tisdag 3 juni 2008

Könsstympningen i Norge mindre än väntat

Institutt for samfunnsforskning (ISF) har publicerat en rapport, Kjønnslemlestelse i Norge, som kartlägger utbredningen av könsstympning i Norge. Författarna drar slutsatsen att omfattningen är mindre än väntat. Rapporten konkluderar att det sker könsstympning av flickor som bor i Norge. Under 2006 och 2007 upptäcktes till exempel 15 fall, vilket rapportförfattarna menar är lite med tanke på antalet flickor i åldersgruppen som kommer från länder där könsstympning ofta praktiseras. Forskarna Hilde Lidén og Tonje Bentzen menar därför att många har upphört med stympningen.

Inga kommentarer: