onsdag 10 september 2008

Att styra invandringen till kommuner där det finns jobb

"Flyktingar bör bo där det finns jobb"

Alla våra partier vill styra invandrares bosättning till kommuner där arbetslösheten är låg och jobben många. De är bekymrade över att asylsökande genom möjligheten till eget boende väljer att bo i kommuner med dåliga förutsättningar för arbetsmarknadsintegration.

Staten bestämmer bosättnignen för 1800 kvotflyktingar

Varje år tar Sverige emot cirka 1 800 vidarebosatta kvotflyktingar. Jag arbetar i ett projekt som undersöker deras arbetsmarknadsintegration. Dessa flyktingar är uttagna i flyktingläger och har en ordnad plats i en kommun innan de kommer till Sverige. Staten har därmed full möjlighet att styra boendet för dessa 1 800 personer.

Staten bosätter flyktingarna i kommmuner med hög arbetslöshet

Jag har, för projektets räkning, undersökt var staten bosätter kvotflyktingarna. Det visar sig att staten framförallt förhandlar fram bosättning i kommuner med mycket hög arbetslöshet. Arbetsförmedlingens statistik visar att Sverige hade 3,9 procents arbetslöshet år 2007 för personer mellan 16-64 år. Men, nästan hälften av kvotflyktingarna bosattes i fyra län med mellan 5,2 och 5,8 procents arbetslöshet: ÖREBRO LÄN, VÄSTERNORRLANDS LÄN, GÄVLEBORGS LÄN, NORRBOTTENS LÄN. Bara 18,5 procent av flyktingarna bosattes i län med lägre arbetslöshet än genomsnittet.

5 kommentarer:

Daniel Eriksson sa...

Intressant. Kan det vara regionalpolitik i detta? Arbetslöshetsbygder är ju ofta avfolkningsbygder, och dom kan ha mer intresse av invandrare än områden med exvis bostadsbrist.

I Sverige är ju allt regionalpolitik, från försvars- till forskningspolitik, så det skulle inte förvåna mig.

Emil sa...

Jag ska gräva vidare vad de officiella skälen är, men mest troligt är det så att man placerar kvotflyktingarna i de kommuner som vill ha dem.

Egentligen inget konstigt med det, om det inte vore så att det finns mycket starka ambitioner från partiernas och regeringens sida att styra flyktingar dit där det finns jobb.

I Halland, Kronoberg och Jönköpings län är arbetsmarknaden starkast men där bosätts försvinnande få kvotflyktingar.

Sedan är volymen av flyktingar så pass stor för tillfället att det knappast går att planera bosättningen rationellt. Med 1000 personer hade det säkert gått, men med 20 000 är det betydligt svårare.

Daniel Eriksson sa...

Jag tror att kommunerna vill ha dom just för att dom är avfolkningskommuner. Kommuner med bostadsbrist lär inte vara lika intresserade.

Maria Ferm sa...

"Alla våra partier vill styra invandrares bosättning till kommuner där arbetslösheten är låg och jobben många. De är bekymrade över att asylsökande genom möjligheten till eget boende väljer att bo i kommuner med dåliga förutsättningar för arbetsmarknadsintegration."

Det här stämmer ju inte. Det är bara socialdemokraternas förslag.

Emil sa...

Maria. Även alliansen vill styra invandringen mer, men med incitament istället för bestämmelser.

Dagens bosättning av flyktingar skiljer sig inte från den som skedde under Socialdemokraternas regering.

Vi får se om höstproppen kommer med några konkreta förändringar.