onsdag 18 juni 2008

Storbritanniens strategi för migration och integration

Myndigheten Communities and Local Government i Storbritannien har i dagarna gett ut två rapporter som beskriver statens insatser för att maximera nyttan med migration och förbättra integrationen.

Review of Migrant Integration Policy in the UK beskriver hur staten arbetar idag för att förbättra integrationen och vad som är på gång inom snar framtid. De har också undersökt om det behövs en ny myndighet för invandrares integration, vilket de avråder från.

Managing the Impacts of Migration: A Cross-Government Approach syftar till att beskriva hur regeringen arbetar med att maximera nyttan med migration och minimera effekterna på lokal nivå.

Inga kommentarer: