måndag 9 juni 2008

Religionskritik i Skånska Dagbladet

Alf Ronnby är krönikör på Skånska Dagbladet. Han har skrivit en rad krönikor som riktar kritik mot islam.

I Europa under attack skriver han bland annat att "Europa har i århundraden utsatts för invasioner av muslimska härar och folk. Därför är det inte underligt att det finns en stor misstänksamhet mot muslimer."

Krönikan följdes upp av Europa under attack, 2. Där varnas för en smygande islamisering av Europa: "När Europa sakta islamiseras kommer alla vi andra att efterhand tvingas ta allt större hänsyn till vad muslimer och deras islam kräver hur vi ska leva våra liv. Vi kommer att tvingas anpassa oss till ett samhällsklimat allt mindre tolerant mot andra "ogudaktiga" uppfattningar. Detta är den obehagliga sidan av den smygande islamiseringen av Europa och den är redan här genom självcensuren."

Nu senast är det slöjan, eller som Ronnby skriver Hucklet, som är temat i krönikan Huckle visar kvinnans underordning. "Kvinnor som tvingas att skyla sin kropp av religiösa skäl är utsatta för ett patriarkalt förtryck. Så var det i vårt land förr och i många länder och kulturer i världen i dag."

"Kvinnoförtrycket maskeras bakom religiösa dogmer, som får en del att tro att det handlar om religionsfrihet. Också en del unga, muslimska kvinnor tycks tro att huckle eller inte bara gäller deras egen identitet. De inser inte, eller vill inte inse, att de är representanter för och markörer av en förlegad kvinnosyn, där kvinnan har en underordnad ställning."

Jag håller inte med om allt som Alf Ronnby skriver, men samtidigt känns det som en frisk fläkt att en tidning vågar släppa fram krönikor som har en kritisk inställning till islam. Islam är en ideologi bland många andra ideologier och som sådan förtjänar den kritik.

Inga kommentarer: