torsdag 18 september 2008

Nya rapporter om Europa och från Norge

Centre for European Policy Studies (CEPS) har nyligen gett ut två studier om migration och integration med ett internationellt perspektiv. Sergio Carrera och Elspeth Guild analyserar i skriften The French Presidency’s European Pact on Immigration and Asylum: Intergovernmentalism vs Europeanisation? Security vs Rights? vad som händer omkring den gemensamma europeiska migrationspolitiken. Ännu mer intressant är Sergio Carreras rapport Benchmarking Integration in the EU: Analyzing the debate on integration indicators and moving it forward. Här analyseras de europeiska initiativen för att förbättra integrationen för utrikes födda i Europa och redogör för de försök som gjorts att utveckla indikatorer för integration och för att jämföra integrationspolitikens resultat.

Nya rapporter från Norge

Det märks att norrmännen har en myndighet för integration. De levererar en mängd intressanta rapporter som vi saknar i Sverige. Det blir allt tydligare att det var ett misstag av regeringen att lägga ner Integrationsverket. Sverige, med en av den industrialiserade världens största invandring (särskilt asylsökande) och tiotusentals humanitära invandrare i kommunal introduktion, hade behövt en bättre överblick av hur det ser ut för integrationen. SCB är också väldigt dåliga på att redovisa matnyttig statistik inom området. Nåja. Senaste tidens norska rapporter är bland annat:
* Faktahefte om innvandrere og integrering beskriver integrationsarbetet och presenterar statistiska nyckeltal om integrationen. En kioskvältare!
* Deltakelse og måloppnåelse: Resultatrapportering fra introduksjonsordningen 2007 redovisar innehåll och resultat av den norska introduktionen för nyanlända invandrare. En riktig nagelbitare!

Inga kommentarer: