onsdag 18 juni 2008

Medborgarskapsregler

Med tanke på den infekterade debatten om språkkrav för att bli medborgare så är det viktigt att informera om hur reglerna ser ut i andra länder, särskilt i länder som ofta lyfts fram som förebilder i den svenska integrationsdebatten.


Bilden ovan är hämtad från Globaliseringsrådets rapport och visar att Sverige är ett av tre länder som inte har krav på språkkunskaper för att bli medborgare.

Inga kommentarer: