tisdag 3 juni 2008

Skånskan: integration ett kvantitativt problem

Skånska Dagbladet har, vad jag vet, den enda ledarredaktionen som menar att integrationen försvåras av mängden invandrare som kommer till Sverige, dvs. att det huvudsakliga problemet är kvantitativt. De ställer sig positiva till den statliga introduktionsutredningens förslag, men menar samtidigt på ledarplats att en bra integrationspolitik inte räcker:

Här som så ofta annars vill vi framföra Skånska Dagbladets sedvanliga brasklapp att ingen integrationspolitik som existerar i sinnevärlden klarar av att på så kort tid integrera så många människor som kommit till Sverige från så många länder på så kort tid.

I perspektiv av de utmaningar som integrationspolitiken stått inför förtjänar den ett betydligt högre betyg än den brukar få. ... Så länge som Sverige fortsätter att ligga i topp när det gäller invandring och asylmottagande i västvärlden – i synnerhet i relation till vår folkmängd – kommer vi att ha allvarliga svårigheter med att integrera de nyanlända.

Inga kommentarer: