måndag 8 september 2008

Alliansen hjärta Socialdemokraterna = Sant

Dagens utspel på GP debatt av Sven Otto Littorin, Arbetsmarknadsminister och Nyamko Sabuni, Integrations- och jämställdhetsminister är förvillande likt Veronica Palms debattartikel i DN om Socialdemokraternas politik.

Alliansens företrädare vill att Arbetsförmedlingen ska få i uppdrag att genomföra etableringssamtal med nyanlända invandrare. Detta ska sedan utmynna i en plan för personens fortsatta inträde i arbete och boende. Att i ett tidigt skede betona vikten av val av bosättningsort för bästa möjliga förutsättningar till arbete och egen försörjning är centralt, skriver ministrarna Nyamko Sabuni och Sven Otto Littorin.

De vill med samtal guida de nyanlända, göra upp en plan och övertyga de som kommer att välja "rätt" bostadsort. Socialdemokraterna har samma inställning.

Socialdemokraterna vill att varje flykting tillsammans med ett personligt ombud ska utveckla en individuell introduktionsplan för den första tiden i Sverige. Individen ska få ett erbjudande om lämplig kommunplacering där det finns praktikplats eller jobb. Detta ska också vara en del av den introduktionsplan som avtalas mellan individen och samhället.

Samsynen är alltså stor.

1 kommentar:

Daniel Eriksson sa...

Tips: Studio ett idag hade ett inslag om Sverige och EU:s gemensamma flyktingpolitik. Notera bl a Lars Danielssons erkännande:

“Alla politiska partier i Sverige har varit överens om att vi ska ha en mycket liberal asyl- och migrationslagstiftning. Där skiljer vi oss från i stort sett alla andra medlemsstater i Europa . Effekten blir då att dom andra ser oss som lite tokiga extremister.”

http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=db&Id=1340278&BroadcastD ate=&IsBlock=0