tisdag 10 juni 2008

Human Rights Watch intresserar sig för integrationspolitik

Jag ställer mig frågande till varför en människorättsorganisation som Human Rights Watch nu börjat granska europeisk integrationspolitik. Visst kan länder ha en mer eller mindre generös migrationspolitik med vissa diskriminerande effekter, men är det verkligen ett brott mot de mänskliga rättigheterna?

Granskning av Nederländernas integrationspolitik

Human Rights Watch har granskat Nederländernas integrationspolitik. De skriver att politiken inte bryter mot internationella konventioner, men att den trots det är diskriminerande eftersom det finns olika villkor för invandring som familjemedlem beroende på vilket land du kommer.

Per Wirtén skriver om rapporten i Sydsvenskan.

"Det är Hollands två lagar för så kallade integrationstester som utlöst kritiken. En gäller invandrade som inte är medborgare. Den andra gäller de som vill invandra genom familjeåterförening eller för att de gift sig med en holländare. Och det är den senare lagen som döms ut som diskriminerande, eftersom den bara gäller vissa – mest av allt marockaner och turkar."

"För att få leva med sin nya man eller hustru måste man kunna holländska och svara rätt på frågor om samhälle, lagar och normer. Och det ska göras i hemlandet. Man ska integreras på distans och sedan färdigintegrerad landa i Amsterdam."

Inga kommentarer: