måndag 30 juni 2008

Inget nytt i Kristdemokraternas nya integrationspolitik

Kristdemokratarna antog ett nytt program för integration på kongressen i Norrköping. Jag hittar inte programmet på deras hemsida, men Sydsvenskan rapporterar om några av punkterna. Programmet innehåller ännu mer social ingenjörskonst och omhändertagande, en inriktning som de redan idag leder till dåliga resultat.

Introduktionslön och en personlig coach för nyanlända invandrare

Några av förslagen liknar dem som lagts fram av den statliga utredningen Egenansvar – med professionellt stöd (SOU 2008:58). Förslagen är tänkta att ge mer egenmakt, men kräver i praktiken mer byråkrati, statligt ansvarstagande och omhändertagande och mindre ansvar för individen. Som vanligt är det samhället som ska lägga allt tillrätta. Det är otroligt märkligt att borgerliga partier inte kan skaka av sig den socialdemokratiska integrationspolitiken och presentera ett trovärdigt alternativ till den politik som de flesta bedömare anser vara misslyckad.

Inga kommentarer: