onsdag 3 september 2008

Trångboddhet på grund av EBO och anhöriginvandring

Jag håller på med en kort utredning om eget boende (EBO) för asylsökande och effekterna av det egna boendet på individ och kommun. Bilden nedan visar antalet personer inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem. Mer än hälften bor på egen hand i eget boende.Dagens DN uppmärksammar den trångboddhet och bostadsbrist som följer av invandringen.

Anhöriginvandringen från Irak har nästan fördubblats under det senaste halvåret. Trångboddheten förvärras och allt fler irakiska familjer drabbas av hemlöshet i Malmö. Stadsdelen Rosengård har slagit larm och säger att barnen far illa.

Många av de irakier som fått uppehållstillstånd under de senaste åren var ensamma vuxna som bodde inhysta på madrasser hos släktingar under asylprocessen. Antalet asylsökande från Irak har visserligen minskat, men att bostadsbristen nu blivit akut beror på anhöriginvandringen.

Inga kommentarer: