måndag 9 januari 2012

Uppehåll

Integrationsbloggen kommer att vara vilande tills vidare. Jag har börjat arbeta i projektet Unite EuropeMIM, Malmö Högskola, och behöver lägga all min tid och energi där.