lördag 27 september 2008

Så blir mångfaldssverige

I regeringens strategi för integrationsarbetet, Egenmakt mot utanförskap, finns ett avsnitt om vad vi kan förvänta oss av den ökande mångfalden (sid. 31). Det är intressant att ta del av regeringens scenario.

Invandringen medför att en successivt ökande andel av befolkningen utgörs av invandrare och deras barn. Många språkliga, religiösa och etniska minoritetsgrupper fortsätter att växa under de kommande åren. Den geografiska koncentrationen av vissa språkliga och religiösa grupper i särskilda områden kan antas fortsätta, t.ex. arabisk- och somalisktalande muslimer i förorter till Malmö och kristna arabisktalande i Södertälje.

Vi kan se fram emot permanenta stora religiösa minoritetsgrupper, som också antas bilda egna institutioner.

Utvecklingen innebär att många minoriteter får bättre förutsättningar att etablera och utveckla institutioner såsom friskolor, föreningsliv och trossamfund. Därmed kan dessa institutioner också förväntas få större betydelse för levnadsförhållandena för många människor.

Offentliga sektorn kommer att utsättas för nya utmaningar och krav.

En ökande mångfald i befolkningen kan ge upphov till dynamiska sociala och ekonomiska effekter. Samtidigt innebär den att den offentliga sektorn behöver hantera en mer komplex miljö och ta hänsyn till en successivt ökande variation av individuella behov, önskemål och förutsättningar. Även om mångfalden i det stora hela är en positiv förändring i samhället, kommer inte alla uttryck för den att vara det. Möten mellan olika värderingssystem innebär också fler potentiella konfliktsituationer. Anpassning av offentliga verksamheter till denna mer komplexa miljö samt säkrandet av social sammanhållning i en befolkning som präglas av etnisk och religiös mångfald kommer att vara strategiska utmaningar för den offentliga sektorn under de kommande åren. Behovet av bredare språklig kompetens i offentlig sektor fortsätter att öka. Antalet äldre invandrare ökar, vilket ställer nya förväntningar på vård och äldreomsorg.

Nu vet vi alltså vad som väntar.

6 kommentarer:

Fabrikören sa...

Offentlig sektor ska assimileras till stora minoritetsgrupper - eller har jag missförstått det? Vad har hänt med integrationspolitiken och var finns egenmakten förutom i rubriken?

Emil sa...

På integrationsspråk heter det "att anpassa den generella politiken till befolkningens etniska och kulturella mångfald" Det är linjen.

Fabrikören sa...

En mer talande rubrik skulle då vara Minoritetsgruppmakt mot utanförskap. Ingen rolig linje för de som vill bryta sig ur minoritetsgruppernas kulturer och värderingar.

Emil sa...

Det har visat sig vara en näst intill omöjlig uppgift att balansera olika gruppers krav på att få behålla sin "kultur" och samtidigt arbeta för t.ex. jämställdhet mellan män och kvinnor.

Kymlicka försökte lösa det genom att förespråka yttre skydd för minoritetsgrupper, men inte tillåta dessa att ha "inre restriktioner" gentemot sina "medlemmar".

Men det gällde etablerade minoritetsgrupper. För invandrare förespråkar han assimilering eftersom invandrare inte har någon "moralisk" rätt att kräva något av det samhälle dit de flyttar.

Det nya i den svenska miljön är just om det är formationen av minoriteter vi nu ser. Muslimer, Assyrier i Södertälje m.fl.

Luke sa...

Har hört denna dolda politiska agenda live av personer. Att de som är från en annan kultur ska få spela efter andra regler än "etniska svenskar". Inte då endast till fördel för hela minoritets gruppen, utan till nackdel tiex till unga kvinnor. Det ska vara ok att läxa upp ung kvinna som vill vara "ung frigjord svensk tjej". Tänk på det nästa gång ni röstar till EU om ett år och till valet 2010. En röst på de etablerade partierna är att indirekt stödja ett sådant tabkesätt. Tro inte på mina ord fråga alla unga tjejer som tvingats fly från sina familjer.

Emil sa...

Nuvarande regering tar dessa frågor på rätt så stort allvar.

Det märkliga är politikernas krypande inför religioner.

Jag hoppas att den nya sammanslagna diskrimineringsmyndigheten ska innebära mindre av kämpande för särregler för troende och mer av kamp för likabehandling (bland annat för tjejer som riskerar att diskrimineras av sin omgivning).