att integrera nytillkomna medborgare. Samhället har lika envist reagerat med att inte släppa in dem. Med tanke på att utpräglade invandrarländer som USA, Kanada och Australien klarar av att absorbera nya medborgare, trots avsaknad av tydligt formulerad och tillämpad integrationspolitik, framstår det svenska fiaskot än tydligare."

Här är det bara att konstatera att de har fel, fel och åter fel i sina slutsatser. Sverige är idag ett av mycket få länder som inte har en lagstiftning som reglerar integrationsfrågor. USA, och särskilt Kanada och Australien har en mycket uttalad och genomtänkt integrationspolitik och lagstiftning där just medborgarskapet står i centrum. USA, Kanada, och numera också Australien, har länge haft såväl krav på medborgarskaputbildning och språktest för att bli medborgare. Och något tal om lika rättigheter är det inte för invandrare i USA som inte är berättigade till federala bidrag om de inte är medborgare. Allt det som ledaren kritiserar finns alltså i de länder som framställs som alternativ. Nästa gång rekommenderar jag att någon som kan sakfrågorna håller i pennan.

Jag efterlyser därför två saker:
1. Ett mer sansat debattklimat, vilket antagligen kräver
2. bättre kunskap om andra länders integrationspolitik.
//
Rättelse: tidigare påstod jag i inlägget att det var Liberala Nyhetsbyrån som skrivit den ledare jag påpekar har allvarliga faktafel och kunskapsbrister. Jag hade fel och ber så mycket om ursäkt till Liberala Nyhetsbyrån. Jag antog slarvigt att en liberal ledarartikel som publicerades på flera liberala ledarsidor hade sitt ursprung där. Där hade jag fel, fel och åter fel.

tisdag 11 mars 2008

Folkpartiet ger ut samrådsrapport om integration

Rapporten, som heter Medborgarskap för ett öppet samhälle, är ett kort idédokument som avslutas med 12 frågor. Nu finns möjligheter till synpunkter innan en ny integrationspolitik klubbas igenom på 2009 års landsmöte.

Jag återkommer med kommentarer efter genomläsning, men det är positivt att de placerar medborgarskapet i centrum för debatten.

måndag 10 mars 2008

Antal asylsökande i Europa


Måste dela med mig av denna graf som jag tog fram via Eurostats hemsida. År 2007 är Sverige för första gången Europas vanligaste land att söka asyl i. Frankrike, Storbritannien och Tyskland hade för några år sedan årligen 60 000 till 100 000 asylsökande, men har numera färre asylsökande än Sverige.

På väg till Kristianstad

På torsdag ska jag hålla ett föredrag om flyktingmottagning och integration i Kristianstad. Jag ska presentera det material som jag tog fram till seminariet om introduktion för nyanlända invandrare den 17:e januari i Malmö. Jag kompletterar med lite ny information anpassat till åhörarna i Kristianstad. Bland annat jämför jag flyktingmottagningen i Kristianstad med övriga Sverige (se bild)Regeringens ambition är att styra flyktingmottagningen till kommuner och regioner med låg arbetslöshet. Bilden visar att arbetslösheten i Kristianstad (6,1%) ligger över genomsnittet i Sverige (5,4%). Samtidigt är flyktingmottagningen per 1000 invånare 3,9 jämfört med 2,2 i riket. Flyktingmottagningen är allra störst i Södertälje och liten i regioner med låg arbetslöshet som Halland och Uppsala län. Regeringen har alltså misslyckats i sin ambition.

Utländsk bakgrund

Jag tog också fram enkla uppgifter som andelen personer med utländsk bakgrund i svenska kommuner. Det tål att påpekas att kommuner som ofta anklagas som i de närmaste främlingsfientliga faktiskt har en mycket stor andel utrikes födda i kommunbefolkningen och i nivå med genomsnittet i Sverige som är 13,4 procent.

Danderyd: 13,4%
Lidingö: 13,8%
Nacka: 16,7%

I Vellinge kommun i Skåne är 6,7 procent födda i annat land. Det motsvarar ungefär nivån i Norge. Det är alltså inte tal om några extrema nivåer i dessa kommuner.

fredag 7 mars 2008

Frihet under ansvar

Ett parti föreslår att skolplikten ska gälla alla elever. För det blir de kallade integrationspoliser och att införa tvång för flickor. Tvång är fel säger Dalarnas Tidning, men vad jag vet har skolplikten alltid inneburit ett tvång. Folkbladet anklagar partiet för att "fiska i grumliga vatten". Miljöpartiet gillar inte hur partiet formulerar sig och anklagar dem för att öka motsättningar i samhället.

Det känns konstigt att behöva skriva det eftersom det borde vara självklart, men alla som invandrar måste få klart för sig de plikter och det ansvar som det innebär att bli en invånare och medborgare i Sverige och inte bara rättigheterna. Sverige har länge haft jämställdhetsprojektet som främsta stolthet och nationella symbol. Ska det inte längre gälla? Det ska inte gå att välja och vraka vad som ska gälla och inte. Jag kan till exempel inte avstå att betala en av världens högsta skatter bara för att det strider mot min ideologi.

Frågan är inte märkvärdig men samhället måste klargöra vad som gäller för våra nya invånare.

Går barnen i svensk skola ska de följa undervisningen för att gå godkända betyg, säger Lars Birgersson, rektor på Rosengårdsskolan.

– Föräldrarna accepterar detta när de förstår vad som gäller.


Men det finns också några som ger partiet stöd. Rätt tänkt skriver Expressen. Sydsvenskan instämmer. Vänsterpartiet håller med.

Samma ansvarslöshet visar sig i frågan om sfi. Sverige erbjuder den som invandrar tre års gratis utbildning och sedan fortsättning i andra skolformer om det finns behov. För det blir ett visst parti anklagade att bedriva elitpolitik och ha hårda nypor. Devrim Mavi i Dagens Arena är snudd på hysterisk och kallar förslaget för galet. Kära nån. Nästan inga andra utbildningsinsatser för vuxna är gratis och berättigar till ekonomiskt stöd förutom sfi. Tre år gratis sfi är en fantastisk möjlighet, men individen måste ta så pass mycket ansvar att han/hon klarar sig inom den tidsperioden. Vad är det kritiserade omhändertagandet om inte just detta - en fullständigt kravlös miljö. Även under de nya reglerna kommer Sverige ha världens mest generösa regler för språkinlärning för invandrare. Ett studielån med generös bidragsdel för sfi-studier hade varit ett utmärkt sätt att effektivisera utbildningsformen.

Det är väl kartlagt att det sker för mycket utbildningsinsatser under för lång tid för nyanlända invandrare och att sfi delvis är boven i dramat. Det finns också mycket kunskap, bland annat från Integrationsverket, om att välutbildade nyanlända invandrare läser på sfi, grundvux och komvux år ut och år in.

Individen måste ta mer ansvar, inte mindre, för sin integration i samhället.

Sverige behöver en introduktionslag

Jag fortsätter att uppmärksamma det mycket goda förslaget från Umeåpolitikerna Britt-Marie Lövgren (fp) och Marie-Louise Rönnmark (s) samt representanter från socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin och VIVA introduktion att införa en lag om obligatoriskt introduktionsprogram, som inte bara innehåller svenska utan även en arbetsmarknadsintroduktion, samhällsinformation och föräldrautbildning.

– ”Välkomstpaketet” för invandrare måste utvidgas, säger Britt-Marie Lövgren.

Det är inte så vanligt att svenska politiker är orienterade om hur integrationsarbetet bedrivs i andra länder, men umeåpolitikerna har definitivt haft ögonen och öronen öppna. Så här läggs det fram i Västerbottens Folkblad:

Allt fler länder i Europa inför obligatoriska introduktionsprogram – framför allt innehållande språkundervisning och samhällsorientering. År 2005 införde till exempel Norge en skyldighet för invandrare mellan 16 och 55 år att lära sig det norska språket och delta i utbildning om det norska samhället.

Enligt skrivelsen till Nyamko Sabuni borde den föreslagna föräldrautbildningen ha tyngdpunkt på lagen mot aga. Likaså bör patriarkala föreställningar om manlig överordning och kvinnlig underordning och så kallat hederstänkade förebyggas och motverkas.

– Det här kanske inte övervinner alla problem, men det kan minska krocken mellan olika synsätt, säger Britt-Mari Lövgren. Vi måste förstå att vi ser saker och ting på olika sätt
.”

Kanske har jag bidragit till att kunskapen har ökat i dessa frågor. Jag tipsar därför oblygt om den rapport om introduktionen i Sverige och andra länder som jag författat och som gavs ut i januari 2008.

I rapporten avslutar jag med att påpeka att ”Sverige är ett av de få länder som inte har en integrationslag. Innehållet i introduktionen är vagt definierat och nyanländas introduktion skiljer sig mycket åt mellan olika kommuner. Den invandrades rättigheter och skyldigheter är oklart formulerade, något som också gäller kommunernas och de statliga myndigheternas ansvar och målen för introduktionen. En integrationslagstiftning skulle göra det möjligt att bättre klargöra mål och innehåll samt individers, kommuners och andra aktörers ansvar.

torsdag 6 mars 2008

Vad innebär likabehandling?

Principen att alla ska behandlas lika är en starkt förankad politisk tradition i Sverige som går över alla blockgränser. Flickor och pojkar, infödda eller utrikes födda, ska ha lika rättigheter och behandlas lika. Hur gör man då om en växande grupp muslimer särbehandlas eller ställer krav på att bli särbehandlade?

Likabehandling inom skolan?

Dagens utspel av Folkpartiet på DN debatt om att alla elever måste delta i skolundervisningen borde därför inte vara ett kontroversiellt förslag. Men det är det eftersom en fjärdedel av alla flickor med utländsk bakgrund sluppit delta i vissa delar av läroplanen. Särskilt vanligt är särbehandlingen för personer med bakgrund från Mellanöstern.

"Hur agerar vi när toleransen och det mångkulturella samhället kommer i konflikt med till exempel individens frihet och en jämställd och modern kvinnosyn?

Det är uppenbart att den typen av målkonflikter uppstår, när vi har en relativt omfattande invandring från samhällen och regioner med mycket patriarkal social och kulturell struktur.
"

Svaret är att Sverige har agerat genom att vi sett mellan fingrarna och blundat för dessa konflikter som är mycket reella. Konfliktens djup visas inte minst av reaktionerna på förslaget att alla barn ska behandlas lika i skolan. Så här uppfattar Mahmoud Aldebes, ordföranden för Sveriges muslimska förbund (SMF) förslaget i DN:

- Vi vill inte att våra barn ska lida av trycket från liberalerna. De tvingar oss att ta avstånd från vår religion, vårt språk och vår identitet. Jag hade föredragit klarspråk - att de säger att de inte vill ha araber och muslimer i svenska skolor!

Likabehandling upplevs här som ett tvång att ta avstånd från religion, språk och identitet i så stor omfattning att de upplever sig vara oönskade.

Likabehandling i socialtjänsten

Ett annat fall som visar att principen om likabehandling får ge vika i vissa sammanhang är den om somalier i socialtjänsten i flera svenska kommuner. Det har framkommit att kommuner ställt särskilda krav på somalier som skiljt sig och söker försörjningsstöd. De ska förutom vanliga skiljsmässopapper visa upp ett intyg från en imam om att skiljsmässan är riktig. Ett sådant intyg har enligt socialtjänsten i Örebro införts i samarbete med den somaliska gruppen i syfte att minska bidragsfusket. Men eftersom den lokala lösningen stred mot principen om likabehandling fick Örebro, Borlänge och andra kommuner backa när information om särbehandlingen spred sig. Vad som på lokal nivå uppfattades som en legitim fungerande särbehandling fick alltså vika sig för ett övergripande samhälleligt fördömande om att särbehandling inte får förekomma - fungerande eller ej.

Det är av yttersta vikt att frågan om likabehandling och särbehandling på basis av kulturella och religiösa krav reds ut. Folkpartiets förslag är ett steg i rätt riktning men frågan är mycket komplicerad. I vissa fall kan en person kräva att bli likabehandlade medan i andra sammanhang kräva att bli särbehandlad. DO har till exempel tagit strid för att särbehandlingen av somalier i socialtjänsten ska tas bort, medan de samtidigt driver frågan om att muslimer ska särbehandlas i simhallar och i restauranger.

Mer om somalier

Jag vill också tipsa om att den korta rapport av somalier på arbetsmarknaden som jag sammanställde inför seminarium som alliansens företrädare i arbetsmarknadsutskottets höll den 31 januari 2008 om Somalier och egenföretagande finns att hämta på Zufis hemsida.

Andra nyheter

Missa inte att Analys Nordens senaste tema är asylpolitik och minoriteter. Läs där om den senaste utvecklingen i de nordiska länderna.

Peo Hansen, forskare på Tema Etnicitet vid Campus Norrköping, har skrivit en bok om EU:s migrationspolitik. Läs mer om den i Norrköpings Tidningar.

Utrikes födda lämnar Norrland för att flytta söderut. Av de som flyttar ut ur länet varje år är cirka 40% utrikes födda, det trots att bara 5-7% av invånarna i länet är utrikes födda. Undersökningar brukar visa att norrlänningar är mest toleranta till invandring och mångfald och att skåningar är lite mer skeptiska. Då brukar jag säga att folk röstar med fötterna. Uppenbart är det mycket roligare att bo med oss i Skåne än hos norrlänningarna. Så jävliga är vi alltså inte.

onsdag 5 mars 2008

Medborgarskap och integration

För närvarande håller regeringen på, inom ramen för dess Globaliseringsråd, att se över olika länders integrationsarbete och språkkunskapernas betydelse för medborgarskap. Kalmar Högskola och Institutet för Framtidsstudier har fått i uppdrag att titta på hur andra länder arbetar och hur integration och medborgarskap hänger ihop.

Det är ett ämne jag skrivit om i flera sammanhang, bland annat en kort sammanfattande text till Tema Asyl. Texten bygger på en längre rapport som jag skrev när jag jobbade på Integrationsverket. Den och andra outgivna texter som skrevs under min period på GD-staben 2004-2006 kommer inom kort att ges ut på Zufi Förlag.

Jag har, med tanke på min bakgrund som sakkunnig i frågan, blivit tillfrågad att opponera på den delrapport om integration och medborgarskap som nu lämnats in till Globaliseringsrådet. Det ska bli spännande läsning och en viktig utmaning att ge konstruktiv feedback.

Fri invandring och välfärdsstaten

Frida Johansson Metso, Förbundsordförande Liberala Ungdomsförbundet, skriver på Sourze om fri invandring och välfärdsstaten. Hon tar bland annat upp en mycket viktig fråga om hur globaliseringen påverkat förutsättningarna för migration och integration.

"Vi kan anpassa oss till rörligheten och vinna på den, eller försöka bekämpa symptom och läckor i muren, som svartarbete. Men egentligen handlar det mest om arbetslinjen. Att människor ska försörja sig själva. Det bör vara grundstenen i varje välfärdsstat. Eftersom vi pratar om frivillig migration, inte om flyktingar, är det rimligt att ställa det kravet."

En annan liberal som förespråkar fri invandring är Philippe Legrain som talade på Globaliseringsrådets tillställning om migration. LO skriver så här om hans perspektiv:

"Legrain anför skäl som sällan hörs i Sverige.

–  Om svenskarna vill fortsätta ha högavlönade jobb för högutbildade måste de acceptera att utländsk arbetskraft gör de jobb som svenskarna själva inte vill göra.

– 92 procent av svenskarna går ut gymnasiet. De vill inte göra dessa lågbetalda jobb. Filippinier däremot gör det gärna eftersom de ändå är bättre betalda än i Manila.

Att det skulle skapa en underklass av invandrad arbetskraft håller han inte med om.

– Inte annat än tillfälligt. Antingen åker de tillbaka och då har de ganska mycket pengar med sig. Eller också stannar de, och då får deras barn en bra utbildning och därmed också bättre jobb.

– Alternativet är ju att de får jobba kvar i till exempel Thailand för ännu lägre löner. Och vad är det för solidaritet?

LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin anser att solidariteten måste ske på hemmaplan.

– Ska de som kommer hit bara ta jobb som svenskarna inte vill ha? Ska då polska arbetare ha 40 kronor i timmen och thailändska 10 kronor i timmen för att det är högre än i deras hemländer? Nej, det måste råda lika lön för lika arbete.
"

Sverige har en otidsenlig princip om att alla uppehållstillstånd ska vara permanenta som etablerades redan under 1970-talet. Det fungerade då, när befolkningen var mindre rörlig, men idag leder principen till mer negativa än positiva effekter. Migration = bra. Principen om att alla ska ha permanenta uppehållstillstånd = dåligt. Jag ber om att få återkomma och utvecka frågan i senare inlägg.

tisdag 4 mars 2008

Försörjningskrav för anhöriginvandring bör gälla alla

Brottsmålet mot den vietnamesiska människosmugglingsligan sätter fingret på bristerna i den svenska lagstiftningen om anhöriginvandring. Läs mer om rättegången och anklagelserna här, här, här, här och här.

Människosmugglingshärvan har också aktualiserat regeringens förslag om att införa försörjningskrav för viss anhöriginvandring. Men som utlänningsrotelns chef Marianne Pålsson säger till Aftonbladet så hade inte en sådan åtgärd gjort någon skillnad för den stora människosmugglingsutredningen i Halmstad. Hon är därför kritisk till regeringens nya förslag att begränsa anhöriginvandringen.

Det hon är kritisk mot är regeringens konstruktion att kräva självförsörjning för att få tillstånd för anhöriginvandring för vissa invandrare under de första fyra åren i Sverige. Jag är beredd att hålla med. Andra länders regler tillåter ofta familjeåterförening men är däremot mycket restriktiv när det gäller invandring på grund av giftermål. Det är alltså ofta stora skillnader i ländernas lagstiftning om båda parter redan är gifta innan invandringstillfället eller om det gäller invandring på grund av nytt giftermål. I det senare fallet krävs ofta såväl försörjnings- och språkkrav. Sådan lagstiftning är också till för att försvåra för tvångs- och skenäktenskap. Men det svenska förslaget för anhöriginvandring behandlar tyvärr inte alls denna mycket viktiga fråga vilket är en stor miss. Ska man införa nya regler som innebär självförsörjning för anhöriginvandring bör de gälla alla, inklusive svenska medborgare. Sådana regler har också visat sig vara mycket framgångsrika för att främja integration i Danmark och Nederländerna.

Succé för arbetsmarknadsintegrationen

Från Storbritannien och Australien rapporteras att en majoritet av de nya jobben som skapas går till invandrare.

I Australien gick 129,700 av 240,500 skapade heltidsjobb till utrikes födda det senaste året. I Storbritannien är siffran hela 85 procent det senaste decenniet. Även i Sverige står utrikes födda för en stor del av jobbtillväxten. Av de 111 000 jobb som skapades under 2007 gick närmare en tredjedel, 34 000, till utrikes födda.

måndag 3 mars 2008

Välkommen till integrationsbloggen

Migrations- och integrationspolitiken genomgår snabba förändringar i de flesta länder, bland annat som en följd av globaliseringen. Samtidigt har Sveriges integrationspolitik stått och stampat sedan integrationspolitikens principer etablerades på 1970-talet.

Bloggens syfte är att kommentera debatt och utveckling av integrationspolitiken i Sverige och andra länder. En politik som verkligen behöver mer impulser. Nima Sanandaji, VD för tankesmedjan Captus bidrar med att lyfta fram ett liberalt och internationellt perspektiv i Captus Tidning. Han tar bland annat upp rekommendationer från OECD om svensk integrationspolitik som jag tidigare skrivit om på Tema Asyl och i längre format i skriften Introduktion och integration av nyanlända invandrare och flyktingar. Förslagen går ut på att komma tillrätta med en rigid arbetsmarknad, bidragsberoende och otillräckliga incitament till arbete.

Nima Sanandaji tar fasta på avsaknaden av förslag om rasism och diskriminering när utländska bedömare föreslår reformer i syfte att förbättra integrationspolitiken:

"Invandrarna i Sverige är ofta välutbildade, men befinner sig i en mycket mera marginaliserad situation än exempelvis de som invandrat till Spanien, Storbritannien och Kanada. Detta trots att Sverige i internationella jämförelser präglas av öppenhet och tolerans. Men de höga skatterna, de generösa bidragssystemen och de många reglerna på arbetsmarknaden hindrar invandrarna från att finna yrken.

Det är lätt för de styrande att skylla problemen på rasism, för att därmed undkomma att kritik riktas mot den förda politiken. Men kunskapen om att rasism inte utgör huvudproblemet är värt att ta fasta på. Det påvisar att situationen går att ändra genom att genomföra konstruktiva reformer.

Den misslyckade integrationspolitiken är i sammanhanget ett av de tydligaste exemplen på bristerna inom det svenska högskattesamhället. Det är synd att frihetliga samhällsdebattörer inte står för problemformuleringen i denna fråga, utan istället sverigedemokrater och socialistiska ideologer som Masoud Kamali.
"

Andra läsvärda inlägg är Correns uppmaning att sluta missbruka rasismstämpeln i ideologiska konflikter. "Höger eller vänster – att använda rasiststämpeln som vapen mot meningsmotståndare tyder på att man inte tar riktig rasism på allvar.

Umeåpolitikerna Marie-Louise Rönnmark (s) och Britt-Marie Lövgren (fp) skiver till Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni att de vill se en lag om obligatoriskt introduktionsprogram för invandrare. Intressant blocköverskridande initiativ, helt klart.