onsdag 24 september 2008

Ett aktivt Integrationsdepartement

Medan jag har varit i Norrköping och jobbat (och samtidigt passat på att se MFF förlora igen) har Integrationsdepartementet varit flitiga. Förutom att presentera satsningar i höstbudgeten har de, lite i skymundan, kommit med en skrivelse, Egenmakt mot utanförskap - regeringens strategi för integration, som redovisar strategin för kommande års arbete med integrationspolitiken. Jag har inte tid att kommentera innehåller just nu men hoppas kunna återkomma inom kort.

Nu ser jag också att Integrationsminister Nyamko Sabuni (Fp) lanserat rapporten "Lärarnas iakttagelser rörande förekomst av hedersrelaterat förtryck". Den senare rapporten är mycket viktig för oss som vill garantera att alla barn och ungdomar får möjlighet till utbildning. Undersökningen är gjord av Anders Lange, en nestor när det gäller IMER-forskning, på uppdrag av Forum för Levande Historia.

De vanligaste formerna av hedersrelaterat förtryck, som lärarna uppger i undersökningen, är ansökan om dispens eller systematisk frånvaro från gymnastik och simundervisning samt systematisk frånvaro från klassfester och andra aktiviteter där barnen kan umgås i blandade grupper. Det förekommer även att barnen hålls borta från sex- och samlevnadsundervisning och religionsundervisning.

Föräldrars etnicitet, kultur eller religion bör aldrig stå ivägen för barn och ungdomars möjligheter till utbildning. Det känns skönt att ha en minister som tar dessa frågor på allvar. Jag håller med Sabuni till fullo i hennes uttalande:

- Den undersökning vi nu har fått från Forum för levande historia visar tydligt på att hedersrelaterat förtryck kolliderar med skolplikten. Undersökningen bekräftar den bild vi tidigare fått från elevenkäter. Vi ska fortsätta med de åtgärder som redan har påbörjats, till exempel fortbildning för berörd personal. Samtidigt är det viktigt med ett rakt och öppet samtal om värdegrunden i samhället. Alla måste inte leva som svenskar men mänskliga rättigheter måste gälla för alla. Både pojkar och flickor har rätt till utbildning, avslutar Nyamko Sabuni.

2 kommentarer:

Fabrikören sa...

Fantastiskt hur ministern kan säga så många riktiga saker och ändå inte få något gjort. Efter två år vid makten har situationen för utsatta flickor och pojkar snarare förvärrats än förbättrats. När är det dags att gå från ord till handling?

Emil sa...

Du har rätt.

Men samtidigt var dessa frågor tabu fram till för några år sedan. Sådana här initiativ gör oss mindre försiktiga (eftersom mer trovärdig fakta tas fram) och mer benägna att se problemen och göra någonting åt dem.

Vi måste sluta vara rädda för att ta konflikten med dem som eftersträvar särskilda regler för sig och deras barn.