måndag 9 juni 2008

Om det tyska språktestet

Petter Larsson skriver i GP om språktestet för att få komma till Tyskland som make/maka.

I höstas började en ny invandringslag gälla i Tyskland. Medborgare i ett land utanför EU som gift sig med tyskar måste nu genomgå ett inte alldeles enkelt språktest för att få förenas med sin make eller maka och bosätta sig i Tyskland.


Syftet är som så ofta gott: att stoppa tvångsgiftermål och att underlätta integrationen. Med kunskaper i tyska blir de turkiska kvinnorna mindre beroende av sina män. De kan ta del av sina rättigheter, skaffa sig egna jobb, och om det kniper, lämna sina makar.

Regler liknande dem i Tyskland har tidigare visat sig ha stor effekt på invandringen i länder som Danmark och Nederländerna. Så också i Tyskland.

I förra veckan kom nya siffror som visar att antalet inresetillstånd från Turkiet för äktenskap halverats under första kvartalet i år jämfört med samma tid förra året.

Inga kommentarer: