onsdag 4 juni 2008

Den statliga utredningen har lånat ett helt avsnitt av mig

Jag ser först nu att den statliga utredningen Egenansvar – med professionellt stöd (SOU 2008:58) har lånat ett helt kapitel från en tidig version av min rapport Introduktion och integration av nyanlända invandrare och flyktingar som jag skrev för NTG asyl & integration.

På sidan 353 och framåt i utredningen kan ni läsa hur min text såg ut innan min förra chef Christian Råbergh var framme med sin vassa penna och språkgranskade, förfinade och förtydligade texten till dagens skick.

Kapitlet som jag skrev handlar om att redovisa vad rapporter, utredningar och analyser, från en rad olika aktörer, säger om varför introduktionen medför en alltför långsam etablering på arbetsmarknaden och en i övrigt dålig måluppfyllelse. Syftet är att lokalisera brister i introduktionen och få en uppfattning om vad som behöver förbättras. (se kapitel 3 i min rapport för att läsa den slutliga versionen)

Det är mycket smickrande att en statlig utredning köper min text rakt av. Tack för det.

Inga kommentarer: