tisdag 3 juni 2008

Lena Schröder - chef, forskningsledare, rapportförfattare

Lena Schröder var under en period min avdelningschef på Integrationsverkets samhällsanalysavdelning. Det året fick jag avdelningens lägsta löneökning med den raka motiveringen att jag var yngst. Något år senare var Lena Schröder forskningsledare och jag utredare på gd-staben. Vi fick i uppdrag av generaldirektören att skriva ihop en sammanfattning och agenda som skulle inleda Rapport Integration 2005. Det var kämpigt, men kul, att försöka förena våra båda perspektiv och samtidigt göra generaldirektören nöjd. Vi fick nog båda kompromissa lite väl mycket för att resultatet skulle bli riktigt spännande. Jag minns särskilt en lång dag nära deadline i Lenas lägenhet på Djurgården i Stockholm. Oj vad vi slet. Trots min dåliga erfarenhet av Lena som chef har jag den yttersta respekt för henne som människa och samhällsforskare.

Ny rapport

Det var en lång inledning för att presentera Lena Schröders nya rapport om invandrare på arbetsmarknaden: Mycket väsen men lite verkstad. För de som läst vad Schröder tidigare skrivit för Integrationsverket innehåller rapporten inga nyheter. Det är en genomgång av förklaringar till varför utrikes födda uppvisar en bristande arbetsmarknadeintegration där Lena, som vanligt, positionerar sig inom vad Jan-Paul Brekke kallar den socialdemokratiska diskursen.

Schröder uppmanar i rapporten våra politiker att hålla fast vid likabehandling som överordnad princip för integrationsarbetet. För att förbättra politiken vill Schröder se en mer evidensbaserad integrationspolitik, en bättre styrning av integrationspolitiken och ett utvecklat resursperspektiv.

Inga kommentarer: