onsdag 17 september 2008

Shariadomastolar i Storbritannien drabbar kvinnor

Times rapporterar om shariadomstolar i Storbritannien.

Islamisk lag har officiellt antagits i Storbritannien, där sharia-domstolar får befogenhet att besluta om muslimska civila ärenden. Regeringen har, enligt Times, i tysthet gett befogenheter för shariadomare att uttala sig om ärenden, allt från skilsmässor och finansiella tvister till ärenden om våld i hemmet. Domarna verkställs sedan av det vanliga juridiska systemet.

Det har redan visat sig att shariadomarna diskriminerar kvinnor och tillåter kvinnomisshandel. Bland annat har arv delats upp så att döttrarna bara får hälften av männens andel och flera fall av våld mot kvinnor i hemmet har hanterats utan att männen fått straff.

5 kommentarer:

Linda sa...

Mycket obehagligt! Det är just sådanna influenser som jag är mest rädd för när det gäller dagens invandring.

Måste passa på att tacka för din blogg! Det behövs ibland en lite annan syn på invandringen än den media förmedlar.

linda sa...

Ska tillägga, i o m att du gärna ville ha kommentarer från andra än bara Sd-väljare, att jag normalt röstar grönt. Skulle aldrig rösta på SD!

Anonym sa...

Jag tycker det här är bra. Vi troende muslimer behöver mer inflytande.

Fredrik sa...

Detta är ett utmärkt tilltag. Muslimer förtjänar att få sin tro bekräftad och inte bli diskriminerade hela tiden. Jag tror att åsikters som Lindas endast härstammar ur avundsjukan mot en stark och robust kultur.

Emil sa...

Fredrik. Jag försöker undvika ironi på bloggen. Det känns så 90-tal. Försök det du med.