onsdag 10 september 2008

Sverige vill slippa bedöma asylansökningar

Sverige är det land i Europa som hanterar flest asylansökningar. Regeringen är bekymrad och tycker det är orättvist. Men istället för att ändra den svenska migrationslagstiftningen så att det blir mindre lockande att ta sig till just Sverige vill den svenska regeringen, med Billström i spetsen, att EU ska hantera asylansökningarna. På så sätt slipper regeringen själv smutsa ner fingrarna för att minska asylinvandringen.

Från TT:

Målet är ett gemensamt system för asyl år 2012. Hoppet är att det gemensamma systemet ska vara rättvisare och göra att ansökningarna sprids jämnare över unionen.

- Det viktigaste är att vi kommer ifrån asyllotteriet vi har i dag, säger Sveriges migrationsminister Tobias Billström.

Skillnaden i medlemsländernas politik gör att många asylsökanden åker genom Europa för att lämna in sin ansökan i ett land där det är lättare att få asyl — i stället för att som lagen kräver ansöka i det första EU-landet de kommer till.


Även internationell media citerar migrationsministern:

"At present, the most important thing is deciding where to hand in your application rather than what actual reasons you have for seeking asylum," Mr Billström said.

En intressant detalj när man läser internationell rapportering är det franska ordförandeskapets starka fokusering på politiska flyktingar. Asylsystemet är till för politiska flyktingar, inte, som idag, för andra kategorier av invandrare:

It is the duty of the EU to offer better protection to political refugees,” Hortefeux said. “Asylum cannot and will never be a modifying variable in immigration policy.”

5 kommentarer:

Daniel Eriksson sa...

Hur tror du det kommer bli? Kommer EU få en helt gemensam flyktingpolitik? Om det innebär att Sverige också bara godkänner sju procent av asylansökandena är det ju en oerhörd förändring.

Emil sa...

På sikt blir det nog så att det blir gemensam flyktingpolitik. Men de sju procenten kan ju förändras upp eller ner beroende på vad som händer i omvärlden och inom Europa.

Huxa sa...

Jag är ledsen, men jag håller inte med om att skälet till att regeringen är för ett gemensamt asylsystem skulle vara att man inte vill "smutsa ned fingrarna". Det är faktiskt en rätt ytlig slutsats för att vara dig.

EU har väl redan beslutat sedan nästan 10 år att skaffa sig gemensamma regler? Så Billströms uttalande är väl inte ens spektakulärt?

Och med gemensamma regler kan ju inte något land krypa undan sitt ansvar. Det känns alltså rätt avlägset från din analys

Emil sa...

huxa.

Min analys är att den svenska regeringen gärna vill se färre asylsökande till Sverige. De signalerna är tydliga i diskussionen om t.ex. EBO.

Jag menar att en gemensam europeisk politik, precis som varje nations, kan vara generös eller inte.

Men, den svenska linjen är i europeiskt perspektiv mycket generös och ingen vill ta på sig den strid som det innebär att justera politiken så att den ligger i den europeiska mittfåran.

Därför slår man två fingrar i en smäll med en gemensam politik. Sverige "slipper" ändra politik OCH får färre asylsökande.

Det är en smidigare lösning för våra politiker. Att den sen är rätt på lång sikt, oberoende om vad man anser om asylpolitik, är en helt annan fråga.

Emil sa...

För övrigt vill jag påpeka att jag håller med fransmännen i denna fråga. Skyddet för politiska flyktingar måste vara urstarkt.

Övrig invandring måste regleras på annat sätt än genom flyktingpolitiken.