fredag 30 december 2011

Niqab och burka förbjuds vid kanadensiska medborgarskapsceremonier


För att bli kanadensisk medborgare kvävs inte bara kunskaper i något av de officiella språken och om landets historia. Varje ny medborgare ska också svära en medborgarskapsed: 

I swear (or affirm) that I will be faithful
and bear true allegiance to Her Majesty
Queen Elizabeth the Second, Queen of Canada,
Her Heirs and Successors, and that I will faithfully
observe the laws of Canada
and fulfil my duties as a Canadian citizen.
 

För att säkerställa att blivande medborgare verkligen uttalar eden har Kanadas konservativa regering nyligen förbjudit burka och niqab vid medborgarskapsceremonier. Winnipeg Free Press har skrivit en intressant artikel om förbudet. 

There was mixed reaction from Canadian Muslim groups to news Monday that prospective Canadians can no longer wear veils, like the Islamic niqab or the face-shielding burka, while taking the oath of citizenship.

Immigration Minister Jason Kenney announced that new Canadians will have to remove any face-coverings while they swear the oath.

The response from two prominent Muslim groups couldn't have been more different: some heartily applauded the move and others denounced it as causing unnecessary trepidation in the community.

Kenney said it's not just a question of "deep principle" for someone to show their face while taking the oath in front of their fellow citizens, it's also a matter of legal concern.

"I don't know how we can verify that someone whose face is covered is actually taking the oath that the law requires of them," he told a news conference in Montreal.

"This is a public act of witness in front of your fellow citizens, in front of the law — and you should be willing to show who you are."

Apropå medborgarskap och Kanada verkar det som att över 2100 personer blir av med sitt kanadensiska medborgarskap eftersom de begått bedrägeri i samband med ansökan.

torsdag 29 december 2011

Invandrare i Sverige skickar hem små summor till sina ursprungsländer

Invandrare inom EU skickade under 2010 hem 31 miljarder euro till sina ursprungsländer. Det visar ny statistik från Eurostat. Störst remitteringar skickades från Spanien (7.2 miljarder euro), följt av Italien (6.6 miljarder),  och Tyskland (3.0 miljarder). Från Sverige skickades, i sammanhanget, blygsamma 20 miljoner euro, alltså mindre än 0,1 procent av de totala remitteringarna.

Ny avhandling om somalier i Sverige

Somalier är en snabbt växande grupp i Sverige, och det är därför väntat att gruppen står i fokus i allt fler avhandlingar. För ett par år sedan disputerade Charlotte Melander på avhandlingen Inom transnationella och lokala sociala världar: Om sociala stödutbyten och försörjningsstrategier bland svensksomalier. I den färska avhandlingen Mötet mellan patienten och läkaren - erfarenheter hos somaliska flyktingar och läkare under utbildning av Kristian Svenberg är sjukvården i centrum.  

I 18 år har Kristian Svenberg arbetat som läkare vid vårdcentralen i Lärjedalen i Göteborgsförorten Hjällbo. I sin avhandling vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har han intervjuat personer födda i Somalia om deras erfarenheter av den svenska vården. Studien visar att patienter från Somalia har höga förväntningar på svensk sjukvård, men att de ofta upplever att de blir avfärdade. 

I avhandlingen intervjuas även svenska läkare under utbildning. Intervjuerna visar att läkarna ofta har svårt att förstå patienter från Somalia. Om tolk används känner sig läkarna ofta utanför i samtalet och har många gånger svårt att ta till sig patienternas beskrivning av sina symtom.

Hela avhandlingen kan hämtas här.

tisdag 20 december 2011

FORES-rapport om ett år med etableringsreformen

FORES var tidigt ute och kritiserade etableringsreformen för nyanlända invandrare. Nu har de kommit med en ny policyrapport - Lyckad etablering av en ny reform - som har ett betydligt mer positivt anslag.

I en ny rapport, ”Lyckad etablering av en ny reform”, fokuserar vi på tre kommuner där man så långt har haft positiva erfarenheter från införandet av den nya reformen: Värnamo, Solna och Borlänge.

- I alla tre kommunerna ser vi att man har lyckats etablera en bra kontakt mellan Arbetsförmedlingen och kommunen, vilket har underlättat arbetet med att införa reformen. Man har lyckats hitta lokala lösningar som förhoppningsvis skapar bra förutsättningar för de nyanlända att snabbt komma in på arbetsmarknaden, säger rapportens författare Liyen Chin.

Rapporten lyfter särskilt fram tre åtgärdsområden i det framtida arbetet med reformen, på nationell och lokal nivå:

* Flexibilitet - dagens etableringsreform upplevs i många fall som ganska stelbent, vilket hindrar möjligheten till ett lokalt anpassat integrationsarbete.
* Effektivare kommunikation - i synnerhet mellan Arbetsförmedlingen och kommunen.
* Följa upp lotsarna - med dagens system är det svårt för nyanlända att bedöma kvaliteten hos lotsarnas tjänster och lotsarna upplever stora skillnader sinsemellan i kontakten med kommunen.

Opinionsundersökning om invandrare och integration i Kanada

Trudeau Foundation har beställt en opinionsundersökning om attityder till invandring och integration i Kanada. Undersökning visar att inrikes och utrikes födda kanadensare är överens om det mesta, bland annat att kulturell anpassning är viktigare är frågor som rör ekonomi och självförsörjning. Några av slutsatserna som lyfts fram:

• The Canadian public is more likely than not to believe that immigrants are doing well in fitting into their new country, with respect to finding gainful employment, participating in civic institutions like voting, and adopting Canadian values.

• There is broad agreement about what should be required of new immigrants who want to live in Canada. At the top of the list are: adopting Canadian values of tolerance and gender equity; accepting the preeminence of Canadian law over religious laws; and becoming familiar with Canadian history and culture. By comparison, the public is more forgiving in terms of expecting immigrants to become economically self-sufficient within their first year.

• While most immigrants settle in the country’s three largest urban centres, most Canadians believe it would be best for everyone if immigrants were evenly distributed across the country. Views are notably similar among residents of urban and rural communities.

• Canadians place the highest priority on immigrants who qualify based on education and employability, and least so on political refugees. Opinions are divided on the current policy of increasing the proportion of temporary foreign workers.

• The opinions of immigrants surveyed are notably similar to those of native-born Canadians.

måndag 19 december 2011

Tre forskningsrapporter om skolresultat för elever med utländsk bakgrund

IZA fortsätter att ge ut en mängd rapporter om integration, bland annat dessa tre om skolresultat.

Educating Children of Immigrants: Closing the Gap in Norwegian Schools (Bernt Bratsberg, Oddbjørn Raaum, Knut Røed, november 2011)

This paper examines educational outcomes of first and second generation non-OECD immigrants in Norway. We show that children of immigrants, and particularly those born outside Norway, are much more likely to leave school early than native children. Importantly, this gap shrunk sharply over the past two decades and second generation immigrants are now rapidly catching up with the educational performance of natives. For childhood immigrants, upper secondary completion rates decline with age at arrival, with a particularly steep gradient after age seven. Finally, we find that immigrant-native attainment gaps disappear when we condition on grade points from compulsory school.


Migrant Youths' Educational Achievement: The Role of Institutions (Deborah A. Cobb-Clark, Mathias Sinning, Steven Stillman, november 2011)

We use 2009 Programme of International Student Assessment (PISA) data to link institutional arrangements in OECD countries to the disparity in reading, math, and science test scores for migrant and native-born students. We find that achievement gaps are larger for those migrant youths who arrive later and for those who do not speak the test language at home. Institutional arrangements often serve to mitigate the achievement gaps of some migrant students while leaving unaffected or exacerbating those of others. For example, earlier school starting ages help migrant youths in some cases, but by no means in all. Limited tracking on ability appears beneficial for migrants' relative achievement, while complete tracking and a large private school sector appear detrimental. Migrant students' achievement relative to their native-born peers suffers as educational spending and teachers' salaries increase, but is improved when examination is a component of the process for evaluating teachers.

Parental Ethnic Identity and Educational Attainment of Second-Generation Immigrants (Simone Schüller, november 2011)

A lack of cultural integration is often blamed for hindering immigrant families' economic progression. This paper is a first attempt to explore whether immigrant parents' ethnic identity affects the next generation's human capital accumulation in the host country. Empirical results based on data from the German Socio-Economic Panel (GSOEP) indicate that maternal majority as well as paternal minority identity are positively related to the educational attainment of second-generation youth – even controlling for differences in ethnicity, family background and years-since-migration. Additional tests show that the effect of maternal majority identity can be explained by mothers' German language proficiency, while the beneficial effect of fathers' minority identity is not related to language skills and thus likely to stem from paternal minority identity per se.

Språkkrav för anhöriginvandring OK enligt domstol

I november 2010 införde Storbritannien språkkrav för att make/maka ska få invandra till landet. Tre par har överklagat reglerna, men nu har en domstol (high court) slagit fast att det nya språktestet inte är ett oproportionerligt ingrepp i rätten till familjeliv.

Från BBC News:

The High Court has dismissed a challenge to laws that require immigrant spouses to be able to speak English in order to live in the UK.

Three couples had challenged the rules which were introduced in November 2010.

But Mr Justice Beatson ruled the new language test was not a disproportionate interference with the couples' right to family life.

The Joint Council for the Welfare of Immigrants said the ruling would affect many UK citizens.

But Immigration Minister Damian Green said: "We believe it is entirely reasonable that someone intending to live in the UK should understand English, so that they can integrate and participate fully in our society.

"We are very pleased that the courts agree with us."

The Home Office, which had also cited the costs of translators and interpreters for the NHS and other public services, now requires anyone entering the UK to join their spouse to speak a minimum level of English.

lördag 17 december 2011

Utgifterna för migrations- och integrationspolitiken under 2012 beräknas till 17 miljader

Riksdagen har nu beslutat att stödja regeringens budget för migrations- och integrationspolitiken. 2012 års utgifter beräknas till 9 miljarder för migrationspolitiken och 8 miljarder för integrationspolitiken. ESV publicerar tidsserier över inkomster och utgifter i statsbudgeten. Så här har utgifterna för migrationspolitiken utvecklats sedan 1995.


Utgifterna för integrationspolitiken har inte ökat lika mycket över tid. I slutet av 1990-talet var utgifterna 8-9 miljarder per år. Sedan sjönk utgifterna successivt till 3,4 miljarder 2006, för att sedan stiga igen upp till 5,2 miljarder 2010. Sedan 2010 har utgifterna ökat med omkring 50 procent till omkring 8 miljarder 2012.

fredag 16 december 2011

Japan och Australien kan inte utmana Sveriges topp-placering i integrationsrankingen

Enligt MIPEX som jämför och betygsätter integrationspolitik i 33 länder har Sverige, som jag tidigare skrivit om, världens bästa integrationspolitik. Nu har de lagt till två nya länder i jämförelsen: Australien och Japan. Enligt MIPEX ranking har Australien den femte bästa och Japan den fjärde sämsta integrationspolitiken.

Invandrare och bidrag i Sverige, Nederländerna och Storbritannien

På senare tid har IZA gett ut tre working papers om invandrare och bidrag.

Disparities in Social Assistance Receipt between Immigrants and Natives in Sweden (Björn Gustafsson, november 2011) är en kunskapsöversikt om vad forskningen visar om invandrare och socialbidrag. Det är dystra slutsatser.

Most out-payment for social assistance in Sweden refers to foreign born persons although the category makes up 14 percent of the population. While some part of the high costs can be attributed to needs to maintaining recent refugees, this is not the entire story. Immigrants tend to assimilate out of social assistance receipt. However, receipt continues to be higher than among in several characteristics identical natives many years after immigration among immigrants from not rich countries. The elevated probabilities of social assistance receipt among immigrants from not rich countries are mainly due to failures of integrating into the labor market at the destination.

Immigrant Participation in Welfare Benefits in the Netherlands (Aslan Zorlu, november 2011) undersöker inte bara socialbidragen utan hela bidragssystemet. Men bilden känns igen från i Sverige. Utrikes födda är överrepresenterade i bidragssystemen, även jämfört med inrikes födda i liknande situation. Författaren lyfter särskilt fram den bekymmersamma situationen för barn till icke-västliga invandrare.

The analysis shows that migrants are drastically more likely to have a benefit, in particular social assistance and disability benefits. A large part of migrants’ dependence can be explained by their background characteristics and immigration history but still a significant unexplained residual is left. Most notably, the probability of welfare use of non-western second generation is about twice as high as the probability of western immigrants, which is a true challenge for policy makers.

Welfare Participation by Immigrants in the UK (Stephen Drinkwater och Catherine Robinson, november 2011) konstaterar att välfärdsutnyttjandet skiljer sig mycket åt mellan olika invandrargrupper och för olika typer av bidrag. Skillnader finns också mellan män och kvinnor inom grupperna.

Possibly the main conclusion of the paper is that for the UK at least, it is very difficult to generalise on the issue of welfare participation by immigrants. This is because social welfare claims vary considerably by immigrant group as well as by the types of benefits that are claimed. Australasian and EUA8 migrants are the least likely to claim welfare benefits but this is to some extent explained by the characteristics of individuals from these groups, especially for those from accession countries.

In contrast, much higher rates of welfare benefit claims are made by other groups, especially migrants from Asia and other parts of Europe.

torsdag 15 december 2011

Nu finns jag till uthyrning!

Få, om någon, har en sådan koll på migrations- och integrationsområdet som jag. I över ett decennium har jag jobbat med dessa frågor utifrån en mängd olika perspektiv. Jag har jobbat som samhällsanalytiker, utredare, statistiker, utvärderare och projektledare vid myndigheter, på högskolor, i regeringskansliet och som konsult. Under tiden har jag kontinuerligt bedrivit omvärldsbevakning om vad som händer i statsförvaltningen, inom forskningsvärlden och politiken i Sverige och andra länder. Jag kan leverera de analyser, utredningar och konkreta beslutsunderlag som behövs, vilket jag gjort till bland annat generaldirektörer och ministrar. Nu börjar jag snart som konsult på Rhetikfabriken AB i Malmö. Små eller stora uppdrag. Tveka inte att höra av er till mig.

onsdag 14 december 2011

OECD granskar Österrikes integrationspolitik

OECD:s serie om arbetsmarknadsintegration i medlemsländerna har nu kommit till Österrike. Tidigare har OECD bland annat granskat hur det ser ut i Sverige.

OECD menar att Österrike saknar en genomtänkt och samlad integrationspolitik. Trots det är arbetsmarknadsintegrationen bättre än genomsnittet inom OECD, vilket de förklarar med en fördelaktig sammansättning av den invandrade befolkningen.

Austria has a higher share of immigrants in the total working-age population (17 %) than many other OECD countries. At the same time, the framework for integration policy is less developed than in a number of other OECD countries.

At 75 %, the employment rate of immigrant men is slightly above the average of comparable OECD countries. This can be partly explained by a favorable overall labour market situation and by the origin-country composition. The bulk of immigrants in working age were born in OECD high-income countries or in successor countries of the former Yugoslavia. These groups fare relatively well in the labour markets of other OECD countries as well.

måndag 12 december 2011

Attityder till invandring i Storbritannien

The Migration Observatory har genomfört en undersökning om britternas inställning till invandring: Thinking Behind the Numbers: Understanding Public Opinion on Immigration in Britain. Som titeln antyder handlar det inte bara om hur opinionen ser ut, utan också varför. Några av rapportens resultat:

* 69 procent av de tillfrågade ville minska invandringen.
* De tillfrågade associerar framförallt "invandrare" med asylsökande, trots att de bara står för 4 procent av invandringen.
* En majoritet vill minska invandringen av lågutbildad arbetskraft (64%), släktingar (58%), och asylsökande (56%).
* Färre vill minska invandring av högkvalificerad arbetskraft (32%), närmast anhöriga (41%) och studenter (drygt 30 procent för olika typer av studenter).

Rapportförfattarna lyfter fram några policyrelevanta slutsatser:

* Det finns betydande skillnader i attityder till olika typer av invandring.
* Den typ av invandring som de flesta vill minska tillhör inte de numerärt största grupperna och är svår att påverka, t.ex. på grund av internationella konventioner och EU:s fria rörlighet.
* Motståndet mot invandring är ofta fokuserad på illegal invandring.
* Den allmänna opinionen föredrar tillfälligt över permanent invandring.

fredag 9 december 2011

Ny statistikrapport om utrikes födda och deras barn inom EU

EU:s statistikorgan Eurostat har gett en rapport som kartlägger situationen för utrikes födda och deras barn som bor i EU och EFTA-länder. Migrants in Europe - A statistical portrait of the first and second generation tar upp en rad aspekter av invandrares socioekonomiska position, som situationen på arbetsmarknaden, fattigdom och boende.

Over the years, migration has had an impact on the composition of European societies. In 2010, foreign-born persons accounted for 9.4% of the EU27 population. Their socio-economic situation was in general less favourable than for native-born persons.

In 2008 in the EU27, the unemployment rate of foreign-born persons aged 25-54 was higher than for native-born persons in this age group (10% compared with 6%). When employed, foreign-born persons often have more difficulties to find a job corresponding to their education level. This can be measured using an overqualification rate, which refers to the percentage of persons with a high level of education who have a job which does not correspond to this level. In the EU27 in 2008, foreign-born persons aged 25-54 registered a significantly higher overqualification rate than native-born persons (34% compared with 19%).


I pressmeddelandet pekas Sverige ut som ett av de länder med störst skillnader mellan inrikes och utrikes födda när det gäller arbetslöshet, att vara överkvalificerade för sitt arbete samt risk för fattigdom och social utanförskap. Att skillnaderna är stora mellan inrikes och utrikes födda i Sverige innebär inte att situationen är värre för utrikes födda i Sverige än i andra länder. Arbetslösheten och risken för fattigdom för utrikes födda i Sverige är bara en procentenhet högre än snittet inom EU-27, medan andelen som är överkvalificerade för sina jobb och är trångbodda är lägre. Hur man bedömer situationen för utrikes födda i Sverige beror alltså på vem man jämför med. Jämfört med inrikes födda ser det illa ut, men jämfört med utrikes födda i andra länder helt OK.

Eurostat delar upp statistiken för utrikes födda efter vistelsetid och ursprungsländernas utvecklingsnivå (Human Development Index). En sådan uppdelning visar att det går betydligt sämre i Sverige än i andra Europeiska länder för två grupper av invandrare: Utomeuropeiska invandrare med kort vistelsetid och de som kommer från länder med låg HDI.

torsdag 8 december 2011

World Migration Report 2011

International Organization for Migration (IOM) har i dagarna gett ut World Migration Report 2011. Temat för årets rapport är allmänhetens uppfattningar och attityder till migration. Rapporten analyserar hur attityderna formas och hur de kan påverka och påverkas av politik och media.

The report argues that distorted communication about migration contributes to widespread anti-migrant sentiments, which have recently resurfaced in many parts of the world. Harmful stereotypes, discrimination and even xenophobia have reappeared in societies of destination, resulting in controversy on the value of multiculturalism.

Yet the report does not call for an uncritical bias on migration issues. An open discussion about migration means understanding and directly addressing what drives people's fears and the negative attitudes as expressed in polls in order to reduce public hostility.


Hela rapporten med medföljande pressmeddelande och video finns att hämta här.

Läs också The New York Times artikel om rapporten.

tisdag 6 december 2011

Undersökning om norrmännens inställning till invandrare och invandring

I Sverige har vi mångfaldsbarometern. I Norge genomför Statistisk Sentralbyrå en årlig undersökning, Holdninger til innvandrere og innvandring, om inställningen till invandrare och invandring. Undersökningen uppvisar motstridiga resultat. En stor majoritet är positiva till invandring och invandrare, särskilt bland dem som tillfrågats efter terrordådet den 22 juli. Samtidigt anser fler att invandrare utnyttjar välfärdssystemet och att invandring leder till sociala problem. Hela rapporten finns här.

måndag 5 december 2011

Internationella nyheter och lästips

Frankrike

Inrikesminister Claude Gueant har flaggat för förändringar av migrationspolitiken så att färre ska komma till landet.

“It’s easier for immigrants to integrate if there are less of them,” Gueant told Europe 1 radio. “It’s obvious that we need to better manage the flow of immigrants. For immigration to work, we need to be welcoming fewer immigrants each year.”

Among the measures “for better management of the flow of immigrants” announced by Gueant are a toughening of the conditions necessary to obtain French citizenship and of the rules allowing an immigrant living in France to be joined by family members.

Other measures include increasing the number of expulsions of illegal immigrants and increasing the capacity of detention centres.


Se även artikel från The Connexion.

Danmark

Antalet personer som får permanent uppehållstillstånd i Danmark har sjunkit med 70 procent till 525 fram till och med september i år.

According to Berlingske newspaper, the fall in approved applications coincides with the introduction of the point system that was introduced by the former Venstre and Konservative government with support from Danske Folkeparti (DF).

The point system tightened the requirements needed to be granted permanent residency, with higher demands on factors such as language and job skills.

Speaking to Berlingske, Peter Skaarup from DF said that the point system was not designed to reduce the number of people being granted permanent residency.

Despite these unintended consequences, Inger Støjberg, the immigration spokesperson for Venstre, argued that the point system had not backfired.

“The point was to attract immigrants to Denmark who could contribute to society and the numbers clearly show that many immigrants haven’t fulfilled the requirements.”


Kanada

Ottawa Citizen har skrivit
en hel serie artiklar om hur domstolarna bedömer asylansökningar, där det bland annat visar sig att domarnas partitillhörighet verkar påverka om en asylsökande får stanna eller får avslag och utvisas.

Federal Court of Canada judges appointed by Conservatives are significantly less likely to overturn decisions by government officers and tribunals to deny refugee claims or deport non-citizens than are judges appointed by past Liberal administrations.

And an applicant’s likelihood of success diminishes even further if the appeal or review of their case is heard by judges named to the court in the past three years by Stephen Harper.


Finland

Fler positiva till invandring i Finland.

Finnish attitudes toward immigration have eased considerably from what they were a year ago, even though voices opposed to immigration have featured prominently on online discussion boards and in other public media.

According to a poll commissioned by Helsingin Sanomat and conducted by TNS Gallup, 44 per cent of Finns feel that more immigrants should be taken into Finland. An equal number are opposed to more immigration.

Last year six out of ten were against taking in more immigrants. That poll was taken at a time when Finland was recovering from the sharp recession of 2009 when GDP declined by more than eight per cent.

fredag 2 december 2011

Lästips

Inget stöd för social turism

Corrado Giulietti, Martin Guzi, Martin Kahanec, Klaus F. Zimmermann, Unemployment Benefits and Immigration: Evidence from the EU (oktober 2011)

Studien undersöker om det finns ett samband mellan nivån på arbetslöshetsersättning och invandring till 19 Europeiska länder. Resultatet visar att migrationsflöden inom EU inte är relaterade till arbetslöshetsersättningens generositet och att det bara finns ett mycket svagt samband mellan nivån på arbetslöshetsersättningen och invandring från icke EU-länder. Enligt författarna finns det alltså inget empiriskt stöd för teorin om välfärdsmigration/social turism.

Ålder vid invandring påverkar skolresultat

Miles Corak, Age at Immigration and the Education Outcomes of Children (oktober 2011)

Det är väl belagt att de som invandrar till Sverige efter skolstart har betydligt sämre skolresultat än de som kommer innan skolstart (se t.ex. ESO-rapporten Sysselsättning för invandrare – en ESO-rapport om arbetsmarknadsintegration). Miles Coraks studie visar att mönstret är detsamma i Kanada.

Om social mobilitet i USA

Jeanne Batalova och Michael Fix, Up for Grabs: The Gains and Prospects of First- and Second-Generation Young Adults (november 2011)

Rapporten undersöker hur det går i USA för unga personer med utländsk bakgrund. Resultaten visar bland annat att det sker en social mobilitet över generationerna när det gäller utbildning och arbetsmarknad. Vissa grupper, t.ex. hispanics, klarar sig dock sämre än andra.

Lärdomar från USAs och Europas migrationspolitik

Philippe Fargues, Demetrios G. Papademetriou, Giambattista Salinari, and Madeleine Sumption, Shared Challenges and Opportunities for EU and US Immigration Policymakers (oktober 2011)

Slutrapporten från projektet Improving EU and US Immigration Systems: Learning from Experience sammanfattar resultaten om hur man kan lära sig av varandra och förbättra migrationspolitiken i Europa och USA.

tisdag 22 november 2011

Jag flyttar till nytt jobb

I månadsskiftet november/december flyttar jag från Stockholm till Malmö för att jobba som analytiker på Rhetikfabriken. De som vill utnyttja mina tjänster kan vända sig till dem redan nu.

En flytt innebär mycket arbete och därför kommer jag inte att uppdatera Integrationsbloggen så ofta förrän jag är ordentligt installerad i min nya lägenhet.

OECD-konferens om invandringens ekonomiska effekter

I slutet av oktober höll OECD en konferens om invandringens ekonomiska effekter, den allmänna opinionen om migration, och kopplingarna mellan de två. Hela programmet finns att se på OECD:s hemsida där det också går att ladda hem några av de presenterade bidragen, bland annat:

Xavier Chojnicki, Research fellow, CEPII ; Assistant Professor, Equippe & Université Lille 2, Impacts of Immigration on Aging Welfare-State: An Applied General Equilibrium Model for France

Eskil Wadensjö, Professor, Director of SULCIS, Swedish Institute for Social Research (SOFI), Stockholm University, The Significance of Immigration for Public Finance in Denmark

Michele Pellizzari, Assistant Professor, Università Bocconi, The Use of Welfare by Migrants in Italy

Så här presenterades konferensen:

In the absence of migration, there will be 30 percent more exits than entries to the working-age population of high-income OECD countries in the year 2020. Immigration, in conjunction with policies such as better mobilisation of domestic human resources, is one way to help alleviate the labor shortages that will result from these demographic trends. Indeed, prior to the crisis, many OECD countries had already taken measures to facilitate labor migration, and these policies were one of the driving forces behind the growth in international migration until 2008. Yet public opinion in many countries does not seem readily accepting of more labor immigration, as evidenced by the rise of anti-immigrant parties. One of the central elements shaping public opinion on migration is the fiscal impact of immigration, and in many countries there is a debate about the links between migration and the welfare state.

In this context, the conference aims at shedding some new light on these important issues shaping migration policy – the fiscal contribution of migrants, public opinion on migration, and the links between the two.

fredag 18 november 2011

Studie av arbetsmarknadsintegrationen i Kanada

Institute for Research on Public Policy (IRPP) ger ut en hel del intressanta studier om migration och integration i Kanada. I deras senaste studie Do Admission Criteria and Economic Recessions Affect Immigrant Earnings? undersöker Michael Abbott och Charles Beach hur det går för olika typer av invandrare i Kanada.

Författarna följer årsinkomsterna i tio år för de invandrare som bosatte sig i Kanada 1982, 1988 och 1994, som ekonomisk invandrare, familj eller flykting. Resultaten visar, föga förvånande, att de som blivit utvalda att få komma som ekonomiska invandrare klarar sig mycket bättre än övriga invandrargrupper. Bland kvinnliga invandrare har familjeklassen den lägsta medianlönen i alla tre kohorter. Bland manliga invandrare är det flyktingarna som har den lägsta medianlönen. Samtidigt uppvisar flyktinggruppen den mest positiva utvecklingen över tid, dock utifrån mycket låga utgångsnivåer. Studien visar också att konjunkturen har stor inverkan på arbetsmarknadsintegrationen, särskilt för män.

Utifrån resultaten föreslår författarna följande för att förbättra arbetsmarknadsintegrationen:
* Ännu större prioritering av högkvalificerade ekonomiska invandrare.
* Med tanke på den relativt snabba förbättring över tid av flyktingars arbetsmarknadsintegration bör invandringen i denna klass återställas till de tidigare nivåerna om cirka 10 till 15 procent av den årliga permanenta invandringen.
* Den totala invandringen bör minska under perioder med hög arbetslöshet och låg ekonomisk tillväxt.

onsdag 16 november 2011

Kanada och invandringen

Ni missade väl inte inslaget om Kanada i Aktuellt?Den nyfikne kan läsa mer om politiken i Kanada här.

måndag 14 november 2011

Förändringar att vänta för mottagningen av ensamkommande barn och ungdomar

Allt fler ensamkommande barn och ungdomar söker sig till Sverige. Det gäller inte minst ensamkommande från Afghanistan. Statistik från Eurostat visar att antalet har ökat från 345 år 2008 till 1155 år 2010. Enligt Migrationsverket fortsätter antalet att öka under 2011. Det är uppenbart att allt fler av de ensamkommande väljer att söka asyl i just Sverige. Medan de ensamkommande från Afghanistan ökar i Sverige minskar antalet i andra länder. Tidigare sökte sig flertalet till Storbritannien (från 1800 år 2008 till 510 år 2010) och Norge (från 1720 år 2009 till 375 år 2010).

Den kraftiga ökningen gör att regeringen nu genomför flera förändringar. Den 1 januari 2013 får Migrationsverket utvidgade möjligheter att anvisa asylsökande ensamkommande till en kommun även i fall där överenskommelse med verket om mottagande saknas. Migrationsminister Tobias Billström överväger också att införa nya rutiner för åldersbestämning. Till Riksdag & Departement säger ministern att de arbetar för att ha ett så likartat system inom Norden som möjligt och att det är viktigt att ena systemen och skapa enhetlighet.

fredag 4 november 2011

Kultur som förklaringsfaktor

Kultur betraktas ofta med misstänksamhet i integrationsdebatten. Jag hade själv en period som student på Malmö Högskola då jag vägrade befatta mig med begreppet. Jag ansåg att det som forskare och debattörer förklarade med kultur snarare berodde på andra bakomliggande orsaker, som klass eller individuella egenskaper, och kunde förklaras med andra teorier. Nu är jag inte fullt lika säker längre.

Just kultur är i fokus i artikeln Culture, Intermarriage, and Differentials in Second-Generation Immigrant Women's Labor Supply av Eylem Gevrek, Deniz Gevrek och Sonam Gupta. Där undersöker de kulturens inverkan på arbete för "andra generationens" kvinnor i Kanada. De använder sig av två faktorer som proxy/mått på kultur: kvinnors deltagande på arbetsmarknaden och födelsetal i ursprungslandet. Studien visar att dessa "mått" har betydelse för kvinnors deltagande på arbetsmarknaden, även om de själva är födda i Kanada. Särskilt stor är effekten för kvinnor med invandrade föräldrar med samma etniska bakgrund.

Abstrakt:

We examine the impact of culture on the work behavior of second-generation immigrant women in Canada. We contribute to the current literature by analyzing the role of intermarriage in intergenerational transmission of culture and its subsequent effect on labor market outcomes. Using relative female labor force participation and total fertility rates in the country of ancestry as cultural proxies, we find that culture matters for the female labor supply. Cultural proxies are significant in explaining number of hours worked by second-generation women with immigrant parents. More importantly, we show that the impact of cultural proxies is significantly larger for women with immigrant parents who share same ethnic background than for those with intermarried parents. The fact that the effect of culture is weaker for women who were raised in intermarried families stresses the importance of intermarriage in assimilation process. Our results are robust to different specifications and estimation strategies.

tisdag 1 november 2011

Svenska statsvetare: homogenitet skapar tillit och underlättar integration

I en twitter från Andreas Johansson Heinö blev jag tipsad om en intressant ny studie från svenska statsvetare om sambandet mellan tillit och mångfald. Hela artikeln Similarity vs. homogeneity: contextual effects in explaining trust av Perola Öberg, Sven Oskarsson and Torsten Svensson kan läsas på Cambridge Journals Onlines hemsida.

Vad jag förstår menar författarna att det finns ett bevisat negativt samband mellan mångfald och tillit. Men det är inte personers likhet, utan homogena miljöer, som bygger upp och stimulerar förtroende/tillit mellan människor. Det viktiga är, enligt författarna, att det finns ett starkt "majoritetssamhälle" - där det finns tillit/förtroende - att assimileras/integreras inom. I en sådan miljö, med låg grad av sociala konflikter, finns det förväntningar om tillit mellan människor som även "den andre" kan bli en del av.

Thus, according to these empirical results, the social-psychological idea that similarity fosters trust is mistaken. Rather, homogeneity, social as well as ethnic, seems to foster trust, irrespective of the individual’s distance from or similarity to the ‘others’.

Med utgångspunkt från resultaten förespråkar de en politik där "de andra" bör ges möjlighet att assimileras in i en den fungerande gemenskap som majoritetssamhällets homogena kärna utgör.

As for policy implications, the influence of contextual diversity on trust leads us to emphasize a number of specific political measures for handling the negative effects of diversity. At the core, it is about fostering a shared sense of community or ‘shared citizenship’.

The melting pot in a form in which a sense of shared citizenship thrives may not come into being easily. In order to take steps in this direction, society has to implement policies in terms of which everybody is treated fairly, and which foster equality and build upon the sense of community already in place at the homogenous cores.


Man ska inte dra för stora växlar på en vetenskaplig artikel, men artikeln reser frågor som är sällsynta i integrationsdebatten. Där ses majoritetssamhället ofta som problemet, som stänger ute "den andre". Här menar istället författarna att det traditionella homogena majoritetssamhället är nyckeln till en fungerande integration genom att vara bärare av den sociala tillit som alla samhällen är betjänta av.

Abstrakt:

Diversity has powerful advantages, but may also generate internal tensions and low interpersonal trust. Despite extensive attention to these questions, the relationship between diversity and trust is often misunderstood and findings methodologically flawed. In this article, we specify two different mechanisms and adherent hypotheses. An individual might base her decision to trust on her perceived social similarity in relation to others in the community, that is, a similarity hypothesis. However, in a homogenous context, she might expect trustworthy behavior irrespective of her own social position due to signals of low degrees of social conflict and dense social networks, that is, a homogeneity hypothesis. Prior research has pinpointed only one of these mechanisms. The homogeneity hypothesis has not been explicated, and when the intention has been to test the similarity hypothesis, the homogeneity hypothesis has unintentionally been tested instead. The results are straightforward. While the homogeneity hypothesis is strongly supported, the findings speak against the similarity hypothesis.

måndag 31 oktober 2011

Om somalier som flyttar till England

Ni har väl inte missat rapporten Företagarnas flykt - somalisk flyttning till England (FORES) av Mubarik Abdirahman, Per Brinkemo, Benny Carlson, Abdiwahab Hussein och Philip Sandberg? Där försöker de besvara frågan om varför somalier lämnar Sverige för England.

Det utbredda utanförskapet bland somalier i Sverige har blivit en het potatis i många kommuner. De somalier som anlänt under de senaste tjugo åren har mottagits på ett förhållandevis välorganiserat och ambitiöst sätt, ändå har resultaten varit nedslående. Som konsekvens av flera års arbetslöshet och hopplöshet har många somalier valt att lämna Sverige för bland annat England som varit/blivit en av somalisvenskarnas favoritdestinationer. Trots hög arbetslöshet även där finns en stor skillnad: medan färre än en procent av somalier i Sverige är företagare, är företagsamheten utbredd inom motsvarande grupp i England.

Att England lockar somalier är inte bara ett svenskt fenomen, utan uppmärksammas ofta i Nederländerna där upp emot en tredjedel av somalierna emigrerat till England. Samtidigt är det viktigt att, som författarna också varnar för, inte utmåla England som ett paradis för somalier. När jag 2010 pratade med Storbritanniens ambassadör Andrew Mitchell om somaliers situation i Storbritannien och Sverige var han mycket bekymrad. Till exempel hänvisade ambassadören till studier som visar att cirka 60 procent av den somaliska gruppen i Storbritannien brukar Khat. Av honom fick jag rapporten Becoming Visible: The Somali Community and Substance use in London, utgiven av Adfam. Där sammanfattar de situationen så här:

This research found that the Somali community is disengaged and marginalised from mainstream British society. Multiple social exclusions have affected the ability of Somalis to act as a progressive community in Britain. As such, the Somali community in the UK has been viewed as ‘impenetrable’ and ‘uncommunicative’ and is therefore classified as ‘hard to reach’ by policy makers and service providers.

Det är dessutom viktigt att veta att Storbritannien inte är den magnet för somalier som landet ofta utmålas som. Statistik från Eurostat visar att under de senaste åren har över 60 procent av de ansökningar om asyl som somalier gör inom EU skett i Sverige och Nederländerna.

fredag 28 oktober 2011

Nya siffror om antalet asylsökande första halvåret 2011

UNHCR har kommit ut med sin halvårsrapport om antalet asylsökande första halvåret 2011. Under 2010 sökte 31900 personer asyl i Sverige, vilket var 12,4 procent av de 258000 som sökte asyl i EU-27. Det första halvåret 2011 har 12597 personer sökt asyl i Sverige, vilket var 10,2 procent av de 123412 som sökte asyl i EU-27. Siffrorna visar att Sveriges relativa andel av de asylsökande till EU minskar något. Samtidigt är överrepresentationen mycket stor. Det var, i förhållande till folkmängd, under det första halvåret 2011 fem gånger så många som sökte asyl i Sverige än genomsnittet i EU. Från pressmeddelandet:

The Nordic region was the only part of Europe to see a fall in asylum applications. The number of asylum applications dropped by 39 per cent in Finland, by 23 per cent in Denmark and by 10 per cent in Sweden. Norway saw a slight increase, however, of four per cent. In Iceland, numbers remained low, but saw an increase of 88 per cent in first half of 2011 compared to the same period last year - from 17 to 32 applications.

In Sweden and Norway, the number one country of origin was Somalia. In Denmark, the largest number of applications came from Afghans, and in Finland from Iraqis. There was a considerable drop in applications from Somalia in Sweden (53 percent), while there was a doubling in Norway. There was a drop in Afghan applications in Denmark, but an increase in Sweden. So overall, a mixed Nordic picture.


Samtidigt får Sverige beröm av UNHCR för hur landet hanterar asylansökningar.

In the Swedish quality project, which took place during the past two years, UNHCR analysed 200 decisions taken by the Migration Board and observed 56 interviews conducted at 11 units throughout the country. UNHCR also interviewed a number of decision-makers, other Migration Board staff and lawyers to find out how they think the decision-making can be improved. UNHCR looked at a number of factors that affect the quality of the decision-making, including the registration of applications, the legal advice, how the applicants are interviewed, the quality of interpretation, the legal argumentation and the evaluation of evidence. UNHCR did not look at particular decisions to see if they were correctly or incorrectly assessed.

UNHCR found that the Swedish Migration Board has high standards in its status determination procedures, and that all procedural safeguards are in place, well above international and European standards, when one considers for instance access to legal advice, oral hearings, and motivation of decisions.

torsdag 27 oktober 2011

Medborgarskapspolitiken har betydelse

Påverkar medborgarskapsreglerna antalet som väljer att bli medborgare i ett land? Det undersöker David Reichel i studien Do legal regulations hinder naturalisation? Citizenship policies and naturalisation rates in Europe (EUDO CITIZENSHIP working paper, 2011).

Svaret är ja. I de länder där det är enkelt att bli medborgare väljer fler att bli det. Det som verkar ha störst påverkan på naturalisering är om ett land tillåter dubbelt medborgarskap. Sverige passar bra in i mönstret. Här är det, enligt MIPEX, näst enklast att bli medborgare samtidigt som naturaliseringsgraden (andelen utländska medborgare som blir medborgare under ett år) är högst av de studerade länderna (EU-25 plus Norge och Schweiz).

This paper investigates a simple relationship: the influence of citizenship regulations on citizenship acquisitions by comparing citizenship policies and naturalisation rates in European countries. The analysis looks at the statistical relationship on the cross-national level. As a quantitative indicator for citizenship policies, the MIPEX Nationality is used... It can be shown that restricting access to citizenship indeed is related to lower naturalisation rates, and that restricted access to dual citizenship appears to have the most significant impact in EU-25 countries, Norway and Switzerland.

onsdag 26 oktober 2011

Länsstyrelsernas tredje ögonblicksrapport om etableringsreformen

Länsstyrelserna har nyligen gett ut den tredje ögonblicksbilden av etableringsreformen. Rapporten beskriver det utvecklingsarbete som pågår och pekar på positiva utvecklingsområden som kan stärka arbetet.

Länsstyrelserna noterar att etableringsreformen har lagt i dager flera utvecklingsområden kopplat till etableringsarbete som fanns även före reformen. Som exempel på redan kända utvecklingsområden kan nämnas att den tidigare introduktionsersättningen vanligen kompletterades med försörjningsstöd. Nuvarande utmaning att nyanlända tvingas till försörjningsstöd är därmed inte nytt och orsakat av reformen. I genomförandet av etableringsreformen har däremot problemet accentuerats vilket borgar för att det åtgärdas i större utsträckning. Ett ytterligare exempel på känt problem är flexibel SFI där etableringsplanens förväntan om heltidssysselsättning har lett till att SFI-undervisning även sker under sommarmånader i växande utsträckning.

Läs också Länsstyrelsernas senaste nyhetsbrev om integrationsarbetet (oktober 2011).

torsdag 20 oktober 2011

Tre nya avhandlingar

En fördel med att vara intresserad av migrationsrelaterade frågor är att allmänbildning kommer på köpet. Alla samhällsfrågor tenderar nuförtiden att undersökas utifrån ett migrationsperspektiv. När jag påbörjade mina IMER-studier på 90-talet fanns det endast en handfull avhandlingar som berörde migrationsfrågor, oftast inom antropologi och etnologi. Idag produceras de i en strid ström och inom alla ämnen. Den senaste månaden har det kommit tre avhandlingar som verkligen visar på forskningens bredd.

Emina Hadziabdic, The use of interpreter in healthcare. Perspectives of individuals, healthcare staff and families (Linnéuniversitetet) undersöker hur vårdgivare, vårdtagare och deras närstående upplever användningen av tolk. På Forskning.se refererar de avhandlingens resultat: Resultaten visar att det var en uttalad önskan att få tillgång till en kvalificerad tolk vars viktigaste roll var att underlätta i kommunikationen och fungera som praktisk hjälp att hitta rätt i vården och finna rätt information. Det låter, i mina öron, ganska självklart! Vidare får vi veta att en kvalificerad tolk ansågs vara någon med goda kunskaper i båda språken och i språket och terminologin som används inom vården. Man ville också ha en tolk med ett professionellt beteende.

Boglárka Straszer, Ungerska för rötternas skull. Språkval och identitet bland andragenerationens ungrare i Sverige och Finland (Uppsala universitet) handlar om hur hur personer med ungersk bakgrund i Sverige och Finland förhåller sig till det ungerska språket och den ungerska kulturen. Föga förvånande visar avhandlingen att goda kunskaper i minoritetsspråket och positiva attityder och större intresse gentemot de ungerska rötterna har samband med att ungerskan används i barndomshemmet, regelbundna resor till Ungern och deltagande i språkundervisning och familjernas aktivitet i ungerska kretsar. Straszer menar att ungerskan är hotad i de studerade grupperna och att det krävs ett stöd på individ-, grupp- och samhällsnivå om den ska ha möjlighet att överleva och överföras till kommande generationer.

Den klart mest intressanta avhandlingen är Joachim Rosenquists Pluralism and Unity in Education. On Education for Democratic Citizenship and Personal Autonomy in a Pluralist Society (Örebro universitet) som genom att studera skolan undersöker spänningsförhållandet mellan mångfald och gemenskap. Från Forskning.se:

Joachim Rosenquists avhandling utgår från den centrala diskussionen inom politisk filosofi om möjligheten att legitimera gemensamma normer och lagar i ett samhälle där människor är oeniga om vad som är sant, riktigt och värdefullt.

– Det handlar om en komplicerad balansgång mellan att stå upp för demokratiska värderingar utan att samtidigt förespråka en särskild ideologi eller världsåskådning, säger Joachim Rosenquist, som har skrivit en doktorsavhandling i pedagogik.


Skolportalen sammanfattar Rosenquist avhandlingens viktigaste resultat.

- I korthet argumenterar jag för att demokratin följer av en norm om ömsesidighet vilken uppställer gränser för mångfalden och bland annat underbygger en obligatorisk medborgarfostran för alla barn och ungdomar i ett demokratiskt samhälle. Samtidigt måste skolans medborgarfostran undvika att ta ställning i fråga om vad som är det goda livet, eller den sanna tron, och begränsas till ett innehåll som kan legitimeras utifrån demokratins behov av välinformerade, kritiskt tänkande medborgare. Det är således inte legitimt att exempelvis fostra alla barn till att bli kristna, eller för den delen ateister. Denna gränsdragning är i praktiken ofta svår att göra, vilket jag visar i en diskussion av medborgarfostrans innehåll. Kan man undervisa opartiskt om religion, vilket utrymme bör ges för alternativa teorier om livets uppkomst och utveckling, och hur kan idealet om kritiskt tänkande göras förenligt med traditionalistiska livsåskådningar? För att bara nämna några problematiska situationer. Jag diskuterar också barns rätt att utveckla självständiga ställningstaganden i relation till föräldrars intresse av att utöva inflytande över sina barns trosföreställningar och värderingar. Slutligen utvärderar jag argument för och emot föräldrars och barns rätt att välja skola utifrån det som tidigare sagts om avvägningen mellan mångfald och gemenskap.

onsdag 19 oktober 2011

Dags att återupptäcka OECD:s International Migration Outlook

I somras kom OECD:s årliga International Migration Outlook utan att, vad jag såg, tillägnas ens en liten notis i svensk media. För mig som älskar internationella jämförelser av migrations- och integrationspolitik är boken en guldgruva. Tyvärr har jag i år inte tillgång till hela boken med medföljande länkar till nedladdningsbar statistik. Men som tur är finns en hel del godbitar tillgängliga gratis på OECD:s hemsida. Så här ser t.ex. sysselsättningen ut för utrikes födda i några utvalda länder (2007-2010, 15-64 år). Klicka på bilden för att se resultaten tydligare.

De sex länderna är sorterade i rangordning efter 2010 års förvärvsfrekvens för utrikes födda, där Norge har den högsta (68,9%) och Sverige den lägsta (61,3%) andelen sysselsatta. Det finns dock länder som jag inte tagit med, där utrikes födda har en lägre andel sysselsätta än i Sverige. På Irland, som bara för några år sedan användes som föredöme i integrationsdebatten, har utrikes föddas sysselsättning sjunkit med 10 procentenheter sedan 2008 till knappt 60 procent år 2010. I Frankrike är knappt 58 procent sysselsatta och Belgien ligger som vanligt sämst till, 52,5 procent år 2010.

Det går också att ta del av en kort sammanfattning av utvecklingen i Sverige och annan statistik som rör arbetsmarknad och migrationsflöden.

måndag 17 oktober 2011

Sverige får brons i mångkulturalism

Jag har haft svårt att komma igång med Integrationsbloggen efter sommarens paus. Det är inte lätt att hitta inspiration och ork när omgivningen är så ogästvänlig. Mångkulturalism indexet (MCP Index) är dock så pass intressant att jag försöker mig på en comeback.

Indexet, utvecklat av Will Kymlicka och Keith Banting vid Queen's University i Kanada, mäter i vilken grad olika länders politik präglas av mångkulturalism inom åtta olika områden: 1) ett lands officiella självbild, 2) skolans läroplan, 3) etnisk representation i media, 4) undantag för klädregler, 5) acceptans av dubbelt medborgarskap, 6) bidrag till etniska organisationer, 7) finansiering av modersmålsundervisning och 8) positiv särbehandling.

I Sverige finns sju av åtta mångkulturalism-policies vilket gör att vi befinner sig i toppskiktet bland de 21 länderna, knappt slagna av Australien och Kanada. Det som gör att Australien och Kanada har ett högre index är att de har vissa program för positiv särbehandling vilket vi saknar. Japan och Danmark, med noll poäng, är länder vars politik inte har något inslag av mångkulturalism. En del höjer nog på ögonbrynen över att Finland präglas av mångkulturalism i högre grad än Norge.


Indexet mäter utvecklingen över tid: 1980, 2000 och 2010. Den vanliga bilden av den svenska invandrarpolitiken är att landet utvecklade en mångkulturell politik under 80 och 90-talet för att sedan svänga tillbaka något i och med att vi fick en officiell integrationspolitik i slutet av 90-talet. Indexet visar dock att politiken i Sverige fått allt större inslag av mångkulturalism, från tre poäng år 1980, fem poäng år 2000 till sju poäng år 2010.

Själv blev jag delvis överraskad av resultatet eftersom jag brukar hävda att svensk invandrarpolitik inte är så mångkulturalistisk som många vill göra gällande. Överraskningen beror antagligen på vad som mäts i indexet som, enligt mig, framförallt är ett index över identitetspolitik. Eller kanske viljan hos länderna att vara eller inte vara en nationalstat. Att Sverige får sju och inte åtta poäng beror som sagt på att vi inte accepterar positiv särbehandling/kvotering. De övriga sju politikområden, där Sverige anses företräda en mångkulturalism-politik, handlar om att a) Sverige uppmuntrar invandrargruppers ursprung och identitet och b) har institutionaliserat pluralism inom den generella politiken i syfte att synliggöra befolkningens mångfald (se bedömningarna för Sverige här).

Oavsett vad indexet säger om mångkulturalism i Sverige och andra länder är det ett intressant projekt som förtjänar uppmärksamhet. Särskilt eftersom det är självaste Will Kymlicka som varit med och utformat indexet.

Relaterat lästips: The Debate Over Multiculturalism: Philosophy, Politics, and Policy av Irene Bloemraad.

tisdag 21 juni 2011

PAUS

Jag behöver sommaren på mig att tänka över vad jag vill med denna blogg. Tills dess kommer bloggen bara uppdateras om det händer något riktigt spännande.

lördag 18 juni 2011

Interkulturalism istället för assimilation och mångkulturalism?

Debatten i Europa om assimilation och mångkulturalism är het. CEPS presenterar i antologin Interculturalism: Europe and its Muslims in search of sound societal models en tredje samhällsmodell, interkulturalism. Antologin innehåller många intressanta bidrag om utvecklingen i länder som Nederländerna, Belgien, Tyskland, Storbritannien och Spanien men tyvärr inte en enda mening om Sverige.

The simmering debate in Europe about multiculturalism versus assimilation has now come to a boil. The German Chancellor, Angela Merkel, famously stated in October 2010 that “multiculturalism in Germany (Multikulti) had failed, completely failed”. In February 2011, both Prime Minister David Cameron and President Nicholas Sarkozy could also be heard declaring that multiculturalism was a failure, although only the French President endorsed assimilation as the alternative. Others argue that both assimilation and multiculturalism have failed.

These dramatic statements represent the challenge of interpretation and policy analysis to which this book is addressed. If these single words can identify a failure of society and of the policies of government, then there has to be a better model, concept and policy. This study tries to work towards a better solution, and uses the term ‘interculturalism’ to represent that solution.

fredag 17 juni 2011

Länsstyrelsen tycker etableringsreformen fungerar väl

Länsstyrelsen har gett ut sin andra "Ögonblicksbild av etableringsreformen". Länsstyrelsens bedömning av hur arbetet med nyanländas etablering fungerar är positiv.

Huvudintrycken jämfört med länsstyrelsernas rapport till regeringen per den 1 mars 2011 består. I stora drag är bilden att Arbetsförmedlingen tar snabbt kontakt med den nyanlände. Etableringssamtal genomförs och etableringsplaner fastställs. Betalningsrutinerna fungerar förhållandevis väl. Samarbetet mellan olika aktörer förbättras kontinuerligt. Bilden kan också – även om det inte gäller överallt – sammanfattas med att arbetet på individnivå på många sätt kommit igång bra, men att det på systemnivå finns en fortsatt en tydlig förbättringspotential.

Norsk utredning om förbättrad integration

Den 14 juni tog Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken emot utredningen "Bedre integrering - Mål, strategier, tiltak" som har haft uppdraget att utvärdera integrationsinsatserna och föreslå förbättringar av den norska integrationspolitiken.

Inkluderingsutvalgets mandat har vært å vurdere hvordan integreringsarbeidet virker og foreslå forbedringer. De har analysert områder som arbeid, utdanning, demokrati og samfunnsdeltakelse, og har kommet med konkrete forslag på alle disse områdene.

Inkluderingsutvalget anbefaler blant annet:
* En 10-årig ekstra innsats for å få flere i jobb, med fokus på arbeidsmarkedstiltak som er tilpasset innvandreres behov og har gode resultater.
* Rett og plikt til gratis språkopplæring i barnehage for alle barn med kartlagte behov, og en gjennomgang av pensum og valg av undervisningsmetoder som gir en bedre læring for alle.
* Reform av voksenopplæringen for at alle voksne skal lære å lese og skrive.
* At felles verdier i Norge skal bygge på menneskerettighetene med særlig vekt på blant annet likestilling, ytringsfrihet, sosial likhet, vitenskapelig tenkemåte og toleranse.


I utredningen finns bl.a. ett kapitel om integrationsinsatser i andra länder, där Sverige är ett av länderna. Där konstaterar de, likt den ESO-rapport som presenterades härom dagen, att det stora problemet kanske inte är integrationspolitiken utan det generella välfärdssystemet.

Norge og de øvrige nordiske landene har noen særegne utfordringer knyttet til insentiver for arbeid, som følge av et, i internasjonal sammenheng, svært sjenerøst velferdssystem. Til tross for at arbeidslinjen og aktivisering er det rådende prinsipp for så godt som alle inntektssikringsordninger, skorter det ofte på implementeringen av dette, slik at mange som er brukere av velferdsordninger i liten grad deltar i arbeidsretta og kvalifiserende tiltak. Disse utfordringene er imidlertid mer knyttet til det ordinære velferdsapparatet enn til integreringsregimet. Her kan det likevel være aktuelt å se nærmere på danske erfaringer, siden danskene har innført et mer rigorøst aktiveringsregime enn det Norge har.

torsdag 16 juni 2011

Man med "ofransk" kvinnosyn nekas medborgarskap

En man har nyligen nekats franskt medborgarskap på grund av hans kvinnosyn.

An Algerian-born man living in France has been refused French nationality because of his "degrading attitude" towards women.

The man, who has not been named, is married to a Frenchwoman, but does not allow her to leave the family home freely, it was claimed.

In what is seen as a legal precedent, his application for French nationality was turned down because "his idea of sexual equality is not that of the republic", according to a high-ranking official quoted by French radio station Europe 1.

The French constitution states that the government can refuse nationality or strip nationality for a "lack of integration". The interior minister, Claude Guéant, has made it clear he expects candidates for nationality to not only integrate but "assimilate" into French society.

Danmark ett mönsterexempel för integration?

Den danska regeringen skickade för ett tag sedan ut ett pressmeddelande där de utmålar sig som mönsterexempel för en framgångsrik integrationspolitik.

"Alle er glade for, at vi i Danmark har oplevet et betydeligt løft i beskæftigelsesgraden hos indvandrere og efterkommere de sidste 10 år, så vi i dag er blandt de bedste i OECD. Det er noget, vi er blevet, det er ikke noget vi var. Alle er glade for, at færre unge indvandrerpiger i dag tvangsgiftes, og alle er glade for, at unge indvandrere i dag uddanner sig som aldrig før. Men man skal huske, at alle de her fremskridt kun er kommet, fordi vi har ført en konsekvent og fornuftig udlændingepolitik med stribevis af konkrete initiativer." Det siger integrationsminister Søren Pind som svar på den debat, der i dag er rejst i flere medier om den danske udlændingepolitik.

"Vi har gang på gang justeret på politikken for hele tiden at optimere integrationen. Og det har virket. Danmark er i dag mere åbent for udlændinge end nogensinde før, men nu kommer man til Danmark for at studere og arbejde, modsat tidligere hvor man kom som asylansøger eller familiesammenført. Det gør en gigantisk forskel for vores fællesskab.

Jeg er overbevist om, at fremgangen fortsætter. Danmark er internationalt set et mønstereksempel på god integration.

onsdag 15 juni 2011

Storbritannien på väg att införa gästarbetarsystem

Storbritanniens migrationsminister Damian Green har presenterat ett nytt förslag för att minska invandringen. Den nya planen innebär bl.a. att invandrare med temporära uppehållstillstånd inte längre ska kunna få permanenta uppehållstillstånd. Förslaget liknar ett gästarbetarsystem.

Migrants who come to the UK to work on temporary visas will no longer be able to apply to remain here permanently, under plans announced by the government on Thursday.

The proposals are part of a package of reforms aimed at reducing immigration to "sustainable levels", the Home Office said.

Under the new plans visas would be reclassified as either "temporary" or "permanent", with stricter criteria for those who want to stay.

There will also be a new English language test for adults wanting to remain in the country for good.

Immigration Minister Damian Green, launching a consultation on the plans on Thursday, said they were aimed at "breaking the link between temporary and permanent migration".

"We want the brightest and best workers to come to the UK, make a strong contribution to our economy while they are here, and then return home."

Anyone earning over £150,000 or whose occupation is of a "specific economic or social value" to the UK, will retain the right to settlement.

Två rapporter om att skapa bättre system för arbetskraftsinvandring

Migration Policy Institute har gett ut två rapporter om att skapa bättre system för arbetskraftsinvandring.

Demetrios G. Papademetriou and Madeleine Sumption, Eight Policies to Boost the Economic Contribution of Employment-Based Immigration, June 2011

Drawing on experiences from Asia, Europe, North America, and the Pacific region, this policy memo presents eight strategies developed by immigrant-receiving countries to increase the economic contribution of employment-based immigration. These policies represent best practices that policymakers can rely on to create effective and efficient economic-stream immigration systems.

More specifically, the policies discussed here focus on selecting immigrants with a range of skill levels, retaining those with the greatest potential to succeed, engaging employers constructively in the immigration process, and facilitating immigrant integration. They comprise the following:
* Creating temporary-to-permanent visa pathways
* Streamlining immigration for the most skilled workers
* Retaining top foreign students
* Reconsidering the role of visa fees
* Rewarding employers who play by the rules
* Building institutions with adaptation and flexibility at their core
* Taking a strategic approach to immigrant integration
* Seeking regional and local engagement in the admissions process


Demetrios G. Papademetriou and Madeleine Sumption, Rethinking Points Systems and Employer-Selected Immigration, June 2011

Advanced industrialized economies typically have used one of two competing models for selecting economic-stream immigrants: Points-based or employer-led selection. Increasingly, however, they are creating hybrid selection systems, implement the best ideas from each model. The result: Selection systems that have much of the flexibility of points systems while also prioritizing employer demand.

tisdag 14 juni 2011

Inga undantag från försörjningskrav för anhöriginvandring fastslår Högsta domstolen i Kanada

I Kanada måste den som vill återförenas med en anhörig (flyktingar undantagna) eller gifta sig med en utlänning garantera dennes försörjning i minst tre år. Barn ska försörjas i minst tio år eller till dess barnet fyller 25 år, beroende på vad som kommer först. Försörjningskravet innebär att det ställs krav på en viss inkomst för den partnern som bor i Kanada. Båda partnerna undertecknar ett sponsoravtal där den som bor i landet förbinder sig att ge den anhöriga ekonomiskt stöd om det behövs. Därutöver måste den som vill sponsra en anhörig inte tidigare misskött en sponsring av en anhörig, inte misskött underhållsstöd, inte tagit emot annat bidrag, (t.ex. socialbidrag eller bostadsbidrag) än på grund av funktionsnedsättning, inte dömts för våldsbrott, brott gentemot anhörig eller sitta i fängelse eller ha försatts i konkurs.

Nu har Högsta domstolen i Kanada slagit fast försörjningskravet är absolut och att det inte inte finns några undantag.

The Supreme Court of Canada has upheld the right of federal and provincial governments to collect social-service payments from the sponsors of immigrants.

The landmark ruling involves the cases of eight Ontario immigrant families that sponsored relatives from abroad, and who later went on social assistance.

The individual cases involved repayments of $10,000 to $94,000 in social assistance to the Ontario government.

“The risk of a rogue relative properly lies on the sponsor, not the taxpayer,” Justice Ian Binnie wrote Friday on behalf of the court.

In the eight individual cases before the court, the reasons the sponsors gave for not paying included leaving an abusive relationship and losing their own job. In a couple of cases, the fiancée or spouse of the sponsor simply took off after arriving in Canada and began collecting social services.

He noted that Parliament has become “increasingly concerned” about the financial burden that is being shifted to the public treasury to financially support sponsored relatives in immigrant families.

“Family reunification is based on the essential condition that in exchange for admission to this country the needs of the immigrant will be looked after by the sponsor, not by the public purse,” Justice Binnie wrote.

måndag 13 juni 2011

ESO-rapport om arbetsmarknadsintegration

Jag har inte uppdaterat bloggen så ofta den senaste tiden eftersom jag är upptagen, men jag måste uppmärksamma den rapport, Sysselsättning för invandrare – en ESO-rapport om arbetsmarknadsintegration, som presenterades idag. Författare är Åsa Olli Segendorf och Tommi Teljosuo, två vänner och f.d. kollegor. Jag uppskattar det tack jag får i rapporten för mitt lilla bidrag!

TV-sändning från seminariet kan ses här. Författarna har dessutom skrivit ett debattinlägg på Brännpunkt med rubriken Vårdnadsbidrag ökar segregationen som lyfter fram några av rapportens förslag för att förbättra arbetsmarknadsintegrationen.

• Inför ett begripligt, lättillgängligt och effektivt system för godkännande av meriter och klargöranden om behov av kompletterande utbildning.
• Ge Skolverket i uppdrag att hjälpa kommuner med ett stort mottagande av invandrare i skolåldern.
• Inför ett system där studenter på gymnasie- och högskolenivå får merit- eller högskolepoäng för att hjälpa till med läxläsning i segregerade miljöer.
• Avskaffa vårdnadsbidraget och utred föräldraförsäkringens inlåsningseffekter.


Hör också inslaget från Sveriges Radio,

tisdag 7 juni 2011

Barnfattigdom drabbar framförallt barn med utländsk bakgrund


Rädda barnens årliga rapport om barnfattigdom har kommit. Rapporten visar att barnfattigdom är något som främst drabbar barn med utländsk bakgrund (dvs. barn med båda föräldrarna födda utomlands). På 90-talet fanns det i absoluta tal fler fattiga med svensk bakgrund än med utländsk bakgrund, men idag är det tvärtom. Nästan var tredje barn med utländsk bakgrund räknas som fattig enligt Rädda barnens definition (barn i familjer som får socialbidrag och/eller har låg inkomststandard).

Läs hela rapporten här. Rädda Barnen har också publicerat en fördjupande rapport om barnfattigdom, "Välfärd, inte för alla".

fredag 3 juni 2011

Allt du vill veta om medborgarskap, och lite till

OECD höll i oktober 2010 en konferens om medborgarskap. Nu går det att läsa dokumentationen därifrån i rapporten Naturalisation: A Passport for the Better Integration of Immigrants?OECD:s hemsida.

This conference proceedings provides the papers presented at the OECD/European Commission joint seminar on Naturalisation and the Socio-Economic Integration of Immigrants and their Children held in October 2010 in Brussels. It takes stock of the current knowledge regarding the links between host-country nationality and socio-economic integration of immigrants and their children, building on novel evidence on this issue. It also discusses the role of naturalisation as a tool in the overall framework for immigration and integration policy, with the aim of identifying good practices.

Försörjningskrav för anhöriginvandring förbättrade arbetsmarknadsintegrationen i Norge

2003 infördes försörjningskrav för anhöriginvandrare i Norge. De som fick stanna av humanitära skäl måste nu uppfylla vissa krav på självförsörjning för att få återförenas med make/maka. Bernt Bratsberg och Oddbjørn Raaum har i rapporten Effekter av krav om forsørgelsesevne ved familiegjenforening undersökt effekterna av reformen. Studien visar att försörjningskraven ledde till färre ansökningar om anhöriginvandring, högre sysselsättning och löner, samt färre som behövde försörjningsstöd.

I 2003 ble regelverket for familieinnvandring endret slik at innvandrere etter asylsøknad med opphold på humanitært grunnlag møtte skjerpete krav om underhold ved gjenforening med ektefelle. Rapporten kartlegger effekter av regelendringen ved hjelp av informasjon fra ulike administrative registre koblet sammen på individnivå. Vi finner at regelendringen reduserte omfanget av både søknader og faktiske gjenforeninger med ektefelle etter fire år. Våre analyser viser også at underholdskravet medførte høyere sysselsetting, økt arbeidsinntekt og mindre avhengighet av sosialhjelp blant gifte innvandrere uten ektefelle med opphold på humanitært grunnlag. Effekter på arbeidsmarkedsutfall utover de tre første årene er usikre.

torsdag 2 juni 2011

Sverige är målet för allt fler asylsökande

År 1999 sökte 11230 personer asyl i Sverige, vilket var 2,4 procent av de totalt 470000 asylsökande i Europa det året (källa: UNHCR). Drygt tio år senare, år 2010, sökte 31900 personer asyl i Sverige, vilket var 12,4 procent av de 258000 som sökte asyl i EU-27 (källa Eurostat). Allt fler av världens asylsökande söker sig alltså till Sverige. Diagrammet nedan (klicka för större bild) visar antalet asylsökande de senaste fem åren i relation till befolkningens storlek (källa UNHCR). Under den perioden har 101050 personer sökt asyl i Sverige. Hade Sverige legat på snittet i Europa hade antalet varit omkring 15000.


Sverige har inte alltid varit det land i Europa som tar emot flest asylansökningar. Efter Jugoslavien-kriget i början på 90-talet sjönk antalet asylsökande till omkring 6000 personer år 1996. Utvecklingen av antalet asylsökande i Sverige sedan dess visas i diagrammet nedan (källa Eurostat och UNHCR).


Anledningen till att Sverige lockar allt fler av de asylsökande som tar sig till Europa är många, t.ex. att:
* Asylsökande i Sverige har det bättre än i andra länder när det gäller t.ex. boende och möjlighet att arbeta.
* Sverige har mer generösa asylregler än andra vilket gör att fler får stanna.
* I Sverige får de som beviljas asyl direkt permanent uppehållstillstånd. I andra länder är uppehållstillstånden oftast temporära, vilket inte ger tillgång till lika rättigheter.
* Sverige är ett av få länder utan försörjningskrav för anhöriginvandring.
* Den svenska välfärdsstaten kan särskilt locka de som har svagt humankapital.
* Kedjemigration.

Det finns en bred uppslutning i Riksdagen om att Sverige inte ska ändra sin asylpolitik i en mer restriktiv riktning. Regeringen skulle t.ex. kunnat harmonisera svensk asylpolitik till EU-normen när de i slutet av 10-talet anpassade svensk lagstiftning till EU:s skyddsgrundsdirektiv. Den svenska regeringen valde dock att lägga till en tredje grund för skydd och att inte utnyttja rätten till tillfälliga uppehållstillstånd. Vi kan därför utgå från att Sverige även i fortsättningen kommer att locka till sig en allt större del av dem som söker asyl i Europa. För det är svårt att se att EU:s gemensamma asylsystem ska ändra på förutsättningarna inom överskådlig framtid.

onsdag 1 juni 2011

Australien byter asylsökande med Malaysia

För att minska antalet asylsökande som kommer med båt till Australien har den socialdemokratiska regeringen ingått ett avtal med Malaysia, där många av båtarna avseglar från. Avtalet innebär att Australien överlämnar 800 asylsökande till Malaysia och tar emot 4000 erkända flyktingar som befinner sig i läger i Malaysia. Genom denna åtgärd räknar regeringen i Australien med att antalet båtflyktingar därifrån minskar från 6000 till 750 per år.

Labor is so confident its refugee swap with Malaysia is going to slow the flow of boats that it has budgeted for the arrival of only 750 asylum-seekers next financial year, despite more than 6000 having arrived last year.

Speaking in a Senate estimates hearing yesterday, Mr Metcalfe said the prediction of 750 boatpeople for 2011-12 had been made because "the government believes its policy will work".

He was referring to the latest announcements by Labor that involves a five-for-one refugee swap with Malaysia and the possible reopening of an offshore processing centre on Papua New Guinea's Manus Island.


Avtalet har fått kritik av Navi Pillay, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, som menar att "flyktingbytet" är rasistiskt. Han kritiserar också Australiens politik att frihetsberöva asylsökande.

U.N. High Commissioner for Human Rights Navi Pillay discussed the agreement Wednesday with Prime Minister Julia Gillard at the end of a six-day visit to Australia to examine major human rights issues.

Pillay criticized Australia's treatment of asylum seekers, including the policy of holding them in immigration detention centers for months while their applications for refugee visas are assessed.

This arbitrary policy was partially explained by the backgrounds of asylum seekers who invariably are not white, western or European, said Pillay, a South African lawyer.

She called on Australian lawmakers to "break this ingrained political habit of demonizing asylum seekers.

"There is a racial discriminatory element here which I see as rather inhumane treatment of people judged by their differences in color, religion and so on," Pillay told reporters in Canberra before leaving Australia.


UNHCR är dock positiva till lösningen.

But UN High Commission on Refugees (UNHCR) spokesman Richard Toll believes any problems can be overcome.

"It is our hope and expectation that appropriate human rights and protection measures are built into those agreements, so that we're looking at a better and new path for dealing with people in the region, rather than looking backwards at some of the poor practices and difficulties of the past," he said.

Utredare föreslår att illegala invandrare/papperslösa får rätt till samma vård som andra

Utredningen om vård för papperslösa har lämnat sitt förslag till socialminister Göran Hägglund (Kd): Vård efter behov och på lika villkor - en mänsklig rättighet (SOU 2011:48).Utredningen föreslår att asylsökande och papperslösa personer oavsett ålder ska erbjudas subventionerad hälso- och sjukvård av det landsting inom vars område de bor eller vistas. Vården ska erbjudas i samma omfattning och på samma villkor som den som erbjuds bosatta personer. Utredningen föreslår vidare att asylsökande och papperslösa personer, till och med det år de fyller 19 år, ska erbjudas subventionerad god och fullständig tandvård av det landsting inom vars område de bor eller vistas. Tandvården ska erbjudas i samma omfattning och på samma villkor som den erbjuds bosatta personer i motsvarande ålder.

Läs pressmeddelandet.

tisdag 31 maj 2011

Arbetsmarknadens parter försvårar integrationen

Nu går det att hämta rapporten Bidrag, vägen till arbete? En granskning av svensk integrationspolitik av Jenny von Bahr på Timbros hemsida.

I denna rapport granskas hur den svenska integrationspolitiken är utformad i dag. Den har ett mycket tydligt fokus på att erbjuda invandrare språkutbildning, och åtgärder för att validera utländska utbildningar och meriter. Samtidigt erbjuder arbetsförmedlingen olika former av arbetspraktik och lönesubventionerade anställningar.

Rapporten visar att hög arbetslöshet bland invandrare inte är någon naturlag. I länder med markant lägre lägstalöner än de svenska har utlandsfödda ofta en lika hög sysselsättningsgrad som inrikes födda. Dessutom leder de svenska trygghetssystemen till inlåsningseffekter för stora grupper utlandsfödda, eftersom de på marginalen tjänar lite eller inget alls på att ta ett arbete. Politiken har präglats av en generös flora av bidrag. Viljan har varit god, men samtidigt har bidragen möjliggjort ett växande utanförskap.


Rapportens sista stycke är intressant. Där avfärdar Von Bahr den vanligt förekommande förklaringen till integrationspolitikens misslyckande, att det är samhällets fel.

Slutligen har vi under arbetet med denna rapport upptäckt att en vanligt spridd uppfattning i debatten är att utrikesföddas låga sysselsättningsgrad beror på att de ”stängs ute” från arbetsmarknaden av det svenska samhället. Denna rapport visar att det inte är samhället som utestänger de utrikesfödda. Staten finansierar omfattande mottagningsprogram för utrikesfödda där de ges möjlighet att studera Svenska för invandrare under flera år och de ges möjlighet att läsa in grundskolekompetens och gymnasiekompetens på Komvux. Vidare finns det omfattande program för praktik, validering av de utlandsföddas kunskaper samt olika former av lönesubventioner. Alla dessa åtgärder, med sina styrkor och brister, syftar till att underlätta de utlandsföddas etablering på den svenska arbetsmarknaden. Utlandsfödda utestängs inte heller från arbetsmarknaden genom en omfattande diskriminering. Diskrimineringen av utlandsfödda är inte mer omfattande än att en person med ett utländskt klingande namn får söka något fler arbeten än en person med ett svenskklingande namn. Denna rapport visar i stället att det som utestänger de utrikesfödda från arbetsmarknaden är de höga lägstalönerna som gör det svårt för utrikesfödda att påbörja sin etablering på arbetsmarknaden. Eftersom dessa löner sätts av arbetsmarknadens parter är det egentligen dessa, som genom sina avtalsförhandlingar utestänger de utrikesfödda från arbetsmarknaden och därmed försvårar deras integration i samhället.

Finland får ny medborgarskapslag

I september 2011 träder Finlands nya medborgarskapslag i kraft. Förändringarna är relativt små och syftet är att göra det enklare att bli medborgare. Tidigare var kravet på vistelsetid sex år. Nu sätts gränsen till fem år och personer som kan svenska eller finska har möjlighet att bli medborgare efter fyra år.

Genom lagen främjas samhällstillhörigheten för utlänningar som varaktigt bor i Finland genom att det ska bli lättare än förut att förvärva medborgarskap. De huvudsakliga ändringarna innebär att de boendetider som förutsätts för beviljande av medborgarskap ska förkortas. Den oavbrutna boendetid som krävs i normalfallet ska förkortas till fem år och den förvärvade boendetid som krävs för beviljande av medborgarskap ska förkortas till sju år.

För att främja invandrares integrering i det finländska samhället ska man kunna avvika från boendetidsvillkoret om den sökande visar att han eller hon har förvärvat en sådan nivå av kunskaper i finska eller svenska som närmare definieras i lagen. Undantagen från språkkunskapsvillkoret ska också regleras tydligare än i den gällande lagen. Lagen föreslås likaså innehålla mer detaljerade bestämmelser om grunderna för undantag från oförvitlighetsvillkoret och om bestämmandet av den väntetid som påförs i samband med undantag från detta villkor samt om väntetidens längd.


De stora skillnaderna jämfört med Sverige är att Finland kräver att den nya medborgaren ska kunna försörja sig samt tala och skriva landets språk.

En utlänning beviljas på ansökan finskt medborgarskap, om han eller hon när ansökan avgörs
1) har fyllt 18 år eller före det ingått äktenskap,
2) har och har haft sitt egentliga bo och hemvist i Finland (boendetidsvillkor),
a) de senaste fem åren utan avbrott (oavbruten boendetid), eller
b) sju år efter det att han eller hon fyllt 15 år, varav de senaste två åren utan avbrott (förvärvad boendetid),
3) inte har gjort sig skyldig till någon annan straffbar gärning än en sådan för vilken straffet är ordningsbot och inte heller har meddelats besöksförbud (oförvitlighetsvillkor),
4) inte väsentligt har försummat sin underhållsskyldighet eller sina offentligrättsliga betalningsförpliktelser,
5) tillförlitligt kan redogöra för sin försörjning, och
6) har nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda finska eller svenska eller i stället för muntliga språkkunskaper motsvarande kunskaper i finskt eller finlandssvenskt teckenspråk (språkkunskapsvillkor).


Hela lagen kan läsas här.