torsdag 5 juni 2008

Bättre integrationsstatistik redan nu, tack!

Sverige har genom sin omfattande statistik möjlighet att redovisa och publicera utmärkt statistik om integration, men SCB har gravt misskött sitt uppdrag efter det att Integrationsverket lades ner. Regeringen har varit mycket senfärdig och inte heller de brytt sig, vilket gör att vi numera behöver fatta beslut på bristfälligt faktaunderlag. Först nu får SCB i uppdrag av regeringen att undersöka hur och vilken integrationsstatistik som ska tas fram och redovisas. Det är alldeles för sent. Och jag förstår inte vad man väntar på. Det är bara att ta fram den statistik som redovisas redan idag uppdelat på födelseland. Inget komplicerat alls. Och som jag brukar skriva när jag känner att jag kan bidra med kunskap och erfarenhet: RING eller E-POSTA MIG. Jag hjälper gärna till.

Det är pinsamt att Sverige, som i förhållande till antalet invånare är ett av världens största invandringsländer, inte löpande redovisar ens den enklaste integrationsstatistik. Kanada, Danmark och Norge är tre länder med helt annan klass. Låt er inspireras därifrån och ta det bästa från vad Integrationsverket utvecklade. Då har ni kommit en bra bit på väg.

Kuriosa

Jag var inne och tittade på Nederländernas statistikbyrå och letade efter integrationsstatistik. Det fanns ingen temasida på engelska, men väl lite statistisk kuriosa som att utrikes födda barn är överrepresenterade bland drunkningsoffer och att utrikes födda är överrepresenterade bland stora barnfamiljer.

Inga kommentarer: