torsdag 11 september 2008

"sälj rätten att invandra"

Holger Kolb, från University of Osnabrück, har utvecklat en ovanlig modell för att hantera migrationen: att sälja rätten att invandra: Entrance fees for migrants: A fair and efficient proposal for immigration policy reform.

Förslaget innebär att staten accepterar en invandrare som uppfyller följande kriterier:
a) betala landets inträde;
b) kontroll för möjlig terrorism och brottslighet, och
c) inte ha några smittsamma sjukdomar.

Kolb räknar upp fördelarna med systemet:

Det är mycket mindre byråkratiskt: Det behövs bara en liten myndighet som följer upp att betalning sker, och kontrollerar kriminalregister och hälsointyg.
Det är mycket mer effektivt: Systemet med inträdesavgift utgår från individens egen kunskap. Invandrarens personliga engagemang är avgörande. Bara de invandrare som tror att investeringen kommer att vara givande kommer att ansöka om inträde och därmed betala avgiften. De som väljer att betala avgiften borde vara ganska duktiga, motiverade och hårt arbetande. Invandrare som har möjlighet att betala avgiften skulle därmed automatiskt har olika egenskaper som destinationsländerna söker efter.
Det är mer rättvist. De flesta migrationslagar i industriländerna skiljer mellan hög och lågutbildade invandrare vilket kan ha en diskriminerande effekt. Inträdesavgiften är ett mer rättvist sätt eftersom det uppmuntrar de som är ekonomiskt aktiva, ambitiösa och har en bra arbetsmoral. De som inte har råd att betala inträdesavgift omedelbart kan ta lån. Det enda kravet systemet har är att den som invandrar måste arbeta hårt, en förutsättning som alla i princip kan uppfylla.

Om den som vill invandrare kan betala en summa till staten för laglig invandring istället för till människosmugglare hade mycket varit vunnet. 100 000 kronor kanske är rimligt.

11 kommentarer:

Anonym sa...

Att garanteras gratis kravlös livstidsförsörjning, utbildning, sjukvård för en investering på 100.000 kr är oerhört billigt.

Jag känner flera Afrikaner i Malmö som betalat svenska kvinnor ca: 30.000 kr för "äktenskap".

Köpa sig in i landet garanterar också organiserad brottslighet.

Lars sa...

Varför anser Henrik Emilson, att 100 000 kronor kanske är en rimlig investering för gratis kravlös livstidsförsörjning, utbildning, sjukvård osv ?

Det ter sig obegripligt för oss vanliga skattebetalare - hur tänker Henrik Emilson ?

Emil sa...

Lars.

Holger Kolb menar att dessa regler hade varit lämpliga, framförallt för arbetskraftsinvandring.

Regeringen inför snart fri arbetskraftsinvandring för personer med jobb i Sverige. Det tror jag är ett misstag eftersom det finns 300 000 arbetslösa registrerade på Arbetsförmedlingen. Jag kan inte se att det finns behov av en generell arbetskraftsinvandring då vi både har arbetslösa OCH en fri rörlighet inom EU som kan ta enklare jobb.

I stort sett alla andra länder har övergett sådana regler som regeringen tänker införa eftersom de lätt missbrukas.

Dagens regler plus cirka 100 000 för inträdesavgift hade t.ex. varit bättre. Men jag har inte personligen tagit ställning till förslaget från Holger Kolb.

Lars sa...

Stort tack för svar, Henrik Emilson!

Du skriver, att "I stort sett alla andra länder har övergett sådana regler som regeringen tänker införa eftersom de lätt missbrukas".

Och så förhåller det sig givetvis.

Det speciella med Sverige är, att de som styr landet så gott som aldrig verkar fråga sig:

Kan denna regel missbrukas?

Vad skulle det isf kunna få för icke-önskade konsekvenser?

Har du någon fundering ang. vad denna (låtsade eller genuina) blindhet hos politiker i Sverige beror på?

Denna (låtsade eller genuina) blindhet ter sig mycket förbryllande för oss vanliga skattebetalare.

En sådan blindhet skulle verkligen inte vara något vinnande koncept för politiska makthavarna i de flesta andra jämförbara länder.

Kort sagt: Varför eftersträvar (?) svenska politiker att inte tänka längre än näsan räcker och därmed framstå som bakom flötet dvs enfaldig??

Jag vågar nog påstå, att just enfaldig är något, som en politiker i ett annat land absolut INTE vill riskera att framstå som.

----

Det förefaller också en smula egendomligt, att trots att du själv är medveten om, att regler kan missbrukas och ge ett annat utfall än man tänkt sig, så verkar du initialt bortse från det, när det gäller förslaget,
att 100.000 kronor skulle vara en "rimlig" investering för gratis kravlös livstidsförsörjning, utbildning, sjukvård osv.

Varför bortser du (initialt) från det?

Emil sa...

Lars,

Jag är intresserade av alla möjliga förslag på politik som rör integration och migration. Även om det inte märks så försöker jag ha viss akademisk koppling bland allt tyckande.

Jag är ingen politiker och propagerar inte för någon särskild politisk inriktning i bloggen.

Jag tillåter mig själv att tänka fritt, leka med tanken och även ändra på åsikter om jag finner det rationellt.

Daniel Eriksson sa...

Har du läst dessa artiklar? Helt otroligt missbruk av uppehållstillstånd för studier:

http://www.realtid.se/ArticlePages/200809/10/20080910095227_Realtid308/20080910095227_Realtid308.dbp.asp

http://www.realtid.se/ArticlePages/200809/08/20080908185359_Realtid778/20080908185359_Realtid778.dbp.asp

Emil sa...

Daniel, jag har sett artiklarna men det har inte blivit av att kommentera. Hinner ju inte med allt! Har ju ett jobb att sköta på Malmö Högskola. Där har vi för övrigt också rätt stora problem med dessa studenter. En del är riktigt duktiga, men många som kommer som internationella studenter (alltså inte utbytesstudenter) är rysligt långt från en akademisk nivå som krävs. Det är alltså inte bara ett problem med falska ansökningar utan också ett kvalitetsproblem.

Sedan finns det en tredje aspekt och det är att internationella studenter gör att alla måste prata engelska på föreläsningar och seminarium. Det ställer till det, särskilt för de många studenterna med utländsk bakgrund i Malmö, som ofta förutom svenska kan t.ex. arabiska, franska etc. so mandraspråk istället för engelska.

Lars sa...

Ett par undrande frågor

många som kommer som internationella studenter .. är rysligt långt från en akademisk nivå som krävs

1. Vad betyder det i klartext? Är somliga t.o.m. funktionella analfabeter?

2. Varför försöker man inte sålla bort dem som ej håller en godtagbar akademisk standard m.h.a. inträdesprov? Skulle man inte få tillräckligt många studenter om Malmö högskola prioriterade kvalitet (och inte enbart kvantitet)?

internationella studenter gör att alla måste prata engelska på föreläsningar och seminarium

3. Varför är det självklart, att undervisningen INTE skall ske på landets kommunikationsspråk (dvs svenska)?

Emil sa...

Lars:

1. Vad jag vet är det inte så illa.

2. För det första forskar jag. Är inte lärare och jag har heller inget att säga till om på högskolan om saker som dessa. Men jag får intrycket, efter snack med kollegor, rektorer osv, att det är enklast att se mellan fingrarna med en hel del saker. Plagiat är t.ex. vanligt. Ofta är det omedvetet, dvs. att studenter har svårt att förhålla sig till texten. Men handledarna stoppar det själva utan att kräva diciplinåtgärder. Problemet är att studenterna då kunnat glida igenom ett år av studier (genom grupparbeten med andra studenter etc.) Det har ju att göra med ett allmänt lägre krav på kunskap som alla lärosäten tvingas brottas med.

3. Jag pratade senast idag med en kollega som är doktorand och hade haft undervisning. Hon tyckte det var tråkigt att hennes c och d-studenter (alltså inne på andra året) inte var så bra på engelska för de kunde inte prata och diskutera på seminariet. Det är vad jag vet inte någon bestämmelse på att det måste ske på engelska, men min bedömning är att högskolorna ofta gör det valet för att kunna ta in utländska studenter. De tränar visserligen upp sin engelska, men den akademiska nivån blir tyvärr lägre.

Daniel Eriksson sa...

Seminarier på engelska är sämre även för svenska studenter. Man har gjort undersökningar på det där; folk vågar inte prata, osv.

Lars sa...

Stort tack för svar, Henrik Emilson!

Du skriver, "ett allmänt lägre krav på kunskap som alla lärosäten tvingas brottas med".

Jag får intrycket, att "allmänt lägre krav på kunskap" är en nedåtgående spiral, där (i praktiken) ingen oacceptabel miniminivå finns.

När Sveriges politiker likgiltigt iakttar, att kunskapsnivån (inklusive den akademiska nivån) "tyvärr blir lägre", så är det ju upp till dem, som befinner sig i professionen, att slå vakt om dennas kvalitativa innehåll.

Finns det någon kunskapsnivå som är så låg, att lärare/högskola skulle protestera?

Vad tror du?

-----

Du skriver: "Det är vad jag vet inte någon bestämmelse på att det måste ske på engelska, men min bedömning är att högskolorna ofta gör det valet för att kunna ta in utländska studenter."

När du skriver "bestämmelse" - vad menar du? Menar du lag? Menar du formell, nedskriven regel som högskolan själv har stadgat?

Om alla studenter inte behärskar landets kommunikationsspråk, så kommer några att bli lidande oavsett hur högskolan handlar.

Tydligen har högskolan gjort valet att missgynna dem, som har svenska som modersmål.

Sett från ett internationellt perspektiv, så är det tämligen unikt, att en högskola väljer att missgynna dem, som har landets gemensamma kommunikationsspråk som modersmål.

På vilken nivå sker detta val?

Är det en informell uppmaning mellan skål och vägg (?) från rektor till lärarkåren, att föreläsningar och seminarier ej skall ske på svenska?


Det framstår som hämtat från Alice i Underlandet, att en lärare tycker att det är "tråkigt" att landets studenter inte kan prata och diskutera på seminarier, eftersom landets gemensamma kommunikationsspråk har övergivits (i syfte att maximera flödet av skattemedel till högskolan).

Oacceptabelt - snarare är "tråkigt" - hade varit ett mer adekvat omdöme.