måndag 23 juni 2008

Svårt att utvärdera sfi

Riksrevisionen konstaterade i förra veckan att effekterna av sfi (svenska för invandrare) är okända. Med tanke på att sfi-verksamheten har pågått i mer än 40 år och kostade drygt en miljard kronor år 2006 menar Riksrevisionen att verksamheten borde utvärderas på ett bättre sätt.

Sammantaget kan Riksrevisionen konstatera att det i dagsläget inte går att utvärdera sfi:s effekter med traditionella utvärderingsmetoder och att regeringens insatser hittills inte har varit tillräckliga för att säkerställa att sfi:s effekter kan utvärderas, bl.a.vad gäller deltagarnas arbetsmarknadsstatus. (sid. 59)

Inget resursproblem

Det är mycket viktigt i sammanhanget att påpeka att eventuella brister i svenskundervisningen för invandrare inte är ett resursproblem. Studien Assessing the Costs and Impacts of Migration Policy: An International Comparison (Geneva 2008) visar bland annat att Sverige lägger mer än 10 gånger så mycket resurser på integrationsåtgärder än till exempel Kanada, varav utgifterna för sfi är den största posten.

Bättre uppföljning av resultaten räcker långt

Riksrevisionen konstaterar att det är mycket svårt att utvärdera effekterna av sfi. Det naturliga borde då vara att i varje fall förbättra uppföljningen av undervisningens resultat. Redan dagens bristande statistik av kommunernas språkundervisning visar många intressanta resultat. Integrationsminister Nyamko Sabuni har också gett i uppdrag till Skolverket att göra just det vilket är positivt.

Inga kommentarer: