tisdag 10 augusti 2010

DO:s studie om diskriminering på bostadsmarknaden

Diskrimineringsombudsmannen har undersökt diskrimineringen på bostadsmarknaden genom en sk. praktikprövning. De redovisar följande resultat:

* Diskriminering uppkom i större utsträckning på hyresmarknaden än på bostadsrättsmarknaden.
* Diskriminering förekom både i stora städer, mellanstora städer och mindre orter.
* Diskriminering påverkade grunden etnisk tillhörighet i större utsträckning än de andra diskrimineringsgrunderna.
* Diskriminering i mer indirekt bemärkelse avspeglades i båda studierna och för samtliga diskrimineringsgrunder men var mer påtagligt riktad mot personer med utländsk bakgrund i uthyrningsstudien och mot finska romer och muslimer i mäklarstudien.
* Bristande tillgänglighet gjorde att personer med funktionsnedsättning i praktiken utestängdes från vissa bostäder och områden.


Läs mer och ladda hem studien här.

torsdag 5 augusti 2010

Årets mångfaldsbarometer är här

Förutom att mäta hur svenskar ställer sig till olika typer av påståenden om mångfald har 2010 års mångfaldsbarometer tittat närmare på inställningen till olika typer av slöjor.

En stor majoritet av den svenska befolkningen anser att det är oacceptabelt att bära de ansiktstäckande slöjorna burka (88,8%) och niqab (86,2%) i skolsammanhang eller på arbetsplatsen. När det gäller slöjorna hyab och shayla är inställningen den delvis motsatta. En majoritet, om än inte lika stor, anser det vara acceptabelt (62,6% respektive 59,4%) att dessa bärs.

Lite kul att undersökningen kom i samband med den debatt som följt Björklunds (Fp) förslag om att kunna förbjuda burka inom skolan.