tisdag 17 juni 2008

Nya rapporter från IZA

Institute for the Study of Labor IZA ger löpande ut mycket intressanta rapporter om migration och integration utifrån ett brett europeiskt perspektiv. Det vore bra om politiker och tjänstemän tog del av forskningen kring integrationsfrågor snarare än, som idag, mest syssla med att anklaga varandra för främlingsfientlighet. Genom IZA kan man löpande ta del av studier om t.ex. invandrares arbetsmarknadsintegration, invandringens ekonomiska effekter och hur ländernas politiska system påverkar integrationsprocesserna.

Invandringen till Spanien har positiva ekonomiska effekter

Catalina Amuedo-Dorantes och Sara de la Rica har undersökt invandringens ekonomiska effekter på den inrikes födda befolkningen i Spanien i rapporten Does Immigration Raise Natives’ Income? National and Regional Evidence from Spain. Studien visar att invandringen bidrar till ett ekonomiskt överskott på 0.04 procent av BNP och ett större överskott i regioner med stor invandring som i Katalonien, Valencia och Madrid.

Mindre tillgång till välfärd gav bättre arbetsmarknadsintegration i Australien

Studien Do Migrants Get Good Jobs in Australia? The Role of Ethnic Networks in Job Search av Stéphane Mahuteau och P.N. (Raja) Junankar undersöker vad de etniska närverken spelar för roll för vilka jobb invandnare får. De konstaterat att många inledningsvis har dåliga jobb men sedan avancerar till bättre jobb. Ett annat resultat av studien är att de begränsningar i tillgång till välfärd för invandrare som infördes i Australien 1997 har lett till förbättringar av invandrares arbetsmarknadsintegration.

Mer om invandring och bidragssystem

Rapporten Immigrants and Welfare Programmes: Exploring the Interactions between Immigrant Characteristics, Immigrant Welfare Dependence and Welfare Policy av Alan Barrett och Yvonne McCarthy sammanställer kunskap från andra undersökningar om sambandet mellan invandring och bidragsutnyttjande i Europa. Några resultat:

* Det finns inga tydliga bevis på att migranter som mer sannolikt använder bidragssystemen söker sig till länder med mer generösa välfärdssystem.
* Invandrare använder bidrag mer intensivt än övriga befolkningen.
* Bidragsutnyttjande hos invandrargrupper påverkar utnyttjandet för nyanlända invandrare från samma land, vilket tyder på att arbete och bidragsutnyttjande "smittar".

Minimilön påverkar inte arbetsmarkandsintegrationen

The Effect of Minimum Wages on Immigrants’ Employment and Earnings av Pia M. Orrenius och Madeline Zavodny finner inga samband i USA mellan nivån på minimilönen och lågutbildade invandrares inträde på arbetsmarknaden.

Individernas attityder påverkar inte migrationspolitiken

Studien From Individual Attitudes towards Migrants to Migration Policy Outcomes: Theory and Evidence av Giovanni Facchini och Anna Maria Mayda visar det intressanta resultatet att befolkningens oftast negativa inställning till invandring inte verkar påverka ländernas migrationspolitik.

"based on the extent of opposition to immigration revealed by voters’ attitudes, within a median-voter framework we would expect migration flows to be restricted to zero, while most countries in our sample are net receivers of non-negligible numbers of foreign workers. How can this public opinion puzzle, i.e. this large gap between individual opinions and actual policies/outcomes, be explained? In this paper we have suggested that pressure groups might be the answer." (sid. 26)

Inga kommentarer: