torsdag 11 december 2008

Ny rapport om eget boende för asylsökande

Boverket har nu gett ut den rapport om eget boende för asylsökande som jag varit medförfattare till. Rapporten ger en kunskapsöversikt kring EBO och alternativet anläggningsboende(ABO) som inte tidigare funnits, trots en mångårig debatt.

I rapporten redogörs för de negativa effekterna av EBO i form av trångboddhet, otrygghet och utsatthet för barnen. Samtidigt visar rapporten att de asylsökande som bor i eget boende gör det i hög utsträckning för att de väljer bort ABO, som ligger långt från anförvanter och arbetsmarknad, och upplevs som isolerande.

Till sist görs en jämförelse av hur det har gått för flyktingar som valt eget boende under asyltiden jämfört med flyktingar som bott i anläggningsboende. Slutsatsen är att de som bott i eget boende generellt klarar sig något bättre, blir mer integrerade, än de som bott i anläggningsboende.

Författare Pieter Bevelander, Henrik Emilsson och Mirjam Hagström vid MIM, Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare, Malmö Högskola.

Rapporten kan hämtas på Boverkets hemsida.

Uppdatering:
Läs reaktioner i Sydsvenskan, Svenska Dagbladet, Folkbladet, Dagens Nyheter, SR.