torsdag 26 juni 2008

Friande domar i människosmugglingshärvan

Tingsrätten har meddelat dom i det gigantiska männoskosmugglingsmål med 34 åtalade som genomförts inför Halmstads tingsrätt. Tingsrätten finner att det visserligen handlat om omfattande skenäktenskap, betalning av höga ersättningar till smugglare, att de i en del fall inte var föräldrar till de barn de haft med sig och att de grovt utnyttjade det svenska välfärdssystemet, men att de flesta åtalspunkterna inte är brottsliga enligt svensk lag.

Marianne Paulsson, chef för utlänningspolisen i Halmstad, säger:

- Jag tror att det här är en mycket välskriven dom, för det är två mycket kompetenta domar. Men jag kunde bara inte tänka mig att vi i vår lagstiftning varit så naiva att vi inte tagit med köpta handlingar som falska eller att vi inte ser det som människosmuggling när man passerar gränsen med hjälp av dem.

Det som upprör henne är att de som organiserat och tagit betalt nu går fria, medan de som kommit hit med hjälp av falska uppgifter och höga avgifter till organisatörerna i de flesta fall kommer att utvisas. För även om man inte gjort sig skyldig till brott är de felaktiga dokument och avslöjade skenäktenskap ingen grund att få uppehållstillstånd i Sverige. Det kan röra sig om mellan 50 och 70 personer. Fjorton har redan fått avvisningsbeslut.

Två reformer förhindrar härvor som denna. Försörjningskrav hade inneburit att skattebetalarna inte måste försörja dem som kommer till landet genom skenäktenskap. DNA-test fastställer om det finns släktband eller inte.

Inga kommentarer: